Skip to content

Al lo konteni

Pa les ou lanmour diminyen

Pa les ou lanmour diminyen

“Akoz i pou annan en kantite pese, lanmour lamazorite dimoun pou diminyen.”MATYE 24:12.

KANTIK: 60, 135

1, 2. (a) Parol Zezi dan Matye 24:12 ti aplik pour lekel premyerman? (b) Ki mannyer liv Akt i montre ki laplipar Kretyen dan premye syek ti gard zot lanmour for? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

LER Zezi ti lo later, i ti eksplike ki mannyer bann dimoun ti pou konnen ki “lafen sa lemonn i pros pour arive.” Parmi bann keksoz ki i ti mansyonnen, i ti predir ki “lanmour lamazorite dimoun pou diminyen.” (Matye 24:3, 12) Bann Zwif dan premye syek ti dir ki zot pep Bondye me zot ti’n les zot lanmour pour Bondye diminyen.

2 Par kont, laplipar Kretyen sa letan ti annan en latitid diferan. Zot ti pe anons “sa bon nouvel konsernan Kris” avek devouman e zot ti pe demontre lanmour pour Bondye, pour zot bann frer ek ser e menm pour bann ki pa ti ankor konn laverite. Sa bann Kretyen ti gard zot lanmour pour Bondye for. (Akt 2:44-47; 5:42) Me malerezman, i ti annan serten Kretyen dan premye syek ki zot lanmour ti diminyen. Ki mannyer nou konnen?

3. Kwa ki ti’n kapab fer lanmour serten Kretyen diminyen?

3 Zezi ti dir bann Kretyen ki ti pe reste Efez dan  premye syek: “Ou’n perdi sa lanmour ki ou ti annan o konmansman.” (Revelasyon 2:4) I posib ki bann Kretyen Efez ti pe ganny enfliyanse avek bann dimoun otour zot ki ti zis anvi fer plezir zot lekor. (Efezyen 2:2, 3) Efez ti en lavil byen ris kot bann dimoun ti pli enterese pour ganny en lavi konfortab ek bann keksoz deliks. Bokou dimoun Efez ti osi anmenn en lavi imoral e zot pa ti swiv bann lalwa Bondye. Zot ti pli kontan anmize ki demontre lanmour pour Bondye ek lezot e met zot lentere premye.

4. (a) Ki mannyer lanmour in diminyen dan nou letan? (b) Ki sa trwa domenn kot nou bezwen gard nou lanmour for?

4 Parol Zezi konsernan lanmour ki pou diminyen i osi aplikab dan nou letan. Pli ale dimoun i annan mwens lanmour pour Bondye. Olye depan lo Bondye pour li rezourd bann problenm dan lemonn, plizyer milyon dimoun i depan lo bann lorganizasyon imen. Zot lanmour i kontinyen diminyen. Menm lanmour bann serviter Zeova i kapab diminyen, parey i ti arive avek serten dan kongregasyon Efez dan lepase. Alor, annou diskit lo trwa domenn kot nou bezwen gard nou lanmour for: (1) lanmour pour Zeova, (2) lanmour pour laverite ki dan Labib e (3) lanmour pour nou bann frer ek ser.

LANMOUR POUR ZEOVA

5. Akoz nou devret kontan Bondye?

5 Lekel ki nou devret pli kontan? Zezi ti dir: “‘Ou devret kontan Zeova ou Bondye avek tou ou leker, avek tou ou nanm e avek tou ou lespri.’ Sa i premye komannman e sa enn pli enportan.” (Matye 22:37, 38) Nou lanmour pour Bondye i ed nou pour obei son bann komannman, pour andire e pour ay sa ki mal. (Lir Psonm 97:10.) Me Satan ek son lemonn i esey fer nou lanmour pour Bondye diminyen pour fer nou aret kontan li.

6. Ki arive ler dimoun i aret kontan Bondye?

6 Lemonn i annan en move pwennvi konsernan lanmour. Olye kontan Bondye, bokou dimoun i “zis kontan zot prop lekor.” (2 Timote 3:2, not) Zot konsantre lo “dezir lekor enparfe, dezir lizye e . . . demonstre akoz [zot] bann keksoz materyel.” (1 Zan 2:16) Zapot Pol ti averti nou lo sa ki kapab arive si nou satisfer nou dezir premye. I ti dir: “Mazin bann move dezir i vedir lanmor.” Akoz? Parski bann dimoun ki fer sa i vin lennmi Bondye. (Romen 8:6, 7) Pour fini kont, bann dimoun ki pas zot lavi zis pe konsantre lo fer larzan oubyen satisfer zot dezir seksyel i vreman dezapwente.1 Korentyen 6:18; 1 Timote 6:9, 10.

7. Ki bann nide ki danzere pour bann Kretyen ozordi?

7 En kantite dimoun ki pa krwar dan Bondye ouswa bann ki pa tro asire si i egziste e osi bann ki krwar dan evolisyon i esey konvenk lezot pour pa kontan Bondye oubyen menm pour pa krwar ki i egziste. Zot anvi fer nou krwar ki zis en dimoun bet oubyen ki pa edike ki ti pou krwar dan en Kreater. An plis, en kantite dimoun i annan plis respe pour bann syantis ki pour nou Kreater. (Romen 1:25) Sa bann nide i  menm kapab annan en lefe lo en Kretyen. Si sa i arive, nou relasyon avek Zeova pou afebli e nou lanmour pou diminyen.Ebre 3:12.

8. (a) Ki diferan sityasyon ki kapab dekouraz pep Zeova? (b) Ki mannyer Psonm 136 i kapab rekonfort nou?

8 Nou pe viv dan move lemonn Satan, alor i annan bokou rezon akoz ki par ler nou kapab dezapwente. (1 Zan 5:19) Me si nou les nou tro dekouraze, nou lafwa i kapab afebli e nou lanmour pour Bondye i kapab diminyen. Par egzanp, nou kapab ganny bann problenm akoz laz pe antre, akoz lasante pa tro tro bon oubyen akoz nou annan problenm larzan. I osi kapab ki nou tris akoz nou pa kapab fer serten keksoz sitan byen parey nou ti a voudre. Petet nou dezapwente akoz serten keksoz dan lavi pa’n ariv parey nou ti pe ekspekte. Me nenport ki difikilte nou rankontre, nou pa devret zanmen santi konmsi Zeova in abandonn nou. Reflesir lo sa bann parol rekonfortan ki ganny trouve dan Psonm 136:23: “I pa oubliy nou dan nou labesman, akoz son fidelite i dire pour touzour.” Nou kapab asire ki Zeova i ekout nou “siplikasyon” pour son led e ki i pou reponn nou lapriyer.Psonm 116:1; 136:24-26.

9. Kwa ki ti donn Pol lafors pour gard son lanmour pour Bondye for?

9 Zapot Pol ti en serviter Bondye ki ti reflesir en kantite lo ki mannyer Zeova ti siport li e sa ti ed li reste ferm. I ti ekri: “Zeova i mon led, mon pa pou per. Ki dimoun i kapab fer mwan?” (Ebre 13:6) Konfyans ki Pol ti annan dan Zeova ti ed li fer fas avek bann difikilte dan lavi. Ler Pol ti dan bann sityasyon difisil, i pa ti perdi son konfyans dan Zeova. Menm ler i ti dan prizon, i ti ed bann frer ek ser par ekri bann kongregasyon bann let ankourazan. (Efezyen 4:1; Filipyen 1:7; Filemon 1) Nenport ki problenm Pol ti rankontre, i ti gard son lanmour pour Zeova for. I ti depan lo  “Bondye . . . ki donn rekonfor dan tou sityasyon. [Ki] rekonfort nou dan tou nou bann leprev.” (2 Korentyen 1:3, 4) Ki mannyer nou kapab imit Pol?

Demontre lanmour pour Zeova (Vwar paragraf 10)

10. Ki mannyer nou kapab gard nou lanmour pour Zeova for?

10 Pol ti eksplik en fason ki nou kapab gard nou lanmour pour Bondye for ler i ti ekri: “Toultan priye.” Pli tar i ti osi ekri: “Persevere dan lapriyer.” (1 Tesalonisyen 5:17; Romen 12:12) Akoz lapriyer i ed nou vin pli pros avek Bondye? Ler nou priye, nou kominik avek Zeova. Sa i permet nou pour annan en bon relasyon avek li. (Psonm 86:3) Ler nou koz avek nou Papa dan lesyel konsernan nou bann panse ek santiman pli profon, nou vin pli pros avek li. (Psonm 65:2) Deplis, nou lanmour pour Zeova i vin pli for anmezir ki nou vwar fason ki i reponn nou lapriyer. Nou annan konfyans ki Zeova “i pre avek tou dimoun ki apel li.” (Psonm 145:18) Nou konfyans dan lanmour ek sipor Zeova pou ed nou fer fas avek okenn problenm ki nou rankontre la konmela e a lavenir.

LANMOUR POUR LAVERITE KI DAN LABIB

11, 12. Ki mannyer nou kapab devlop plis lanmour pour laverite ki dan Labib?

11 Konman Kretyen, nou kontan laverite. Nou trouv laverite dan Parol Bondye. Zezi ti dir son Papa: “Ou parol i laverite.” (Zan 17:17) Nou bezwen konnen kwa ki dan Labib pour nou kapab kontan sa laverite ki dan Labib. (Kolosyen 1:10) Me nou bezwen fer plis ki sa. Port latansyon lo ki mannyer sa ekriven Psonm 119 i ed nou konpran sa ki nou bezwen fer. (Lir Psonm 119:97-100.) Pandan lazournen, nou bezwen medit oubyen byen reflesir lo sa ki nou’n lir dan Labib. Anmezir ki nou medit lo bann byenfe ki nou gannyen ler nou aplik laverite ki dan Labib dan nou prop lavi, nou lanmour pour laverite pou agrandi.

12 Sa psalmis ti osi dir: “Ou bann parol i dou dan mon labous. I pli dou ki dimyel.” (Psonm 119:103) Bann piblikasyon baze lo Labib ki lorganizasyon Bondye i prepare i parey bann bon manze. Ler nou manz sa ki nou kontan, nou pran letan pour nou kapab byen apresye li. Pareyman, nou anvi pran letan ler nou pe etidye. Koumsa, nou pou vreman apresye “bann zoli parol” laverite e i pou pli fasil pour rapel sa ki nou lir e servi li pour ed lezot.Eklezyast 12:10.

13. Kwa ki ti ed Zeremi pour kontan Parol Bondye? Ki lefe sa ti annan lo li?

13 Profet Zeremi ti kontan Parol Bondye. I ti dir: “[Zeova], Bondye liniver! Kan ou ti koz avek mwan, mon ti ekout tou sa ki ou ti dir. Kan ou ti koz avek mwan, mon ti devor ou parol. In ranpli mon leker avek lazwa e kontantman e mon’n vin ou zanfan.” (Zeremi 15:16) Zeremi ti reflesir en kantite lo bann parol presye Bondye e i ti kontan zot. I ti apresye sa privilez pour reprezant Zeova e anons son mesaz. Si nou kontan laverite ki dan Labib, nou pou realize ki i en gran privilez pour vin bann Temwen pour Zeova e pour anons konsernan sa Rwayonm dan sa bann dernyen zour.

Demontre lanmour pour laverite ki dan Labib (Vwar paragraf 14)

14. Kwa ankor ki nou kapab fer pour devlop plis lanmour pour laverite ki dan Labib?

 14 Kwa ankor ki pou ed nou devlop plis lanmour pour laverite ki dan Labib? Nou bezwen regilyerman asiste nou bann renyon kot Zeova i ansenny nou. En fason prensipal ki nou ganny ansennyen, i ler nou servi Latour Veyer pour etidye Labib sak semenn. Pour tir maksimonm profi atraver sa renyon, nou bezwen prepar davans. Par egzanp, nou kapab lir tou bann verse Labib ki’n ganny site. Ozordi, bokou nou i kapab fasilman lir oubyen download Latour Veyer lo en lekipman elektronik parski i disponib dan plizyer langaz lo nou sit Enternet jw.org oubyen dan JW Library app. Serten forma elektronik i permet nou fasilman lir bann verse Labib ki’n ganny site. Par kont, nou swazir pour etidye sak lartik. Ler nou konsantre lo bann verse e byen reflesir lo zot, nou lanmour pour laverite ki dan Labib pou vin pli for.Lir Psonm 1:2.

LANMOUR POUR NOU BANN FRER EK SER

15, 16. (a) Ki komann Zezi ti donn nou dapre Zan 13:34, 35? (b) Ki mannyer nou lanmour pour Bondye e pour Labib i relye avek nou lanmour pour nou bann frer ek ser?

15 Son dernyen swar lo later, Zezi ti dir son bann disip: “Mon pe donn zot en nouvo komannman, kontan kanmarad. Parey mwan mon’n kontan zot, zot osi kontan kanmarad. Par sa, tou dimoun pou konnen ki zot mon disip, si zot annan lanmour antre zot.”Zan 13:34, 35.

16 Annan lanmour pour nou bann frer ek ser i relye avek nou lanmour pour Zeova. Si nou pa kontan Bondye, nou pa kapab kontan nou bann frer ek ser. Si nou pa kontan nou bann frer ek ser, i pa kapab ki nou kontan Bondye. Zapot Zan ti ekri: “Sa enn ki pa kontan son frer ki i kapab vwar, pa kapab kontan Bondye ki i pa kapab vwar.” (1 Zan 4:20) Nou lanmour pour Zeova ek nou bann frer ek ser i osi relye avek nou lanmour pour Labib. Akoz? Parski si nou  kontan sa ki nou aprann dan Labib, nou pou anvi obei bann komannman dan Labib ki dir ki nou bezwen kontan Bondye ek nou bann frer ek ser.1 Pyer 1:22; 1 Zan 4:21.

Demontre lanmour pour bann frer ek ser (Vwar paragraf 17)

17. Ki serten fason nou kapab demontre lanmour?

17 Lir 1 Tesalonisyen 4:9, 10. Ki serten fason pratik nou kapab demontre lanmour pour bann frer ek ser dan nou kongregasyon? Petet i annan en frer oubyen ser aze ki bezwen led pour al lasal e tourn se li apre. I kapab ki en vev i bezwen led pour fer serten reparasyon kot son lakour. (Zak 1:27) Bann frer ek ser ki dekouraze, dan depresyon oubyen ki pe pas atraver lezot problenm i bezwen nou latansyon, lankourazman ek rekonfor. (Proverb 12:25; Kolosyen 4:11) Nou montre ki nou kontan “nou bann frer ek ser dan lafwa” par sa ki nou dir e fer.Galat 6:10.

18. Kwa ki pou ed nou rezourd bann dezakor avek nou bann frer ek ser?

18 Labib ti dir ki dan “bann dernyen zour” sa move lemonn, bokou dimoun ti pou egois e voras. (2 Timote 3:1, 2) Konman Kretyen, nou bezwen fer bokou zefor pour kontinyen devlop nou lanmour pour Zeova, son Parol e pour kanmarad. Vi ki nou enparfe, i kapab arive ki par ler nou ganny bann pti dezakor avek nou bann frer ek ser. Me akoz nou kontan kanmarad, nou pou esey rezourd okenn diferans dan en fason pli zantiy e pli vit posib. (Efezyen 4:32; Kolosyen 3:14) Annou pa zanmen les nou lanmour diminyen! O kontrer, annou kontinyen annan profon lanmour pour Zeova, son Parol ek nou bann frer ek ser.