Skip to content

Al lo konteni

 BIOGRAFI

Menm si mon sourd sa pa’n anpes mwan ansenny lezot

Menm si mon sourd sa pa’n anpes mwan ansenny lezot

Mon ti batize an 1941, a laz 12 an. Me, i ti an 1946 ki mon ti arive konpran laverite ki dan Labib. Akoz sa? Les mwan rakont zot mon zistwar.

APEPRE lannen 1910, mon paran ti kite reste Tbilisi, Georgia, pour al reste Kanada. Zot ti reste dan en pti lakaz lo laferm o bor Pelly, Saskatchewan, dan was Kanada. Mon ti ne an 1928 e mon ti dernyen dan sis zanfan. Mon papa ti mor sis mwan avan mon nesans e mon manman ti mor ler mon ti ankor en pti baba. Pa lontan apre sa, mon gran ser Lucy ti mor a laz 17 an. Alor, mon tonton ki apel Nick, ti pran swen avek mwan ek mon bann frer ek ser.

En zour, ler mon ti pe konmans marse, mon fanmir ti vwar mwan pe redi lake enn nou seval. Zot ti per ki sa seval ti kapab tap mwan, alor zot ti kriy avek mwan pour arete. Me, mon ledo ti’n vir avek zot e mon pa ti tann zot pe kriye. Erezman, nanryen pa ti ariv mwan. I ti sanmenm sa zour ki mon fanmir ti dekouver ki mon sourd.

En zanmi nou fanmir ti dir ki petet i ti pou pli byen pour mwan al dan en lekol pour bann sourd. Alor, Tonton Nick ti anvoy mwan dan en lekol pour bann sourd Saskatoon, Saskatchewan. Sa lekol ti vreman lwen avek mon fanmir e vi ki mon ti annan zis senk an, mon ti per. Zis dan vakans e pandan lete ki mon ti kapab vizit mon fanmir. Avek letan, mon ti aprann langaz siny e pas bann bon letan avek lezot manrmay.

 APRANN LAVERITE KI DAN LABIB

An 1939, mon gran ser Marion ti marye avek Bill Danylchuck e zot ti konmans pran swen avek mwan ek mon ser Frances. Zot ti premye pour konmans etidye avek Temwen Zeova. Pandan mon vakans lete, zot ti esey fer tou sa ki zot ti kapab pour partaz sa ki zot ti pe aprann dan Labib avek mwan. I pa ti fasil pour nou kominike akoz zot pa ti konn langaz siny. Me zot ti kapab vwar ki mon ti vreman kontan sa ki mon ti pe aprann lo Zeova. Mon ti konpran ki zot ti pe fer sa ki ganny dir dan Labib, alor mon ti al prese ansanm avek zot. Pa lontan apre, mon ti anvi batize e le 5 Septanm 1941, Bill ti batiz mwan dan en tenk feray ki ti ranpli avek delo sorti dan en pwi. Sa delo ti fre!

Avek en group dimoun sourd kot lasanble Cleveland, Ohio an 1946

An 1946, ler mon ti retourn dan lakour pour lete, nou ti asiste en lasanble Cleveland, Ohio, Leta-z-ini. Premye zour, mon bann ser ti ekri bann not pour mwan kapab swiv progranm. Me dezyenm zour, mon ti kontan pour aprann ki kot sa lasanble i ti annan en group pour bann sourd avek en dimoun ki enterpret langaz siny. Finalman, mon ti kapab profit progranm e konpran klerman sa ki Labib i ansennyen. Sa ti en keksoz merveye pour mwan!

ANSENNY LAVERITE

Sa letan, Dezyenm Lager Mondyal ti’n fek fini e dimoun ti anvi montre ki zot fidel avek zot pei. Me ler mon ti sorti sa lasanble e retourn lekol, mon ti determinen pour reste fidel avek Zeova. Alor mon ti aret salye paviyon, sant lim nasyonal e partisip dan bann lafet. Mon ti osi aret al lanmes avek mon bann kanmarad lekol. Bann travayer lekol pa ti kontan, alor zot ti esey bouli mwan e dir mwan bann mansonz pour esey sanz mon nide. Mon bann kanmarad lekol ti remark sa ki ti pe arive e gras a sa, mon ti ganny plizyer loportinite pour pres avek zot. Avek letan, serten parmi mon bann kanmarad lekol parey Larry Androsoff, Norman Dittrick ek Emil Schneider ti aksepte laverite e zot ankor pe servi Zeova.

Ler mon ti vizit lezot lavil, mon ti toultan fer en zefor spesyal pour pres avek bann sourd. Par egzanp, ler mon ti Montreal, mon ti al dan en landrwa kot bann dimoun sourd dan sa kominote i rankontre. Laba, mon ti pres avek Eddie Tager, en zenn onm ki ti dan en geng. Ziska son lanmor lannen pase i ti ankor dan kongregasyon langaz siny Laval, Quebec. Mon ti osi zwenn en lot zenn onm ki ti apel Juan Ardanez. I ti fer resers pour fer sir ki sa ki i ti pe aprann ti vreman sorti dan Labib, parey bann Bereen ti fer lontan. (Akt 17:10, 11) Li osi i ti vin dan laverite e i ti servi konman en ansyen Ottawa, Ontario, ziska son lanmor.

Pe rann temwannyaz lo semen boner dan bann lannen 1950

An 1950, mon ti al reste Vancouver. Menm si mon ti kontan pres avek bann sourd, mon pa pou zanmen oubliy en leksperyans ki mon ti gannyen avek en madanm ki pa ti sourd ki ti apel Chris Spicer, ki mon ti koz avek lo semen. I ti aksepte en labonnman magazin e i ti anvi ki mon zwenn son msye Gary. Mon ti vizit zot lakour e nou ti fer en gran konversasyon par servi bann not pour kominik avek kanmarad. Apre sa, nou pa ti zwenn kanmarad ziska detrwa  lannen pli tar kot a mon gran sirpriz, zot ti vin dir mwan bonzour kot en lasanble Toronto, Ontario. I ti sa menm zour ki Gary ti pe al batize. Sa leksperyans ti fer mwan rapel ki degre i enportan pour kontinyen prese, parski nou pa zanmen konnen si en dimoun ki nou pres avek pou vin dan laverite en zour.

Pli tar, mon ti retourn Saskatoon. Laba mon ti zwenn en madanm ki ti demann mwan si mon ti pou kapab etidye avek son de fiy zimel, Jean ek Joan Rothenberger, ki ti sourd zot osi. Zot ti bann etidyan dan sa menm lekol pour bann sourd kot mon ti’n ale. Pa bokou letan apre, sa de fiy ti pe rakont zot bann kanmarad lekol konsernan sa ki zot ti pe aprann. Avek letan, senk zelev dan zot laklas ti vin Temwen Zeova. Eunice Colin ti enn parmi zot. Premye fwa ki mon ti zwenn Eunice, ti pandan mon dernyen lannen dan sa lekol pour bann sourd. Sa letan, i ti donn mwan en bout son draze e demann mwan si nou kapab vin zanmi. Pli tar, i ti vin en parti vreman enportan dan mon lavi. I ti vin mon madanm!

Avek Eunice an 1960 e an 1989

Ler manman Eunice ti aprann ki i ti pe etidye Labib, i ti demann direkter sa lekol pour konvenk Eunice pour arete. Kantmenm i ti eseye e menm pran son bann piblikasyon, Eunice ti determinen pour reste fidel avek Zeova. Ler i ti anvi batize, son paran ti dir li, “Si ou vin en Temwen Zeova, ou pou bezwen kit nou lakour!” Alor, ler Eunice ti annan 17 an, i ti kit lakour son paran e al reste avek en fanmir Temwen. I ti kontinyen etidye e pli tar i ti batize. Ler nou ti marye an 1960, son paran pa ti vin nou maryaz. Par kont, anmezir ki bann lannen ti pase, zot ti respe nou plis akoz nou krwayans ek lafason ki nou ti elve nou zanfan.

 ZEOVA IN PRAN SWEN AVEK MWAN

Mon garson Nicholas ek son madanm Deborah i servi dan Betel Lonn

Konman bann paran sourd, i pa ti fasil pour nou elve set garson ki pa ti sourd. Me nou ti fer sir ki zot ti konn langaz siny pour ki nou kapab byen kominike e ansenny zot laverite. Bann frer ek ser dan kongregasyon ti ed nou en kantite. Par egzanp, en paran ti ekri nou pour dir ki enn nou garson ti pe dir bann parol vilger dan Lasal Rwayonm. Nou ti kapab rezourd sa problenm deswit. Kat parmi mon bann garson, James, Jerry, Nicholas ek Steven, i bann ansyen e zot pe servi Zeova fidelman avek zot madanm ek fanmir. Nicholas li ek son madanm Deborah, pe ede avek tradiksyon langaz siny dan biro brans Grannbretanny e Steven ek son madanm Shannan, i form parti lekip tradiksyon langaz siny dan biro brans Leta-z-ini.

Mon bann garson James, Jerry ek Steven ek zot madanm i siport travay predikasyon dan langaz siny dan diferan fason

Malerezman, en mwan avan nou karantyenm lanniverser maryaz, Eunice ti mor avek kanser. Pandan sa letan difisil, son lafwa dan rezireksyon ti gard li for. Mon enpasyan pour sa zour ki mon pou vwar li ankor.

Faye ek James, Jerry ek Evelyn, Shannan ek Steven

 An Fevriye 2012, mon ti tonbe e kas mon laans. Mon ti realize ki mon ti pou bezwen led, alor mon ti al reste avek enn mon garson ek son madanm. Nou aprezan form parti Kongregasyon Langaz Siny Calgary, kot mon pe kontinyen servi konman en ansyen. Sa i premye fwa ki mon form parti en kongregasyon langaz siny! Alor, ki mannyer mon ti kapab gard mon relasyon avek Zeova for, tou sa bann lannen ki mon ti dan en kongregasyon Angle? Zeova ti ed mwan. I’n gard son promes pour pran swen avek bann ki napa papa. (Psonm 10:14) Mon rekonesan pour tou bann ki ti pare pour fer tou sa ki zot ti kapab pour ekri bann not, aprann langaz siny e ede enterpret pour mwan!

Pe asiste lekol pionye dan langaz siny a laz 79 an

I ti annan letan kot mon pa ti konpran kwa ki ti pe ganny dir ouswa santi ki personn pa ti konpran ki mannyer pour ed bann sourd. Dan bann letan koumsa, ler mon ti santi mwan fristre e anvi abandonnen, mon ti mazin parol ki Pyer ti dir Zezi: “Senyer, kot lekel nou pou ale? Ou annan parol lavi eternel.” (Zan 6:66-68) Parey plizyer frer ek ser sourd ki’n dan laverite pour en kantite letan, mon’n aprann pour annan pasyans. Mon’n aprann pour annan konfyans dan Zeova ek son lorganizasyon e sa in anmenn bokou byenfe. Konmela, i annan bokou piblikasyon dan mon langaz e mon kontan ki mon kapab asiste bann renyon ek lasanble dan Langaz Siny Ameriken. Vreman, mon’n annan en lavi ere e ranpli avek benediksyon dan servis Zeova, nou Bondye.