“Zeova pe sov lavi son bann serviter e napa enn ki pou ganny trouve koupab parmi sa bann ki pe pran refiz dan li.”​—PSONM 34:22, NWT.

KANTIK: 8, 54

1. Ki mannyer en kantite serviter fidel Bondye i santi akoz pese?

POL ti ekri: “Pov mwan!” (Romen 7:24) Ozordi, parey Pol, en kantite serviter Bondye ki fidel i santi zot dekouraze e trakase. Akoz? Parski menm si nou anvi fer plezir Zeova, nou tou nou’n erit pese ek lenperfeksyon. Alor nou kapab dekouraze ler nou pa arive fer li plezir. Serten Kretyen ki’n fer en pese grav in menm santi ki Zeova pa pou zanmen kapab pardonn zot.

2. (a) Ki mannyer Psonm 34:22 i montre ki bann serviter Bondye pa devret sitan santi zot koupab? (b) Ki nou pou aprann dan sa lartik? (Vwar sa bwat “ Bann leson oubyen sinifikasyon senbolik”.)

2 Labib i donn nou konfyans ki si nou pran refiz dan Zeova, nou pa pou santi nou sitan koupab ki nou pou anvi abandonnen. (Lir Psonm 34:22, NWT.) Me ki savedir pran refiz dan Zeova? Ki nou bezwen fer si nou anvi ki Zeova i demontre konpasyon anver nou e pardonn nou? Nou kapab trouv larepons sa bann kestyon par aprann konsernan laranzman bann lavil refiz an Izrael. Sa laranzman ti  ganny met an plas anba lalyans Lalwa. Sa lalyans ti ganny ranplase Lapannkot lannen 33. Me sa Lalwa ti sorti kot Zeova. Alor, dapre sa laranzman pour bann lavil refiz, nou aprann lafason ki Zeova i konsider pese, bann ki fer pese ek bann ki repantir. Pour konmanse, annou vwar akoz i ti annan bann lavil refiz dan pei Izrael e ki mannyer sa laranzman ti marse.

“SWAZIR BANN LAVIL REFIZ”

3. Ki bann Izraelit ti bezwen fer avek en mertriye?

3 Zeova ti vreman konsernen ler en dimoun ti ganny touye. Si en Izraelit ti touy en dimoun, sa zonm ki fanmir pli pros sa viktim, ki ganny apele “vanzer disan,” ti bezwen met amor sa mertriye. (Nonm 35:19) Dan sa fason, sa mertriye ti pou pey avek son prop lavi pour lavi sa dimoun inosan ki i’n touye. Si sa mertriye pa ti ganny egzekite vitman, Later Promiz ti’n kapab vin en landrwa danzere oubyen i ti pou nepli en landrwa sen. Zeova ti donn sa lord: “Ou pa pou profann pei kot ou pe reste” par vers disan imen, setadir par touy en dimoun.​—Nonm 35:33, 34.

4. Ki ti arive ler en Izraelit ti touy en dimoun par aksidan?

Me ki ti arive ler en Izraelit ti touy en dimoun par aksidan? Menm si sa dimoun ti’n mor par aksidan, sa dimoun ti koupab akoz i ti’n touy en dimoun inosan. (Zenez 9:5) Me dan sa ka, Zeova ti dir ki i posib pour demontre konpasyon anver sa dimoun. Sa dimoun ki ti’n touy en lot par aksidan pa ti’n fer par ekspre. Alor, i ti kapab sov sa “vanzer disan” e tay dan enn ant sa sis lavil refiz. Dek ki i ti’n ganny drwa reste dan sa lavil, i ti ganny proteze. Me i ti bezwen reste dan sa lavil ziska ler granpret i mor.​—Nonm 35:15, 28.

5. Akoz sa laranzman konsernan bann lavil refiz i ed nou pour pli byen konpran Zeova?

5 Sa bann lavil refiz pa ti lide en zonm, me Zeova li menm ki ti fer sa laranzman. I ti donn Zozye sa lord: “Dir pep Izrael: Swazir bann lavil refiz.” Dan sa  fason, sa bann lavil ti vin sakre. (Zozye 20:1, 2, 7, 8) Zeova ti deside ki sa bann lavil i ganny “met apar.” Sa i kapab ed nou pour pli byen konpran pwennvi Zeova. Par egzanp, sa laranzman i ed nou pour pli byen konpran konpasyon Zeova. Deplis, sa i montre nou ki mannyer nou kapab pran refiz dan Zeova ozordi.

I BEZWEN “EKSPLIK SON KA AVEK BANN ANSYEN”

6, 7. (a) Dekrir rol bann ansyen ler zot ti ziz en Izraelit ki’n touy en dimoun par aksidan. (Vwar portre o konmansman sa lartik.) (b) Akoz i ti saz pour en dimoun ki ti’n touy en dimoun par aksidan pour koz avek bann ansyen?

6 Si en Izraelit ti touy en dimoun par aksidan, i ti bezwen tay kot lavil refiz e “eksplik son ka” avek bann ansyen kot baro sa lavil. Bann ansyen ti bezwen akey li. (Zozye 20:4) En pe letan apre, i ti pou ganny anvoye kot sa lavil kot i ti’n touy sa dimoun pour li ganny zize par bann ansyen laba. (Lir Nonm 35:24, 25.) Si sa bann ansyen ti deside ki sa lanmor ti’n arive par aksidan, alor sa dimoun ti pou kapab retourn kot lavil refiz.

7 Akoz sa dimoun ti bezwen koz avek bann ansyen? Bann ansyen ti pou bezwen fer sir ki kongregasyon Izrael i reste pir e pour ed sa dimoun ki ti’n okazyonn lanmor par aksidan i benefisye avek konpasyon Zeova. En spesyalis Labib i dir ki si sa dimoun pa ti al kot bann ansyen, i ti kapab ganny touye. I ti pou responsab son prop lanmor parski i pa ti fer sa ki Bondye ti’n demande. En dimoun ki ti’n touy en dimoun par aksidan ti bezwen demann led e aksepte sa led pour reste vivan. Si i pa ti al kot enn sa bann lavil refiz, sa zonm ki fanmir pli pros sa dimoun ki i’n touye ti annan drwa met li amor.

8, 9. Akoz en Kretyen ki’n fer en pese grav i devret koz avek bann ansyen?

8 Ozordi, en Kretyen ki’n komet en pese grav i bezwen al kot bann ansyen pour li kapab reganny en bon relasyon avek Zeova. Akoz sa i vreman enportan? Premyerman, se Zeova ki’n fer sa laranzman pour ki bann ansyen i ziz bann ka ler en pese grav in ganny komet. (Zak 5:14-16) Dezyenmman, bann ansyen i la pour ed bann ki’n fer pese e ki repantir pour ki zot kapab ganny laprouvasyon Bondye e pour evite pratik pese. (Galat 6:1; Ebre 12:11) Trwazyenmman, bann ansyen i ganny lotorite ek en formasyon pour reasir bann ki repantir, pour ede soulaz zot douler e pour ankouraz zot ler zot santi zot koupab. Zeova i apel sa bann ansyen “refiz kont tanpet.” (Izai 32:1, 2) Sa laranzman i en fason ki Bondye i demontre konpasyon anver nou.

9 Bokou serviter Bondye ki’n koz avek bann ansyen in ganny led ek soulazman. Par egzanp, en frer ki apel Daniel ti fer en pese grav, me pour plizyer mwan, i pa ti al koz avek bann ansyen. I ti dir: “Vi ki en bon pe letan ti’n pase, mon ti panse ki bann ansyen pa ti pou kapab fer nanryen pour mwan.” Pourtan, i ti per ki en dimoun ti pou konnen ki i’n fer sa pese e i ti santi ki i ti bezwen demann leskiz Zeova sak fwa ki i ti konmans fer lapriyer. Finalman, i ti demann led avek bann ansyen. Ler i ti mazin lo sa ki ti’n pase, i dir: “Vre, mon ti per pour al koz  avek bann ansyen, me apre ki mon ti’n koz avek zot, i ti konmsi en dimoun ti’n tir en lour lo mon zepol.” Apre sa, Daniel ti kapab koz avek Zeova libreman ankor. Aprezan i annan en konsyans kler e i’n fek vin en serviter kongregasyon.

“I AVA SOV KOT ENN SA BANN LAVIL”

10. Pour ki i ganny pardonnen son pese, ki en dimoun ti devret fer?

10 Pour ki son pese i ganny pardonnen, en dimoun ki ti’n touy en lot dimoun par aksidan ti bezwen deswit sov kot en lavil refiz ki pli pros avek li. (Lir Zozye 20:4.) Son lavi ti depan lo ariv kot en lavil refiz e reste laba ziska gran pret i mor. Sa ti en sakrifis ki sa dimoun ti bezwen fer. I ti pou bezwen aret son travay, kit son lakour konfortab e perdi son laliberte pour al kot i anvi. * (Vwar not.) (Nonm 35:25) Me i ti vo lapenn. Si i ti kit sa lavil, i ti pou montre ki i pa ti annan regre pour lefet ki i ti’n touy en imen e i ti pou’n met son prop lavi an danze.

11. Ki mannyer en Kretyen ki’n repantir i montre ki i rekonesan ler Bondye i pardonn li?

11 En dimoun ki’n repantir i devret osi fer serten keksoz pour ki Bondye i pardonn li. I bezwen aret fer sa ki mal. Sa i enkli nenport keksoz ki pou fer li fer bann pese pli grav. Zapot Pol ti dekrir kwa ki bann Kretyen Korent ti fer. I ti ekri: “Gete ki mannyer latristes ki annakor avek lavolonte Bondye in fer zot fer zefor deswit, zot in pirifye zot lekor, zot in regrete akoz sa ki mal, zot in devlop en gran respe pour Bondye, zot in annan en gran dezir ek devouman pour sanze, wi pour koriz lemal!” (2 Korentyen 7:10, 11) Alor, si nou fer tou sa ki nou kapab pour aret fer pese, nou pou montre Zeova ki nou vreman konsernen avek nou sityasyon e ki nou pa panse ki i pou otomatikman pardonn nou.

12. Petet kwa ki en Kretyen i devret abandonnen pour ki Zeova i kontinyen pardonn li?

12 Petet, kwa ki en Kretyen i devret abandonnen pour ki Zeova i kontinyen pardonn li? I devret pare pour abandonn menm bann keksoz ki i kontan si sa bann keksoz pou fer li komet en pese. (Matye 18:8, 9) Par egzanp, si ou bann zanmi i enfliyans ou pour fer sa ki depler Zeova, eski ou pou aret frekant zot? Si ou vwar li difisil pour annan kontrol lo lakantite lalkol ki ou konsonmen, eski ou pou evit bann sityasyon kot ou pou ganny tante pour bwar tro bokou? Si ou vwar li difisil pour kontrol ou bann dezir seksyel, eski ou pou evit get bann film, bann sit Enternet oubyen bann aktivite ki kapab fer ou annan bann panse enpir? Rapel ki i vo lapenn fer nenport sakrifis pour kapab obei bann lalwa Zeova. Napa en keksoz pli mal ki santi ki Zeova in abandonn nou. Napa nanryen ki pli bon ki ler Zeova i “touzour kontan ou.”​—Izai 54:7, 8.

“SA BANN LAVIL POU EN LANDRWA REFIZ POUR ZOT”

13. Eksplike akoz en dimoun ki ti’n okazyonn en lanmor ti pou kapab santi li sen e sof, an sekirite e ere dan en lavil refiz.

13 Enn fwa ki en dimoun ki ti’n okazyonn en lanmor ti’n antre dan lavil refiz, i ti pou sen e sof. Zeova ti’n dir  sa konsernan bann lavil refiz: “Zot pou ganny servi konman en refiz pour zot.” (Zozye 20:2, 3, NWT) Zeova pa ti demande ki sa dimoun i ganny zize de fwa pour menm krim. Sa “vanzer disan” ti napa drwa antre dan lavil pour touy li. Ler sa dimoun ti dan lavil, i ti anba proteksyon Zeova. I pa ti dan en prizon. I ti kapab travay, ed lezot e servi Zeova anpe. Wi, i ti kapab annan en lavi ere e satisfezan!

Ou kapab annan konfyans ki Zeova i pardonn ou (Vwar paragraf 14-16)

14. Ki en Kretyen ki’n repantir i kapab asire?

14 Serten dimoun dan pep Bondye ki’n komet bann pese grav i ankor santi zot koupab menm si zot in repantir. Serten i menm santi ki Zeova pa pou zanmen oubliy sa ki zot in fer. Si ou santi koumsa, ou kapab asire ki ler Zeova i pardonn ou, i fer li konpletman. Ou pa bezwen santi ou koupab ankor. Sanmenm ki ti arive avek Daniel ki nou’n deza koz lo li. Apre ki bann ansyen ti’n koz avek li e ed li pour annan en konsyans kler, i ti vreman ganny soulaze. I dir: “Mon ti nepli santi mwan koupab. Enn fwa ki sa pese in ganny efase, i’n ganny efase pour touzour. Parey Zeova ti dir, i met nou pese lwen avek nou. Nou pa pou zanmen vwar zot ankor.” Apre ki sa dimoun ki ti’n okazyonn en lanmor ti’n antre dan lavil refiz, i pa ti bezwen per ki sa “vanzer disan” ti pou vini e touy li. Pareyman, apre ki Zeova in pardonn nou pese, nou pa bezwen per ki i pou lev lanmor reken e pini nou pour sa pese.​—Lir Psonm 103:8-12.

15, 16. Ler nou konnen ki Zezi in pey ranson e ki i Granpret, ki mannyer sa i batir nou konfyans ki Zeova pou pardonn nou?

 15 Anfet, nou annan plis rezon ki bann Izraelit pour annan konfyans ki Zeova pou pardonn nou. Apre ki Pol ti’n dir “Pov mwan!” parski i pa ti kapab obei Zeova parfetman, i ti dir: “Gran mersi Bondye gras a Zezi Kri nou Senyer!” (Romen 7:25) Ki Pol ti oule dir? Menm si Pol ti pe lite kont bann dezir pour fer pese e i ti’n fer pese dan lepase, i ti’n repantir. Alor, i ti annan konfyans ki Zeova ti’n pardonn li gras a sakrifis Zezi. Parski Zezi in pey ranson, nou kapab annan en konsyans kler ek lape enteryer. (Ebre 9:13, 14) Konman nou Granpret, Zezi “i kapab osi sov bann ki pe priy Bondye atraver li dan en fason parfe, parski i pou touzour la pour pled pour” nou. (Ebre 7:24, 25) Dan letan lontan, granpret ti ed bann Izraelit pour ki zot kapab asire ki Zeova ti pardonn zot. Avek Zezi konman nou Granpret, nou annan plis rezon pour asire ki “i pran pitye e demontre labonte ekstraordiner anver nou ler nou bezwen led.”​—Ebre 4:15, 16.

16 Alor, pour pran refiz dan Zeova, nou bezwen annan lafwa dan sakrifis Zezi. E pa krwar ki ranson i aplik pour tou dimoun an zeneral. Ou devret annan lafwa ki ou personnelman ou benefisye avek ranson. (Galat 2:20, 21) Annan lafwa ki Zeova i pardonn ou bann pese gras a ranson. Annan lafwa ki ranson i donn ou lespwar pour viv pour touzour. Sakrifis Zezi i en kado pour ou sorti kot Zeova!

17. Akoz ou anvi pran refiz dan Zeova?

17 Bann lavil refiz i ed nou konpran ki Zeova i en Bondye ki annan konpasyon ki pardonnen. Sa laranzman sorti kot Bondye i ansenny nou ki lavi i sakre. I osi montre nou ki bann ansyen i kapab ed nou, ki savedir vreman repantir e ki mannyer nou kapab vreman asire ki Zeova i pardonn konpletman. Eski ou pe pran refiz dan Zeova? Napa en landrwa kot ou pou pli an sekirite! (Psonm 91:1, 2) Dan sa lot lartik, nou pou vwar ki mannyer bann lavil refiz i kapab ed nou imit Zeova sa pli bon legzanp lazistis ek konpasyon.

^ par. 10 Dapre bann spesyalis Zwif, fanmir sa dimoun ki ti’n okazyonn en lanmor ti aparaman kapab antre dan sa lavil refiz pour zot reste avek li.