“Ki lape Bondye ki depas tou sa ki nou kapab konpran i protez zot leker.”​—FILIPYEN 4:7.

KANTIK: 112, 58

1, 2. Ki ti arive avek Pol ek Silas dan lavil Filip? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

IMAZIN sa senn. I ti apepre minwi. De misyonner, Pol ek Silas, ti dan en prizon dan lavil Filip. Zot ti’n ganny mete dan sa bout pli fernwanr e pli dan fon. Zot pa ti kapab bouze akoz zot lipye ti dan blok dibwa e zot ledo ti fermal avek bate ki zot ti’n fek gannyen. (Akt 16:23, 24) Pli boner sa zour, en lafoul ankoler ti’n zis tyonbo Pol ek Silas, trenn zot kot bazar e ziz zot. Zot ti desir lenz sa de zonm e donn zot en bon bate avek baton. (Akt 16:16-22) Pa sa ti en lenzistis! Pol ti en sitwayen Romen e i ti merit ganny zize dapre lalwa. *​—Vwar not.

2 Pandan ki Pol ti dan prizon, i kapab ki i ti’n mazin lo sa ki ti’n arive sa zour e lo bann dimoun ki reste lavil Filip. Zot pa ti ni menm annan en sinagog dan zot lavil,  lekontrer avek en kantite lavil ki Pol ti’n vizite. Alor bann Zwif ti bezwen ador Bondye an deor bann baro lavil pros avek en larivyer. (Akt 16:13, 14) Eski sa ti akoz i ti napa ni menm dis zonm ki ti Zwif dan sa lavil, sa kantite ki ti neseser pour annan en sinagog? Bann dimoun ki ti reste dan lavil Filip ti vreman fyer ki zot ti bann sitwayen Romen. (Akt 16:21) Petet sanmenm sa zot pa ti pe mazinen ki Pol ek Silas ki ti bann Zwif ti osi kapab bann sitwayen Romen. Nou pa vreman asire, me sa ki nou konnen i ki Pol ek Silas ti’n ganny met dan prizon dan en fason enzis.

3. Akoz i kapab ki Pol ti’n konfize ler i ti ganny mete dan prizon, me ki latitid i ti annan?

3 Petet Pol ti osi pe mazinen ki mannyer i ti’n ariv lavil Filip. Detrwa mwan pli boner, Pol ti lo lot kote Lanmer Eze, Lazi Miner. Letan i ti laba, plizyer fwa lespri sen ti anpes li pres dan serten landrwa. I ti konmsi lespri sen ti pe pous li pour al en lot landrwa. (Akt 16:6, 7) Me kote? Pandan ki i ti Troas, Pol ti ganny en vizyon kot i ti ganny dir: “Vin . . . Masedwann.” Lavolonte Zeova ti kler! Alor, deswit Pol ti al Masedwann. (Lir Akt 16:8-10.) Me ki ti arive apre? Pa bokou letan apre ki i ti’n ariv Masedwann i ti ganny mete dan prizon! Akoz Zeova ti permet sa arive avek Pol? Konbyen letan i ti pou reste dan prizon? Menm si Pol ti reflesir lo sa bann keksoz, son lafwa ti reste for e i ti kontinyen gard son lazwa. Zot de Silas ti konmans “priye e sant kantik pour loue Bondye.” (Akt 16:25) Lape Bondye ti soulaz zot lespri ek leker.

4, 5. (a) Ki mannyer nou sityasyon i kapab parey sa ki pour Pol? (b) Ki mannyer sityasyon Pol ti sanze san ekspekte?

4 Eski ou’n deza santi parey Pol? Petet i’n annan bann moman dan ou lavi ler ou’n demann Bondye pour ed ou fer en desizyon e ou’n santi ki ou ti pe swiv gidans lespri sen. Me apre sa, ou’n rankontre plizyer defi ouswa ou ti bezwen fer bann gro sanzman dan ou lavi. (Eklezyast 9:11) Aprezan, ler ou mazin lo sa sityasyon ou kapab pe mazinen akoz Zeova ti permet serten keksoz arive. Kwa ki kapab ed ou pour kontinyen andire e annan konfyans total dan Zeova? Nou kapab trouv larepons dan sa ki ti arive apre avek Pol ek Silas.

5 Anmezir ki Pol ek Silas ti pe sante, plizyer levennman san ekspekte ti konmans arive. Premyerman i ti annan en gran tranblemandter. En sel kou bann laport prizon ti ouver e lasenn tou prizonnyen ti detase. Apre sa, Pol ti anpes gard prizon komet swisid e sa gard prizon ek son fanmir antye ti batize. Son lannmen byen bomaten, bann zofisye lavil ti anvoy bann konstab kot prizon pour larg Pol ek Silas. Zot ti demann zot pour kit sa lavil e al anpe. Ler bann zofisye ti realize ki Pol ek Silas ti bann sitwayen Romen, zot ti konpran ki zot ti’n fer en gro lerer e zot ti kondir sa de  zonm deor. Me avan ki Pol ek Silas ti kit sa lavil, zot ti ensiste pour al dir orevwar Lidi en ser ki ti’n fek batize. Zot ti osi profit sa loportinite pour ankouraz bann frer ek ser dan lavil Filip. (Akt 16:26-40) Pa keksoz ti sanz vit!

I “DEPAS TOU SA KI NOU KAPAB KONPRAN”

6. Ki nou pou diskite e vwar ansanm?

6 Ki nou aprann avek sa bann levennman? Zeova i kapab fer sa ki nou pa ekspekte, alor nou pa bezwen trakase ler nou fer fas avek bann leprev. Nou konnen ki sa leson ti annan en gran lefe lo Pol atraver sa ki i ti ekri pli tar pour bann frer ek ser dan lavil Filip konsernan traka ek lape Bondye. Dan sa lartik nou pou diskit lo bann parol Pol dan Filipyen 4:6, 7. (Lir.) Apre nou pou vwar lezot resi Labib kot Zeova in fer bann keksoz san ekspekte. Finalman, nou pou diskit lo ki mannyer “lape Bondye” i kapab ed nou pour andir bann leprev avek tou konfyans dan Zeova.

Zeova i kapab fer sa ki nou pa ekspekte, alor nou pa bezwen trakase ler nou fer fas avek bann leprev

7. Ki leson Pol ti ansennyen ler i ti ekri bann frer ek ser dan lavil Filip e ki nou kapab aprann?

7 Ler bann frer dan lavil Filip ti lir sa let ki Pol ti’n ekri zot, ki zot ti panse lo la? I tre probab ki laplipar parmi zot ti rapel sa ki ti’n arive avek Pol ek Silas e lafason san ekspekte ki Zeova ti’n ed zot. Ki leson Pol ti pe ansenny zot dan sa let? Sa leson ti: Pa bezwen trakase. Priye e apre ou pou ganny “lape Bondye ki depas tou sa ki nou kapab konpran.” Ki sa lekspresyon i vedir? Serten tradiksyon Labib i dir “depas tou nou rev” ouswa “depas tou plan bann imen.” Alor Pol ti pe dir ki “lape Bondye” i pli merveye ki sa ki nou kapab mazinen. Menm si par ler nou pa konn solisyon nou bann problenm, Zeova li i konnen e i kapab fer sa ki nou pa ekspekte.​—Lir 2 Pyer 2:9.

8, 9. (a) Menm si Pol ti soufer en lenzistis dan lavil Filip, ki bon keksoz ki ti arive gras a sa bann levennman? (b) Akoz bann frer ek ser dan lavil Filip ti kapab annan konfyans total dan parol Pol?

8 Let Pol ti’n bezwen ankouraz bann frer ek ser dan lavil Filip anmezir ki zot ti mazin lo sa ki Zeova ti’n fer pour zot dan sa di-z-an ki’n pase. Menm si Zeova ti’n les Pol ek Silas soufer en lenzistis, tou sa bann levennman ki ti arive sa letan ti ede “pour defann e etabli nou drwa legal pour anons sa bon nouvel.” (Filipyen 1:7) Sa bann zofisye lavil Filip pa ti pou oze persekit sa nouvo kongregasyon Kretyen. Petet disip Lik ti kapab reste lavil Filip apre ki Pol ek Silas  ti’n ale parski Pol ti’n koz lo son sitwayennte Romen. Apre Lik ti kapab donn bann nouvo Kretyen dan lavil Filip plis led.

9 Ler sa bann frer ek ser dan lavil Filip ti lir let Pol, zot ti konnen ki sa bann parol pa ti zis bann lopinyon personnel. Pol ti’n fer fas avek bann gro leprev. Menm ler i ti ekri sa bann frer, i ti en prizonnyen dan son lakaz Ronm. Me i ti kontinyen montre ki i ti annan “lape Bondye.”​—Filipyen 1:12-14; 4:7, 11, 22.

“PA BEZWEN TRAKAS POUR NANRYEN”

10, 11. Ki nou bezwen fer ler nou trakase konsernan en problenm e ki nou kapab ekspekte?

10 Kwa ki kapab ed nou pour pa “trakas pour nanryen” me pour annan “lape Bondye”? Parol Pol pour bann Filipyen i montre ki lapriyer i sa remed ler nou enkyet konsernan en problenm. Alor ler nou trakase, nou bezwen larg tou nou traka lo Zeova dan lapriyer. (Lir 1 Pyer 5:6, 7.) Ler ou priy Zeova, annan konfyans total ki i enterese avek ou. Toultan remersye li pour tou benediksyon ki ou gannyen. Pa zanmen oubliye ki Zeova i kapab “fer bokou bokou plis ki tou sa ki nou kapab demande oubyen imazinen.”​—Efezyen 3:20.

11 Parey Pol ek Silas, nou kapab sirprann lo sa ki Zeova i fer pour ed nou. Petet i pa en keksoz ekstraordiner, me i pou toultan sa ki nou bezwen. (1 Korentyen 10:13) Sa pa vedir ki nou devret zis asize lebra krwaze e esper Zeova pour aranz sa sityasyon ouswa rezourd sa problenm pour nou. Nou bezwen azir an armoni avek nou lapriyer. (Romen 12:11) Nou bann aksyon i montre ki nou senser e i donn Zeova en rezon pour beni nou. Nou pa devret oubliye ki Zeova i kapab fer bokou plis ki sa ki nou demande ouswa ekspekte li fer. Parfwa i sirprann nou par fer sa ki nou pa ekspekte. Alor, annou vwar serten legzanp ki pou ranforsi nou konfyans dan abilite Zeova pour fer sa ki nou pa ekspekte pour nou.

BANN LEGZANP KOT ZEOVA I FER BANN KEKSOZ KI NOU PA EKSPEKTE

12. (a) Ki Lerwa Ezekya ti fer ler Lerwa Senakerib ti menas li? (b) Ki nou aprann avek lafason ki Zeova ti rezourd sa problenm?

12 Dan Labib nou vwar plizyer legzanp kot Zeova in fer keksoz ki nou pa ekspekte. Par egzanp, ler Ezekya ti lerwa Zida, Senakerib, lerwa Asiri ti atak Zida e kaptir tou son bann lavil eksepte Zerizalenm. (2 Lerwa 18:1-3, 13) Apre sa, Senakerib ti vin atak Zerizalenm. Ki Lerwa Ezekya ti fer? Premyerman, i ti priy Zeova pour ed li e demann konsey Izai, profet Zeova. (2 Lerwa 19:5, 15-20) Apre sa, Ezekya ti montre ki i ti rezonnab par pey taks ki Senakerib ti’n demann li. (2 Lerwa 18:14, 15) Finalman, Ezekya ti prepar lavil avan ki i ganny anserkle. (2 Kronik 32:2-4) Ki mannyer sa sityasyon ti terminen? Zeova ti anvoy en lanz pour touy 185,000 solda Senakerib dan en lannwit. Ni menm  Ezekya pa ti pe ekspekte sa arive!​—2 Lerwa 19:35.

Ki leson nou aprann avek sa ki ti arive avek Zozef?​—Zenez 41:42 (Vwar paragraf 13)

13. (a) Ki leson nou aprann avek sa ki ti arive avek Zozef? (b) Ki ti arive avek Sara ki i pa ti pe eksepte?

13 Annou vwar ki ti arive avek sa zenn onm ki apel Zozef. Pandan ki i ti pe asize dan prizon Lezip, Zozef pa ti kapab pe imazinen ki i ti pou vin sa dezyenm dimoun pli pwisan Lezip ouswa ki Zeova ti pou servi li pour anpes son fanmir mor lafen. (Zenez 40:15; 41:39-43; 50:20) San dout bann aksyon Zeova ti depas tou ekspektasyon Zozef. Mazin osi lo Sara, granmer Zozef. Eski Sara dan son vye zour ti ekspekte ki Zeova ti pou permet li donn nesans son prop garson, pa zis ki son servant ti pou fer zanfan dan son plas? Nesans Izaak ti bokou plis ki sa ki Sara ti pou’n kapab imazinen.​—Zenez 21:1-3, 6, 7.

14. Ki konfyans nou kapab annan dan Zeova?

14 Nou pa ekspekte ki Zeova pou fer mirak pour retir tou nou bann problenm avan nouvo lemonn. Nou osi pa demande ki Zeova i fer bann keksoz ekstraordiner dan nou lavi. Me  nou konnen ki Zeova ti ed son bann serviter fidel dan lepase dan bann fason ekstraordiner. I pa’n sanze. (Lir Izai 43:10-13.) Sa i fer nou annan konfyans dan li. Nou kapab asire ki i pou donn nou sa lafors ki nou bezwen pour fer son lavolonte. (2 Korentyen 4:7-9) Ki nou aprann avek legzanp Ezekya, Zozef ek Sara? Zeova i kapab ed nou menm ler nou dan bann sityasyon pli difisil si nou reste fidel avek li.

Zeova i kapab ed nou menm ler nou dan bann sityasyon pli difisil si nou reste fidel avek li

15. Kwa ki pou ed nou pour annan “lape Bondye” menm ler nou annan problenm e ki mannyer sa i posib?

15 Ki mannyer nou kapab annan “lape Bondye” menm ler nou annan problenm? Nou bezwen gard nou relasyon avek Zeova for. En relasyon koumsa i posib gras a ranson Zezi Kri. Ranson i enn bann keksoz ekstraordiner sorti kot Zeova. Gras a ranson, i kapab pardonn nou pese, nou kapab annan en konsyans kler e vin pli pros avek li.​—Zan 14:6; Zak 4:8; 1 Pyer 3:21.

I POU PROTEZ NOU LEKER EK LESPRI

16. Ki pou arive ler nou ganny “lape Bondye”? Donn en legzanp.

16 Ki pou arive ler nou ganny “lape Bondye ki depas tou sa ki nou kapab konpran”? Labib i dir ki i pou “protez” nou leker ek lespri. (Filipyen 4:7) Dan langaz orizinal, sa mo “protez” ti en lekspresyon militer ki refer avek en group solda ki ti ganny responsabilite pour protez en lavil. Bann dimoun ki ti reste dan lavil Filip ti ganny proteze par enn sa group. Zot ti kapab dormi byen aswar akoz zot ti konnen ki zot lavil ti pe ganny proteze. Pareyman, ler nou annan “lape Bondye,” nou pa trakase e nou leker ek lespri i kapab repoze. Nou konnen ki Zeova i enterese avek nou e i anvi nou reisi. (1 Pyer 5:10) Sa i ed nou pour pa tro trakase oubyen dekouraze.

17. Kwa ki pou ed nou annan konfyans dan Zeova pandan gran ladetres?

17 Byento gran ladetres pou vin lo tou limanite. (Matye 24:21, 22) Nou pa konn egzakteman sa ki pou arive avek nou personnelman. Par kont, pa bezwen ki nou trakas an tro konsernan sa letan. Menm si nou pa konn tou sa ki Zeova pou fer, nou konn nou Bondye. Nou konn sa ki i’n fer pour son bann serviter fidel dan lepase. Nou’n vwar ki nenport kwa ki arive, Zeova pou fer sir ki son plan i ganny realize. I kapab fer sa dan en fason ki nou pa ekspekte! Alor, sak fwa Zeova i fer en keksoz pour nou, nou eksperyans dan en nouvo fason “lape Bondye ki depas tou sa ki nou kapab konpran.”

^ par. 1 I paret ki Silas osi ti en sitwayen Romen.​—Akt 16:37.