Skip to content

Al lo konteni

Ki Zeova i fortifye e protez ou maryaz

Ki Zeova i fortifye e protez ou maryaz

“Si Zeova pa vey sa lavil, i pour nanryen ki gardyen i reste eveye.”PS. 127:1b.

1, 2. (a) Akoz 24,000 Izraelit ti perdi en zoli benediksyon? (b) Akoz sa levennman ki ti arive dan lepase i devret enteres nou?

ZIS en pti pe letan avan ki nasyon Izrael ti antre dan Later Promiz, plizyer milye zonm ti “komet imoralite seksyel avek bann fiy Moab.” Pour fini kont, Bondye ti touy 24,000 Izraelit. Zis mazinen, sa bann Izraelit ti pros pour resevwar sa leritaz ki zot ti pe espere depi bokou letan. Malerezman, zot ti perdi sa zoli benediksyon akoz zot ti tonm dan tantasyon.—Nom 25:1-5, 9.

2 Sa move legzanp in ganny ekrir dan Labib “konman en lavertisman pour nou, ki’n ariv dan letan lafen.” (1 Kor. 10:6-11) “Bann dernyen zour” i pros pour fini e bann serviter Bondye i pros pour antre dan sa nouvo lemonn kot i pou annan lazistis. (2 Tim. 3:1; 2 Pyer 3:13) Selman, i tris ki serten adorater Zeova pa’n reisi gard zot bon standar lo moralite. Zot in tonm dan tantasyon e komet imoralite seksyel. Aprezan zot pe rekolte konsekans zot move kondwit. Zot riske perdi sa loportinite pour viv pour touzour.

3. Akoz bann koup marye i bezwen gidans ek proteksyon Zeova? (Vwar portre anler.)

3 Vi ki imoralite seksyel i partou kote, bann msye ek  madanm i bezwen gidans ek proteksyon Zeova pour ki zot zefor pour protez zot maryaz pa anven. (Lir Psonm 127:1. *) Nou pou diskit lo konman en koup i kapab fortifye zot maryaz par protez zot leker, vin pros avek Bondye, devlop nouvo personnalite, gard en bon kominikasyon e ranpli zot devwar anver kanmarad.

PROTEZ OU LEKER

4. Kwa ki’n fer serten Kretyen komet sa ki mal?

4 Ki mannyer i posib pour en Kretyen ganny tante pour komet imoralite seksyel? Souvan zot konmans pran sa move semen atraver sa ki zot gete. Zezi ti dir: “En dimoun ki get madanm en lot zonm avek dezir in deza komet adilter avek li dan son leker.” (Mat. 5:27, 28; 2 Pyer 2:14) Avan fer sa ki mal, en kantite Kretyen in bes zot standar moral, par get pornografi, lir bann liv ki eksit move dezir oubyen get bann keksoz sokan lo Enternet. Lezot in get bann film, pyes teat oubyen progranm televizyon kot i ti annan bann senn kri lo sèks. Serten in al dan bann diskotek ek bann landrwa kot dimoun i dans touni oubyen al fer bann masaz ki eksit dezir seksyel.

5. Akoz nou bezwen protez nou leker?

5 Serten in tonm dan tantasyon akoz zot in rod latansyon avek en lot dimoun ki pa zot konzwen. Dan en lemonn kot dimoun napa kontrol lo zot lekor e kontan pratik toudsort kalite aksyon imoral, i vreman fasil pour nou leker ki move e tret devlop bann santiman romantik pour en dimoun ki pa nou konzwen. (Lir Zeremi 17:9, 10. *) Zezi ti dir: “Dan leker i sorti move panse ki fer dimoun touye, fer adilter, e fer bann move laksyon.”Mat. 15:19.

6, 7. (a) Ki i kapab arive si bann move dezir i devlop dan nou leker? (b) Ki mannyer en dimoun i kapab evite tonm dan pese?

6 Enn fwa ki sa bann move dezir i pran rasin dan leker de dimoun ki’n vin atase avek kanmarad, zot kapab trouv zot pe diskit lo bann keksoz ki zot devret pe koz zis avek zot konzwen lo la. Sa i fer zot konmans rod bann loportinite pour pas plis letan ansanm. Zot zwenn deplizanpli souvan me zot dir ki sa i par azar. Anmezir ki zot santiman i ogmante pour kanmarad, i vin pli difisil pour kontrol zot bann move dezir. Pli zot relasyon i vin pli for, pli i difisil pour arete, kantmenm zot konnen ki zot pe fer sa ki mal.Prov. 7:21, 22.

7 Ptitapti zot lafors spirityel i diminyen anmezir ki zot move dezir ek konversasyon i fer zot konmans atrap lanmen, anbrase, pas lanmen e kares parti prive kanmarad e lezot fason ankor, bann keksoz ki devret zis ganny fer avek zot konzwen. Finalman, zot “les [zot] ganny antrennen e atire [oubyen “atrape parey avek en labwet,” not dan NW] par [zot] prop move dezir.” Ler sa dezir in ganny formen i donn “nesans pese,” dan sa ka, imoralite seksyel. (Zak 1:14, 15) Pa i vreman tris! Sa sityasyon ti pou’n kapab ganny evite si tou le de dimoun ti les Zeova ranforsi zot respe pour maryaz. Me ki mannyer?

 KONTINYEN VIN PLI PROS AVEK BONDYE

8. Ki mannyer en lanmitye avek Zeova i protez nou kont imoralite seksyel?

8 Lir Psonm 97:10. * I enportan pour annan en lanmitye avek Zeova akoz sa pou protez nou moralman. Anmezir ki nou aprann lo bann kalite atiran ki Bondye i annan e nou fer zefor konman son bann ‘zanfan ki i kontan pour fer tou parey li e pour les nou lavi ganny kontrole par lanmour,’ nou pou annan plis lafors pour rezet “tou form aktivite seksyel imoral” ek lenpirte. (Efe. 5:1-4) Lefet ki bann koup marye i konnen ki “Bondye pou ziz bann ki anmenn en lavi dezordonnen e adilter” zot fer bokou zefor pour ki zot onor zot maryaz e reste fidel avek kanmarad.Ebr. 13:4.

9. (a) Kwa ki ti donn Zozef lafors pour reste fidel ler i ti ganny tante? (b) Ki leson nou kapab aprann avek legzanp Zozef?

9 Serten serviter fidel Bondye in bes zot standar moral par frekant bann koleg travay ki pa Temwen, apre ler travay. Menm pandan ler travay, i kapab annan bann tantasyon. Zozef, en zoli zenn onm ti dan son landrwa travay ler i ti remarke ki madanm son anplwayer ti’n ganny atire par li. Zour apre zour i ti esey sedwir li. Finalman, “i ti graponn li par son lenz e dir li: ‘Dormi avek mwan!’” Me Zozef ti nobou refize e taye. Kwa ki ti donn Zozef sa lafors pour pa les nanryen anpes li reste fidel? I ti vreman determinen pour pa gat son lanmitye avek Bondye e se sa ki ti ed li pour reste pir e gard son lentegrite. I vre ki i ti perdi son travay e ganny met dan prizon san okenn rezon valab, me Zeova ti beni li. (Zen. 39:1-12; 41:38-43) Ki swa dan travay oubyen an prive, bann Kretyen i bezwen evite met zot lekor dan bann sityasyon kot zot kapab ganny tante par en dimoun ki pa zot konzwen.

DEVLOP SA NOUVO PERSONNALITE

10. Ki proteksyon moral ou gannyen ler ou devlop sa nouvo personnalite?

10 Devlop sa nouvo personnalite i sa pli bon proteksyon pour en koup parski sa nouvo personnalite in ganny “kree dapre lavolonte Bondye ki annakor avek vre ladrwatir ek fidelite.” (Efe. 4:24, NW) Bann ki devlop sa nouvo personnalite i “met an-mor” bann manm zot lekor pour pa tonm dan “limoralite seksyel, lenpirte, pasyon, move dezir” ek vorasite. (Lir Kolosyen 3:5, 6.) Sa lekspresyon “met an-mor” i endike ki nou devret pran bann mezir serye pour lalit kont bann move dezir seksyel. Nou pou evit okenn keksoz ki kapab fer nou devlop bann dezir seksyel pour en lot dimoun ki pa nou konzwen. (Zob 31:1) Anmezir ki nou viv nou lavi an armoni avek lavolonte Bondye, nou aprann pour “deteste sa ki mal” e “reste atase avek sa ki byen.”Rom. 12:2, 9.

11. Ki mannyer sa nouvo personnalite i ranforsi en maryaz?

11 Sa nouvo personnalite i reflekte “sa Enn ki’n kree li,” Zeova li menm. (Kol. 3:10, NW) Pa en msye ek en madanm pou ganny beni ler zot ranforsi zot determinasyon pour pa tonm dan imoralite seksyel par annan “konpasyon, labonte, limilite, ladouser ek pasyans”! (Kol. 3:12) Zot pou osi pli ini ler zot les ‘lape Kris diriz [oubyen “kontrol,” not dan NW] zot leker.’ (Kol. 3:15) Pa i vo lapenn pour en koup “annan en gran lafeksyon pour kanmarad”! I en plezir pour  zot pran linisyativ pour “montre plis respe pour kanmarad.”Rom. 12:10.

12. Ki bann kalite ki ou vwar enportan pour ki en maryaz i ere?

12 Kan Sid ti ganny demande ki kalite ki ede pour zot maryaz ere, i ti dir: “Lanmour i sa kalite prensipal ki nou’n toultan travay lo la. Nou’n osi vwar ki ladouser i vreman enportan.” Son madanm Sonja i dakor e i dir: “Ladouser i en kalite enportan. Nou’n osi esey montre limilite, menm si i pa toultan fasil.”

GARD EN BON KOMINIKASYON

13. Kwa ki enportan pour en maryaz stab e akoz?

13 Koz dan en bon fason i en keksoz enportan ki kontribye pour fer en maryaz stab. Pa i ti pou tris si de konzwen i koz avek kanmarad avek mwens respe ki zot annan pour en dimoun ki zot pa ni konnen oubyen zot zannimo domestik! Kan en koup i koz avek ‘move santiman, iritasyon, lakoler, kriye ek lensilt,’ zot pe fer zot maryaz vin fay. (Efe. 4:31) Dan plas afeblir zot maryaz avek bann kritik zanmen fini oubyen koz bann koze mirak, bann koup i bezwen ranforsi zot relasyon avek bann parol dous, zantiy e annan konpasyon.Efe. 4:32.

14. Kwa ki bon evite?

14 Labib i dir ki i annan “en letan pour reste trankil.” (Ekle. 3:7) Sa pa vedir ki nou devret reste trankil e pa koz ditou akoz sa pou anpes en bon kominikasyon. En madanm Lalmanny i dir: “Dan sa bann sityasyon koumsa, reste trankil i kapab bles ou konzwen.” Par kont, i azoute: “Menm si i pa fasil pour reste kalm anba stres, i pa bon pour zis dir nenport kwa. Akoz apre sa, ou kapab koz brit oubyen fer en keksoz ki kapab afekte ou konzwen e fer keksoz vin pli grav.” Alalonger ditan, en msye ek en madanm pa rezourd zot problenm par kriye oubyen boude. O kontrer, zot fortifye zot maryaz par pa les dezakor vin en labitid oubyen vin bann gran gran dispit.

15. Ki mannyer bon kominikasyon i fer en maryaz solid?

 15 Maryaz i vin pli solid kan en koup i fer letan pour partaz zot santiman ek lopinyon. Fason ki nou dir en keksoz i osi enportan ki sa ki nou dir. Alor, menm dan bann sityasyon difisil, fer zefor pour ki ou ton lavwa ek bann mo ki ou servi i agreab pour tande. Koumsa i pou pli fasil pour ou konzwen ekout ou. (Lir Kolosyen 4:6.) En msye ek en madanm i kapab ranforsi zot maryaz par en bon kominikasyon par dir “zis bann parol itil ki kapab ed [li] pour progrese dan lafwa e kan i neseser pour fer dibyen” son konzwen.Efe. 4:29.

En msye ek madanm i kapab ranforsi zot maryaz par en bon kominikasyon (Vwar paragraf 15)

RANPLI OU DEVWAR DAN MARYAZ

16, 17. Akoz i enportan pour bann koup pran an konsiderasyon bezwen emosyonnel e seksyel zot konzwen?

16 Bann koup i kapab fer zot maryaz solid kan zot rode pour fer pase lentere zot konzwen avan sa ki pour zot. (Fili. 2:3, 4) Bann msye ek bann madanm i bezwen pran an konsiderasyon bezwen emosyonnel e seksyel zot konzwen.Lir 1 Korentyen 7:3, 4.

17 I regretab ki serten konzwen pa demontre okenn lafeksyon oubyen annan relasyon seksyel avek zot konzwen. Serten zonm i menm vwar li konman en febles pour demontre ladouser anver zot madanm. Labib i dir: “Zot bann msye, zot devret esey konpran sa madanm ki zot viv avek.” (1 Pyer 3:7, Phillips) En msye i bezwen konpran ki devwar dan maryaz i pa enplik zis relasyon seksyel. I tre probab ki en madanm pou pli kontan annan relasyon seksyel si son msye i demontre lafeksyon pa zis ler zot pe annan relasyon seksyel. Kan tou le de i demontre lanmour ek konsiderasyon, i pou pli fasil pour satisfer bezwen emosyonnel e seksyel kanmarad.

18. Ki mannyer en msye ek madanm i kapab ranforsi zot maryaz?

18 Menm si napa okenn leskiz pour tronp en konzwen, en mank lafeksyon ek tandres i kapab fer ki en konzwen i rod lafeksyon e vin pros avek en lot dimoun. (Prov. 5:18; Ekle. 9:9) Alor, Labib i ankouraz bann koup marye: “Pa bezwen priv kanmarad [zot devwar dan maryaz] amwen ki par konsantman kanmarad” pour en serten letan. Akoz? “Pour ki Satan pa profite pour tant zot e fer zot mank kontrol.” (1 Kor. 7:5) Pa i ti pou en katastrof si en koup i permet Satan servi zot “mank kontrol” pour fer enn ant zot tonm dan tantasyon e komet adilter! Par kont, ler sak konzwen ‘pa rod son prop lentere, me lentere son prosen’ e ranpli son devwar dan maryaz dan en fason ki demontre lanmour olye ki en lobligasyon, zot lafeksyon ek relasyon entim i kapab ranforsi zot maryaz.1 Kor. 10:24.

KONTINYEN PROTEZ OU MARYAZ

19. Ki nou devret determinen pour fer e akoz?

19 Nou pros pour antre dan nouvo lemonn. Se pour sa ki i danzere pour les nou ganny tante pour satisfer nou bann move dezir seksyel parey sa 24,000 Izraelit ki ti mor lo Laplenn Moab. Apre ki Labib ti’n dekrir sa sityasyon fer lapenn e fer onte, Parol Bondye i averti nou: “Sa ki krwar i pe debout, fer atansyon ki i pa tonbe.” (1 Kor. 10:12) Alor i enportan ki nou fortifye nou maryaz par reste fidel avek nou Papa dan lesyel ek nou konzwen. (Mat. 19:5, 6) Konmela plis ki zanmen oparavan, nou bezwen “fer tou zefor posib, pour Bondye trouv [nou] pir, san defo e dan lape avek li.”2 Pyer 3:13, 14.

^ par. 3 Psonm 127:1: “Si Zeova pa konstri sa lakaz, i pour nanryen ki bann travayer i travay dir lo la. Si Zeova pa vey sa lavil, i pour nanryen ki gardyen i reste eveye.”

^ par. 5 Zeremi 17:9, 10: Leker i pli tret ki okenn keksoz e i tre move. Lekel ki kapab konn li? 10 Mwan, Zeova, mon pe egzamin leker, mon pe egzamin bann panse pli profon, pour donn sakenn dapre sa ki i’n fer, dapre konsekans son aksyon.”

^ par. 8 Psonm 97:10: “Zot ki kontan Zeova, ay sa ki mal. I pe protez bann ki fidel avek li e i delivre zot dan lanmen bann move dimoun.”