Skip to content

Al lo konteni

Batir en maryaz ki solid e ere

Batir en maryaz ki solid e ere

“Si Zeova pa konstri sa lakaz, i pour nanryen ki bann travayer i travay dir lo la.”PS. 127:1a.

1-3. Ki defi bann koup marye i fer fas avek? (Vwar portre anler.)

EN MSYE ki’n marye depi 38 an i dir, “Si ou fer bokou zefor e ou montre ki ou anvi ou maryaz i reisi, ou pou ganny benediksyon Zeova.” Wi, i posib pour bann msye ek madanm ere dan zot maryaz e osi siport kanmarad dan bann moman difisil.Prov. 18:22.

2 Par kont, i arive ki bann koup marye i eksperyans serten “problenm dan [zot] lavi.” (1 Kor. 7:28) Akoz? Bann problenm ki arive tou le zour i kapab met presyon dan zot lavi maryaz. Menm dan bann maryaz ki mars tre byen, vi ki msye ek madanm pa parfe, i arive ki zot dir bann keksoz ki bles kanmarad, pa konpran kanmarad ouswa pa arive eksprim zot klerman avek kanmarad. (Zak 3:2, 5, 8) En kantite koup i osi vwar li difisil pour fer fas avek problenm dan travay e an menm tan okip zanfan. Par ler, serten koup i telman strese e epwize ki zot pa arive met letan dekote pour kapab ranforsi zot maryaz. Bann problenm finansyel, lasante oubyen lezot difikilte ankor i osi kapab diminyen lanmour ek respe ki bann koup i annan pour kanmarad. Menm en maryaz ki paret solid i kapab vin fay e kase akoz “bann aktivite natir imen,” parey limoralite  seksyel, vis, laenn, dispit, zalouzi, lakoler e diskord.Gal. 5:19-21.

3 Dan sa “bann dernyen zour” ki nou pe viv ladan, dimoun i souvan egois e napa respe pour Bondye, sa i fer keksoz vin pli pir e i kapab met lavi maryaz an danze. (2 Tim. 3:1-4) An plis ki sa, i annan en lennmi ki pe rod toudsort fason pour detri bann maryaz. I pour sa rezon ki zapot Pyer i averti nou: “Zot lennmi, Dyab pe pas partou konman en lyon ki kriye, pe rode ki i pou devore.”1 Pyer 5:8; Rev. 12:12.

4. Akoz i posib pour annan en maryaz solid e ere?

4 En msye Zapon i dir: “Mon ti anba en ta presyon akoz problenm larzan e lefet ki mon pa ti vreman annan en bon kominikasyon avek mon madanm, sa ti met li anba en ta presyon. An plis ki sa, resaman i’n fer fas avek bann gro problenm lasante. Lefet ki nou ti strese, par ler i ti annan dezakor antre nou.” I enposib evite ki i annan serten defi dan maryaz, me i pa enposib pour sirmont zot. Avek led Zeova, bann koup i kapab annan en maryaz solid e ere. (Lir Psonm 127:1. *) Aprezan annou egzamin senk keksoz ki pou batir en maryaz solid ki dirab. Apre nou pou vwar akoz lanmour i kapab soud sa senk keksoz ansanm pour ki en maryaz i reste for.

ENKLI ZEOVA DAN OU MARYAZ

5, 6. Ki bann msye ek madanm i kapab fer pour enkli Zeova dan zot maryaz?

5 En maryaz ki stab, i baze lo fidelite ek soumisyon anver Bondye, sa Enn ki loter maryaz. (Lir Eklezyast 4:12. *) Msye ek madanm i enkli Zeova dan zot maryaz ler zot swiv son gidans ranpli avek lanmour. Konsernan pep Bondye dan letan lontan Labib i dir: “Si an ka ou driv a drwat oubyen a gos, ou zorey pou tann en parol deryer ou pe dir: ‘La sa semen, mars lo la.’” (Iza. 30:20, 21) Bann koup ozordi i kapab “tann” parol Zeova ler zot lir Parol Bondye ansanm. (Ps. 1:1-3) Zot maryaz i kapab vin pli solid ankor si zot annan en progranm Ladorasyon Fanmir ki gou e ankourazan. Ler zot priy ansanm tou le zour, sa osi i kapab ed zot pour reziste kont bann latak sorti kot lemonn Satan.

Par fer bann keksoz spirityel ansanm, bann koup i vin pli pros avek Bondye, pli pros avek kanmarad e pli ere (Vwar paragraf 5, 6)

6 Gerhard sorti Lalmanny i dir: “Ler bann difikilte personnel oubyen dezakor i fer nou perdi nou lazwa, konsey dan Parol Bondye in ed nou devlop pasyans e labitid pour pardonnen, bann kalite ki enportan pour en maryaz reisi.” Ler en koup i travay dir pour annan Bondye dan zot maryaz par fer bann keksoz spirityel ansanm, zot reste atase avek Bondye e zot relasyon avek kanmarad i vin pli solid e ere.

MSYE—SERVI OU LOTORITE AVEK LANMOUR

7. Ki mannyer bann msye i devret servi zot lotorite?

7 Lafason ki en msye i servi son lotorite dan lafanmir i kapab kontribye pour batir en maryaz ki solid e ere. Labib i dir: “Kris i sef tou zonm, . . . en mari i sef son madanm.” (1 Kor. 11:3) Ki sa i vedir? I vedir ki bann msye i devret tret zot madanm parey Zezi ti tret son bann disip. Zezi pa ti zanmen dir oubyen brit avek zot, o kontrer i ti toultan demontre lanmour ek  limilite anver zot, i ti osi zantiy, rezonnab e dous avek zot.Mat. 11:28-30.

8. Ki mannyer en msye i kapab ganny respe ek lanmour son madanm?

8 Bann msye Kretyen pa bezwen toultan demann zot madanm pour respekte zot. Plito, “zot devre viv dan larmoni,” setadir annan konsiderasyon pour zot e konpran zot. Zot “rekonnet ki bann madanm i annan en natir pli feb” e zot “tret zot avek respe.” (1 Pyer 3:7) Ki swa an piblik ouswa an prive, bann msye i devret koz avek respe avek zot madanm e demontre konpasyon an aksyon anver zot. Dan sa fason, zot montre ki zot madanm i presye pour zot. (Prov. 31:28) Ler en msye i servi son lotorite avek lanmour, son madanm pou kontan e respekte li e Zeova pou beni sa maryaz.

MADANM—DEMONTRE SOUMISYON EK LIMILITE

9. Ki mannyer en madanm i kapab demontre soumisyon ek limilite?

9 Ler nou demontre en lanmour pour Zeova ki pa egois e ki baze lo son bann prensip, sa pou ed nou annan limilite e plas nou anba kontrol pwisans Bondye. (1 Pyer 5:6) En bon fason pour en madanm demontre respe pour lotorite Zeova, se ler i korpere e siport son msye. Labib i dir: “Bann madanm, soumet zot avek zot mari parey i devre devan Senyer.” (Kol. 3:18) An realite, en madanm pa pou neseserman tonm dakor avek tou desizyon ki son msye i fer. Me si son msye i fer bann desizyon ki pa al kont lalwa Bondye, en madanm i pare pour soumet.1 Pyer 3:1.

10. Akoz i enportan pour soumet avek lanmour?

10 En madanm i annan en plas respektab konman “konzwen” ki travay kot a kot avek son msye. (Mal. 2:14) Sa madanm i ed en kantite konsernan bann desizyon ki bezwen ganny fer dan lafanmir par eksprim son pwennvi ek santiman avek respe, me kantmenm sa i pare pour soumet. En msye ki saz pou ekout atantivman ler son madanm i eksprim li.  (Prov. 31:10-31) Ler en madanm i demontre soumisyon ek lanmour, i pou annan lazwa, lape ek larmoni dan fanmir e osi satisfaksyon akoz zot pe fer plezir Zeova.Efe. 5:22.

KONTINYEN PARDONNEN SAK FWA KI ENN ANT ZOT I OFANS EN LOT

11. Akoz i enportan pour pardonnen?

11 Pardonn kanmarad i en keksoz vreman enportan pour batir en maryaz ki dire. Sa lyen dan maryaz i vin pli for kan msye ek madanm i kontinyen “siport kanmarad [e] pardonn kanmarad sak fwa ki enn ant zot i ofans en lot.” (Kol. 3:13) Par kont, en maryaz i vin fay ler en koup i kontinyelman lev lanmor reken e servi sa pour bonbard kanmarad. Zis parey en miray ki’n fele i fer en batiman fay, konplent ek rankin i kapab fer li deplizanpli difisil pour pardonnen. De lot kote, en maryaz i solid ler msye ek madanm i pardonn kanmarad parey Zeova i fer avek zot.Mik. 7:18, 19.

12. Ki mannyer lanmour i “kouver en kantite pese”?

12 Vre lanmour “pa gard rankin.” Anfet “lanmour i kouver en kantite pese.” (1 Kor. 13:4, 5; Lir 1 Pyer 4:8.) Andotmo, lanmour pa met en limit lo lakantite fwa ki nou kapab pardonnen. Kan zapot Pyer ti demande konbyen fwa i devret pardonn en dimoun, Zezi ti reponn: “Swasanndiset fwa.” (Mat. 18:21, 22, NW) I ti montre ki napa en limit lo kantite fwa ki en Kretyen i devret pardonn son kanmarad.Prov. 10:12. *

13. Ki mannyer nou kapab fer fas avek sa tandans pour pa pardonnen?

13 Annette i dir: “Si en koup pa oule pardonnen, zot pou gard rankin, zot pou napa konfyans dan kanmarad e sa i en pwazon dan maryaz. Ler zot pardonnen, sa i ranforsi sa lyen dan maryaz e fer zot vin pli pros avek kanmarad.” Pour kapab fer fas avek sa tandans pour pa pardonnen, i byen ki nou travay lo montre lapresyasyon ek rekonesans pour sa ki nou gannyen. Fer li en labitid pour felisit ou konzwen senserman. (Kol. 3:15) Ou pou ganny lape lespri, linite dan fanmir ek benediksyon Bondye akoz ou pare pour pardonn kanmarad.Rom. 14:19.

APLIK LAREG-D-OR

14, 15. Kwa sa Lareg-d-or e akoz i byen itil dan maryaz?

14 San dout, ou kontan ler ou ganny trete avek dinyite ek respe. Ou kontan ler ou panse ek santiman i ganny pran an konsiderasyon. Me eski ou’n deza tann en dimoun dir: “Mon pou rann li laparey”? Me si nou kapab konpran akoz dimoun i dir sa par ler, Labib i dir nou: “Pa dir: ‘Zis parey i’n fer avek mwan, mon pou fer parey avek li.’” (Prov. 24:29) Anfet, Zezi ti donn en pli bon fason pour fer fas avek bann sityasyon difisil. Laplipar dimoun i konn Lareg-d-or: “Fer pour lezot parey ou ti a kontan, ki lezot i fer pour ou.” (Lik 6:31) Zezi ti pe esey dir ki nou devret tret lezot lafason ki nou ti a kontan ganny trete e pa rann mal pour mal. Sa i vedir ki nou bezwen fer avek nou konzwen menm keksoz ki nou ti a kontan nou konzwen i fer avek nou.

15 En koup i fortifye zot relasyon ler zot pran an konsiderasyon santiman kanmarad. En msye marye sorti Sidafrik i dir: “Nou’n esey met an pratik  Lareg-d-or. I vre ki i annan bann moman kot nou pa dakor me nou’n travay dir pour tret kanmarad parey nou ti a kontan ganny trete, setadir avek respe ek dinyite.”

16. Ki en koup i devret evite fer avek kanmarad?

16 Menm dan bann pti dyok pa kontinyelman koz lo defo oubyen bann move manni ou konzwen. Mazinen ki maryaz i pa en konpetisyon pour rode lekel ki pli for, lekel ki kapab kriy pli for oubyen lekel ki kapab dir keksoz ki pli blesan. I vre ki nou tou nou annan defo e ki par ler nou ofans kanmarad. Me zanmen i annan en bon rezon pour en msye oubyen en madanm koz bann koze mirak, abes kanmarad oubyen pli pir ankor, tap kanmarad.Lir Proverb. 17:27; 31:26. *

17. Ki mannyer bann msye i kapab swiv Lareg-d-or?

17 Menm si dan serten kiltir bann zonm i maltret oubyen bat zot madanm pour montre ki zot en zonm, Labib i dir: “Pli vomye en zonm ki pa ankoler vitman ki en zonm for e pli vomye sa enn ki kontrol son lakoler ki enn ki pe konkerir en lavil.” (Prov. 16:32) I demann en kantite lafors pour imit Zezi Kri sa pli gran zonm ki’n deza egziste, pour nou kontrol nou lakoler. En zonm ki abiz son madanm verbalman oubyen fizikman pa montre ki i en zonm e i pou perdi son lanmitye avek Zeova. Psalmis David ki ti en zonm for e kouraze ti dir: “Zot kapab nerve, me pa fer pese. Koz dan zot leker, lo zot lili, me pa koz lo la avek lezot.Ps. 4:4.

“ZOT DEVRE RANPLI AVEK KONPASYON”

18. Akoz i enportan pour kontinyen devlop lanmour?

18 Lir 1 Korentyen 13:4-7. Lanmour i sa keksoz pli enportan dan maryaz. “Zot devre ranpli avek konpasyon, labonte, limilite, ladouser ek pasyans. E par lao tousala, annan lanmour ki soud tou keksoz parfetman ansanm dan larmoni.” (Kol. 3:12, 14) Ler msye ek madanm i imit Kris, zot pou montre en lanmour ki pare pour fer sakrifis pour lezot e sa pou batir zot maryaz. Si en maryaz i baze lo sa kalite lanmour, i pou reste for menm si sa bann konzwen i annan bann manni ki angasan, maladi grav, problenm finansyel ek problenm avek fanmir ou konzwen.

19, 20. (a) Ki mannyer bann koup i kapab reisi batir en maryaz ki ere e solid? (b) Ki nou pou egzaminen dan lot lartik?

19 I vre pour fer en maryaz reisi i demann lanmour, devouman, fidelite, langazman ek bann zefor senser. Dan plas abandonn maryaz kan bann moman difisil i arive, en konzwen i bezwen determinen pour pa zis reste ansanm, me pour fer zot maryaz reisi. Bann koup Kretyen ki annan devosyon pour Zeova e devouman pour kanmarad i ganny motive par lanmour pour Bondye ek pour kanmarad pour rezourd zot bann difikilte avek lanmour, parski “lanmour i reste pour touzour.”1 Kor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Ebr. 13:4.

20 I vre ki i vreman difisil dan sa bann “dernyen zour” ki nou pe viv ladan pour annan en maryaz ki ere e solid. (2 Tim. 3:1) Me avek led Zeova i posib. Toudmenm, bann koup i bezwen fer fas avek imoralite sa lemonn ki partou kote. Sa lot lartik pou montre ki bann msye ek madanm i kapab fer pour fortifye zot spirityalite pour protez zot maryaz.

^ par. 4 Psonm 127:1: “Si Zeova pa konstri sa lakaz, i pour nanryen ki bann travayer i travay dir lo la. Si Zeova pa vey sa lavil, i pour nanryen ki gardyen i reste eveye.”

^ par. 5 Eklezyast 4:12: “En dimoun i kapab pli for ki en lot dimoun ki tousel, me de dimoun ansanm pou kapab reziste li. En lakord ki’n tres an trwa pa fasil pour kase.”

^ par. 12 Kantmenm bann koup i esey pardonnen e esey fer fas avek zot bann problenm ansanm, Labib i donn drwa sa enn ki’n ganny tronpe pour deside si i pou pardonnen oubyen divors sa enn ki’n komet adilter. (Mat. 19:9) Vwar sa lartik The Bible’s Viewpoint: AdulteryTo Forgive or Not to Forgive?” dan Awake! le 8 Out 1995.

^ par. 16 Proverb 17:27: “En dimoun ki annan konnesans i kontrol sa ki i dir e en zonm ki annan bon zizman i reste kalm.” 31:26: “Sa madanm i dir bann parol saz e ler i ansennyen, i koz avek labonte.”