Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  October 2014

 BIOGRAFI

Bann moman enportan dan mon servis pour Bondye

Bann moman enportan dan mon servis pour Bondye

An 1947, bann pret Katolik Santa Ana, El Salvador ti pe rod fer problenm avek bann Temwen. Kan bann frer ek ser ti pe etidye lartik Latour Veyer pour lasemenn, laport ti ouver e bann garson ti anvoy bann gro ros dan lakaz misyonner. Apre sa, bann pret ti vin avek en gran lafoul dimoun. Serten dan sa laprosesyon ti annan bann tors e lezot bann zimaz. Pour de-z-erdtan zot ti saboul sa batiman avek ros e kontinyelman pe kriye: “Viv Lavyerz!” e “A mor Zeova!” Sa ti sipoze fer bann misyonner per e kit sa lavil. Mon konn sa akoz mon ti parmi bann ki ti dan sa renyon 67 an pase. *

DE-Z-AN avan sa, mwan ek Evelyn Trabert, nou ti ganny nou diplonm konman misyonner dan katriyenm laklas Lekol Gilead ki ti ganny fer sa letan o bor Ithaca, New York. Nou ti ganny anvoye Santa Ana. Me avan ki mon kontinyen rakont en ptigin lo servis misyonner ki mon ti fer pour apepre 29 an, les mwan rakont zot akoz mon ti deside pour servi konman misyonner.

MON LERITAZ SPIRITYEL

Mon paran, John ek Eva Olson ti pe viv Spokane, Washington, Leta-z-ini an 1923 lannen ki mon ti ne. Zot ti bann Lutheran me zot pa ti aksepte lansennyman legliz lo lanfer dife, akoz zot pa ti kapab konpran ki en Bondye lanmour ti pou kapab fer sa. (1 Zan 4:8) Mon papa ti travay kot i fer dipen e en zour swar enn son koleg travay ti asir li ki Labib pa dir ki lanfer i en landrwa kot dimoun i ganny tourmante. Desito mon paran ti konmans etidye avek Temwen Zeova e aprann sa ki Labib i vreman dir lo lavi apre lanmor.

Mon ti annan zis ne-v-an me mon ankor rapel lantouzyasm mon paran kan zot ti dekouver sa laverite dan Labib. Zot ti pli kontan ankor ler zot ti aprann non sa vre Bondye Zeova e ler zot ti aprann ki lansennyman lo Trinite ti en mansonz.  Parey en leponz, mon ti konmans abzorb sa bann lansennyman merveye sorti dan Labib e aprann sa ‘laverite ki fer nou lib.’ (Zan 8:32) Alor mon pa ti zanmen mazin letid Labib konman en keksoz ki annwiyan me mon ti toultan kontan etidye Parol Bondye. Menm si mon ti en pe timid, mon ti al avek mon paran dan predikasyon. Zot ti batize an 1934. An 1939 a laz 16 an mon ti vin en serviter Zeova batize.

Avek mon manman ek mon papa lasanble Saint Louis, Missouri an 1941

Lete 1940, mon paran ti vann zot lakaz e nou trwa nou ti konmans servis a plen tan par fer pionye Coeur d’Alene, Idaho. Nou ti reste dan en apartman ki nou ti lwe ki ti par lao en garaz. Renyon ti ganny fer kot nou. Sa letan, pa bokou kongregasyon ki ti annan en Lasal Rwayonm alor sa ti fer ki zot ti zwenn dan bann lakaz prive oubyen bann landrwa ki zot ti lwe.

An 1941, mwan ek mon paran nou ti asiste lasanble Saint Louis, Missouri. Dimans ti “Lazournen Zanfan” e bann ant 5 a 18 an ti asiz drwat devan platform. Pandan son diskour, Frer Joseph Rutherford ti koz avek nou bann zenn par dir: “Zot tou . . . zanfan . . . ki’n dakor pour obei Bondye ek son Lerwa debout silvouple!” Nou tou nou ti debout. Apre Frer Rutherford ti dir avek en lavwa for: “Gete, i annan plis ki 15,000 nouvo temwen sa Rwayonm!” Sa ti ed mwan annan plis determinasyon pour fer servis pionye vin mon karyer.

NOU SERVIS KONMAN EN FANMIR

Detrwa mwan apre sa lasanble Saint Louis, nou fanmir ti al reste dan sid Kaliforni. Laba dan lavil Oxnard, nou ti ganny demande pour esey konmans en kongregasyon. Nou ti reste dan en pti karavann kot i ti annan zis en lili. Mon ti servi latab manze konman mon lili e tou le swar nou ti bezwen aranz li. Sa ti vreman diferan avek ler mon ti annan mon prop lasanm.

Zis avan nou ti ariv Kaliforni, Zapon ti atak Pearl Harbor, Awai le 7 Desanm 1941. Son zour apre, Leta-z-ini ti konmans lager dan Dezyenm Lager Mondyal. Vi ki bann soumaren Zanponnen ti pe patrol lakot Kaliforni, gouvernman ti donn lord pour tenny tou lalimyer aswar pour ki zot pa target bann dimoun lo later.

Detrwa mwan pli tar, an Septanm 1942, nou ti asiste Lasanble New World Theocratic Cleveland, Ohio. Laba nou ti ekout Frer Nathan Knorr donn sa diskour “PeaceCan It Last?” I ti eksplik Revelasyon sapit 17, ki dekrir “sa bebet” ki “ti deza vivan me i nepli. I pou monte e sorti dan labim.” (Rev. 17:8, 11) Frer Knorr ti eksplike ki “sa bebet” ti Lasosyete bann Nasyon (League of Nations) ki ti aret son bann aktivite an 1939. Labib ti predir ki Lasosyete bann Nasyon ti pou ganny ranplase par en lot lorganizasyon e ki i ti pou annan lape. Sanmenm ki ti arive an 1945 kan Dezyenm Lager Mondyal ti terminen. Apre sa, sa “bebet” ti reaparet konman Nasyon-z-ini (United Nations). Apre sa, Temwen Zeova ti konmans pres partou dan lemonn e depi sa in annan en gran logmantasyon.

Mon diplonm Gilead

Sa profesi ti ed mwan pour vwar sa ki ti pou arive a lavenir. Ler i ti ganny anonse ki Lekol Gilead ti pou konmans son lannen answit, la mon ti annan sa gran dezir pour fer servis misyonner. An 1943, mon ti ganny demande pour  fer pionye Portland, Oregon. Pandan sa bann letan, nou ti servi granmofonn pour fer dimoun ekout bann diskour devan zot laport e apre nou ti donn zot bann piblikasyon baze lo Labib konsernan Rwayonm Bondye. Pandan sa lannen antye, mon ti kontinyen mazin servis misyonner.

An 1944, mon ti vreman kontan ki mon ti’n ganny envite pour al Lekol Gilead avek mon bon zanmi Evelyn Trabert. Pandan senk mwan, nou enstrikter ti montre nou ki mannyer nou kapab tir bokou lazwa atraver letid Labib. Zot limilite ti enpresyonn nou. Par ler, kan nou ti manz en manze sa bann frer ti bann server. Nou ti ganny nou diplonm Lekol Gilead le 22 Zanvye 1945.

MON SERVIS KONMAN MISYONNER

Mwan, Evelyn, Leo ek Ester Mahan nou ti ariv kot nou ti ganny demande pour servi El Salvador an Zen 1946. Nou ti trouve ki ‘lagrenn ti’n mir e pare pour larekolt.’ (Zan 4:35) Sa lensidan ki nou’n koz lo la o konmansman i montre ki kantite bann sef relizye ti ankoler. Zis en semenn pli boner, nou ti’n fer nou premye lasanble rezyonal Santa Ana. Nou ti envit dimoun partou kote pour vin ekout diskour piblik e nou ti vreman kontan ki nou ti annan apepre 500 dimoun dan lasistans. Dan plas per e anvi kit sa lavil, nou ti pli determinen pour reste e ed bann ki ti annan en leker senser. Menm si bann sef relizye ti’n dir bann dimoun pa lir Labib e bokou ti napa ase larzan pour aste enn, bokou ti swaf laverite. Zot ti apresye nou zefor pour aprann langaz Espanyol pour ki nou kapab koz avek zot lo sa vre Bondye, Zeova e konsernan son bann zoli promes pour fer later vin en Paradi.

Senk parmi nou sorti lekol Gilead ki ti ganny anvoye El Salvador. Gos ziska drwat: Evelyn Trabert, Millie Brashier, Esther Mahan, mwan ek Leo Mahan

Rosa Ascencio ti enn parmi mon bann premye etidyan. Apre ki i ti konmans etidye Labib, i ti separe avek sa msye ki i ti pe reste avek. Apre sa, sa msye ki i ti pe viv avek ti konmans etidye Labib li osi. Zot ti marye, batize e vin bann Temwen devoue pour Zeova. Rosa ti premye pionye natif Santa Ana. *

Rosa ti annan en pti laboutik. Kan i ti al predikasyon, i ti ferm son laboutik e met son konfyans dan Zeova pour donn li sa ki i bezwen. Kan i ti reouver son laboutik apre detrwa erdtan, i ti ganny bokou kliyan. I ti eksperyans sa ki ganny dir dan Matye 6:33 e i ti fidel ziska son lanmor.

En fwa, en pret dan sa landrwa ti vizit sa zonm ki ti pe lwe en lakaz avek sis nou ki ti misyonner e averti li ki si i kontinyen lwe lakaz avek nou, li ek son madanm ti pou ganny pouse dan legliz. Sa propriyeter ki ti en biznesmenn byen renonmen pa ti kontan kondwit bann sef relizye e i pa ti aksepte sa bann presyon. I ti menm dir sa pret ki i pa ti pou en problenm si i ti ganny tire konman en manm legliz. I ti asir nou ki nou ti kapab reste kantite letan ki nou ti anvi.

 EN SITWAYEN RESPEKTAB I VIN EN TEMWEN

Biro brans ki ti ganny konstri an 1955

Dan lavil San Salvador en lot misyonner ti pe etidye Labib avek madanm en enzenyer ki apel Baltasar Perla. Sa zonm ki ti annan en bon leker ti’n perdi lafwa dan Bondye akoz lipokrizi bann sef relizye. Kan letan ti’n arive pour konstri en biro brans, menm si Baltasar pa ti ankor vin dan laverite, i ti ofer pour desin plan e konstri sa batiman san en lapey.

Apre ki i ti asosye avek pep Zeova lo sa proze konstriksyon, Baltasar ti konvenki i ti’n trouv sa vre larelizyon. I ti batize le 22 Zilyet 1955 e pa bokou letan apre son madanm Paulina osi ti batize. Ozordi tou le de zot zanfan pe servi Zeova fidelman. Son garson ki osi apel Baltasar in servi pour 49 an Betel Brooklyn, kot i ede siport sa travay predikasyon ki pe kontinyen agrandi e la aprezan i pe servi lo Komite Brans Leta-z-ini. *

Kan nou ti konmans fer bann lasanble trwa zour San Salvador, Frer Perla ti ed nou ganny prete en gran lasal sport. Premye kou, nou ti zis servi enn de seksyon dan sa lasal, me avek benediksyon Zeova, lannen apre lannen, sa lasal ti ranpli ziska ki i ti napa ase plas pour tou bann dimoun. Sa bann lasanble ti vreman zwaye e mon ti kapab revwar bann dimoun ki mon ti etidye avek. Mazinen ki mannyer mon ti santi ler bann ki mon ti’n etidye avek ti montre mwan mon bann pti zanfan spirityel, setadir bann ki zot ti’n etidye avek e ki ti’n fek batize.

Frer Franz pe fer en diskour avek bann misyonner dan en lasanble trwa zour

Dan en lasanble, en frer ti vin kot mwan pour dir ki i ti anvi dir mwan en keksoz. Mon pa ti rekonnet li e mon ti anvi konnen kwa. I ti dir mwan, “Mon ti enn parmi sa bann garson ki ti pe anvoy ros avek ou Santa Ana.” La prezan i ti pe servi Zeova ansanm avek mwan. Mon leker ti ranpli avek lazwa. Sa konversasyon ti montre mwan ki servis a plen tan i sa karyer ki anmenn plis byenfe ki okenn dimoun i kapab swazir.

Premye lasanble rezyonal ki nou ti asiste El Salvador

BANN SWA SATISFEZAN

Pour apepre 29 an, mon ti kontinyen fer servis misyonner El Salvador, premyerman dan lavil Santa Ana, apre Sonsonate, answit Santa Tecla e  finalman San Salvador. An 1975, apre ki mon ti’n fer bokou lapriyer, mon ti deside pour kit mon servis misyonner e retourn Spokane. Mon paran fidel ki ti’n ariv en bon pti laz sa letan ti bezwen mon led.

Apre ki mon papa ti mor an 1979, mon ti pran swen avek mon manman ki ti ptitapti pe vin pli fay e bezwen led. I ti viv pour ankor wit an e i ti mor a laz 94. Pandan sa bann letan difisil mon ti epwize fizikman e emosyonnelman. Mon ti telman strese ki mon ti ganny shingles, ki en maladi lapo. Me avek lapriyer ek sipor Zeova mon ti kapab andire. I parey sa ki Zeova ti dir, “ziska ki ou seve i vin blan . . . mon pou pran ou, anmenn ou e sov ou.”Iza. 46:4.

An 1990, mon ti al reste Omak, Washington. Laba mon ti santi mwan itil dan teritwar ki koz langaz Espanyol e detrwa mon bann letid ti batize. An Novanm 2007, mon ti nepli kapab pran swen avek mon lakaz Omak, alor mon ti al reste dan en apartman dan en lavil o bor Chelan, Washington. Sa kongregasyon Espanyol kot mon ete pe pran byen swen avek mwan depi sa letan e mon vreman apresye zot led. Vi ki mon sa sel Temwen ki aze isi, bann frer ek ser in adopte mwan konman zot granmanman.

Menm si mon ti deside pour pa marye e annan en fanmir pour mwan kapab servi a plen tan dan predikasyon “san rezerv,” mon annan bokou zanfan spirityel. (1 Kor. 7:34, 35) Mon realize ki dan sa lavi la konmela, mon pa kapab ganny tou sa ki mon oule. Alor, mon’n met sa ki pli enportan premye dan mon lavi, setadir mon dedikasyon pour servi Zeova avek tou mon leker. Dan nouvo lemonn, i pou annan ase letan pour apresye tou kalite aktivite. Mon verse Labib prefere i Psonm 145:16, ki asir nou ki Zeova pou “satisfer dezir tou sa ki vivan.”

Servis pionye i fer mwan reste zenn

Aprezan mon annan 91 an, mon ankor santi mwan ase an bonn sante, alor mon kontinyen fer pionye. Mon servis pionye i fer mwan reste zenn e mon annan en bi dan mon lavi. Kan mon ti fek ariv El Salvador travay predikasyon ti’n fek konmanse. Menm avek lopozisyon Satan, i aprezan annan plis ki 39,000 proklanmater dan sa pei. Sa in sirman fortifye mon lafwa. I kler ki lespri sen Zeova pe siport tou zefor ki son pep pe fer!

^ par. 4 Vwar Yearbook of Jehovah’s Witnesses 1981 paz 45-46 an Angle.

^ par. 19 Yearbook 1981 paz 41- 42 an Angle.

^ par. 24 Yearbook 1981 paz 66-67, 74-75 an Angle.