“Fer atansyon ki personn pa met zot dan pyez avek zot bann filozofi ek fo rezonnman . . . sa lemonn.”​—KOLOSYEN 2:8.

KANTIK: 38, 31

1. Ki Zapot Pol ti dir bann Kretyen Kolos? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

ZAPOT Pol ti ekri bann Kretyen dan lavil Kolos ler i ti dan prizon Ronm apepre lannen 60-61. I ti eksplik zot akoz zot ti bezwen ganny “konprenezon lo bann keksoz spirityel,” savedir vwar keksoz parey Zeova i vwar. (Kolosyen 1:9) Pol ti dir: “Mon pe dir sa pour ki personn pa anbet zot avek bann fo rezonnman pour esey konvenk zot. Fer atansyon ki personn pa met zot dan pyez avek zot bann filozofi ek fo rezonnman ki pa baze lo Kris me lo bann tradisyon zonm e lo bann keksoz sa lemonn.” (Kolosyen 2:4, 8) Apre Pol ti eksplike akoz serten dimoun i kontan bann nide ki popiler dan lemonn me ki mal. Par egzanp, serten sa bann nide i kapab fer dimoun santi ki zot pli saz oubyen ki zot pli konnen ki lezot. Alor Pol ti ekri son let pour ed bann frer ek ser rezet fason panse sa lemonn ek son bann move kondwit.​—Kolosyen 2:16, 17, 23.

2. Akoz nou pou koz lo legzanp fason panse sa lemonn?

2 Bann dimoun ki annan fason panse sa lemonn i rezet  bann prensip Zeova e si nou pa fer atansyon, sa i kapab annan en move lenfliyans lo nou. Fason panse sa lemonn i afekte nou tou atraver televizyon, Enternet, kot travay oubyen menm kot lekol. Me ki nou kapab fer pour evit sa bann move lenfliyans? Dan sa lartik nou pou koz lo senk legzanp bann fason panse sa lemonn e ki mannyer nou kapab rezet zot.

ESKI NOU BEZWEN KRWAR DAN BONDYE?

3. Ki bokou dimoun i krwar? Akoz?

3 “Mon kapab vin en bon dimoun san krwar dan Bondye.” Sa nide i popiler dan bokou pei ozordi. Me souvandfwa bann dimoun ki dir sa pa’n mazin bokou si Bondye i vreman egziste oubyen non. Zot zis kontan pour santi zot lib pour fer sa ki zot anvi. (Lir Psonm 10:4, NWT.) Lezot i panse ki zot malen ler zot dir, “Mon kapab annan bann bon prensip san bezwen krwar dan Bondye.”

4. Ki nou kapab dir pou ed en dimoun ki pa krwar dan en Kreater?

4 Eski i lozik pour krwar ki napa en Kreater? Serten dimoun i konfize avek larepons ki lasyans i donnen pour sa kestyon. Me laverite i senp. Eski en lakaz i kapab zis aparet koumsanmenm? Zanmen! En dimoun i bezwen konstri li. Par kont, bann keksoz vivan i bokou pli konplike ki en lakaz. Menm en selil pli senp i kapab fer plizyer lezot selil ki parey li menm, me en lakaz pa pou zanmen kapab fer sa. Alor sa i vedir ki bann selil i kapab anmas bann lenformasyon e pas li avek en nouvo selil pour ki zot osi zot kapab fer lezot selil parey. Lekel ki’n kree bann selil avek abilite pour fer sa bann keksoz? Labib i donn larepons: “Byensir, tou lakaz i ganny konstrir par en dimoun, me sa enn ki’n konstri tou keksoz i Bondye.”​—Ebre 3:4.

5. Ki nou kapab dir lo sa nide ki nou pa kapab konnen kwa ki byen san krwar dan Bondye?

5 Me ki nou kapab dir lo sa nide ki nou kapab konnen kwa ki byen san krwar dan Bondye? Eski i vre ki Parol Bondye i dir ki menm bann dimoun ki pa krwar dan Bondye i kapab annan bann bon prensip? (Romen 2:14, 15) Par egzanp, en dimoun i kapab respekte e kontan son paran. Me si i pa swiv bann standar Zeova i kapab fer bann move desizyon. (Izai 33:22) Bokou dimoun ki entelizan ozordi i asire ki zis Bondye ki kapab rezourd sa bann problenm ki annan dan lemonn ozordi. (Lir Zeremi 10:23.) Alor nou pa zanmen devret panse ki nou kapab konnen kwa ki byen san krwar dan Bondye e san swiv son bann standar.​—Psonm 146:3.

ESKI NOU BEZWEN LARELIZYON?

6. Ki bokou dimoun i panse lo larelizyon?

6 “Ou kapab ere san en larelizyon.” Bokou dimoun i panse ki larelizyon i en gaspiyaz letan e ki i napa valer. Deplis, bann larelizyon ki dir ki lanfer i egziste, zot fors dimoun pour donn larzan oubyen zot siport bann politisyen. Alor nou kapab konpran akoz laplipar dimoun i dir ki zot kapab ere san larelizyon! Zot kapab dir bann keksoz tel parey, “Mon enterese avek Bondye, me mon pa anvi antre dan okenn larelizyon.”

7. Ki mannyer vre larelizyon i kapab ed ou pour ere?

 7 Eski nou kapab vreman ere san en larelizyon? Byensir, en dimoun i kapab ere san en fo larelizyon. Me personn pa kapab vreman ere si i pa zanmi Zeova “sa Bondye ere.” (1 Timote 1:11) Tou sa ki Zeova i fer i toultan benefisye lezot. Konman son bann serviter, nou ere parski nou esey ed lezot. (Akt 20:35) Par egzanp, mazin lo ki mannyer vre ladorasyon i kapab ed en fanmir pour ere. Nou aprann pour respekte e fidel avek nou konzwen, pour elve nou zanfan pour annan respe e pour annan vre lanmour pour nou fanmir. Vre ladorasyon i ed pep Zeova partou dan lemonn pour viv ansanm dan lape e demontre lanmour anver zot bann frer ek ser.​—Lir Izai 65:13, 14.

8. Ki mannyer Matye 5:3 i ed nou konpran kwa ki vreman fer dimoun ere?

8 Alor eski en dimoun i kapab vreman ere san servi Bondye? Kwa ki fer dimoun ere? Serten i kontan zot karyer, sport oubyen zot pastan. Lezot i santi zot byen ler zot pran swen avek zot fanmir ek zanmi. Menm si sa bann keksoz i donn serten plezir i annan bann keksoz pli enportan dan lavi ki zis sa. Nou diferan avek bann zannimo, alor nou kapab aprann konn nou Kreater e ador li. I’n kree nou dan en fason ki fer nou kontan pour ador li. (Lir Matye 5:3.) Par egzanp, nou kontan e santi nou ganny ankouraze ler nou zwenn avek nou bann frer ek ser pour ador Zeova. (Psonm 133:1) Nou osi vwar li en lazwa pour form parti lasosyasyon bann frer ek ser dan lemonn antye ki viv en lavi pir e ki annan en zoli lespwar pour lavenir.

ESKI NOU BEZWEN BANN STANDAR MORAL?

9. (a) Ki laplipar dimoun i panse lo sèks? (b) Akoz Parol Bondye i dir ki sèks an deor maryaz i mal?

9 “Napa nanryen mal avek sèks an deor maryaz.” Dimoun i demande: “Akoz zot sitan strik? Anmiz en pe.” Me Parol Bondye i kondann imoralite seksyel. * (Vwar not.) (Lir 1 Tesalonisyen 4:3-8.) Zeova i annan sa drwa pour fer bann lalwa pour nou parski se li ki’n kree nou. I dir ki zis en zonm ek en madanm ki’n marye ki kapab fer relasyon seksyel. Zeova i donn nou bann lalwa akoz i kontan nou. I konnen ki si nou swiv sa bann lalwa, sa pou fer nou lavi pli ere. En fanmir ki obei lalwa Bondye pou devlop plis lanmour ek respe pour kanmarad e sa pou fer zot santi zot an sekirite. Me Bondye pou pini bann ki konn son lalwa e dezobei li.​—Ebre 13:4.

10. Ki mannyer en Kretyen i kapab reziste imoralite?

10 Labib i ansennyen ki mannyer pour evit imoralite seksyel. Nou bezwen kontrol sa ki nou gete. Zezi ti dir: “En dimoun ki kontinyen get en madanm e devlop en dezir pour li, i’n fini fer adilter avek li dan son leker. Alor, si ou lizye kote drwat pe fer ou fer pese, tir li e zet li lwen.” (Matye 5:28, 29)  Nou devret evite get pornografi e ekout bann sanson imoral. Pol ti ekri: “Met amor zot bann move dezir ki annan pour fer avek imoralite seksyel.” (Kolosyen 3:5) Nou osi bezwen kontrol sa ki nou panse e koz lo la.​—Efezyen 5:3-5.

ESKI NOU DEVRET KONSANTRE LO EN KARYER DAN SA LEMONN?

11. Akoz nou kapab anvi en bon karyer?

11 “En karyer ki pou fer ou ere.” Bann dimoun i kapab dir nou ki nou devret reisi e annan en bon karyer dan sa lemonn. Sa pou pran tou nou letan ek lenerzi pour annan en karyer ki fer nou popiler, enportan oubyen ris. Vi ki bokou dimoun i panse ki en bon karyer i sekre pour vreman ere, alor nou osi nou kapab konmans mazin koumsa.

12. Eski en bon karyer pou fer ou ere?

12 Eski i vre ki en karyer ki fer ou enportan oubyen popiler pou fer ou ere? Non. Zis mazin sa. Satan ti anvi popiler e enportan. Dan en sans, i’n ganny sa ki i ti anvi. Me i pa ere, plito i ankoler. (Matye 4:8, 9; Revelasyon 12:12) Par kont, mazinen ki mannyer nou nou ganny lazwa ler nou ed lezot aprann konn Bondye ek sa lavenir merveye ki i’n promet. Napa en karyer ki kapab donn ou sa kalite lazwa. Osi, pour annan en bon karyer, souvandfwa dimoun i bezwen vin konpetitif, agresif e zalou kanmarad. Me toudmenm zot santi ki i annan en vid dan zot lavi. Labib i dir ki i konmsi zot pe fer “en lakours deryer divan.”​—Eklezyast 4:4.

13. (a) Ki mannyer nou devret vwar nou travay? (b) Kwa ki ti fer Pol vreman ere?

13 Byensir, nou tou nou bezwen larzan pour viv e i pa en keksoz mal pour rod en travay ki nou kontan. Me nou travay pa devret sa keksoz pli enportan dan nou lavi. Zezi ti dir: “En lesklav pa kapab servi de met, parski swa i pou ay enn e kontan lot oubyen i pou fidel avek enn e mepriz lot. Ou pa kapab lesklav Bondye e lesklav Larises an menm tan.” (Matye 6:24) Servi Zeova e ansenny lezot lo Labib pou anmenn sa pli gran lazwa. Zapot Pol ti resanti sa lazwa. Kan i ti ankor zenn, i ti konsantre lo annan en bon karyer. Me pli tar, i ti vin vreman ere ler i ti vwar ki mannyer parol Bondye i sanz lavi bann dimoun ki i ti pres avek. (Lir 1 Tesalonisyen 2:13, 19, 20.) Napa okenn karyer dan sa lemonn  ki kapab fer nou pli ere ki servi Zeova e ansenny lezot lo li!

Nou ere ler nou ed lezot pour aprann konn Bondye (Vwar paragraf 12, 13)

ESKI NOU KAPAB REZOURD PROBLENM SA LEMONN?

14. Akoz bann dimoun i kontan sa nide ki zonm i kapab rezourd son bann problenm?

14 “Bann imen i kapab rezourd zot prop problenm.” En kantite dimoun i kontan sa nide. Akoz? Si sa i vre, sa i vedir ki nou pa bezwen gidans Bondye e ki nou kapab fer sa ki nou anvi. Ou kapab antann bann dimoun dir ki bann problenm tel parey lager, krim, maladi ek lapovrete pe diminyen. En rapor ti dir: “Rezon ki limanite pe vin pli meyer i akoz bann imen in deside fer lemonn vin en pli bon landrwa.” Eski sa i vre? Eski bann imen in finalman konnen ki mannyer pour rezourd problenm sa lemonn? Annou egzamin serten fe.

15. Akoz nou kapab dir ki bann problenm dan lemonn i vreman serye?

15 Eski zonm in rezourd problenm lager? Pandan Premye e Dezyenm Lager Mondyal, plis ki 60 milyon dimoun ti mor. Zis an 2015, 12.4 milyon dimoun ti ganny forse pour kit zot lakour akoz lager oubyen persekisyon. An tou, 65 milyon dimoun in bezwen kit zot landrwa reste. Ki nou pou dir lo krim? Dan serten landrwa, serten kalite krim in diminyen. De lot kote, lezot kalite krim, parey cybercrime, vyolans domestik,  terorizm ek koripsyon i kontinyen ogmante. Ki nou pou dir lo maladi? I vre ki bann imen in trouv serten gerizon pour serten maladi. Me an 2013, en rapor ti dir ki sak lannen nef milyon dimoun anba laz 60 an i mor avek maladi leker, latak laservel, kanser, maladi respiratwar ek dyabet. Ki nou pou dir lo lapovrete? Labank Mondyal ti dir ki lakantite dimoun ki pe viv dan lapovrete ekstrenm zis dan Lafrik tousel in ogmante sorti 280 milyon an 1990 pour vin 330 milyon an 2012.

16. (a) Akoz zis Rwayonm Bondye ki pou kapab rezourd problenm sa lemonn? (b) Ki Izai ek sa psalmis ti dir konsernan sa ki sa Rwayonm pou fer?

16 Sa bann fe pa sirprann nou. Ozordi, bann lorganizasyon ekonomik e politik i ganny kontrole par bann dimoun ki egois. Sa bann dimoun pa kapab met en lafen avek lager, krim, maladi ek lapovrete. Zis Rwayonm Bondye ki kapab fer sa. Zis mazinen ki Zeova pou fer pour limanite. Son Rwayonm pou retir tou sa ki fer annan lager, tel parey legois, koripsyon, patriyotizm, fo larelizyon ek Satan li menm. (Psonm 46:8, 9) Rwayonm Bondye pou met en lafen avek krim. Menm ozordi, sa Rwayonm pe ansenny plizyer milyon dimoun pour kontan e annan konfyans dan kanmarad. Napa en lot gouvernman ki kapab fer sa. (Izai 11:9) Byento Zeova pou met en lafen avek maladi e fer bann dimoun vin parfetman an bonn sante. (Izai 35:5, 6) I pou met en lafen avek lapovrete e fer li posib pour tou dimoun annan en lavi ere e annan en bon relasyon avek li. Sa i annan plis valer ki nenport kantite larzan ki ou kapab gannyen.​—Psonm 72:12, 13.

“KONNEN KONMAN ZOT DEVRET REPONN”

17. Ki mannyer ou kapab rezet fason panse sa lemonn?

17 Alor si ou antann en nide popiler ki pa annakor avek ou lafwa, etidye sa ki Labib i dir lo sa size. Diskit sa size avek en frer oubyen ser matir. Esey mazinen akoz bann dimoun i kontan sa nide, akoz sa nide i pa korek e ki mannyer ou kapab rezet li. Nou kapab protez nou lekor kont fason panse sa lemonn par fer sa ki Pol ti dir: “Kontinyen viv dan en fason saz ler zot avek bann ki pa form parti kongregasyon . . . Konnen konman zot devret reponn sak dimoun.”​—Kolosyen 4:5, 6.

^ par. 9 Serten tradiksyon Labib i enkli bann verse dan Zan 7:53–8:11 ki pa ti form parti Labib orizinal. Serten in lir sa bann verse e tonm lo sa move konklizyon ki zis en dimoun san pese ki kapab dir ki en dimoun i koupab pour komet adilter. Me lalwa ki Bondye ti donn bann Izraelit ti dir: “Si en zonm i ganny atrape pe dormi avek fanm en lot zonm, tou le de ava ganny touye.”​—Deterononm 22:22.