“Kontinyen ankouraz kanmarad e batir kanmarad.”​—1 TESALONISYEN 5:11.

KANTIK: 121, 75

1, 2. Akoz nou bezwen diskit lo ki mannyer pour rekonfort bann ki dan sagrinasyon? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

SUSI ti dir, “Pour apepre enn an apre ki nou garson ti’n mor, nou ti ankor pe santi en profon douler.” En frer ti dir ki i ti santi en “gro douler fizik” apre ki son madanm ti mor en sel kou. Malerezman, en kantite dimoun i eksperyans sa kalite douler. Dan kongregasyon Kretyen ozordi, en kantite frer ek ser pa ti pe ekspekte ki sa enn ki zot kontan ti pou mor avan Armagedon. Petet en dimoun ki ou kontan in mor oubyen ou konn en dimoun ki dan sagrinasyon akoz i’n perdi en dimoun ki i kontan. Si i leka, petet ou mazinen, ‘Ki mannyer en dimoun ki dan sagrinasyon i kapab ganny rekonforte?’

2 Serten dimoun i dir ki avek letan tou blesir i kapab geri. Me eski sa i touzour leka? En vev ti dir, “Mon vwar li pli byen pour dir ki i sa ki en dimoun i fer avek son letan ki ed li geri.” Pour en blesir fizik geri, i demann letan  ek en bon swen. Dan menm fason, i pran letan ek bon swen pour geri douler emosyonnel. Kwa egzakteman ki kapab ede apez douler emosyonnel bann ki dan sagrinasyon?

ZEOVA I “BONDYE . . . KI DONN REKONFOR DAN TOU SITYASYON”

3, 4. Akoz nou kapab asire ki Zeova i konpran nou sagrinasyon?

3 Zeova, nou Papa ki annan konpasyon i sa enn ki prensipalman donn nou sa rekonfor ki nou bezwen. (Lir 2 Korentyen 1:3, 4.) I sa pli gran legzanp enn ki konpran nou douler e i promet son pep: “Mwan menm ou konsolater.”​—Izai 51:12; Psonm 119:50, 52, 76.

Zeova i vreman enpasyan pour sa zour ler i pou resisit sa bann zonm fidel

4 Nou Papa lanmour osi in deza perdi bann ki i kontan, tel parey son serviter Abraam, Izaak, Zakob, Moiz ek Lerwa David. (Nonm 12:6-8; Matye 22:31, 32; Akt 13:22) Labib i montre nou ki Zeova i vreman enpasyan pour sa zour ler i pou resisit sa bann zonm fidel. (Zob 14:14, 15) Sa letan zot pou dan lazwa pe profit en lasante parfe. Zeova in osi eksperyans lanmor son Garson premye ne. Labib i dir ki Bondye ti vwar Zezi konman sa enn ki ti “fer li toultan plezir.” (Proverb 8:22, 30) Nou pa kapab menm imazinen ki kantite leker Zeova ti fermal ler i ti get son Garson pe mor dan douler.​—Zan 5:20; 10:17.

5, 6. Ki mannyer Zeova i rekonfort nou?

5 Nou kapab vreman asire ki Zeova pou ed nou. Alor, nou devret toultan santi nou lib pour priy li e eksprim nou douler ek sagrinasyon pli profon. Pa i rekonfortan pour konnen ki Zeova i konpran nou santiman e ki i donn nou sa rekonfor ki nou bezwen! Me ki mannyer i fer sa?

6 En fason ki Zeova i rekonfort nou i par son lespri sen. (Akt 9:31) Zezi ti promet ki son Papa ti pou donn son lespri sen ki pwisan avek tou bann ki demann li. (Lik 11:13) Susi, ki nou ti koz lo li pli boner, i dir: “I ti annan plizyer fwa kot nou ti zis tonm azenou e enplor Zeova pour rekonfort nou. A sak fwa, lape Bondye ti vreman protez nou leker ek lespri.”​—Lir Filipyen 4:6, 7.

ZEZI OSI I KONPRAN NOU SANTIMAN

7, 8. Akoz nou kapab asire ki Zezi pou rekonfort nou?

7 Ler Zezi ti lo later, i ti imit parfetman bann zoli kalite son Papa par sa ki i ti dir e fer. (Zan 5:19) Zeova ti anvoy Zezi lo later pour rekonfort “bann leker brize” e “tou sa bann ki dan sagren.” (Izai 61:1, 2; Lik 4:17-21) Dimoun ti konnen ki Zezi ti konpran zot soufrans e i ti vreman anvi ed zot.​—Ebre 2:17.

 8 Ler Zezi ti ankor zenn, i posib ki i ti annan zanmi pros ek manm fanmir ki ti mor. Par egzanp, i paret ki Zozef, son papa sonnyen ti mor ler Zezi ti ankor en zenn onm. * (Vwar not.) Imazinen ki mannyer i ti’n bezwen difisil pour Zezi, konman en zenn garson avek bokou lafeksyon andir son prop sagrinasyon e osi latristes son manman, frer ek ser.

9. Ki mannyer Zezi ti demontre ki i ti konpran douler lezot ler Lazar ti mor?

9 Pandan son minister, Zezi ti montre ki i vreman konpran bann dimoun ek zot douler. Par egzanp, ler Lazar, son zanmi pros ti mor, Zezi osi ti santi sa gro douler ki Mari ek Mart ti eksperyanse. I ti telman kapab konpran sa douler ki zot ti pe santi ki i ti konmans plere menm si i ti konnen ki i ti pou resisit Lazar.​—Zan 11:33-36.

10. Ki mannyer nou kapab asire ki Zezi i konpran lafason ki nou santi ozordi?

10 Ki mannyer bann parol rekonfortan Zezi dan lepase i kapab ed nou ozordi? Labib i fer kler ki Zezi pa’n sanze. I dir: “Yer, ozordi e pour touzour, Zezi Kri pa zanmen sanze.” (Ebre 13:8) I ganny apele “sa Enn ki’n ganny apwente pour donn lavi” parski i fer li posib pour nou viv pour touzour. Deplis, Zezi in deza santi sagrinasyon e “i kapab ed sa bann ki pe ganny teste.” (Akt 3:15; Ebre 2:10, 18) Alor nou kapab asire ki i ankor fer en lefe lo Zezi ler lezot i dan douler. I konpran zot sagrinasyon e i kapab donn zot rekonfor “ler [zot] bezwen.”​—Lir Ebre 4:15, 16.

“REKONFOR KI LEKRITIR I DONN NOU”

11. Ki bann verse ki rekonfortan pour ou?

11 Sa resi konsernan sa gran sagrinasyon ki Zezi ti ladan ler Lazar ti mor i zis enn parmi plizyer verse rekonfortan ki trouve dan Parol Bondye. Sa pa sirprann nou akoz “tou bann keksoz ki’n ganny ekrir dan lepase ti ganny ekrir pour ansenny nou pour ki atraver nou landirans ek rekonfor ki Lekritir i donn nou, nou kapab annan lespwar.” (Romen 15:4) Si ou dan sagrinasyon, ou osi ou kapab trouv rekonfor dan sa bann verse ki swiv:

  • “Zeova i pre avek sa bann ki annan leker brize e i sov bann ki zot lespri i fatige.”​—Psonm 34:18, 19, NWT.

  • “Ler mon leker i ranpli avek traka, ou [Zeova] vin rekonfort mwan.”​—Psonm 94:19.

  • “Ki nou Senyer Zezi Kri li menm ek Bondye, nou Papa ki’n kontan nou e donn nou rekonfor eternel ek en bon lespwar gras a labonte ekstraordiner i rekonfort zot e fortifye zot.”​—2 Tesalonisyen 2:16, 17. *​—Vwar not.

 KONGREGASYON I EN SOURS REKONFOR

12. Ki mannyer nou kapab rekonfort lezot?

12 Bann ki dan sagrinasyon i kapab osi ganny rekonforte dan kongregasyon Kretyen. (Lir 1 Tesalonisyen 5:11.) Ki mannyer ou kapab fortifye e rekonfort bann ki annan “en lespri tris”? (Proverb 17:22) Mazinen ki i annan “en letan pour reste trankil e en letan pour koze.” (Eklezyast 3:7) En vev ki apel Dalene ti eksplike ki bann ki dan sagrinasyon i bezwen eksprim zot panse ek santiman. Alor, sa keksoz pli enportan ki ou kapab fer, i ekout zot san enteronp zot. Junia, ki son frer ti komet swisid, i dir, “Menm si petet ou pa arive konpran zot sagrinasyon konpletman, sa ki konte i ki ou anvi konpran ki mannyer zot santi.”

13. Ki nou bezwen rapel konsernan sagrinasyon?

13 Nou bezwen rapel ki pa nou tou ki santi e eksprim nou sagrinasyon dan menm fason. Parfwa i enposib pour eksplik egzakteman ki kantite douler nou pe santi. Parol Bondye i dir: “Sakenn i konn son prop sagren; personn pa kapab partaz son lazwa.” (Proverb 14:10) Menm si en dimoun i eksprim son santiman, i pa toultan fasil pour lezot konpran sa ki i pe esey dir.

Souvan, sa ki fer bann ki dan sagrinasyon plis dibyen i “plere avek bann ki plere”

14. Ki nou kapab dir pour rekonfort sa bann ki dan sagrinasyon?

14 I osi kapab difisil pour konnen ki pour dir avek en dimoun ki dan sagrinasyon. Me Labib i dir ki “parol en saz i geri.” (Proverb 12:18) Bokou in trouv bann parol rekonfortan pour partaz avek lezot dan sa brosir When Someone You Love Dies. * (Vwar not.) Me souvan, sa ki fer bann ki dan sagrinasyon plis dibyen i “plere avek bann ki plere.” (Romen 12:15) Gaby, ki son msye in mor, i dir ki plere i parfwa sa sel fason pour li eksprim son santiman. I azoute: “Sanmenm sa mon ganny rekonforte ler mon bann zanmi i pler ansanm avek mwan. A sa moman mon pa santi mwan tousel dan mon sagrinasyon.”

15. Ki mannyer nou kapab rekonfort lezot si nou vwar li difisil pour fer li an personn? (Vwar osi sa bwat “ Bann parol rekonfortan.”)

15 Si ou vwar li difisil pour dir en keksoz rekonfortan avek en dimoun an personn, petet i pou pli fasil pour anvoy li en kart, en imel, en mesaz lo son telefonn ouswa en let. Ou kapab zis ekri en verse Labib, mansyonn en kalite spesyal ki sa dimoun ki’n mor ti annan ki ou rapel ouswa koz lo en bon souvenir ki ou annan. Junia i dir, “Ler mon resevwar en pti mesaz lankourazman ouswa en lenvitasyon pour pas  letan avek en frer oubyen ser, sa i ed mwan plis ki mon kapab koz lo la. Tousala i fer mwan santi ki lezot i kontan e enterese avek mwan.”

16. Ki sa lot fason vreman efikas pour rekonfort lezot?

16 Nou lapriyer i osi kapab ed nou bann frer ek ser ki dan sagrinasyon. Nou kapab priy pour zot ouswa menm priy avek zot. Menm si i kapab difisil pour fer sa, parski ou santi ki sa pou fer ou anvi plere, ou lapriyer senser i kapab en gran sours rekonfor. Dalene i rapel: “Parfwa ler bann ser in vini pour rekonfort mwan, mon’n demann zot si zot kapab fer en lapriyer pour mwan. Zot konmans priye, souvandfwa lo konmansman i pa fasil me toultan apre ki zot in dir detrwa fraz zot lavwa i vin pli for e zot fer sa lapriyer pli senser posib. Zot lafwa for, lanmour ek konsern in vreman ranforsi mon lafwa.”

KONTINYEN DONN REKONFOR

17-19. Akoz nou bezwen kontinyen donn rekonfor?

17 I pa posib pour konn egzakteman ki kantite letan en dimoun pou dan sagrinasyon. Ler en dimoun ki nou kontan i mor, o konmansman plizyer zanmi ek fanmir i la pour donn rekonfor. Me apre ki lezot in retourn dan zot lavi normal, sa bann ki dan sagrinasyon i ankor bezwen ganny rekonforte. Alor annou pare pour ede. “En zanmi i fidel dan tou sirkonstans; en frer i la pour partaz son difikilte.”  (Proverb 17:17) Nou bezwen rekonfort bann ki dan sagrinasyon ziska ki zot santi zot pli byen.​—Lir 1 Tesalonisyen 3:7.

18 Mazinen ki nenport ler en dimoun i kapab dan sagrinasyon zis en sel kou. Sa i kapab akoz lanniverser maryaz, serten kalite lanmizik, portre, bann aktivite, en loder, son ouswa bann sezon pandan lannen. Ler en dimoun ki’n perdi son konzwen dan lanmor i fer en keksoz li tousel pour premye fwa, tel parey asiste lasanble ouswa memoryal, sa i kapab vreman fermal pour li. En frer i dir: “Mon ti ekspekte ki mon premye lanniverser maryaz ti pou enn vreman tris e i pa ti fasil ditou. Me serten frer ek ser ti organiz en pti rankont avek mon bann zanmi pros pour ki mon pa santi mwan tousel.”

19 Mazinen ki bann ki dan sagrinasyon i bezwen lankourazman pa zis dan bann lokazyon spesyal. Junia i eksplike: “Souvandfwa sa lasosyasyon ek led ki lezot i ofer ler napa okenn rezon spesyal i anmenn bokou byenfe. Sa bann moman san ekspekte i telman annan valer e i anmenn bokou rekonfor.” I vre ki nou pa kapab retir tou zot sagrinasyon ouswa anpes zot santi zot tousel, me nou kapab rekonfort bann ki dan sagrinasyon par fer bann keksoz pour zot. (1 Zan 3:18) Gaby i dir: “Mon vreman rekonesan anver Zeova pour sa bann ansyen ki’n soutenir mwan avek lanmour tou dilon sa bann moman difisil. Zot in vreman fer mwan santi lanmen for Zeova otour mwan.”

20. Akoz bann promes Zeova i en gran sours rekonfor?

20 I rekonfortan pour konnen ki Zeova, sa Bondye ki donn rekonfor dan tou sityasyon, pou retir konpletman tou sagrinasyon pandan rezireksyon. (Zan 5:28, 29) Bondye i promet ki “lanmor pou disparet pour touzour. Senyer [Zeova] pou eswiy tou larm lo tou bann figir.” (Izai 25:8) Apre sa, olye “plere avek bann ki plere,” tou dimoun pou “rezoui avek bann ki rezoui.”​—Romen 12:15.

^ par. 8 Labib i endik nou ki Zozef ti vivan ler Zezi ti annan 12 an. Par kont, Labib pa koz lo Zozef ler Zezi ti fer son premye mirak par fer delo vin diven e ni dan en lot moman pli tar. Sa i vedir ki petet Zozef ti’n mor sa letan. An plis, ler Zezi ti lo poto martir i ti demann zapot Zan pour pran swen avek son manman, en keksoz ki tre probab Zezi pa ti pou’n fer si Zozef ti ankor vivan.​—Zan 19:26, 27.

^ par. 11 Lezot verse ki plizyer dimoun i trouv rekonfortan i Psonm 20:1, 2; 31:7; 38:8, 9, 15; 55:22; 121:1, 2; Izai 57:15; 66:13; Filipyen 4:13; ek 1 Pyer 5:7.

^ par. 14 Vwar osi sa lartik “Konsol bann ki dan dey parey Zezi ti fer,” dan Latour Veyer le 1 Desanm 2010.