Akoz i ti apropriye pour Zezi apel bann marsan ki ti pe vann zannimo dan tanp Zerizalenm “bann voler”?

DAN Levanzil Matye nou lir: “Zezi ti antre dan tanp, pous tou bann ki ti pe aste e vann dan tanp e savir latab bann ki ti pe sanz larzan ek ban bann ki ti pe vann bann kolonm. I ti dir zot: ‘I’n ganny ekrir, “Mon lakaz pou ganny apele en lakaz lapriyer,” me zot zot pe fer li vin en lakaz voler.’”Matye 21:12, 13.

Listwar i montre ki bann marsan dan tanp ti tret bann kliyan dan en fason enzis par sarz zot bann pri egzorbitan. Par egzanp, bann kolonm ti sitan bon marse ki bann dimoun pov ti kapab aste pour ofer konman sakrifis. Par kont, bann ansyen lekritir Zwif i dir ki i ti annan en letan dan premye syek kot en dimoun ti bezwen pey en denye annor pour aste de kolonm. En dimoun ti bezwen travay 25 zour pour ganny sa kantite larzan. Bann kolonm ti’n vin sitan ser ki bann dimoun pov ti nepli kapab aste zot. (Levitik 1:14; 5:7; 12:6-8) Rabbi Simeon ben Gamaliel ti sitan ankoler akoz sa sityasyon ki i ti redwi lakantite sakrifis ki bann Zwif ti devret ofer. Ler i ti fer sa, deswit pri pour de kolonm ti desann e vin en santyenm en denye annor.

Parey nou kapab vwar, sa bann marsan ti voras e zot ti profit lo zot kliyan. Se pour sa ki Zezi ti annan rezon pour apel sa bann marsan “bann voler.”