Skip to content

Al lo konteni

“Annan konfyans dan Zeova e fer sa ki byen”

“Annan konfyans dan Zeova e fer sa ki byen”

“Annan konfyans dan Zeova e fer sa ki byen. . . . Azir avek fidelite.”PSONM 37:3, NWT.

KANTIK: 133, 63

1. Ki bann abilite spesyal Zeova in kree nou avek?

ZEOVA in kree nou avek bann abilite spesyal. I’n donn nou sa abilite pour reflesir ki ed nou rezourd bann problenm e fer plan pour lavenir. (Proverb 2:11) I’n donn nou lafors pour ki nou kapab fer sa ki nou’n plàn e pour atenn nou bann lobzektif. (Filipyen 2:13) I’n osi donn nou en konsyans pour kapab disteng sa ki byen ek sa ki mal. Nou konsyans i ed nou evite fer pese e pour koriz nou bann fot.Romen 2:15.

2. Ki mannyer Zeova i ekspekte ki nou servi nou bann abilite?

2 Zeova i ekspekte ki nou servi nou bann abilite dan en bon fason. Akoz? Parski i kontan nou e i konnen ki nou pou ere ler nou servi sa bann abilite ki i’n donn nou. Par egzanp, Labib ki’n ganny ekrir dan langaz Ebre i dir: “Bann plan sa enn ki travay dir pou sirman reisi” e “tou  sa ki ou lanmen i kapab fer, fer li avek ou prop lafors.” (Proverb 21:5, NWT; Eklezyast 9:10) Dan Lekritir Grek, nou lir: “Tan ki nou annan loportinite, annou fer sa ki byen anver tou dimoun” e “sakenn i devret servi sa abilite ki i’n gannyen pour servi lezot.” (Galat 6:10; 1 Pyer 4:10) Alor, i kler ki Zeova i oule ki nou benefisye nou menm ek lezot.

3. Ki bann limit imen i annan?

3 Kantmenm Zeova i anvi ki nou servi nou bann abilite, i konnen ki nou annan bann limit. Par egzanp, nou pa kapab retir lenperfeksyon, pese ek lanmor. (1 Lerwa 8:46) An plis, nou pa kapab kontrol personn parski tou dimoun i lib pour fer zot prop swa. Anfet, nenport ki kantite konnesans ek leksperyans ki nou kapab gannyen, nou pa pou zanmen ariv menm nivo ki Zeova.Izai 55:9.

Ler ou annan bann problenm, “annan konfyans dan Zeova e fer sa ki byen”

4. Ki nou pou vwar dan sa lartik?

4 Nou devret toultan les Zeova gid nou, annan konfyans ki i pou siport nou e ki i kapab fer sa ki nou pa kapab fer. Par kont, Zeova i osi oule nou mazin lo ki nou kapab fer pour rezourd bann problenm e pour ed lezot. (Lir Psonm 37:3, NWT.) * I annan de keksoz ou bezwen fer, “annan konfyans dan Zeova e fer sa ki byen.” Ou devret osi “azir avek fidelite.” Me, ki mannyer ou kapab fer sa? Annou vwar legzanp  Noe, David ek lezot serviter fidel ki ti annan konfyans dan Zeova. Nou pou vwar ki i ti annan keksoz ki zot pa ti kapab fer me zot ti plito konsantre lo bann keksoz ki zot ti kapab fer.

LER NOU ANTOURE AVEK BANN MOVE KEKSOZ

5. Ki sityasyon Noe ti ladan?

5 Noe ti viv dan en lemonn ki ti “ranpli avek vyolans” ek imoralite. (Zenez 6:4, 9-13) Menm si i ti konnen ki Zeova ti pou detri sa move lemonn, Noe ti’n bezwen dezapwente par sa ki bann dimoun ti pe fer. Dan sa sityasyon, Noe ti realize ki i ti annan bann keksoz ki i pa ti kapab fer, me i ti osi realize ki i ti annan bann keksoz ki i ti kapab fer.

Lopozisyon dan predikasyon (Vwar paragraf 6-9)

6, 7. (a) Ki Noe pa ti kapab fer? (b) Ki mannyer nou dan menm sityasyon ki Noe?

6 Sa ki Noe pa ti kapab fer: Avek fidelite, Noe ti anons sa mesaz pour averti sa bann dimoun, me i pa ti kapab fors zot aksepte sa mesaz. I pa ti kapab fer Deliz vin pli vit. Noe ti bezwen annan konfyans ki Zeova ti pou gard son promes pour anmenn en lafen avek sa move lemonn e ki Bondye ti pou fer sa dan sa moman apropriye.Zenez 6:17.

7 Nou osi nou pe viv dan en lemonn ki ranpli avek bann move keksoz ki Zeova in promet pour detri. (1 Zan 2:17) Antretan, nou pa kapab fors dimoun pour aksepte “sa bon nouvel Rwayonm.” Nou osi pa kapab fer nanryen pour fer “gran ladetres” vin pli  boner. (Matye 24:14, 21) Parey Noe, nou bezwen annan en lafwa for e annan konfyans ki Bondye pou byento anmenn en lafen avek tou move keksoz. (Psonm 37:10, 11, NWT) Nou asire ki Zeova pa pou les sa move lemonn kontinyen ni menm en zour an plis.Abakouk 2:3.

Parey Noe, nou bezwen annan en lafwa for e annan konfyans ki Bondye pou byento anmenn en lafen avek tou move keksoz

8. Ki Noe ti konsantre lo la? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

8 Sa ki Noe ti kapab fer: Dan plas bes lebra akoz sa ki i pa ti kapab fer, Noe ti konsantre lo sa ki i ti kapab fer. Noe ti fidelman anons mesaz Zeova pour averti bann dimoun. (2 Pyer 2:5) Sa travay ti’n bezwen ed li pour gard son lafwa for. An plis ki prese, i ti swiv lenstriksyon Zeova pour konstri lars.Lir Ebre 11:7.

9. Dan ki fason nou kapab imit legzanp Noe?

9 Parey Noe, nou reste okipe “dan travay Senyer.” (1 Korentyen 15:58) Par egzanp, nou kapab ede dan travay konstriksyon, mentenir nou bann Lasal Rwayonm ek Lasal Lasanble, fer travay volonter kot nou bann lasanble, travay kot biro brans ouswa dan biro tradiksyon. Pli enportan ankor, nou kapab reste okipe dan predikasyon, en keksoz ki batir nou lespwar pour lavenir. En ser fidel ti dir ki ler i koz avek lezot lo bann benediksyon Rwayonm Bondye, i realize ki dimoun napa okenn lespwar e zot vwar zot problenm konman en keksoz permanan. Parey sa ser in dir, nou, nou annan en lespwar e sa lespwar i vin pli for ler nou koz avek lezot lo la. Sa lespwar ki nou annan i ed nou reste dan sa lakours pour ganny lavi!1 Korentyen 9:24.

LER NOU FER PESE

10. Dekrir sityasyon David.

10 Lerwa David ti en zonm fidel e Zeova ti kontan li en kantite. (Akt 13:22) Me kantmenm sa, David ti fer en pese grav ler i ti annan relasyon seksyel avek Bat-Seba. Pli pir ankor, i ti esey kasyet son pese par fer plan pour ki Ouriya, msye Bat-Seba i ganny touye dan batay. David ti menm fer Ouriya anmenn sa let ki ti annan bann detay lo son prop lanmor! (2 Samyel 11:1-21) Finalman, pese David ti ganny dekouver. (Mark 4:22) Ler son pese ti’n ganny dekouver, ki mannyer David ti reazir?

Bann pese dan lepase (Vwar paragraf 11-14)

11, 12. (a) Apre ki i ti’n fer pese, ki David pa ti kapab fer? (b) Ki Zeova pou fer si nou repantir?

11 Sa ki David pa ti kapab fer: David pa ti kapab sanz sa ki i ti’n fer. Anfet, i ti pou sibir bann konsekans son pese pour larestan son lavi. (2 Samyel 12:10-12, 14) Alor, i ti bezwen annan lafwa. I ti bezwen annan konfyans ki ler i ti pou vreman repantir, Zeova ti pou  pardonn li e ed li fer fas avek bann konsekans son aksyon.

12 Akoz nou enparfe, nou tou nou fer pese. Me serten pese i pli grav ki lezot e dan serten ka nou pa pou kapab sanz sa ki nou’n mal fer. Dan sa ka, petet nou osi nou pou sibir konsekans nou bann aksyon. (Galat 6:7) Alor, nou bezwen annan konfyans dan promes Bondye ki si nou repantir i pou siport nou ler nou pas atraver bann difikilte, menm si sa bann difikilte i akoz nou prop fot.Lir Izai 1:18, 19; Akt 3:19.

13. Ki mannyer David ti aranz son relasyon avek Zeova?

13 Sa ki David ti kapab fer: David ti anvi aranz son relasyon avek Zeova. Ki mannyer i ti fer sa? David ti les Zeova ed li. Par egzanp, i ti aksepte koreksyon sorti kot Natann, en profet Zeova. (2 Samyel 12:13) David ti osi priy Zeova e konfes son bann pese, ki montre ki i ti vreman anvi reganny laprouvasyon Zeova. (Psonm 51:1-17) Dan plas les son konsyans kontinyen fatig li, i ti tir en leson avek son fot. I pa ti fer ankor sa bann pese grav. I ti reste fidel ziska son lanmor e koumsa ki Zeova i rapel li.Ebre 11:32-34.

14. Ki nou kapab aprann avek legzanp David?

14 Ki nou kapab aprann avek legzanp David? Si nou fer en pese grav, nou bezwen repantir senserman, konfes nou pese avek Zeova e demann li pour pardonn nou. (1 Zan 1:9) Nou osi bezwen koz avek bann ansyen parski zot kapab ed nou pour aranz nou relasyon avek Zeova. (Lir Zak 5:14-16.) Ler nou aksepte led Zeova, nou montre ki nou annan konfyans dan son promes ki i pou pardonn nou. Deplis, nou bezwen tir leson avek sa fot ki nou’n fer e kontinyen servi Zeova avek konfyans.Ebre 12:12, 13.

DAN LEZOT SITYASYON

Bann problenm lasante (Vwar paragraf 15)

15. Ki nou aprann avek legzanp Ana?

15 I tre probab ki ou kapab mazin lezot serviter fidel dan Labib ki ti annan konfyans dan Zeova anmezir ki zot ti fer sa ki zot ti kapab ler zot ti dan bann sityasyon difisil. Par egzanp, i ti annan en letan kot Ana pa ti kapab fer zanfan. I pa ti kapab sanz sa sityasyon. Alor, i ti annan konfyans ki Zeova ti pou rekonfort li. I ti kontinyen son ladorasyon kot tanp e koz lo son santiman avek Zeova dan lapriyer. (1 Samyel 1:9-11) Pa sa i vreman en bon legzanp pour nou! Ler nou annan bann problenm lasante ek lezot difikilte ki an deor nou kontrol, nou larg nou traka lo Zeova e annan konfyans ki i pou pran swen avek nou. (1 Pyer 5:6, 7) Nou osi fer tou sa ki nou kapab pour benefisye atraver bann renyon Kretyen e avek lezot progranm lansennyman ki  lorganizasyon Zeova i donnen.Ebre 10:24, 25.

Ana ti annan konfyans dan Zeova, alor i ti kontinyen son ladorasyon kot tanp e priye

Bann zanfan ki’n aret servi Zeova (Vwar paragraf 16)

16. Ki bann paran i kapab aprann avek profet Samyel?

16 Ki nou kapab dir lo bann paran ki zot zanfan in aret servi Zeova? Profet Samyel pa ti kapab fors son bann garson ki ti’n vin adilt pour reste fidel avek Bondye. (1 Samyel 8:1-3) I ti bezwen les sa dan lanmen Zeova. Par kont, Samyel ti fer tou sa ki i ti kapab pour reste fidel avek Bondye e fer plezir son Papa ki dan lesyel. (Proverb 27:11) Ozordi, bokou paran Kretyen i dan menm sityasyon parey Samyel. Zot annan konfyans ki parey sa papa dan legzanp garson perdi ki Zezi ti koz lo la, Zeova i toultan pare pour akey bann ki repantir. (Lik 15:20) Antretan, bann paran i kapab konsantre lo reste fidel avek Zeova e annan sa lespwar ki zot legzanp pou motiv zot zanfan pour retourn kot Zeova.

Problenm larzan (Vwar paragraf 17)

17. Akoz legzanp sa pov vev i ankourazan?

17 En lot bon legzanp ti sa vev pov dan letan Zezi. (Lir Lik 21:1-4.) Sa vev pa ti kapab fer nanryen konsernan sa bann move keksoz ki ti pe arive dan tanp e i pa ti kapab sanz lefet ki i ti pov, me son konfyans dan Zeova ti motiv li pour siport vre ladorasyon. (Matye 21:12, 13) I ti zenere e i ti met son sel “de pti sou” dan bwat kontribisyon. Sa madanm fidel ti demontre konfyans total dan Zeova. I ti konnen ki si i ti met son servis pour Zeova premye, Zeova ti pou fer sir ki i ganny sa ki i bezwen. Pareyman, nou bezwen annan konfyans ki si nou met Rwayonm Bondye premye, Zeova pou fer sir ki nou ganny sa ki nou bezwen.Matye 6:33.

18. Donn legzanp en frer ki ti annan sa bon latitid.

18 Bokou nou bann frer ek ser ozordi i demontre menm kalite konfyans dan Zeova par konsantre lo sa ki zot kapab fer e non pa lo sa ki zot pa kapab fer. Annou vwar legzanp en frer ki apel Malcolm ki ti reste fidel avek Zeova ziska son lanmor an 2015. Pandan tou sa lannen ki li ek son madanm in servi Zeova, zot in pas atraver botan ek movetan. Malcolm i dir: “Par ler, ou pa kapab predir e ni menm asire ki pou arive dan lavi e lavi i menm kapab difisil, me Zeova i beni bann ki depan lo li.” Ki konsey Malcolm ti donnen? “Demann Zeova dan lapriyer pour ki ou a kapab kontinyen fer otan posib e reste aktif dan son servis. Konsantre lo sa ki ou kapab fer e non pa lo sa ki ou pa kapab fer.” *—Vwar not.

19. (a) Akoz nou teks pour lannen 2017 i apropriye? (b) Ki mannyer ou pou aplik teks pour lannen 2017 dan ou lavi?

19 Sa move lemonn pe “vin deplizanpli pli move,” alor nou ekspekte ganny bokou plis difikilte. (2 Timote 3:1, 13) Plis ki zanmen oparavan, i pli enportan ki nou pa les bann difikilte tro fatig nou. O kontrer, nou konfyans dan Zeova i bezwen vreman for e nou devret konsantre lo sa ki nou kapab fer. I pour sa rezon ki teks pour lannen 2017 i apropriye: “Annan konfyans dan Zeova e fer sa ki byen”!Psonm 37:3, NWT.

Nou teks pour lannen 2017: “Annan konfyans dan Zeova e fer sa ki byen.”Psonm 37:3, NWT.

^ par. 4 Psonm 37:3 (NWT): “Annan konfyans dan Zeova e fer sa ki byen. Reste lo later e azir avek fidelite.”

^ par. 18 Vwar Latour Veyer le 15 Oktob 2013 paz 17-20.