Skip to content

Al lo konteni

En sirpriz pour Zapon

En sirpriz pour Zapon

LE 28 Avril 2013, pandan en renyon spesyal Nagoya, Zapon, Anthony Morris, en manm Konsey Direkter ti sirprann lodyans avek en lanons. Sa ti en nouvo liv ki annan pour tit Labib—Levanzil dapre Matye dan langaz Zaponnen. Sa plis ki 210,000 dimoun ki ti prezan la oubyen pe swiv atraver Enternet ti aplodi.

Sa liv ki annan 128 paz in ganny enprimen dapre New World Translation dan langaz Zaponnen e i inik. Frer Morris ti eksplike ki i’n ganny fer “pour satisfer bezwen bann dimoun dan teritwar Zaponnen.” Ki bann diferan laspe sa liv Labib i annan? Akoz i’n ganny prepare? Ki mannyer dimoun dan teritwar in reazir avek sa liv?

KI DIFERAN LASPE SA LIV I ANNAN?

Dan sa forma ki Matye in ganny ekrir ti en sirpriz pour lodyans. Bann let alfabet Zaponnen i kapab ganny ekrir swa vertikal oubyen orizontal e en kantite piblikasyon ki’n ganny enprimen, enkli nou bann piblikasyon resaman, in ganny ekrir an orizontal. Par kont, lekritir dan sa nouvo piblikasyon in ganny ekrir an vertikal avek en stil ekrir ki popiler dan bann zournal ek liv Zaponnen. Bokou lekter Zaponnen i vwar sa stil ekrir fasil pour lir. Deplis, sa bann not ki ti anler lo paz in ganny mete aprezan konman soutit pour ki bann lekter i kapab fasilman vwar bann pwen prensipal.

Deswit bann frer ek ser Zapon ti profite pour servi sa bann nouvo laspe dan liv Matye. En ser ki dan son 80 an ti dir: “Mon’n lir Matye en kantite fwa avan sa, me sa stil ekrir an vertikal ek bann soutit in ed mwan pli byen konpran sa Sermon lo Montanny.” En zenn ser ti ekrir: “Mon ti lir liv Matye en sel tre. Mon abitye avek sa stil ekrir an orizontal me bokou Zaponnen i pli kontan sa stil ekrir an vertikal.”

I’N GANNY FER POUR BANN ZAPONNEN

Akoz sa sel liv Labib ti pou espesyalman satisfer bezwen bann Zaponnen? Kantmenm en kantite Zaponnen pa konn Labib byen, zot pare pour lir li. Sa versyon Levanzil Matye pou donn bann ki pa’n zanmen vwar Labib sa sans pour tyonbo e lir en porsyon sa liv sakre.

Akoz liv Matye in ganny swazir? Pour laplipar Zaponnen sa mo “Labib” i fer zot rapel Zezi Kri. Alor liv Matye ti ganny swazir akoz i koz lo zenealozi ek nesans Zezi, son Sermon lo Montanny e son profesi konsernan bann dernyen zour, bann size ki enteres bann Zaponnen.

Bann proklanmater Rwayonm Zapon ti konmans distribye sa nouvo piblikasyon portanport e dan bann retourn vizit avek devouman. En ser ti ekrir: “Aprezan mon annan plis loportinite pour  plas Parol Bondye avek bann dimoun dan teritwar. Anfet, mon ti kapab plas en kopi liv Matye sa menm zour apremidi apre sa renyon spesyal!”

KI MANNYER DIMOUN DAN TERITWAR IN REAZIR?

Ki mannyer bann proklanmater i entrodwir liv Matye? En kantite Zaponnen i familye avek bann lekspresyon tel parey “laport etrwat,” “perl devan koson” e “pa trakas pour demen.” (Mat. 6:34; 7:6, 13) Zot etonnen pour aprann ki sa bann parol ti ganny dir par Zezi Kri. Ler zot vwar sa bann parol dan Levanzil Matye, en kantite i dir: “Mon’n toultan anvi lir Labib omwen en fwa.”

Ler bann proklanmater i retournen pour vwar en dimoun ki ti’n aksepte sa liv Matye, souvandfwa zot dir ki deswit zot ti lir sa liv swa en pe ouswa an antye. En zonm ki dan son 60 an ti dir avek en proklanmater: “Mon’n lir sa liv plizyer fwa e mon’n ganny rekonfor. Silvouple ansenny mwan plis lo Labib.”

Liv Matye pe ganny servi dan temwannyaz an piblik. Ler zot ti pe partisip dan sa aktivite, en Temwen ti donn son ladres imel en zenn madanm ki ti aksepte liv Matye. Enn erdtan pli tar sa madanm ti anvoy en imel sa ser an dizan ki i’n lir en bout sa liv Labib e i ti anvi konn plis. I ti fer son premye letid Labib en semenn pli tar e deswit apre i ti konmans asiste renyon.

Plis ki 1,600,000 kopi sa liv Labib—Levanzil dapre Matye in ganny anvoye par bato dan bann kongregasyon Zapon e sak mwan bann Temwen pe plas plizyer dizenn milye kopi. Dan lentrodiksyon sa edisyon nou vwar santiman bann ki’n pibliy sa liv: “Nou senserman swete ki bann ki lir sa volim pou pli apresye Labib.”