“PANDAN MON LANFANS MON FANMIR TI KONTAN KRIYE E ENSILTE KANMARAD. Mon pa ti aprann pardonnen. Menm ler mon’n vin adilt, mon ti kontinyen mazin lo bann keksoz ki lezot ti’n fer mwan pour plizyer zour e sa ti fer mwan mank sonmey.” Sa i bann parol ki en madanm ki apel Patricia ti dir. En dimoun ki toultan ankoler e gard rankin i pa an bonn sante ni ere. Anfet, resers i montre ki bann dimoun ki pa pardonnen i kapab . . .

 • Les lakoler oubyen rankin detri lanmitye ki zot annan avek lezot, izol zot lekor e zot santi zot tousel

 • Fasilman enkyet, ganny ofanse oubyen menm tonm dan en gran depresyon

 • Konsantre tro bokou lo en keksoz mal ki zot pa kapab apresye lavi

 • Napa lape lespri akoz zot konnen zot devret pardonnen me zot pa pe fer li

 • Eksperyans bokou stres, problenm lasante ki enkli tansyon, malad leker ek bann douler tel parey rematis (arthritis) ek latet fermal *

KI SA VEDIR PARDONNEN? Pardonnen i ler en dimoun i aret ankoler, gard rankin e i nepli anvi revanze. I pa vedir ki nou devret fer krwar ki nanryen pa’n arive. Me plito, pardonnen i en desizyon personnel ki montre nou annan lanmour pour sa lot dimoun e nou anvi fer lape e gard en bon lanmitye avek li.

Ler nou pardonnen, i montre ki nou konpran ki nou tou nou fer pese swa dan sa ki nou dir oubyen fer. (Romen 3:23) Labib i dir: “Kontinyen siport kanmarad e pardonn kanmarad volonterman menm si en dimoun i annan rezon pour konplent akoz en lot.”​—Kolosyen 3:13.

Alor, i rezonnab pour krwar ki pardonnen i en laspe enportan lanmour ki “soud keksoz ansanm dan en fason parfe.” (Kolosyen 3:14) Anfet, dapre sit Enternet Mayo Clinic, ler en dimoun i pardonnen i . . .

 •   Annan bann bon lanmitye, i osi konpran santiman lezot e i annan konpasyon pour bann ki’n ofans li

 • Amelyor son lasante mantal e spirityel

 • Annan mwens traka, stres e i pa ankoler vitman

 • Pli difisil pour li tonm dan depresyon

PARDONN OU LEKOR. Dapre zournal Disability & Rehabilitation, “sa keksoz pli difisil pour fer,” i pardonn ou prop lekor me i “sa keksoz pli enportan pour ou lasante” mantal e fizik. Kwa ki kapab ed ou pour pardonn ou lekor?

 • Pa ekspekte ki ou parfe me aksepte ki parey tou lezot dimoun ou pou fer fot.​—Eklezyast 7:20

 • Aprann avek ou fot pour ki ou pa repet sa menm fot ankor

 • Annan pasyans akoz serten defo dan nou personnalite ek move labitid i kapab pran letan pour ale.​—Efezyen 4:23, 24

 • Fer zanmi avek bann dimoun ki zantiy, ki pou ankouraz ou, ki pozitif e ki pou osi onnet avek ou.​—Proverb 13:20

 • Si ou’n ofans en dimoun, admet ou fot e demann leskiz vitman. Ler ou fer lape, ou pou ganny lape lespri.​—Matye 5:23, 24

PRENSIP LABIB I ANMENN BOKOU BYENFE!

Apre ki i ti’n etidye Labib, Patricia ki’n ganny mansyonnen o konmansman sa lartik ti aprann pardonnen. I ti ekri: “Mon nepli annan sa lakoler ki ti pe anpwazonn mon lavi. Mon nepli soufer e mon nepli fer soufer lezot. Bann prensip Labib i montre ki Bondye i kontan nou e i anvi sa ki pli bon pour nou.”

En msye ki apel Ron ti dir: “Mon pa ti kapab kontrol fason ki lezot i panse ek zot aksyon me mon ti kapab kontrol sa ki pour mwan. Mon ti realize ki mon pa pou kapab anpe e an menm tan gard rankin. Aprezan, mon annan en konsyans kler.”

^ par. 8 Sa lenformasyon i sorti lo sit Enternet Mayo Clinic ek Johns Hopkins Medicine e lo zournal Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.