Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  November 2014

Rezireksyon Zezi—Ki i vedir pour nou

Rezireksyon Zezi—Ki i vedir pour nou

“I’n resisite.”MAT. 28:6.

1, 2. (a) Ki serten sef relizye ti anvi konnen e ki Pyer ti reponn? (Vwar portre anler.) (b) Kwa ki ti donn Pyer kouraz pour koz avek bann sef relizye?

DETRWA semenn apre ki Zezi ti’n mor, zapot Pyer ti rankontre en group zonm vyolan, ki ti bann sef relizye Zwif. I ti sanmenm sa bann zonm ki ti’n fer konplo pour touy Zezi. Aprezan zot ti oule en lesplikasyon. Pyer ti’n geri en zonm ki ti paralize depi son nesans, zot ti oule konnen par ki pouvwar oubyen par ki non Pyer ti’n fer sa. Sa zapot ti dir avek kouraz: “Sa zonm i la devan zot konpletman an bonn sante . . . par non Zezi-Kri sa Nazareen, ki zot ti [“egzekite lo en poto,” NW] e ki Bondye in resisite.”Akt 4:5-10.

2 Pli boner, Pyer ti telman per ki i ti rennyen Zezi trwa fwa. (Mark 14:66-72) Aprezan, kwa ki ti donn li kouraz pour debout devan bann sef relizye? Anfet lespri sen ti zwe en rol enportan, me Pyer ti osi asire ki Zezi ti’n resisite. Me akoz Pyer ti sitan konvenki ki Zezi ti vivan? Akoz nou osi nou kapab annan sa menm konviksyon?

3, 4. (a) Nonm serten rezireksyon ki ti arive avan ki bann zapot ti’n ne. (b) Lekel ki Zezi ti resisite?

3 Rezireksyon pa ti nouvo pour bann zapot Zezi akoz avan zot nesans, i ti’n deza annan rezireksyon. Zot ti  konnen ki Zeova ti’n donn profet Eliya ek Elisa pouvwar pour resisit dimoun mor. (1 Rwa. 17:17-24; 2 Rwa. 4:32-37) I ti menm annan en zonm mor ki ler i ti ganny zete dan latonm profet Eliya e ki son lekor ti tous avek lezo sa profet, i ti resisite. (2 Rwa. 13:20, 21) Bann Kretyen dan premye syek ti krwar dan sa bann resi Labib parey nou nou krwar ki Parol Bondye i vre.

4 I tre probab ki nou tou nou ganny touse ler nou lir bann resi kot Zezi ti resisit bann dimoun. Par egzanp, sa vev ti’n bezwen byen sirprann kan son sel garson ti ganny resisite. (Lik 7:11-15) En lot fwa, Zezi ti resisit en pti fiy 12 an. Me zis mazinen, pa son paran ki ti dan sagrinasyon ti’n bezwen kontan kan Zezi ti resisit zot pti fiy! (Lik 8:49-56) Pa bann dimoun ki ti vwar ler Lazar ti sorti dan tonbo vivan e byen ti’n bezwen vreman kontan!Zan 11:38-44.

AKOZ REZIREKSYON ZEZI TI DIFERAN?

5. Ki mannyer rezireksyon Zezi ti diferan avek bann rezireksyon ki ti arive avan?

5 Bann zapot ti konnen ki rezireksyon Zezi ti diferan avek bann ki ti’n arive avan. Bann dimoun ki ti resisite avan Zezi ti resisit avek en lekor laser me apre sa, zot ti mor ankor. Tandis ki Zezi li i ti ganny resisite konman en lespri e son lekor pa ti pou zanmen vin lapouritir. (Lir Akt 13:34.) Pyer ti ekri ki Zezi ‘ti ganny touye dan son lekor fizik, me i ti revin vivan par Lespri.’ Deplis, “i’n asize dan kote drwat Bondye, kot bann lanz ek tou lotorite ek pisans dan lesyel in ganny soumet avek li.” (1 Pyer 3:18-22) I vre ki bann rezireksyon ki ti arive avan ti enkrwayab e en mirak, me napa enn ki kapab ganny konpare avek rezireksyon Zezi, sa pli gran mirak.

6. Ki lefe rezireksyon Zezi ti annan lo son bann disip?

6 Zezi ti nepli en dimoun mor parey son bann lennmi ti krwar. I ti’n resisite konman en lespri pwisan e personn pa ti pou kapab fer li ditor. Sa ti annan en gran lefe son bann disip. Lefet ki i ti’n resisite sa ti montre ki i ti Garson Bondye e sa ti remont moral son bann disip, olye sagrinen zot ti dan en gran lazwa. Deplis, olye per zot ti ganny kouraz. Si Zezi pa ti’n resisite, plan Bondye pa ti pou’n reisi e i pa ti pou fer sans pres sa bon nouvel.

7. Ki Zezi pe fer ozordi e ki kestyon sa i souleve?

7 Nou konman bann serviter Zeova, nou konnen ki Zezi pa ti zis en zonm enportan. Ozordi i vivan e i pe diriz sa travay predikasyon ki pe ganny fer dan lemonn antye. Konman sa Lerwa ki pe dirize dan Rwayonm Bondye, byento Zezi pou retir tou mesanste lo later e fer li vin en paradi kot dimoun pou kapab viv pour touzour. (Lik 23:43) Tousala pa ti pou posib si Zezi pa ti’n resisite. Alor, akoz nou krwar ki Zezi ti resisite e ki son rezireksyon i vedir pour nou?

ZEOVA I DEMONTRE SON POUVWAR LO LANMOR

8, 9. (a) Akoz bann sef relizye Zwif ti demande ki latonm Zezi i ganny veye? (b) Ki ti arive ler sa de madanm ti vin kot tonbo?

8 Apre ki Zezi ti’n ganny touye, bann sef pret ek bann Farizyen ti vin kot Pilat e dir: “Ekselans, nou konnen ki sa manter kan i ti ankor vivan i ti dir, ‘Apre trwa zour mon pou resisite.’ Donn lord ki son tonbo i ganny veye ziska trwazyenm zour pour ki son bann disip pa ava vin vol son lekor apre zot a dir: ‘I’n resisite.’ Sa mansonz pou pli pir ki sa enn avan.” Pilat ti reponn: “Zot  annan gard; pran zot bann gard, e met pli bon sekirite ki zot kapab kot sa tonbo.” Sanmenm ki zot ti fer.Mat. 27:62-66.

9 Lekor Zezi ti’n ganny mete dan en tonbo ki ti’n ganny fer dan en ros e zot ti met en gro ros pour bar son larantre. Se la ki bann sef relizye Zwif ti anvi ki Zezi i reste pour touzour. Me Zeova ti annan en lot plan konpletman diferan antet. Trwazyenm zour, kan Mari Madlenn ek lot Mari ti al get tonbo zot ti vwar ki zot ti’n roul sa ros e en lanz ti pe asiz lo la. Sa lanz ti demann sa de madanm pour get dan tonbo e vwar ki i vid. Sa lanz ti dir: “I pa isi; i’n resisite.” (Mat. 28:1-6) Zezi ti vivan!

10. Ki laprev Pol ti donnen ki Zezi ti’n resisite?

10 Bann levennman ki ti arive pandan sa 40 zour swivan ti san dout montre ki Zezi ti’n resisite. Pour fer en rezimen, zapot Pol ti ekri bann Korentyen: “Avan tou, lansennyman ki mwan menm mon’n resevwar, Kris in mor pour nou pese, parey Lekritir in dir, i ti ganny antere e i ti resisite son trwazyenm zour dapre Lekritir, i ti aparet avek Pyer e apre avek son douz zapot. Answit i ti aparet avek plis ki 500 son bann disip ansanm, laplipar i ankor vivan, me i annan de trwa ki’n mor. Answit i ti aparet avek Zak e apre avek tou bann zapot. Anfen apre zot tou, i’n osi aparet avek mwan, ki parey en zanfan ki’n ne dan en fason anormal.”1 Kor. 15:3-8.

AKOZ NOU KONNEN KI ZEZI TI RESISITE?

11. Ki mannyer rezireksyon Zezi ti ariv “parey Lekritir in dir”?

11 En rezon ki fer nou konnen ki Zezi ti resisite se ki son rezireksyon ti ariv “parey Lekritir in dir.” Parol Bondye ti’n predir ki i pou resisite. Par egzanp, David ti ekrir ki “sa enn ki fidel” pa ti pou ganny kite dan Latonm. (Lir Psonm 16:10. *) Zour Lapannkot lannen 33 N.L., zapot Pyer ti aplik sa verse avek Zezi par dir: “David ti war davans sa ki ti pou arive, e i ti pe koz lo rezireksyon Mesi ler i ti dir: ‘I pa’n ganny abandonnen dan lemonn lanmor, e son lekor pa’n vin lapouritir.’”Akt 2:23-27, 31.

12. Lekel ki ti vwar Zezi apre ki i ti’n resisite?

12 En dezyenm rezon ki fer nou konnen ki Zezi ti resisite se ki nou annan temwannyaz bokou dimoun. Pour 40 zour, Zezi ki ti’n resisite ti aparet avek son bann disip dan sa zarden kot son latonm ti ete, lo semen pour al Emais e osi lezot landrwa ankor. (Lik 24:13-15) Dan sa bann letan i ti koz avek bann dimoun zot tousel, par egzanp Pyer e osi bann group dimoun. En fwa i ti menm aparet avek en lafoul plis ki 500 dimoun! Eski ou kapab rezet temwannyaz 500 dimoun?

13. Ki mannyer devouman bann disip ti montre ki zot ti asire ki Zezi ti’n resisite?

13 En trwazyenm rezon akoz nou konnen ki Zezi ti resisite se ki son bann disip ti koz lo la avek devouman. Zot devouman pour rann temwannyaz lo rezireksyon Kris ti fer zot ganny persekite, pas dan bann soufrans e menm ganny touye. Si Zezi pa ti’n resisite, si tousala ti zis en trik, akoz Pyer ti pou riske son lavi pour koz lo rezireksyon Zezi avek sa bann menm sef relizye ki ti ay Zezi e ki ti’n fer konplo pour touy li? I ti akoz Pyer ek lezot disip ti asire ki  Zezi ti vivan e ki i ti pe diriz sa travay ki Bondye ti anvi i ganny fer. An plis ki sa, rezireksyon Zezi ti asir son bann disip ki zot osi zot ti pou resisite. Par egzanp, Etyenn ti mor avek sa konviksyon ki i ti pou resisite.Akt 7:55-60.

14. Akoz ou krwar ki Zezi i vivan?

14 En katriyenm rezon ki fer nou konnen ki Zezi ti resisite se ki nou annan levidans ki aprezan i pe rennyen konman Lerwa e ki i pe servi konman Sef kongregasyon. Sa i fer ki bann vre Kretyen pe ogmante. Eski sa ti pou arive si Zezi pa ti’n resisite? Anfet, i tre probab ki nou pa ti pou’n zanmen tann koz lo li si i pa ti’n resisite. Me nou annan bann bon rezon pour krwar ki Zezi i vivan e ki ozordi i pe gid e diriz nou anmezir ki nou anons sa bon nouvel partou dan lemonn antye.

SINIFIKASYON REZIREKSYON ZEZI POUR NOU

15. Akoz rezireksyon Zezi i donn nou kouraz pour prese?

15 Rezireksyon Kris i donn nou kouraz pour prese. Pour 2,000 an, bann lennmi Bondye in servi tou sort kalite zarm pour fer nou aret pres sa bon nouvel. Zot in servi lapostazi, sikann nou, fer bann latak vyolan par bann group dimoun, enterdi travay predikasyon, tortir e touy nou. Pourtan nanryen, ni ‘okenn zarm ki’n ganny formen kont nou’ pa’n kapab aret nou travay predikasyon e anpes nou fer disip. (Iza. 54:17) Nou pa per bann ki Satan pe servi. Zezi i avek nou, nou annan son sipor zis parey i ti promet. (Mat. 28:20) Napa okenn rezon pour nou per akoz menm si nou bann lennmi i esey zot mye pour fer nou reste trankil, zot pa pou zanmen kapab fer nou aret koze!

Rezireksyon Zezi i donn nou kouraz pour prese (Vwar paragraf 15)

16, 17. (a) Ki mannyer rezireksyon i donn laprev ki tou sa ki Zezi ti ansennyen i vre? (b) Dapre Zan 11:25 ki pouvwar Bondye in donn Zezi?

16 Rezireksyon Zezi i donn laprev ki tou sa ki i ti ansennyen i vre. Pol ti ekri ki si Kris pa ti’n resisite sa ki nou prese ti pou anven e nou lafwa osi. En spesyalis Labib ti ekrir ki si Kris pa’n resisite bann Kretyen i parey bann dimoun bet ki krwar en gro mansonz. Si Zezi pa’n resisite i konmsi Levanzil i zis en zistwar tris konsernan en bon zonm saz ki ti ganny touye par son bann lennmi. Me Kris ti resisite e sa i donn laprev ki tou sa ki i ti ansennyen, enkli sa ki i ti dir lo lavenir i vre.Lir 1 Korentyen 15:14, 15, 20.

17 Zezi ti dir: “Mwan menm, larezireksyon ek lavi, sa ki krwar dan mwan, menm si i a’n mor, i pou viv.” (Zan 11:25) Sa zoli promes pou sirman vin vre. Zeova pa’n zis donn Zezi pouvwar pour resisit bann ki pou viv dan lesyel me osi sa plizyer bilyon ki pou resisite e annan lespwar pour viv lo later pour touzour. Sakrifis Zezi ek son rezireksyon i vedir ki lanmor pou nepli egziste. Lefet ki ou konn sa, sa i kapab donn ou lafors pour andir nenport difikilte avek kouraz menm si ou fer fas avek lanmor.

18. Ki rezireksyon Zezi i garanti?

18 Rezireksyon Zezi i asir nou ki bann ki viv lo later pou ganny zize dapre bann standar Zeova ki demontre son lanmour. Ler Pol ti pe koz avek en group msye ek madanm ki ti viv dan lavil Atenn dan lepase, i ti dir: “[Bondye] i’n fikse en zour pour li ziz lemonn antye avek lazistis, par en zonm ki i’n swazir. I’n donn laprev pour nou tou, an resisitan sa zonm.” (Akt 17:31) Zezi i sa enn ki Bondye in apwente konman Ziz e nou  kapab asire ki i pou ziz dan en fason ki zis e ki demontre son lanmour.Lir Izai 11:2-4. *

19. Lefet ki nou krwar dan rezireksyon Kris, ki lefe sa i annan lo nou?

19 Nou anvi fer lavolonte Bondye akoz nou krwar dan rezireksyon Zezi. Si Zezi pa ti’n sakrifye son lavi e ganny resisite nou pa ti pou ganny libere avek kondannasyon pese ek lanmor. (Rom. 5:12; 6:23) Si i pa ti’n resisite nou ti pou zis kapab dir: “Annou manze e bwar, parski demen nou pou mor.” (1 Kor. 15:32) Me nou pa konsantre lo bann plezir lavi. O kontrer, nou apresye promes pour en rezireksyon e nou annan tou rezon pour swiv gidans Zeova dan tou sa ki nou fer.

20. Ki mannyer rezireksyon Zezi i montre ki Zeova i gran?

20 Rezireksyon Zezi i donn laprev ki Zeova i sa Enn ki pli gran e “ki i rekonpans tou bann ki rod li.” (Ebr. 11:6) Pa Zeova ti demontre gran pwisans ek lasazes kan i ti resisit Zezi e donn li lavi imortel dan lesyel! An plis ki sa, Bondye ti osi demontre ki i kapab akonplir tou Son bann promes. Sa i enkli promes ki Zeova ti fer pour montre ki i ti pou annan en “desandans” spesyal. Sa desandans ti pou zwe en rol enportan pour reponn sa kestyon konsernan drwa Zeova pour dirize. Pour sa promes kapab ganny akonplir Zezi ti bezwen mor e apre resisite.Zen. 3:15.

21. Ki sa promes rezireksyon i vedir pour ou?

21 Eski pa ou rekonesans anver Zeova pour sa promes rezireksyon ki pou sirman arive? Labib i asir nou: “La aprezan Bondye in fer son demer parmi zonm. I pou reste avek zot. Zot pou vin son pep, e i pou vin zot Bondye. I pou eswiy tou larm dan zot lizye. Lanmor pou nepli egziste. Pou nepli annan ni dey, ni plere, ni soufrans, parski lemonn ansyen in disparet.” Sa zoli promes ti ganny donnen avek zapot Zan kot i ti ganny dir: “Ekri, sa bann parol i serten e i vre.” Lekel ki ti revel sa parol enspire avek Zan? I pa lot ki Zezi Kri ki’n resisite.Rev. 1:1; 21:3-5.

^ par. 11 Psonm 16:10: “Akoz ou pa pou kit mwan dan Latonm. Ou pa pou les sa enn ki fidel avek ou vin lapouritir.”

^ par. 18 Izai 11:2-4: Lespri Zeova pou lo li, lespri lasazes ek konprenezon, lespri konsey ek lafors, lespri konnesans ek lakrent pour Zeova. I pou trouv plezir dan lakrent Zeova. I pa pou ziz dapre sa ki son lizye i vwar, ni koriz zis dapre sa ki son zorey i tande. I pou ziz bann dernyen dimoun dan en fason zis e i pou koriz bann dimoun ki annan limilite lo later dan en fason ki drwat. I pou frap later avek sa baton ki sorti dan son labous e i pou touy bann move dimoun avek son lalenn.”