Skip to content

Al lo konteni

Dernyen lennmi lanmor pou ganny detri

Dernyen lennmi lanmor pou ganny detri

“Dernyen lennmi ki pou ganny detri, se lanmor.” 1 KOR. 15:26.

1, 2. Ki Adan ek Ev ti pas atraver o konmansman e ki kestyon sa i fer nou demande?

KAN Adan ek Ev ti ganny kree, zot ti napa okenn lennmi. Zot ti bann imen parfe e zot ti reste dan en paradi. Zot ti annan en bon relasyon avek zot Kreater konman son garson ek son fiy. (Zen. 2:7-9; Lik 3:38) Zot lespwar pour lavenir ti ganny endike dan sa lord ki Bondye ti donn zot. (Lir Zenez 1:28. *) Pour ‘ranpli later e domin li,’ sa ti pou kapab ganny akonplir dan en serten kantite letan. Par kont, pour kontinyen ‘annan kontrol lo tou bann zannimo ki pe marse lo later’ Adan ek Ev ti pou bezwen viv pour touzour e Adan pa ti pou bezwen perdi son responsabilite akoz lanmor.

2 Me akoz bann sityasyon i sitan diferan ozordi? Ki mannyer i annan sitan bokou lennmi ki anpes dimoun ere, ensi ki sa pli gran lennmi lanmor? Ki Bondye ti pou fer  pour detri sa bann lennmi? Larepons sa bann kestyon ek lezot kestyon ki relye i kapab ganny trouve dan Labib. Annou aprezan egzamin serten sa bann kestyon enportan dan Labib.

EN LAVERTISMAN RANPLI AVEK LANMOUR

3, 4. (a) Ki lord Bondye ti donn Adan ek Ev? (b) Akoz i ti enportan pour zot obeir sa lord?

3 Menm si Adan ek Ev ti annan sa lespwar pour viv pour touzour, zot pa ti imortel. Pour reste vivan zot ti bezwen respire, bwar, dormi e manze. Pli enportan ankor, zot lavi ti depan lo relasyon ki zot ti annan avek sa Enn ki ti’n donn zot lavi. (Det. 8:3) Pour zot kontinyen viv ere zot ti pou bezwen aksepte gidans Bondye. Zeova ti fer sa kler avek Adan menm avan ki i ti kree Ev. Ki mannyer i ti fer sa? “Zeova ti osi donn sa zonm sa lord: ‘Fri dan tou pye dibwa sa zarden ou kapab manze ziska ou rasazye. Me an sa ki konsern sa pye konnesans bon e move ou pa devret manze, parski sa zour ki ou manz son fri, sirman ou pou mor.’”Zen. 2:16, 17.

4 “Sa pye konnesans bon e move” ti montre ki Bondye ti annan drwa pour deside kwa ki byen ek kwa ki mal. Byensir, Adan ti deza konn sa ki byen ek sa ki mal parski i ti ganny kree dan resanblans Bondye e i ti annan en konsyans. Sa pye ti pou endik Adan ek Ev ki zot ti pou toultan bezwen gidans Zeova. Si zot ti manz fri dan sa pye dibwa i ti pou konmsi zot ti pe pran responsabilite pour deside kwa ki byen ek kwa ki mal e sa ti pou annan en tre move konsekans lo zot ek zot desandans. Sa lord ki Bondye ti donnen ek son santans ti montre gravite en tel fot.

LAFASON KI LANMOR TI ANTRE DAN FANMIR IMEN

5. Ki mannyer Adan ek Ev ti arive dezobeir?

5 Apre ki Ev ti’n ganny kree, Adan ti koz avek li konsernan lord ki Bondye ti’n donnen. I ti konn sa lord tre byen e i ti kapab repet li preski parker. (Zen. 3:1-3) I ti fer sa avek en personnaz ki ti prezant son lekor konman en serpan, en kreatir pridan. Sa enn ki ti par deryer sa serpan ti Satan oubyen Dyab, en garson spirityel Bondye ki ti’n les li devlop en dezir pour vin endepandan e ganny pouvwar. (Konpar Zak 1:14, 15.) Pour arive akonpli son move dezir i ti akiz Bondye konman en manter. I ti asir Ev ki si i rod son lendepandans i pa ti pou mor, me i ti pou vin parey Bondye. (Zen. 3:4, 5) Ev ki krwar li, i ti azir dan en fason endepandan par manz sa fri e i ti persyad Adan pour fer parey. (Zen. 3:6, 17) Dyab ti’n koz manti. (Lir 1 Timote 2:14.) Kantmenm sa, Adan ti “ekout lavwa [son] madanm.” Menm si sa serpan ti kapab paret en zanmi, Satan oubyen Dyab ti an realite en lennmi kriyel ki ti konn tre byen move konsekans sa mansonz ki i ti’n dir Ev.

6, 7. Ki mannyer Zeova ti rann zizman lo sa bann peser?

6 Pour bann rezon personnel, tou le de Adan ek Ev ti rebel kont sa Enn ki ti’n donn zot lavi ek tou lezot keksoz ki zot ti annan. Byensir, Zeova ti konn tou sa ki ti’n arive. (1 Kron. 28:9; lir Proverb 15:3. *) I ti’n permet sa trwa endividi ki ti enplike dan sa rebelyon pour montre ki mannyer zot ti santi anver li. Lefet ki Zeova i en Papa nou asire ki sa ti’n bezwen fer son leker fermal. (Konpar Zenez 6:6.) Apre sa i ti bezwen azir  konman Ziz pour obeir e aplik son prop parol ki i ti’n dir konsernan konsekans ki zot move aksyon ti pou anmennen.

7 Bondye ti’n dir Adan: “Sa zour ki ou manz son fri [sa pye konnesans bon e move] sirman ou pou mor.” I kapab ki Adan ti’n konpran ki “sa zour” ti pou en zour 24 erdtan. Apre ki i ti’n dezobeir lord Bondye, i kapab ki i ti pe ekspekte ki Zeova i azir avan soley kouse sa zour. “O moman ki pti labriz i soufle pandan lazournen,” Zeova ti vin kot sa koup. (Zen. 3:8) Konman en Ziz ki drwat, i ti avan tou ekout sa ki zot ti annan pour dir. (Zen. 3:9-13) Apre sa, i ti pas son santans lo sa bann peser. (Zen. 3:14-19) Si i ti’n egzekit zot deswit, son plan pour Adan, Ev avek zot desandans pa ti pou ganny realize. (Iza. 55:11) Menm si i ti pas santans lanmor e ki lefe pese ti konmans deswit, i ti permet Adan ek Ev pour ganny zanfan ki ti pou kapab benefisye avek lezot provizyon ki I ti pou fer. Alor, dan lizye Bondye, Adan ek Ev ti mor menm zour ki zot ti’n fer pese e vi ki 1,000 an i konman en zour pour Zeova, an realite zot ti mor dan lespas en “zour.”2 Pyer 3:8.

8, 9. Ki mannyer desandans Adan ti ganny afekte par son pese? (Vwar portre lo paz 23.)

8 Eski bann zanfan Adan ek Ev ti pou ganny afekte par sa ki zot paran ti’n fer? Wi. Romen 5:12 i eksplike: “Pese in antre dan lemonn par en sel zonm, e pese in anmenn lanmor, e lanmor in pas avek tou dimoun, parski tou dimoun in konmet pese.” Premye pour mor ti en zonm fidel ki ti apel Abel. (Zen. 4:8) Apre lezot desandans Adan ti vin vye e mor. Eski zot ti erit pese ek lanmor? Zapot Pol ti reponn: “Bokou in vin peser par dezobeisans en sel zonm.” (Rom. 5:19) Pese ek lanmor ki Adan in transmet in vin en lennmi ki limanite pa kapab evite. Menm si nou pa konn egzakteman ki mannyer pese ek lanmor ti ganny transmet avek desandans Adan, nou kapab vwar son rezilta.

9 I apropriye ki Labib i refer avek pese ek lanmor ki nou’n erite konman “sa vwal dey ki pe kouver tou pep e sa dra ki’n ganny fabrike pour kouver tou nasyon.” (Iza. 25:7) Parey sa dra oubyen vwal dey ki pe kouver tou nasyon pareyman napa okenn imen ki kapab sape avek pese ek lanmor. Alor an realite “tou dimoun i mor dan Adan.” (1 Kor. 15:22) Sa i fer nou demann menm kestyon ki Pol ti demande: “Lekel ki pou delivre mwan avek sa lekor lanmor?” Eski i ti annan en dimoun ki ti pou kapab delivre li? *Rom. 7:24.

PESE EK LANMOR POU GANNY DETRI

10. (a) Ki serten verse Labib ki montre ki Zeova pou detri lanmor? (b) Ki sa bann verse i montre nou konsernan Zeova ek son Garson?

10 Wi, Zeova ti kapab sov Pol. Deswit apre ki Izai ti mansyonn “sa vwal dey,” i ti ekrir: “I pou anval lanmor pour touzour e Souvren Senyer Zeova pou eswiy larm lo tou figir.” (Iza. 25:8) Parey en papa i tir en keksoz ki fer son bann zanfan soufer e eswiy larm dan zot lizye, Zeova i pran plezir pour detri lanmor. I annan en lot personnaz ki pou ed li fer sa. Premye Korentyen 15:22 i dir: “Parey tou dimoun i mor dan Adan, demenm dan Kris tou pou reviv.” Pareyman, apre ki Pol ti demande “Lekel ki pou delivre mwan avek sa lekor lanmor?” i  ti kontinyen: “Gran mersi Bondye par Zezi-Kri nou Senyer!” (Rom. 7:25) I kler ki sa lanmour ki ti pous Bondye pour kree limanite pa ti’n diminyen akoz rebelyon Adan ek Ev. Sa enn ki ti ed Zeova pour donn lavi sa premye koup li osi i pa ti’n perdi son lafeksyon pour zot desandans. (Prov. 8:30, 31) Me ki mannyer zot ti pou ganny sove?

11. Ki provizyon Zeova ti fer pour ed limanite?

11 Kan Adan ti komet pese, Zeova ti kondann li a mor. An rezilta sa, tou dimoun in erit lenperfeksyon ek lanmor. (Rom. 5:12, 16) Nou lir: “Par pese en sel zonm, tou dimoun in ganny kondannen.” (Rom. 5:18) Ki Zeova ti pou bezwen fer pour tir sa zizman kondannasyon san ki i inyor son prop standar? Nou trouv larepons dan parol Zezi: ‘Fis-de-Lonm in vin pour . . . donn son lavi konman pri pour liberasyon bokou dimoun.’ (Mat. 20:28) Premye lanz ki Zeova ti kree ti fer kler ki lefet ki i ti’n ne lo later konman en zonm parfe i ti pou sa “pri pour sov limanite,” setadir sa pri ki ti annan menm valer avek sa ki ti’n perdi. Ki mannyer sa ranson ti pou anmenn lazistis?1 Tim. 2:5, 6.

12. Ki sa ranson ki ti demontre lazistis Zeova?

12 Konman en zonm parfe, Zezi ti annan menm lespwar ki Adan avan ki i ti fer pese. Zeova ti annan plan pour ranpli later avek desandans parfe Adan. Alor, akoz son gran lanmour ki i ti annan pour son Papa ek desandans Adan, Zezi ti donn son lavi konman en sakrifis. Wi, Zezi ti donn en lavi parfe ki ti annan menm valer avek sa ki Adan ti’n perdi. Apre sa, Zeova ti resisit son Garson konman en lespri. (1 Pyer 3:18) Zeova ti annan tou rezon pour aksepte sa sakrifis ki sa zonm parfe Zezi ti ofer konman ranson oubyen pri pour reaste desandans Adan e donn zot sa lespwar ki Adan ti’n perdi. Dan en sans Zezi ti pran plas Adan. Pol ti eksplike: “I’n ganny ekri, ‘Premye zonm, Adan, ti vin en et vivan.’ Dernyen Adan in vin en lespri ki donn lavi.”1 Kor. 15:45.

Abel, premye dimoun pour mor, pou benefisye atraver sakrifis Zezi (Vwar paragraf 13)

13. Ki mannyer “dernyen Adan” pou azir pour ed bann mor?

13 A lafen defen sa zour pou arive kot “dernyen Adan” pour azir konman “en lespri ki donn lavi” anver tou limanite. Lamazorite desandans Adan pou ganny resisite. Akoz? Parski zot in deza viv e zot in mor. Zot pou bezwen ganny resisite, setadir zot pou reganny lavi lo later.Zan 5:28, 29.

14. Ki provizyon Zeova in fer pour ranvers lenperfeksyon ki Adan in pas avek son desandans?

14 Ki mannyer limanite pou ganny libere avek lenperfeksyon? Zeova in etablir en Rwayonm dan lesyel e bann ki pou dirize i “dernyen Adan” e sa 144,000 Kretyen swazir. (Lir Revelasyon 5:9, 10.) Bann ki pou avek Zezi dan lesyel pou’n deza eksperyans lenperfeksyon. Pandan sa mil an ki zot pou renny ansanm, zot pou ed bann lo later pour sirmont lenperfeksyon ki zot pa’n kapab arive fer lo zot menm.Rev. 20:6.

15, 16. (a) Kisisa sa ‘dernyen lennmi lanmor’ e kan ki i pou ganny detri? (b) Dapre 1 Korentyen 15:28, ki Zezi ek son bann asosye ki pou renny avek li pou fer?

15 A lafen sa renny mil an, bann imen obeisan pou’n ganny libere avek tou zot bann lennmi ki dezobeisans Adan in anmennen. Labib i dir: “Parey tou dimoun i mor dan Adan, demenm dan Kris tou pou reviv. Me sakenn dan son ran, Kris premye parmi tou, e ler i vini, tou sa bann ki pour Kris [bann ki pou renny avek li]. Apre sa, lafen tou keksoz pou arive, ler i pou remet Rwayonm  dan lanmen Bondye, son Papa, apre ki i’n detri tou lotorite, pouvwar spirityel ek tou pisans. Parski fodre ki Kris i rennyen ziska ki i’n met tou son lennmi anba son lipye. Dernyen lennmi ki pou ganny detri, se lanmor.” (1 Kor. 15:22-26) Wi, pese ki nou’n erite avek Adan pou ganny detri. “Sa vwal dey” ki anvlop limanite pou’n ganny tire pour touzour.Iza. 25:7, 8.

16 Zapot Pol i konklir son liv enspire avek sa parol: “Kan tou keksoz in ganny soumet avek Kris, alor Garson limenm, i a soumet son lekor avek sa enn ki’n soumet tou keksoz avek li, e alor Bondye i ava tou pour tou dimoun.” (1 Kor. 15:28) Plan renny Garson Bondye pou’n ganny akonpli. Apre, avek lazwa i pou rann Zeova son Rwayonm e prezant fanmir imen ki pou’n vin parfe avek li.

17. Finalman, ki pou arive avek Satan?

17 Me ki pou arive avek Satan, sa enn ki’n fer limanite pas atraver tou sa bann maler? Revelasyon 20:7-15 i donn nou larepons. Dan en tes final, Satan pou ganny permet pour esey anbet bann imen parfe. Dyab ek bann ki swiv li pou ganny eliminen pour touzour dan “dezyenm lanmor.” (Rev. 21:8) Sa lanmor pa pou zanmen “ganny detri” akoz bann ki eksperyans sa “dezyenm lanmor” pa pou zanmen viv ankor. Par kont, “dezyenm lanmor” pa en lennmi pour bann imen ki kontan e servi zot Kreater.

18. Ki mannyer sa travay ki Bondye ti donn Adan pou ganny akonplir?

18 Apre bann imen parfe ki pou ganny laprouvasyon Zeova pou ganny lavi eternel san okenn lennmi. Sa travay ki Adan ti’n gannyen pou’n ganny akonplir san li. Later pou ranpli avek son desandans ki pou vwar li en plezir pour pran swen avek later ek tou sort kalite zannimo. Annou pa zanmen perdi lapresyasyon pour lafason ki Zeova pou detri sa dernyen lennmi, lanmor!

^ par. 1 Zenez 1:28: “Apre, Bondye ti beni zot e Bondye ti dir zot: ‘Fer zanfan e vin bokou, ranpli later, domin li, annan kontrol lo bann pwason dan lanmer ek bann zwazo ki anvole dan lesyel ek tou zannimo ki pe marse lo later.’”

^ par. 6 Proverb 15:3: “Lizye Zeova i partou, pe sirvey bann ki move e bann ki bon.”

^ par. 9 Konsernan zefor ki bann syantis in fer pour eksplik kwa ki fer nou vyeyi e mor, liv Insight on the Scriptures i dir: “Zot inyor lefet ki Kreater li menm ti donn sa lalwa konsernan santans lanmor lo sa premye koup imen e bann imen pa vreman konpran ki mannyer sa santans in ganny enplimante.”Volim 2 p. 247 an Angle ouswa paz 1147 an Franse.