Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  Out 2017

Lanmour i en kalite ki presye

Lanmour i en kalite ki presye

ZEOVA ti enspir zapot Pol pour ekri konsernan nef kalite ki lespri sen i ed en dimoun devlope. (Galat 5:22, 23) Ansanm, sa bann zoli kalite i ganny apele “fri lespri sen.” * (Vwar not.) Fri lespri sen i osi form parti sa “nouvo personnalite” ki bann Kretyen i devret devlope. (Kolosyen 3:10) Zis parey en pye dibwa pou prodwi fri ler i ganny byen aroze, en dimoun pou ganny sa bann zoli kalite ler lespri sen i azir dan son lavi.​—Psonm 1:1-3.

Lanmour i sa premye kalite ki Pol i site. Ki kantite valer sa kalite i annan? Pol ti dir ki san lanmour, i ti “en nanryen ditou.” (1 Korentyen 13:2) Me kisisa lanmour? Ki mannyer nou kapab devlop sa kalite e demontre li toulezour?

KISISA LANMOUR?

Menm si i vreman difisil pour eksplike kisisa lanmour, Labib i dekrir ki mannyer en dimoun ki annan lanmour i panse e azir. Par egzanp, en dimoun ki annan lanmour i “pasyan e i bon” e i “pran plezir dan laverite.” Ler en dimoun i annan lanmour, i “siport tou keksoz, i krwar tou, i toultan annan lespwar e i andir tou keksoz.” I annan profon lafeksyon pour lezot, i vreman enterese avek zot e i en zanmi fidel. Me ler en dimoun napa lanmour, i zalou, orgeye, fer keksoz ki fer onte, egois e i pa pare pour pardonnen. Olye demontre sa bann kalite negatif, nou anvi demontre vre lanmour anver lezot, sa kalite lanmour ki “pa rod son prop lentere.”​—1 Korentyen 13:4-8.

ZEOVA EK ZEZI IN KIT EN LEGZANP PARFE LO LANMOUR

“Bondye i lanmour.” (1 Zan 4:8) Tou son travay ek aksyon i donn nou laprev ki sa i vre. Son pli gran keksoz ki i’n fer pour demontre son lanmour anver bann imen, se anvoy Zezi lo later pour soufer e mor pour nou. Zapot Zan ti dir: “Dan nou ka, Bondye in montre ki i kontan nou par anvoy son sel Garson dan lemonn pour ki gras a li nou kapab ganny lavi. La sa ki lanmour i vedir, se pa ki nou nou’n kontan Bondye, me ki Bondye in kontan nou e i’n anvoy son Garson konman en sakrifis rekonsilyasyon pour nou pese.” (1 Zan 4:9, 10) Vi ki Bondye i kontan nou, nou pese i kapab ganny pardonnen e nou kapab ganny lespwar ek lavi.

Zezi ti montre ki i kontan bann imen ler i ti donn son lavi konman sakrifis pour fer lavolonte Bondye. Zapot Pol i dir nou: “An armoni avek sa ‘lavolonte,’ nou’n ganny sanktifye akoz lekor Zezi Kri in ganny ofer enn fwa pour tou.” (Ebre 10:9, 10) Napa okenn imen ki kapab demontre en pli gran lanmour ki sa. Zezi ti dir: “Personn napa en pli gran lanmour ki sa, ki en dimoun i pare pour donn son lavi pour son bann zanmi.” (Zan 15:13) Eski bann imen enparfe i kapab imit sa menm kalite lanmour ki Zeova ek Zezi in demontre? Wi! Annou vwar ki mannyer nou kapab fer sa.

 “KONTINYEN VIV DAN LANMOUR”

Pol i ankouraz nou: “Zot bann zanfan ki Bondye i kontan, swiv son legzanp. Kontinyen viv dan lanmour, zis parey Kris osi ti kontan nou e i ti donn son lavi pour nou.” (Efezyen 5:1, 2) Ki savedir “kontinyen viv dan lanmour”? I vedir toultan demontre lanmour. Nou pa zis dir ki nou kontan lezot. Nou demontre li par sa ki nou fer. Zan ti ekri: “Mon bann zanfan, nou devret kontan lezot pa zis an parol ouswa avek labous, me montre ki nou lanmour i senser par nou aksyon.” (1 Zan 3:18) Par egzanp, nou anons sa “bon nouvel Rwayonm” parski nou kontan Zeova ek nou vwazen. (Matye 24:14; Lik 10:27) Nou osi “kontinyen viv dan lanmour” ler nou demontre pasyans ek labonte e pare pour pardonnen. Nou aplik sa konsey Labib: “Parey Zeova in volonterman pardonn zot, zot osi zot devret fer parey.”​—Kolosyen 3:13.

Par kont, si nou donn konsey oubyen koriz lezot, sa pa vedir ki nou pa kontan zot. Par egzanp, pour fer zot zanfan aret plere, serten paran i kapab fer tou sa ki zot zanfan i demann zot. Me en paran ki vreman kontan son zanfan pou ferm kan i neseser. Pareyman, menm si Bondye i lanmour, “Zeova i disiplin sa bann ki i kontan.” (Ebre 12:6) Alor, i en mark lanmour ler nou disiplin lezot dan en fason apropriye kan i neseser. (Proverb 3:11, 12) Me rapel ki nou tou nou fer pese e souvandfwa nou pa arive demontre lanmour. Alor, nou tou nou kapab amelyore dan sa domenn. Ki mannyer nou kapab fer sa? Annou vwar trwa fason.

KI MANNYER NOU KAPAB DEVLOP LANMOUR?

Premyerman, demann Bondye pour donn ou son lespri sen ki fer devlop lanmour. Zezi ti dir ki Zeova i donn “lespri sen bann ki pe demann li.” (Lik 11:13) Alor, nou kapab asire ki si nou demann lespri sen dan nou lapriyer e les li ed nou, nou pou kapab devlop plis lanmour. (Galat 5:16) Par egzanp, si ou en ansyen, ou kapab demande pour ganny lespri sen ki pou ed ou demontre lanmour ler ou bezwen donn konsey sorti dan Labib. Oubyen si ou en paran, ou kapab demann Bondye son lespri sen pour ou disiplin ou zanfan avek lanmour e non pa dan lakoler.

Dezyenmman, reflesir lo ki mannyer Zezi ti demontre lanmour menm ler lezot ti tret li dan en fason enzis. (1 Pyer 2:21, 23) Ler en dimoun i ofans ou oubyen ou sibir en lenzistis, demann ou lekor, ‘Ki Zezi ti pou’n fer?’ En ser ki apel Leigh ti realize ki ler i ti demann sa kestyon sa ti ed li pour reflesir avan azir. I dir: “En fwa, en dimoun dan travay ti imel mon bann koleg travay pour dir bann keksoz negatif lo mwan ek travay ki mon ti pe fer. Sa ti vreman fer mon tris. Me apre mon ti demann mon lekor, ‘Ki mannyer mon kapab imit Zezi dan lafason ki mon tret sa dimoun?’ Apre ki mon ti’n reflesir lo sa ki Zezi ti pou’n fer, mon ti deside pour les pase olye fer sa vin en gran zafer. Pli tar, mon ti aprann ki sa dimoun ti annan en problenm lasante grav e ki i ti anba bokou stres. Mon ti mazinen ki petet i pa ti vreman anvi dir sa bann zafer. Par reflesir lo legzanp lanmour ki Zezi ti demontre menm ler i ti ganny provoke, sa ti ed mwan pour demontre menm kalite lanmour anver sa dimoun.” Si nou imit Zezi, nou pou toultan demontre lanmour anver lezot.

Trwazyenmman, aprann pour demontre sa lanmour kot nou met lentere lezot avan sa ki pour nou. Sa i sa kalite lanmour ki idantifye bann vre disip Zezi. (Zan 13:34, 35) Zezi ti annan sa kalite lanmour e i’n kit en legzanp parfe pour nou. Ki mannyer i’n fer sa? Par sorti dan lesyel, “i ti pare pour kit tou sa ki i ti annan” pour nou byennet e i’n fer sa menm “ziska lanmor.” (Filipyen 2:5-8) Ler nou imit sa kalite lanmour ki Zezi i annan, nou bann  panse ek santiman pou vin pli parey sa ki pour li e nou pou met lentere lezot avan sa ki pour nou.

KI BYENFE NOU GANNYEN LER NOU DEMONTRE LANMOUR?

Ler nou demontre lanmour, nou ganny bokou byenfe. Annou vwar de legzanp:

Ki byenfe nou gannyen ler nou demontre lanmour?

  • LASOSYASYON TOU BANN FRER EK SER DAN LEMONN: Vi ki nou annan lanmour pour kanmarad, nou konnen ki nenport kongregasyon dan lemonn ki nou vizite nou bann frer ek ser pou akeyir nou byen. Pa i en benediksyon pour konnen ki “lasosyasyon tou bann frer dan lemonn” i kontan ou! (1 Pyer 5:9) Nou kapab trouv sa kalite lanmour zis parmi pep Bondye.

  • LAPE: “Siport kanmarad avek lanmour” i permet nou pour rezoui sa ‘lape ki ini nou tou ansanm.’ (Efezyen 4:2, 3) Nou santi sa kalite lape kot bann renyon ek lasanble. Pa ou pou dakor ki sa leta lespri ki promot lape i vreman inik dan sa lemonn divize? (Psonm 119:165; Izai 54:13) Ler nou fer lape avek lezot, nou montre ki nou vreman kontan zot e sa i fer plezir nou Papa ki dan lesyel.​—Psonm 133:1-3; Matye 5:9.

“LANMOUR I BATIR”

Pol ti ekri: “Lanmour i batir.” (1 Korentyen 8:1) Ki sa i vedir? Dan 1 Korentyen sapit 13, ki serten i apel “Psonm Lanmour,” Pol i eksplike ki mannyer lanmour i batir. Lanmour i rod lentere lezot avan. Lanmour i pous nou pou donn lezot sa ki zot bezwen. (1 Korentyen 10:24; 13:5) Parski lanmour i pous nou pour demontre konsiderasyon, pasyans ek labonte, sa i fer annan lanmour dan fanmir e linite dan kongregasyon.​—Kolosyen 3:14.

I annan en kantite fason pour demontre lanmour anver lezot, me nou lanmour pour Bondye i sa lanmour ki pli presye e ki batir nou plis. Akoz? Parski nou lanmour pour li i inifye nou! Dimoun ki sorti dan tou kiltir, ras ek langaz i ador Zeova ansanm e pe servi li “zepol kont zepol.” (Zefanya 3:9, NWT) Annou determinen toulezour pour demontre lanmour, sa kalite presye ki en laspe fri lespri sen.

^ par. 2 Sa i premye parmi nef lartik ki pou diskit lo sak kalite fri lespri sen.