Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  Out 2017

Ki mannyer nou debaras nou avek sa vye personnalite e fer sir ki nou pa repran li?

Ki mannyer nou debaras nou avek sa vye personnalite e fer sir ki nou pa repran li?

“Debaras zot avek sa vye personnalite ek son bann pratik.”​—KOLOSYEN 3:9.

KANTIK: 121, 142

1, 2. Ki bann dimoun i remarke konsernan Temwen Zeova?

EN KANTITE dimoun i remarke ki Temwen Zeova i diferan avek lezot. Par egzanp, en ekriven ki apel Anton Gill ti felisit bann Temwen pour bann kalite ki zot ti demontre ler Lalmanny ti anba kontrol bann Nazi. I ti ekri: “Bann Nazi ti sirtou konsider bann Temwen Zeova konman zot lennmi. . . . An 1939 i ti annan 6,000 zot dan [bann kan konsantrasyon].” I ti azoute ki menm si bann Temwen ti soufer en kantite, zot ti koni konman bann dimoun ki diny konfyans, ki reste kalm anba presyon, ki fidel avek zot Bondye e ini.

2 Pli resaman, bann dimoun Sidafrik ti osi remark en keksoz diferan avek bann Temwen Zeova. I ti annan en letan dan sa pei kot bann Temwen ki ti annan diferan kouler lapo ti napa drwa zwenn ansanm. Par kont, Dimans le 18 Desanm 2011, plis ki 78,000 Temwen sorti dan  diferan ras Sidafrik e dan bann pei pros, ti zwenn ansanm dan sa pli gran stad Johannesburg pour ekout en progranm spesyal. Enn bann manedyer sa stad ti dir: “Zanmen mon’n deza vwar en lafoul dan sa stad ki’n konport zot sitan byen koumsa. Tou dimoun in byen sanze. Zot in netway sa stad byen. Me sa ki pli enpresyonan, se ki zot vreman sorti dan tou ras.”

3. Kwa ki fer nou lasosyasyon frer ek ser konpletman diferan?

3 Alor menm bann dimoun ki pa Temwen Zeova i kapab vwar ki nou lasosyasyon frer ek ser dan lemonn antye i konpletman diferan. (1 Pyer 5:9) Akoz nou sitan diferan avek tou lezot lorganizasyon? Parski gras a Labib ek led lespri sen, nou travay dir pour sanz okenn keksoz dan nou lavi ki pa fer plezir Zeova. Nou “debaras [nou] avek sa vye personnalite” e devlop “sa nouvo personnalite.”​—Kolosyen 3:9, 10.

I posib pour en dimoun fer bann gran sanzman dan son lavi

4. Ki nou pou diskite dan sa lartik? Akoz?

4 Apre ki nou’n debaras nou avek sa vye personnalite, nou bezwen fer sir ki nou pa repran li. Dan sa lartik, nou pou aprann ki mannyer nou kapab debaras nou avek sa vye personnalite e akoz i vreman enportan pour fer sa. Nou pou vwar ki i posib pour en dimoun fer bann gran sanzman dan son lavi menm si i’n vreman fer en kantite keksoz mal. Apre sa, nou pou diskit lo ki bann frer ek ser ki dan laverite pour plizyer lannen i kapab fer pour fer sir ki zot pa repran sa vye personnalite. Akoz nou bezwen diskit lo sa? Parski malerezman, serten ki ti servi Zeova avan pa’n kontinyen fer atansyon. Zot in konmans mazin e azir parey zot ti abitye fer avan zot konn Zeova. Nou tou nou bezwen rapel sa lavertisman: “Sa ki krwar i pe debout, fer atansyon ki i pa tonbe.”​—1 Korentyen 10:12.

RETIR OKENN DEZIR SEKSYEL IMORAL

5. (a) Donn en legzanp ki montre akoz nou bezwen debaras nou avek sa vye personnalite pli vit posib. (Vwar portre o konmansman sa lartik.) (b) Dapre Kolosyen 3:5-9, ki serten pratik ki form par sa vye personnalite?

5 Ki ou ti pou fer si ou ti realize ki ou lenz i sal e pi? Ou ti pou tir sa lenz pli vit posib. Pareyman, si nou realize ki nou pe fer bann keksoz ki Zeova pa kontan, nou bezwen fer sanzman pli vit posib. Ler Pol ti pe koz lo sa bann move pratik i ti dir: “Zot devret debaras zot avek tousala.” Annou koz lo de parmi sa bann keksoz: Imoralite seksyel ek lenpirte.​—Lir Kolosyen 3:5-9.

6, 7. (a) Ki mannyer parol Pol i montre ki i demann zefor pour debaras nou avek sa vye personnalite? (b) Ki kalite lavi Sakura ti annan? Kwa ki ti donn li lafors pour sanze?

6 Imoralite seksyel. Dan Labib, “imoralite seksyel” i enkli tou relasyon seksyel eksepte ant en msye ek madanm ki’n marye legalman. Pol ti dir ki bann Kretyen i bezwen “met amor zot bann move dezir ki annan pour fer  avek imoralite seksyel.” Sa i vedir ki nou bezwen fer en ta zefor pour retir bann move dezir. I kapab difisil pour fer sa, me nou kapab fer li!

7 Nou kapab vwar sa ler nou get legzanp en ser sorti Zapon ki apel Sakura. * (Vwar not.) Anmezir ki Sakura ti pe grandi, souvan i ti santi li tousel e tris. Pour esey pa santi li tousel, i ti konmans fer sèks ler i ti annan 15 an. Sakura ti fer sèks avek diferan dimoun e pour fini kont i ti fer lavortman trwa fwa. I ti dir: “O konmansman, mon ti santi mwan an sekirite ler mon ti fer sa bann relasyon imoral akoz mon ti krwar ki zot ti bezwen mwan e kontan mwan. Me pli mon ti annan relasyon seksyel, pli mon ti santi mwan tousel.” Sakura ti kontinyen sa kalite lavi ziska ler i ti ganny 23 an. Apre i ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova e i ti kontan sa ki i ti pe aprann. Zeova ti ed li pour aret viv en lavi imoral e pour aret santi li koupab e onte. Ozordi, Sakura pe servi konman en pionye ordiner e i nepli santi li tousel. I dir: “Mon vreman kontan ki mon santi lanmour Zeova zour apre zour.”

KI MANNYER POUR ARET BANN PRATIK ENPIR?

8. Ki serten pratik ki kapab fer Bondye vwar nou konman enpir?

8 Lenpirte. Dan Labib, sa mo “lenpirte” pa pe refer zis avek imoralite seksyel. I kapab refer avek bann keksoz parey fimen oubyen fer bann dyok sal. (2 Korentyen 7:1; Efezyen 5:3, 4) I osi kapab refer avek bann move keksoz ki dimoun i fer an prive, parey lir bann liv ki eksit zot dezir seksyel oubyen get pornografi. Sa bann keksoz i kapab fer en dimoun konmans fer mastirbasyon ki en pratik enpir. (Kolosyen 3:5) *​—Vwar not.

9. Ki i kapab arive si en dimoun i devlop “move dezir seksyel san kontrol”?

9 Bann dimoun ki get pornografi regilyerman i devlop “move dezir seksyel san kontrol” e zot kapab vin adikt avek sèks. Bann serser in remarke ki adiksyon avek pornografi i parey en adiksyon avek lalkol oubyen drog. Alor i pa drol ki en dimoun ki annan labitid get pornografi i eksperyans bann move konsekans. I kapab santi li onte, fer mwens dan travay, malere dan son fanmir, divorse e menm swiside. Enn an apre ki en msye ti nepli adikt avek pornografi, i ti dir ki finalman i kapab annan respe pour son lekor ankor enn fwa.

10. Ki mannyer Ribeiro in aret adikt avek pornografi?

10 En kantite dimoun i vwar li difisil pour pa get pornografi. Me zot kapab reisi. Annou pran legzanp Ribeiro ki sorti Brezil. Ler i ti en adolesan i ti kit son lakour e al travay dan en lizin ki resikle papye. Laba i ti vwar bann magazin pornografi. Ribeiro ti dir: “Ptitapti, mon ti vin adikt. I ti vin sitan grav ki mon ti enpasyan pour ler sa madanm ki mon ti pe reste avek i pa la kot lakour pour mwan kapab get bann  video pornografi.” En zour kot travay, Ribeiro ti vwar en liv ki annan pour tit Sekre pour en Fanmiy ere parmi en ta liv ki ti sipoze ganny resikle. I ti pran sa liv e lir li. Sa ki i ti aprann ti pous li pour etidye Labib avek Temwen Zeova. Me kantmenm sa, i ti pran Ribeiro en kantite letan pour aret adikt avek pornografi. Kwa ki ti ed li? I ti eksplike: “Par priye, fer letid Labib e medit lo sa ki mon ti aprann, mon ti konmans pli apresye bann kalite Bondye ziska ki mon lanmour pour Zeova ti vin pli for ki mon dezir pour pornografi.” Gras a Labib ek led lespri sen Bondye, Ribeiro ti sanz son lavi, batize e aprezan i pe servi konman en ansyen dan kongregasyon.

Nou bezwen kontan Zeova en kantite e ay sa ki mal

11. Kwa ki pou ed en dimoun pour pa get pornografi?

11 Remarke ki Ribeiro ti bezwen fer plis ki zis etidye Labib pour li kapab aret get pornografi. I ti bezwen byen reflesir lo sa ki i ti lir dan Labib e les sa tous son leker. I ti bezwen priy Zeova e sipliy li pour son led. Sa bann keksoz ti fer lanmour Ribeiro pour Bondye vin pli for e koumsa i ti kapab kontrol son dezir pour pornografi. Pour pa get pornografi, nou osi nou bezwen kontan Zeova en kantite e ay sa ki mal.​—Lir Psonm 97:10.

DEBARAS ZOT AVEK LAKOLER, LENSILT EK MANSONZ

12. Kwa ki ti ed Stephen pour debaras li avek lakoler ek lensilt?

12 Serten dimoun i pran lakoler vitman e zot dir bann parol blesan e ensilte lezot. Ler sa i arive, zot fanmir antye i soufer. En papa sorti Lostrali ki apel Stephen ti zis zoure tou lazournen e i ti fasilman pran lakoler lo menm bann pti zafer. I dir: “Trwa fwa mwan ek mon madanm nou ti separe e nou ti pe fer prosedir pour divorse.” Apre keksoz ti sanze. Zot ti konmans etidye Labib avek bann Temwen e Stephen ti esey aplik sa ki i ti pe aprann. I dir ki avan i ti konn Zeova, i ti pou vin sitan ankoler ler en keksoz ti agas li ki i ti santi parey en bonm ki pros pour eksploze. Me apre ki Stephen ti konmans swiv konsey Labib, keksoz ti amelyore. I dir: “Nou lavi fanmir ti amelyor en kantite. Avek led Zeova, aprezan mon santi mwan anpe e kalm.” Ozordi, Stephen i servi konman en serviter kongregasyon e i fer plizyer lannen ki son madanm pe servi konman en pionye ordiner. Bann ansyen dan son kongregasyon ti dir: “Stephen i en frer trankil ki travay dir e i annan bokou limilite.” Zot ti osi dir ki zot pa’n zanmen vwar li ankoler. Stephen i admet ki i pa’n sanz son personnalite lo li menm. I dir: “Mon pa ti pou’n ganny tou sa bann zoli benediksyon dan mon lavi si mon pa ti’n aksepte led Zeova pour transform mon personnalite konpletman.”

13. Akoz i danzere pran lakoler? Ki Labib i averti nou?

 13 Labib i averti nou pour evite pran lakoler, dir bann parol blesan e kriye. (Efezyen 4:31) Souvandfwa sa bann keksoz i fer dimoun reakte dan en fason vyolan. Ozordi, en kantite dimoun i krwar ki i normal pour ankoler e azir dan en fason vyolan. Me en dimoun ki azir koumsa pe dezonor nou Kreater. En kantite nou bann frer ek ser ti bezwen sanz zot konportman e devlop sa nouvo personnalite.​—Lir Psonm 37:8-11.

14. Eski i posib pour en dimoun vyolan devlop limilite?

14 En frer ki apel Hans i servi konman en ansyen dan en kongregasyon Lotris. Kordinater konsey ansyen dan son kongregasyon ti dir: “Rar ou pou zwenn en lot frer ki annan plis limilite ki li.” Me Hans pa’n toultan annan limilite. Ler i ti en adolesan, i ti konmans bwar tro bokou lalkol e sa ti fer li vin vyolan. En zour ler i ti sou, i ti vin sitan ankoler ki i ti touy sa fiy ki i ti avek. Hans ti ganny mete dan prizon pour 20 an, me sa pa ti sanz son personnalite. Apre, son manman ti demann en ansyen dan kongregasyon pour al vizit li e Hans ti konmans etidye Labib. I ti dir: “I ti difisil pour mwan debaras mwan avek sa vye personnalite. Parmi bann teks Labib ki ti ankouraz mwan i Izai 55:7 ki dir: ‘Bann move dimoun devre sanz zot mannyer viv’ e 1 Korentyen 6:11 ki dir sa lo bann ki ti’n aret fer pese: ‘Pourtan, sanmenm ki serten parmi zot ti ete.’ Pour plizyer lannen, Zeova ti annan pasyans  avek mwan e servi son lespri sen pour ed mwan devlop sa nouvo personnalite.” Hans ti batize ler i ti ankor dan prizon e i ti ganny large apre ki i ti’n pas 17 an edmi dan prizon. I ti dir: “Mon rekonesan pour gran konpasyon ek pardon Zeova.”

15. Ki en lot keksoz ki form parti sa vye personnalite? Ki Labib i dir lo la?

15 Koz manti i en lot keksoz ki form parti sa vye personnalite. Par egzanp, en kantite dimoun i koz manti pour evite pey taks oubyen pour evit konsekans zot fot. Me Zeova i “Bondye laverite.” (Psonm 31:5, NWT) Alor i ekspekte ki tou son bann adorater i “koz laverite” e “pa koz manti.” (Efezyen 4:25; Kolosyen 3:9) I kler ki nou bezwen koz laverite menm ler nou anbarase oubyen vwar li difisil.​—Proverb 6:16-19.

KI MANNYER ZOT IN REISI FER LI?

16. Kwa ki pou ed nou pour debaras nou avek sa vye personnalite?

16 I pa posib pour debaras nou avek sa vye personnalite lo nou menm. Sakura, Ribeiro, Stephen ek Hans ti bezwen travay dir pour sanz zot fason viv. Sa ki ti ed zot i pwisans Parol Bondye ek son lespri sen. (Lik 11:13; Ebre 4:12) Pour benefisye avek pwisans Parol Bondye ek son lespri sen, nou bezwen lir Labib toulezour, medit lo la e kontinyen priye pour ganny lasazes ek lafors pour aplik sa ki nou aprann. (Zozye 1:8; Psonm 119:97; 1 Tesalonisyen 5:17) Nou osi benefisye avek Parol Bondye ek son lespri sen ler nou prepar e asiste bann renyon kongregasyon. (Ebre 10:24, 25) Nou osi anvi servi sa kantite lezot provizyon ki lorganizasyon Zeova in donn nou, parey nou bann magazin, JW Broadcasting, JW Library ek jw.org.​—Lik 12:42.

Ki mannyer nou kapab debaras nou avek sa vye personnalite? (Vwar paragraf 16)

17. Ki nou pou diskite dan sa lot lartik?

17 Nou’n diskit lo plizyer move pratik ki bann Kretyen i bezwen debaras zot avek e fer sir ki zot pa repran pour zot kapab fer plezir Zeova. Me nou bezwen fer plis ki sa. Nou bezwen devlop sa nouvo personnalite e fer li vin en parti permanan nou lavi. Dan sa lot lartik, nou pou diskit lo ki mannyer nou kapab fer sa.

^ par. 7 Serten non dan sa lartik in sanze.

^ par. 8 Vwar sapit 25 dan sa liv Questions Young People Ask​—Answers That Work, Volim 1.