Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  July 2017

Kestyon lekter

Kestyon lekter

Eski en Kretyen i kapab gard en fizi ouswa en rivolver pour protez son lekor kont lezot?

Bann Kretyen i swiv bann prensip Labib ler zot pe deside ki mannyer pour defann zot lekor. Sa bann prensip i montre ki i ti pou mal pour en Kretyen servi bann zouti tel parey fizi ouswa rivolver pour protez son lekor kont lezot imen. Mazin lo sa bann pwen swivan:

Pour Zeova, lavi en imen i sakre. Psalmis David ti ekri sa lo Zeova: “Ou menm sours lavi.” (Psonm 36:9) Alor, si en Kretyen i deside pour defann son lekor ouswa son propriyete, i pou bezwen fer tou son posib pour evite vin koupab pour versman disan, setadir responsab pour lanmor en dimoun.​—Deterononm 22:8; Psonm 51:14, NWT.

I vre ki nenport lobze ki en dimoun i servi pour defann son lekor i kapab fer sa dimoun koupab pour versman disan. Par kont, i pli fasil pour touy en dimoun avek en fizi swa par aksidan ouswa par ekspre. * (Vwar not.) Deplis, en ataker i kapab deza annan en serten lafreyer, alor si i vwar en fizi, sa sityasyon pou kapab vin pli danzere e en dimoun i kapab ganny touye.

Ler Zezi ti dir son bann disip anmenn bann lepe sa zour swar avan i ti mor, i pa ti pe dir zot anmenn sa bann lepe pour defann zot lekor avek. (Lik 22:36, 38) Plito, Zezi ti oule ansenny zot en leson: Son bann disip pa devret servi vyolans, menm ler zot pe ganny atake par en lafoul dimoun ki annan zarm. (Lik 22:52) Apre ki Pyer ti servi son lepe pour atak lesklav granpret, Zezi ti dir li: “Remet ou lepe dan son plas.” Apre, Zezi ti donn en prensip ki gid tou Kretyen ziska ozordi: “Tou sa ki servi lepe pou mor par lepe.”​—Matye 26:51, 52.

Parey i’n ganny predir dan Mika 4:3, “avek zot lepe, [pep Bondye] pou fabrik pyos e avek zot lans zot pou fer fosi.” Bann vre Kretyen i annan sa repitasyon konman bann dimoun ki viv anpe avek lezot. Zot swiv bann lalwa ki Bondye ti enspir Pol pour ekri: “Pa rann personn mal pour mal” e “viv anpe avek tou dimoun.” (Romen 12:17, 18) Menm si Pol ti pas dan bann sityasyon difisil ki enkli “danze akoz voler,” i pa ti zanmen al kont bann prensip Labib pour protez son lekor. (2 Korentyen 11:26) O kontrer, i ti met son konfyans dan Bondye e i ti ekout sa konsey ki dir, “plito lasazes [ki dan Labib] ki bann masin lager.”​—Eklezyast 9:18.

Pour bann Kretyen, lavi i pli enportan ki bann keksoz materyel. Nou konnen ki “pa sa bann keksoz ki donn [en dimoun] lavi.” (Lik 12:15) Alor, si nou koz zantiman avek en voler ki annan en fizi e sa napa okenn lefe lo li, nou swiv konsey Zezi: “Pa lager avek en move dimoun.” Sa i kapab vedir ki nou les li pran tou sa ki i anvi. (Matye 5:39, 40; Lik 6:29) * (Vwar not.) Byensir, i ti pou pli bon si nou pa vin en target pour bann voler. Petet i ti pou annan mwens sans ki zot atak nou si nou swiv sa konsey ki  Labib i donnen e evite ‘demonstre akoz nou bann keksoz materyel.’ (1 Zan 2:16) I pou osi en proteksyon pour nou si nou bann vwazen i konnen ki nou bann Temwen Zeova ki viv anpe avek tou dimoun.​—Proverb 18:10.

Bann Kretyen i respekte konsyans lezot. (Romen 14:21) Si serten frer ek ser i konnen ki enn zot konpanyon Kretyen i annan en fizi pour protez li kont lezot, zot kapab soke oubyen i menm kapab annan en move lefe lo zot spirityalite. I vre ki legalman nou kapab annan drwa pour annan en fizi, me vi ki nou kontan nou bann frer ek ser, nou pa pou zanmen fer nanryen ki pou fer zot tonbe.​—1 Korentyen 10:32, 33; 13:4, 5.

Bann Kretyen i anvi vin en bon legzanp pour lezot. (2 Korentyen 4:2; 1 Pyer 5:2, 3) Si en Kretyen i annan en fizi pour protez son lekor, bann ansyen pou konsey li dapre Labib. Si i deside gard son fizi, sa dimoun pa pou en bon legzanp pour lezot. Alor, sa frer pa pou kapab ganny okenn responsabilite oubyen privilez dan kongregasyon. Sa i osi aplik pour en Kretyen ki kontinyen port en fizi pour son travay. I ti pou pli byen si i esey rod en lot travay. *​—Vwar not.

En Kretyen i devret fer son prop desizyon lo konman i pou protez son lekor, son fanmir, son bann keksoz e osi ki travay i pou fer. Me ler i pe fer sa bann desizyon, i bezwen baz zot lo bann prensip Labib. Nou Bondye ki saz in donn nou sa bann prensip akoz i kontan nou. Se pour sa rezon ki bann Kretyen ki annan en bon relasyon avek Zeova i swazir pour pa gard en fizi pour protez zot kont lezot. Zot konnen ki si zot met zot konfyans dan Bondye e swiv bann prensip Labib dan zot lavi, zot pou ganny vre sekirite pour touzour.​—Psonm 97:10; Proverb 1:33; 2:6, 7.

Pandan gran ladetres, bann Kretyen pou depan lo Zeova e zot pa pou esey defann zot lekor

^ par. 3 En Kretyen i kapab deside pour annan en fizi pour touy bann zannimo pour manze oubyen pour protez son lekor kont bann zannimo feros. Me ler i pa pe servi sa fizi, i devret tir tou boulet ladan, i menm kapab demont sa fizi e met li dan en landrwa kot personn pa pou ganny akse avek. Dan bann landrwa kot i ilegal pour posed en fizi ouswa gouvernman i met restriksyon lo lekel ki kapab annan en fizi, tou Kretyen i devret obei lalwa.​—Romen 13:1.

^ par. 6 Pour aprann konman pour defann nou lekor kont vyol, vwar sa lartik “How to Prevent Rape” dan Awake! le 8 Mars 1993.

^ par. 2 Pour plis lenformasyon lo bann travay kot ou bezwen port en fizi, vwar Latour Veyer an Angle pour le 1 Novanm 2005 paz 31 ek Latour Veyer le 15 Zilyet 1983 paz 25-26.