Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  October 2014

Zot ti volonterman servi—Taiwann

Zot ti volonterman servi—Taiwann

APEPRE senk an pase, Choong Keon ek Julie, en koup ki aprezan dan zot 35 an montan ti servi konman pionye ordiner dan lavil Sydney, Lostrali. Choong Keon i dir: “Nou ti travay a mitan e annan en lavi konfortab. Kot nou ti reste, i ti annan bon klima e lavi ti ase fasil. Nou ti kontan ki nou ti pros avek nou fanmir ek zanmi.” Kantmenm sa zot konsyans ti fatig zot. Akoz? Zot ti konnen ki zot sirkonstans ti permet zot pour fer plis dan servis Zeova, me zot ti en pe ezite pour fer bann sanzman neseser.

Apre sa, dan en lasanble trwa zour an 2009, zot ti tann en diskour ki ti vreman tous zot. Sa lekter ti ankouraz bann ki ti kapab fer plis dan zot minister. I ti dir: “Par egzanp: En drayver i kapab fer son loto vir gos oubyen drwat me sa i posib selman si sa loto be bouze. Pareyman, Zezi i kapab ed nou pour fer plis dan nou minister si selman nou pe bouze, setadir si nou pe fer bokou zefor pour atenn nou lobzektif.” * Sa koup ti santi konmsi sa orater ti pe koz avek zot. Dan sa menm lasanble, en koup misyonner ki pe servi Taywann ti ganny entervyou. Zot ti koz lo lazwa ki zot gannyen dan zot minister e met lanfaz lo lefet ki i ankor annan bokou bezwen laba. Ankor enn fwa, Choong Keon ek Julie ti santi konmsi sa orater ti pe koz avek zot direkteman.

Julie i dir: “Apre sa lasanble nou ti priy Zeova pour donn nou sa kouraz pour prepar nou pour al Taywann. Me nou ti per. I ti konmsi nou ti pe sot dan en basen naze ki fon pour premye fwa.” En verse Labib ki ti ed zot pour ‘sote’, setadir fer sa desizyon, i Eklezyast 11:4 kot i dir: “Sa enn ki vey divan pa pou senm lagrenn e sa enn ki get nyaz pa pou rekolte.” Choong Keon i dir: “Nou ti deside aret ‘veye e gete,’ o kontrer konmans ‘senmen e rekolte.’” Zot ti priy en kantite, lir zistwar bann  misyonner, imel bann ki ti’n fini al servi Taywann, vann zot loto ek zot pake e al Taywann trwa mwan pli tar.

EKSPERYANS LAZWA DAN PREDIKASYON

Plis ki 100 frer ek ser sorti dan lezot pei pe servi Taywann dan bann landrwa kot i annan en gran bezwen pour plis proklanmater. Zot sorti Lafrans, Langleter, Lespanny, Leta-z-ini, Lostrali, Kanada, Kore ek Zapon e zot annan diferan laz ant 21 ek 73. Parmi zot i annan plis ki 50 ser selibater. Kwa ki’n ed sa bann frer ek ser devoue pour akonplir zot minister dan en lot pei? Annou vwar.

Laura

Laura, en ser selibater ki sorti Kanada i servi konman en pionye dan was Taywann. Me ziska apepre di-z-an pase, i pa ti kontan predikasyon ditou. Laura i eksplike, “Mon ti pas zis ase letan dan predikasyon pour mwan pa kontan al prese.” Apre bann frer ek ser Kanada ti demann li pour vin pres avek zot Meksiko pour en mwan. I dir: “Sa ti premye fwa ki mon ti pas plis letan dan predikasyon e mon pa ti ekspekte ki i ti pou gou koumsa!”

Sa leksperyans ti motiv Laura pour mazin al servi dan en kongregasyon ki koz en lot langaz Kanada. I ti konmans fer en kour pour aprann Sinwan, ed en group Sinwan e annan sa lobzektif pour al Taywann. I ti atenn son lobzektif an Septanm 2008. Laura i dir: “I ti pran mwan apepre enn an pour mon santi mon konfortab dan mon nouvo lanvironnman, me la mon pa vwar mwan pe retourn Kanada.” Ki mannyer i santi konsernan predikasyon? I dir: “I en lazwa, napa en lot keksoz pli satisfezan ki vwar bann etidyan Labib fer bann sanzman dan zot lavi kan zot konn Zeova. Pour al servi Taywann in donn mon sa loportinite pour gout sa lazwa bokou fwa.”

SIRMONT DIFIKILTE POUR KOZ SA LANGAZ

Brian ek Michelle

Brian ek Michelle, en koup dan zot 35 an an montan sorti Leta-z-ini ti al servi Taywann apepre  wit an pase. O konmansman zot pa ti vwar zot itil dan predikasyon. Me en misyonner byen eksperyanse ti dir zot: “Menm si ou zis kapab donn en dimoun en trak, ou devret mazinen ki sa i pou petet premye fwa ki sa dimoun i ganny en mesaz konsernan Zeova. Alor ou deza pe fer en keksoz enportan dan ou minister!” Sa parol ankourazan ti ed Brian ek Michelle pour pa bes lebra. En lot frer ti dir zot: “Pour pa dekouraze, pa get progre ki ou’n fer dan langaz Sinwan sak zour me progre ki ou’n fer depi dernyen lasanble.” Zot ti progrese e ozordi zot bann pionye efikas dan predikasyon.

Kwa ki kapab motiv ou pour aprann en lot langaz menm si i difisil? Esey vizit sa pei kot ou anvi al servi, asiste renyon, asosye avek bann frer ek ser ki reste laba e al avek zot dan predikasyon. Brian i dir: “Ler ou vwar ki bokou i aksepte mesaz Rwayonm e ou santi lanmour ki annan ant bann frer ek ser, ou pou ganny motive pour al servi dan sa pei menm si i pa pou fasil.”

ME KI KALITE TRAVAY ZOT FER?

Kristin ek Michelle

Detrwa parmi bann ki’n al servi dan en landrwa kot i annan en pli gran bezwen Taywann in kapab siport zot servis pionye par ansenny Angle. Kristin ek Michelle i vann seafood. Kristin i eksplike, “Zanmen mon’n deza fer sa avan, me sa louvraz in ed mwan pour reste dan sa pei.” Avek letan, Kristin ti ganny detrwa bon kliyan. Sa travay a mitan i permet li siport son lekor ek son madanm finansyerman e i donn zot ase letan pour lapes dimoun, setadir fer servis pionye ki sa travay pli enportan.

“APRESYE SA VWAYAZ”

William ek Jennifer, en koup sorti Leta-z-ini ti al Taywann apepre set an pase. William i dir: “Aprann en nouvo langaz, servi konman pionye, pran swen avek kongregasyon, ganny ase larzan pour okip nou fanmir, tousala par ler ti fer nou epwize.” Kwa ki’n ed zot pour reisi e gard zot lazwa? Zot esey fikse bann lobzektif rezonnab. Par egzanp, lefet ki zot ti napa en tro gran ekspektasyon ler zot ti pe aprann Sinwan sa ti fer ki zot pa ti tro dekouraze ler zot progre ti dousman.

William ek Jennifer

William i rapel sa ki en sirveyan rezyonal ti dir li, “Apresye sa vwayaz, pa zis sa destinasyon.” Andotmo, apre ki nou’n met en lobzektif spirityel, nou bezwen apresye bann pa ki nou fer ki anmenn nou ver nou lobzektif. William i dir ki kan i ti aplik sa konsey sa ti ed li ek son madanm pour vin pli fleksib, pour ekout konsey bann frer responsab dan sa landrwa e pour aziste zot fason fer pour ki zot kapab reisi dan predikasyon dan sa nouvo pei. I azoute: “Sa in osi ed nou pour mazinen pour pran en pe letan pour apresye labote sa zil kot nou pe servi.”

Parey William ek Jennifer, Megan, en ser selibater pionye sorti Leta-z-ini pe ‘apresye son vwayaz’ anmezir i pe esey atenn son lobzektif pour koz Sinwan pli byen. Tou le wikenn, i zwenn en group proklanmater ki pres dan en landrwa vreman enteresan, sa i pli gran por Taywann, Kaohsiung. Megan in kapab anons sa bon nouvel par pres lo diferan bato avek bann peser sorti Bangladesh, Filipin, Lendonezi, Lenn, Taylenn ek Vanuatu. I dir: “Vi ki bann peser i reste dan por pour zis en ptigin letan nou konmans en letid Labib avek zot lanmenm la deswit. Pour kapab koz avek zot tou, mon souvan etidye avek kat oubyen senk dimoun an  menm tan.” Ki progre i pe fer dan langaz Sinwan? I dir: “Mon ti a swete ki mon kapab aprann pli vit, me mon gard antet sa ki en frer ti dir mwan en zour: ‘Fer ou mye e Zeova i ava pran ka avek larestan.’”

Megan

PA DANZERE, SENP E GOU

Avan ki Cathy ki sorti Langleter ti al servi dan en lot pei, i ti rode kote i kapab al servi kot i pa danzere pour en ser selibater. I ti mansyonn sa dan son lapriyer avek Zeova e ekri bann let kot detrwa biro brans e demande ki danze i kapab annan pour en ser selibater servi laba. Apre i ti evalye larepons sak let e vwar ki Taywann ti pou sa pli bon landrwa pour li ale.

An 2004 a laz 31 an, Cathy ti al Taywann kot i viv en lavi pli senp ki i kapab. I dir: “Mon ti demann bann frer ek ser kote i sa pli bon landrwa pour aste fri ek legim bon marse. Zot bon konsey ti ed mwan pour ki mon pti larzan ki mon ti’n met dekote i dir pli lontan.” Kwa ki’n ed li pour annan en lavi senp? Cathy i dir: “Souvandfwa mon priy Zeova pour ki mon kontant mwan avek sa bann repa ek lenz senp ki mon gannyen. Mon santi ki Zeova pe ekout mon lapriyer par montre mwan kwa ki mon bezwen e ed mwan pour pa mank sa ki mwan mon anvi.” I dir: “Mon kontan mon lavi senp akoz i ed mwan pour reste konsantre lo bann keksoz spirityel.”

Cathy

Lavi Cathy pa zis senp me i gou. I eksplike akoz: “Mon kapab pres dan en landrwa kot bokou dimoun i ekout sa bon nouvel. Sa i vreman en lazwa!” Kan i ti ariv Taywann, i ti annan de kongregasyon Sinwan dan sa landrwa kot i ti konmans servi konman en pionye, me ozordi i annan set kongregasyon. Cathy i dir: “Pour mwan vwar avek mon de lizye sa logmantasyon enkrwayab e pour kapab ede dan sa rekolt, sa i fer ki tou le zour mon lavi i vreman gou!”

“ZOT TI MENM BEZWEN MWAN!”

Ki mannyer keksoz in pase pour Choong Keon ek Julie ki nou’n mansyonnen dan lentrodiksyon? O konmansman, vi ki Choong Keon ti konn zis en ptigin Sinwan, i pa ti santi li tro itil dan kongregasyon. Me bann frer ek ser dan sa landrwa pa ti santi parey. Choong Keon i dir: “Kan nou kongregasyon ti separe, mon ti ganny lezot responsabilite konman en asistan ministeryel. A sa moman mon ti vreman santi ki mon ti pe servi kot i annan en pli gran bezwen.” I azoute avek en sourir, “I ti gou, zot ti menm bezwen mwan!” Ozordi i pe servi konman en ansyen. Julie i azoute: “Nou santi nou’n akonpli en keksoz e nou osi annan satisfaksyon ek lazwa ki nou pa’n zanmen santi avan. Nou’n vin isi pour ede, me nou santi ki se nou ki’n ganny ede par sa leksperyans eksitan. Nou remersye Zeova pour permet nou servi isi!”

Dan bokou pei, i ankor annan en bezwen pour ede dan travay rekolt. Eski ou pros pour fini lekol e ou pa asire ki ou pou fer apre sa? Eski ou selibater e ou anvi vin pli itil dan lorganizasyon Zeova? Eski ou anvi donn ou fanmir en zoli leritaz spirityel? Eski ou nepli travay e ou ti a kontan partaz avek lezot sa ki ou’n aprann dan ou lavi? Ou kapab asire ki ou pou ganny bann zoli benediksyon sorti kot Zeova si ou deside pour fer plis dan ou minister par al servi kot i annan en bezwen pour plis proklanmater.

^ par. 3 Vwar sa liv “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom, sapit 16 paragraf 5-6 an Angle.