Skip to content

Al lo konteni

Akoz nou bezwen sen?

Akoz nou bezwen sen?

“Zot devret sen.”LEV. 11:45.

1. Ki mannyer liv Levitik i kapab ed nou?

SENTETE i ganny mansyonnen plis dan liv Levitik ki tou lezot liv Labib. Vi ki sa i en kalite ki Zeova i ekspekte avek tou son bann vre adorater, si nou konpran e apresye liv Levitik sa pou ed nou montre ki nou sen.

2. Mansyonn serten laspe dan liv Levitik.

2 Liv Levitik ki ti ganny ekrir par profet Moiz i form parti “tou Lekritir” ki itil pour ansennyen. (2 Tim. 3:16) Non Zeova i ganny mansyonnen anviron dis fwa dan sak sapit sa liv. Kan nou konpran liv Levitik, sa pou fortifye nou pour evite fer okenn keksoz ki ti pou anmenn repros lo non Bondye. (Lev. 22:32) Vi ki sa liv i souvan servi sa parol “mwan mon Zeova,” sa i devret fer nou mazinen pour obeir Bondye. Dan sa lartik ek sa enn ki swiv nou pou dekouver serten trezor dan liv Levitik, en kado sorti kot Bondye ki ed nou donn li en ladorasyon sen.

NOU DEVRET SEN

3, 4. Lefet ki Aaron avek son bann garson ti ganny lave, ki sa i vedir? (Vwar portre anler.)

3 Lir Levitik 8:5, 6. * Zeova ti swazir Aaron pour servi  konman gran pret Izrael e son bann garson konman pret pour sa nasyon. Aaron i reprezant Zezi Kri e son bann garson i reprezant bann Kretyen swazir. Alor ler Labib i dir ki Aaron ti ganny lave, ki sa i vedir? Eski i vedir ki Zezi ti bezwen ganny pirifye? Non, parski Zezi ti san pese e “san tas,” alor i pa ti bezwen ganny pirifye. (Ebr. 7:26; 9:14) Me, kondisyon Aaron apre ki i ti’n ganny lave pe refer avek Zezi ki prop e drwat. Alor, lefet ki bann garson Aaron i ganny lave, ki sa i vedir?

4 Lefet ki bann garson Aaron i ganny lave sa i reprezant pirifikasyon bann ki’n ganny swazir pour al servi konman pret dan lesyel. Eski zot batenm i annan pour fer avek sa pirifikasyon? Non, batenm pa efas pese, me i plito vedir ki en dimoun in fer en dedikasyon san okenn kondisyon pour servi Zeova. Sa bann ki’n ganny swazir i ganny lave “par . . . son parol,” alor zot bezwen aplik bann lansennyman Zezi avek tou zot leker dan zot lavi. (Efe. 5:25-27) Dan sa fason, zot ganny sanktifye e pirifye. Me ki nou pou dir lo “lezot mouton”?Zan 10:16NW.

5. Akoz nou kapab dir ki lezot mouton i ganny pirifye par Parol Bondye?

5 Bann garson Aaron pa ti reprezant lezot mouton Zezi ki manm sa “gran lafoul.” (Rev. 7:9) Alor eski sa bann ki’n batize i osi vin sen e ganny pirifye atraver Parol Bondye? Wi. Kan bann ki annan sa lespwar pour viv lo later i lir sa ki Labib i dir konsernan lenportans e lefe ki disan Zezi ki’n ganny verse i annan, zot met lafwa dan sa parol e ofer Zeova servis sakre “lizour konman aswar.” (Rev. 7:13-15) Nou vwar lefe pirifikasyon ki pe kontinyen ganny fer lo bann Kretyen swazir ek lezot mouton lefet ki zot gard en “bonn kondwit.” (1 Pyer 2:12) Pa i bezwen fer Zeova plezir kan i vwar lapirte e linite ant bann Kretyen swazir ek lezot mouton ki obeisan e fidel anver zot Berze, Zezi!

6. Akoz nou devret regilyerman egzamin nou lekor?

6 Lefet ki bann pret Izraelit ti bezwen prop fizikman i annan en gran sinifikasyon pour nou ozordi. Bann ki etidye Labib avek nou i souvan remarke ki nou Lasal i prop e osi vwar ki nou menm nou prop e byen sanze. Lapropte sa bann pret i osi fer nou realize ki nenport dimoun ki anvi al lo montanny Zeova pour ador li i bezwen annan “en leker pir.” (Lir Psonm 24:3, 4; * Iza. 2:2, 3.) Nou devret rann Bondye en servis sakre avek en lespri, en leker ek en lekor ki prop. I pour sa rezon ki nou bezwen regilyerman egzamin nou lekor e petet apre serten pou bezwen fer bann gran sanzman pour zot kapab vin sen. (2 Kor. 13:5) Par egzanp, en dimoun ki’n batize ki volonterman deside get pornografi i devret demann son lekor, ‘Eski mon pe montre ki mon sen?’ Apre sa i bezwen rod led pour li kapab aret sa move pratik.Zak 5:14.

MONTRE KI ZOT SEN PAR ZOT LOBEISANS

7. Anliny avek Levitik 8:22-24 ki legzanp Zezi in kite?

7 Kan bann pret Izraelit ti ganny etabli, disan en mal mouton ti ganny mete lo zorey drwat, pous lanmen drwat e pous lipye drwat Gran Pret Aaron ek  son bann garson. (Lir Levitik 8:22-24. *) Lafason ki sa disan ti ganny servi ti montre ki bann pret ti pou obeir e fer zot mye pour desarz zot responsabilite. Pareyman, Gran Pret Zezi ti kit en bon legzanp pour bann Kretyen swazir ek lezot mouton. Son zorey ti atantif avek gidans Bondye. Lanmen Zezi ti ganny servi pour akonplir lavolonte Zeova e i pa ti zanmen aret mars lo sa semen lavi ki sen.Zan 4:31-34.

8. Ki tou serviter Zeova i bezwen fer?

8 Bann Kretyen swazir ek lezot mouton Zezi i bezwen swiv legzanp zot Gran Pret ki ti gard son lentegrite. Tou serviter Zeova i bezwen obeir e swiv gidans sorti dan son Parol e sa pou fer ki zot evite ofans son lespri sen. (Efe. 4:30) Zot bezwen ‘fer en semen byen drwat pour zot lipye.’Ebr. 12:13.

9. Ki mannyer trwa frer ki’n travay kot a kot avek bann manm Konsey Direkter in eksprim zot lekor? Ki mannyer zot parol i kapab ed ou pour kontinyen montre ki ou sen?

9 Annou vwar ki mannyer trwa frer ki annan lespwar pour viv lo later ti eksprim zot santiman. Zot in travay avek manm Konsey Direkter pour plizyer dizenn lannen. Enn ti dir: “I vre ki sa servis i en privilez san konparezon, me lefet ki mon travay kot a kot avek sa bann frer detanzaot mon’n vwar ki menm si zot bann Kretyen swazir, sa pa vedir ki zot parfe. Me enn mon bann lobzektif diran bann lannen se pour obeir bann ki pe diriz sa travay.” Sa dezyenm frer ti dir: “Bann verse parey 2 Korentyen 10:5 konsernan ‘obei Kris,’ in ed mwan obeir e korpere avek bann ki pe diriz sa travay e mon obeir avek tou mon leker.” Sa trwazyenm frer ti dir: “Pour kapab kontan sa ki Zeova i kontan, ay sa ki i pa kontan, kontinyen rod son gidans e fer sa ki fer li plezir nou bezwen obeir son lorganizasyon e osi bann ki i pe servi pour akonplir son plan pour later.” Sa frer ti’n aprann ki Nathan Knorr ki ti vin en manm Konsey Direkter, ti aksepte bann pwen dan sa lartik “Birth of the Nation,” dan Latour Veyer 1925, kontrerman avek lezot ki ti’n kestyonn sa.” Son lobeisans ti annan en gran lenpak lo sa frer. Si ou medit lo parol sa trwa frer ki nou’n fek site, sa i kapab ed ou montre ki ou sen par ou lobeisans.

VIN SEN PAR OBEIR LALWA BONDYE LO DISAN

10. Akoz i enportan ki nou obeir lalwa Bondye lo disan?

10 Lir Levitik 17:10. * Zeova ti demann bann Izraelit pour pa manz “nenport kalite disan.” Bann Kretyen osi i ganny demande pour pa servi disan, swa disan zannimo ouswa disan imen. (Akt 15:28, 29) Zis lefet ki nou mazin fer en keksoz ki kapab fer Bondye ‘vir son figir kont nou’ e tir nou dan son kongregasyon, sa i fer nou per. Nou kontan li e nou anvi obeir li. Menm si nou fer fas avek en sityasyon ki met nou lavi an danze, nou determinen pour pa les bann ki pa konn Zeova e ki pa anvi obeir li met presyon lo nou pour fer sa ki Zeova pa kontan. Nou konnen ki nou pou ganny boufonnen akoz nou pa pran disan me nou swazir pour obeir Bondye. (Zid 17, 18) Kwa ki  pou ed nou “reste determinen” pour pa manz disan oubyen aksepte transfizyon disan?Det. 12:23.

11. Akoz nou kapab dir ki Zour Propisyasyon ki ti ganny fer sak lannen pa ti zis en keksoz ki ti napa lenportans?

11 Lefet ki Gran Pret dan letan lontan Izrael ti servi disan zannimo sak lannen Zour Propisyasyon sa i ed nou pour konpran pwennvi Bondye lo disan. Disan ti ganny servi dan en fason spesyal. Sa se pour fer propisyasyon pour pese bann ki ti pe rod pardon Zeova. Zot ti bezwen fann disan sa toro oubyen kabri devan lars lalyans. (Lev. 16:14, 15, 19) Sa disan ti permet ki Zeova i pardonn pese bann Izraelit. Zeova ti osi dir ki si en zonm i touy en zannimo pour manze i devret vers son disan e kouver li avek later “parski lavi tou sort laser i son disan.” (Lev. 17:11-14) Eski tousala ti bann keksoz ki ti napa lenportans? Pa ditou. Disan ki ti ganny servi Zour Propisyasyon, ensi ki sa konmann pour vers disan ater i an armoni avek sa konmann ki Zeova ti donn Noe ek son desandans lo disan. (Zen. 9:3-6) Zeova ti defann manz disan. Ki sa i vedir pour bann Kretyen?

12. Ki mannyer let Pol pour bann Kretyen Ebre i relye disan avek pardon?

12 Kan zapot Pol ti ekrir bann Kretyen Ebre konsernan pouvwar ki disan i annan pour pirifye, i ti dir: “Dapre Lalwa preski tou keksoz i ganny pirifye par disan, e san versman disan napa pardon pese.” (Ebr. 9:22) Pol ti osi fer resorti ki menm si sakrifis zannimo ti annan serten valer, sa ti zis rapel bann Izraelit ki zot ti bezwen en keksoz pli enportan pour ki zot pese i kapab ganny efase konpletman. Alor, Lalwa ti “en lonbraz bann bon keksoz ki pe vini, non pa en reprezantasyon egzakt bann realite.” (Ebr. 10:1-4) Ki mannyer i ti pou posib pour pese ganny pardonnen?

13. Ki mannyer ou santi lefet ki Zezi in ofer valer son disan avek Zeova?

13 Lir Efezyen 1:7. Zezi ti pare pour ‘donn son lavi pour nou’ konman en sakrifis e sa i annan en gran sinifikasyon  pour tou bann ki kontan li ek son Papa. (Gal. 2:20) Par kont, i sa ki Zezi ti fer apre son lanmor ek rezireksyon ki vreman liber nou e fer ki nou ganny pardonnen nou pese. Zezi ti akonpli sa ki ti’n ganny mansyonnen dan Lalwa Moiz Zour Propisyasyon. Sa zour Gran Pret ti pran en pe disan zannimo ki ti’n ganny sakrifye e anmenn dan Tre Sen tabernak. Sa ti osi ganny fer pli tar dan tanp Salomon kot sa Gran Pret ti prezant sa disan devan Zeova, konmsi i ti dan son prezans. (Lev. 16:11-15) Pareyman, dan lesyel Zezi ti prezant Zeova valer son disan ki i ti’n verse konman en imen. (Ebr. 9:6, 7, 11-14, 24-28) Pa nou rekonesan ki nou pese in ganny pardonnen e nou konsyans in ganny pirifye akoz nou demontre lafwa dan sakrifis Zezi!

14, 15. Akoz i enportan pour konpran e obeir lalwa Zeova lo disan?

14 Eski ou konpran aprezan akoz Zeova i demann nou pour pa servi “nenport kalite disan”? (Lev. 17:10) Eski ou ganny en konpran akoz Bondye i konsider disan konman sakre? Anfet, pour li disan i reprezant lavi. (Zen. 9:4) Eski pa ou pou dakor alor ki nou devret aksepte pwennvi Bondye konsernan disan e obeir son lord pour pa servi disan? Sel fason ki sakenn antre nou i kapab anpe avek Bondye se pour annan lafwa dan sakrifis Zezi e konpran ki disan i annan en sinifikasyon spesyal pour nou Kreater.Kol. 1:19, 20.

15 Petet san ekspekte en dimoun i kapab trouv li dan en sityasyon kot i pou bezwen deside si i pou aksepte en transfizyon disan oubyen refize. Dan sa moman difisil i pou osi bezwen deside konsernan bann fraksyon disan oubyen bann prosedir medikal. I vreman enportan alor ki nou fer resers e prepar nou davans an ka sa problenm i leve. Lapriyer osi pou ed nou pran en bon desizyon e evite fer konpromi. Definitivman nou pa anvi fer Zeova sagren par aksepte sa ki son Parol i defann. En kantite dokter ek lezot i ankouraz nou pour donn nou prop disan pour nou kapab sov lavi. Me, pep sen Zeova i montre ki se zot Kreater ki annan sa drwa pour dir zot ki mannyer disan i devret ganny servi. Pour li “nenport ki kalite disan” i sakre. Nou devret reste determinen pour obeir son lalwa lo disan. Nou montre li ki nou vreman apresye pouvwar ki disan Zezi i annan pour sov lavi par nou bon kondwit sen, akoz sa i sa sel fason ki nou kapab ganny pardonnen nou pese e viv pour touzour.Zan 3:16.

Eski ou determinen pour obei lalwa Zeova konsernan disan? (Vwar paragraf 14, 15)

AKOZ ZEOVA I EKSPEKTE KI NOU SEN?

16. Akoz pep Zeova i devret sen?

16 Kan Zeova ti delivre bann Izraelit dan lesklavaz Lezip, i ti dir zot: “Mwan mon Zeova, sa enn ki pe gid zot pour sorti Lezip pour montre ki mwan mon zot Bondye e zot devret sen akoz mwan mon sen.” (Lev. 11:45) Zeova ti ekspekte ki pep Izrael i sen akoz li menm i sen. Konman Temwen Zeova, nou osi nou bezwen sen. Liv Levitik i montre sa byen.

17. Ki ou pwennvi konsernan liv Levitik aprezan?

17 Serten parti liv Levitik ki nou’n egzaminen, in sirman benefisye nou. I tre probab ki sa letid in devlop ou lapresyasyon pour sa liv enspire. Par medit lo serten lenformasyon presye ki trouve dan liv Levitik sa in san dout fer ou pli byen konpran akoz nou devret sen. Me, ki lezot trezor spirityel nou kapab dekouver dan sa liv enspire? Ki nou kapab aprann ankor dan sa liv lo nou servis sakre? Nou pou egzamin sa bann kestyon dan lot lartik.

^ par. 3 Levitik 8:5, 6: Apre Moiz ti dir avek sa bann ki ti’n rasanble: ‘La sa ki Zeova in donn nou lord pour fer.’ Alor Moiz ti anmenn Aaron ek son bann garson e lav zot avek delo.”

^ par. 6 Psonm 24:3, 4: Lekel ki kapab mont lo montanny Zeova e lekel ki kapab debout dan son landrwa sen? Nenport ki ki annan en lanmen inosan ek en leker pir, ki pa’n fer en fo serman par Mon lavi, ni fer en serman pour anbete.”

^ par. 7 Levitik 8:22-24: 22 Apre i ti anmenn sa dezyenm mal mouton, sa mal mouton ki ganny servi pour dedikasyon e Aaron ek son bann garson ti poz zot lanmen lo latet sa mal mouton. 23 Moiz ti touy li e pran en pe son disan e met li lo zorey kote drwat Aaron e lo son pous lanmen drwat e lo son pous lipye drwat. 24 Apre Moiz ti anmenn bann garson Aaron devan e met en pe sa disan lo zot zorey drwat e lo zot pous lanmen drwat e lo zot pous lipye drwat, me Moiz ti fann larestan sa disan toultour lotel.”

^ par. 10 Levitik 17:10: “Si okenn Izraelit oubyen okenn etranze ki pe reste parmi zot i manz nenport kalite disan, sirman mon pou vir mon figir kont sa enn ki pe manz disan e mon pou detri li parmi son pep.”