Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  March 2015

 BIOGRAFI

Nou ti trouv en karyer plis satisfezan

Nou ti trouv en karyer plis satisfezan

A LAZ senk an, nou de Gwen ti konmans aprann danse. Nou pa ti ankor zwenn kanmarad. Me ler nou ti pe grandi nou tou le de nou ti deside pour pourswiv en karyer dan bale. Kan nou ti pres pour vin parmi bann pli bon danser, nou ti kit tousala deryer. Kwa ki ti fer nou fer sa desizyon?

David: Mon ti ne an 1945, Shropshire, Langleter. Mon papa ti annan en laferm dan lakanpanny kot i trankil. Apre lekol mon ti kontan pour donn manze poul, anmas dizef e sonny bann bef ek mouton. Pandan vakans, mon ti ede pour anmas rekolt e parler mon ti menm dray nou bann trakter.

Me en lot keksoz ti pe vin pli enportan dan mon lavi. Mon papa ti’n remarke ki depi byen zenn mon ti anvi danse sak fwa mon ti tann lanmizik. Alor kan mon ti annan senk an mon papa ti demann mon manman pour anmenn mwan kot en lekol ladans pour aprann tap dancing. Mon ansenyan ti vwar ki mon annan potansyel pour vin en danser bale, alor i ti osi montre mwan ki mannyer pour danse. A laz 15 an, mon ti ganny en labours pour al Royal Ballet School Lonn. Laba mon ti zwenn Gwen e nou ti ganny mete pour dans ansanm.

Gwen: Mon ti ne Lonn an 1944. Ler mon ti ptipti mon ti annan en gran lafwa dan Bondye. Mon ti esey lir mon Labib me mon ti vwar li difisil pour konpran. Ler mon ti annan senk an, mon ti al bann laklas pour aprann danse. Si-z-an pli tar mon ti ganny en konpetisyon ki bann danser sorti partou dan Grannbretanny ti partisip ladan. Mon ti ganny aksepte pour al The Royal Ballet School dan sa seksyon pour zanfan akoz mon ti sorti premye dan sa konpetisyon. Sa lekol ti ganny fer White Lodge, ki ti en gran lakaz sitye Richmond Park, Lonn. Mon ti al lekol laba e an menm tan aprann dans bale avek bann ansenyan byen renonmen. A laz 16 an, mon ti vin en etidyan ki ti’n byen progrese kot The Royal Ballet School ki dan sant Lonn e laba mon ti zwenn David. Dan detrwa mwan, nou ti pe dans bale ansanm dan bann lopera kot Royal Opera House dan Covent Garden, Lonn.

Nou ti vwayaz partou dan lemonn konman bann danser bale

David: Parey Gwen in dir, nou karyer ti donn nou sans pour dans kot Royal Opera House, ki byen renonmen e avek London Festival Ballet (ki apel English National Ballet aprezan). Enn parmi bann ansenyan dan Royal Ballet ti ouver en lakonpannyen enternasyonal Wuppertal, Lalmanny e i ti swazir nou konman son de danser pour al avek li. Dan nou karyer, nou ti dans dan plizyer lasal teat dan lemonn e nou’n dans avek bann  dimoun renonmen parey Margot Fonteyn ek Rudolf Nureyev. Sa kalite lavi kot ou toultan per fer bann konpetisyon i fer ou vin orgeye e nou ti viv zis pour nou karyer.

Gwen: Mon ti viv zis pour ladans. Nou de David nou ti annan sa lanvi pour vin bann pli bon danser. Mon ti kontan siny bann otograf, ganny bann fler e tann lodyans aplodi. Dan sa lendistri, mon ti antoure avek bann dimoun imoral ki fimen e bwar e parey lezot dan sa profesyon, mon ti depan lo mon bann gard kor.

NOU LAVI I SANZ KONPLETMAN

Zour nou maryaz

David: Apre bokou lannen konman en danser mon ti konmans fatige vwayaze tou lazournen. Vi ki mon ti’n grandi lo en laferm, mon ti konmans anvi viv en lavi pli senp dan lakanpanny. Alor an 1967, mon ti kit mon karyer e konmans travay lo en gran laferm o bor lakaz mon paran. Sa fermye ti les mon lwe en pti lakaz. Apre mon ti telefonn Gwen kot lasal teat e demann li maryaz. I ti’n ganny promote dan son karyer e ti pe progrese, alor i ti annan en desizyon difisil pour fer. Kantmenm sa, i ti aksepte pour marye avek mwan e i ti vin reste avek mwan dan lakanpanny ki i pa ti abitye avek.

Gwen: Parey ou kapab mazinen, i ti difisil pour viv lo en laferm. Aprezan mon ti bezwen tir dile bef, donn manze koson ek poul dan botan ensi ki move tan. Tousala ti vreman diferan avek mon lavi oparavan. David ti konmans en kour ki ti dire pour nef mwan pour aprann bann nouvo metod lo konman pour sonny zannimo e mon ti santi mwan tousel ziska ki i ti vin dan lakour aswar. Sa letan nou ti’n fini ganny Gilly, nou premye fiy. Mon ti aprann dray parey David ti sizere e en zour ler mon ti dan en lot lavil ki pa ti tro lwen avek kot nou ti reste, mon ti vwar Gael. Mon ti’n zwenn li ler i ti travay dan en laboutik o bor nou.

Ler nou ti’n fek marye lo laferm

Gael ti envit mwan pour vin bwar en tas dite kot li. Nou ti montre kanmarad nou bann portre maryaz e dan son portre mon ti vwar en group dimoun an deor en landrwa ki apel Lasal Rwayonm. Mon ti demann li ki kalite legliz sa ti ete. Ler i ti dir mwan ki li ek son msye ti bann Temwen Zeova mon ti byen kontan. Mon ti rapel ki enn mon tantin ti en Temwen. Me mon ti osi rapel ki mon papa ti agase e dezapwente avek li e zet son bann piblikasyon dan bin. Mon pa ti konpran akoz mon papa, ki normalman en dimoun amikal, ti vin sitan ankoler avek en dimoun ki telman zantiy.

 Alafendefen mon ti’n ganny sa sans pour konnen dan ki fason bann krwayans mon tantin ti diferan avek bann lansennyman legliz. Gael ti montre mwan sa ki Labib i vreman dir. Mon ti kontan pour aprann ki bokou lansennyman, parey Trinite ek nanm imortel, pa annakor avek Labib. (Ekle. 9:5, 10; Zan 14:28; 17:3) Mon ti osi vwar non Bondye, Zeova, dan Labib pour premye fwa.Egz. 6:3.

David: Gwen ti dir mwan sa ki i ti pe aprann. Mon ti rapel ki mon papa ti’n ankouraz mwan pour lir Labib ler mon ti en pti garson. Alor, mwan ek Gwen ti dakor pour etidye Labib avek Gael ek son msye Derrick. Apre sis mwan nou ti al reste Oswestry, Shropshire akoz laba nou ti kapab lwe en pti laferm. Laba Deirdre, en lot Temwen ti kontinyen etidye Labib avek nou avek pasyans. Nou pa ti fer bokou progre o konmansman. Nou ti vreman okipe pour pran swen avek nou bann zannimo. Me kantmenm sa, avek letan laverite ti pran rasin dan nou leker.

Gwen: I ti annan en gran lobstak ki mon ti bezwen sirmonte, sa ti an rapor avek bann krwayans siperstisye. Ler mon ti lir Izai 65:11 dan Labib, sa ti ed mwan pour vwar pwennvi Zeova lo bann ki “prepar en latab pour bondye Lasans.” Mon ti priy Zeova e avek letan mon ti zet tou mon bann gard kor. Ler mon ti aprann ki “sa enn ki rod grander pou ganny abese, e sa enn ki abes son lekor pou vin enportan,” sa ti ed mwan rekonnet ki kalite dimoun Zeova i kontan. (Mat. 23:12) Mon ti anvi servi en Bondye ki telman kontan nou ki i ti donn son Garson konman ranson. Aprezan nou ti’n ganny en lot fiy e nou ti eksite pour aprann ki nou fanmir ti kapab viv pour touzour dan en paradi lo later.

David: Ler mon ti konpran lakonplisman bann profesi dan Labib, parey bann dan Matye sapit 24 ek liv Danyel, sa ti konvenk mwan ki mon ti’n trouv laverite. Mon ti realize ki napa nanryen dan sa lemonn ki i annan en sitan gran valer konpare avek annan en bon relasyon avek Zeova. Alor, anmezir ki letan ti pase mon ti vin mwen anbisye. Mon ti konpran ki mon madanm ek mon bann fiy ti annan menm lenportans ki mwan. Filipyen 2:4 ti ed mwan pour konpran ki mon pa devret konsantre zis lo mon lekor e mon dezir pour ganny en pli gran laferm. O kontrer, sa ki devret premye dan mon lavi se mon ladorasyon pour Zeova. Mon ti aret fimen. Me i pa ti fasil pour prepar nou pour asiste lasal dan Sanmdi swar ki ti 10 kilomet avek kot nou reste, parski nou ti bezwen tir dile bef dan sa bann ler. Me avek led Gwen nou pa ti zanmen mank renyon e toultan nou ti al predikasyon avek nou bann fiy Dimans bomaten, apre ki nou ti’n tir dile bef.

 Nou fanmir pa ti kontan bann sanzman ki nou ti’n fer. Papa Gwen pa ti koz avek li pour si-z-an. Mon paran osi ti esey fer nou aret asosye avek bann Temwen.

Gwen: Zeova ti ed nou andir sa bann difikilte. Avek letan bann frer ek ser dan Kongregasyon Oswestry ti vin parey en nouvo fanmir e avek lanmour zot ti ed nou sirmont nou bann problenm. (Lik 18:29, 30) Nou ti dedye nou lavi e batize an 1972. Mon ti anvi travay dir pour ed otan dimoun posib pour aprann laverite, alor mon ti pran servis pionye.

EN NOUVO KARYER SATISFEZAN

David: Sa bann lannen ki nou ti travay lo laferm ti dir, me dan domenn spirityel nou ti esey kit en bon legzanp pour nou bann fiy. Avek letan i ti annan bann sanzman dan gouvernman, alor nou ti nepli kapab travay lo laferm. Aprezan nou ti napa ni lakaz, ni louvraz e nou trwazyenm fiy ti annan zis enn an, me nou ti priy Zeova pour son led ek gidans. Nou ti deside pour servi nou talan e ouver en lekol ladans pour siport nou fanmir. Nou determinasyon pour met bann keksoz spirityel premye dan nou lavi ti anmenn bann bon rezilta. Nou byen kontan ki tou le trwa nou bann fiy ti pran servis pionye ler zot ti fini lekol. Gwen osi ti pe fer pionye, alor i ti kapab donn nou bann fiy sipor tou le zour.

Apre ki Gilly ek Denise, nou de gran fiy, ti marye, nou ti ferm nou lekol ladans. Nou ti ekrir biro brans pour demande kote nou ti kapab al ede. Zot ti anvoy nou sides Langleter. Vi ki nou ti annan zis en sel fiy dan lakour aprezan, mon osi mon ti konmans fer pionye. Senk an pli tar, nou ti ganny demande pour al ede dan lezot kongregasyon dan nor. Ler Debbie ti marye, nou ti ganny sa privilez pour ede dan konstriksyon enternasyonal pour di-z-an Zimbabwe, Moldova, Laongri, ek Kotdivwar. Apre nou ti retourn Langleter pour ede konstri Betel Lonn. Vi ki mon ti annan leksperyans pour travay lo en laferm, mon ti ganny demande pour ede dan laferm Betel. La aprezan nou pe fer pionye nor was Langleter.

I ti en gran lazwa pour ede dan bann proze konstriksyon enternasyonal

Gwen: Nou premye dedikasyon anver bale ti gou, me i ti tanporer. Me nou dezyenm dedikasyon e sa enn ki pli enportan, anver Zeova, in donn nou bokou lazwa e i dir pour touzour. Nou ankor partner, me safwasi nou pe servi nou lipye pour fer pionye ansanm. I en gran lazwa pour ed en kantite dimoun pour aprann laverite ki kapab sov lavi. Sa “bann let rekonmandasyon” i annan bokou plis valer ki okenn popilarite dan sa lemonn. (2 Kor. 3:1, 2) Si nou pa ti’n ganny laverite, aprezan nou ti pou annan zis bann souvenir, vye portre ek progranm teat nou karyer avan.

David: En karyer dan servis Zeova i’n fer en gran diferans dan nou lavi. Mon konnen ki i’n ed mwan pour vin en pli bon msye ek papa. Dan Labib nou vwar ki Miryam, Lerwa David ek lezot ankor ti danse pour eksprim zot lazwa. Nou osi, ensi ki plizyer lezot, nou enpasyan pour dans avek lazwa dan nouvo lemonn Zeova.Egz. 15:20; 2 Sam. 6:14.