Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  May 2017

“Eski ou kontan mwan plis ki sa ki la?”

“Eski ou kontan mwan plis ki sa ki la?”

“Simon garson Zan, eski ou kontan mwan plis ki sa ki la?”ZAN 21:15.

KANTIK: 128, 45

1, 2. Ki leson Pyer ti aprann apre ki i ti’n pas en lannwit pe lapes?

SET disip Zezi ti’n pas lannwit pe lapes dan Lanmer Galile, me zot pa ti’n ganny nanryen. La lizour ti pe fer e Zezi ki ti’n resisite ti pe debout lo lans pe get zot. Apre i ti dir zot: “‘Zet zot lasenn lo kote drwat kannot e zot a ganny en pe.’ Alor zot ti zet lasenn, me zot pa ti kapab redi li dan kannot telman i ti annan en kantite pwason.”Zan 21:1-6.

2 Zezi ti donn son bann disip dipen ek pwason pour brekfas. Apre i ti get Simon Pyer e demann li: “Simon garson Zan, eski ou kontan mwan plis ki sa ki la?” Zezi ti konnen ki Pyer ti kontan lapes. I kapab ki Zezi ti pe demann Pyer si i ti kontan Zezi ek son bann lansennyman plis ki i ti kontan son biznes lapes. Pyer ti reponn Zezi: “Senyer, ou konnen mon kontan ou.” (Zan 21:15) Depi sa zour, Pyer ti montre ki i ti senser dan sa ki i ti’n dir. Pour demontre son lanmour pour Kris, i ti reste okipe dan sa  travay predikasyon e i ti zwe en rol enportan dan kongregasyon Kretyen.

3. Ki bann Kretyen i bezwen fer atansyon?

3 Ki nou kapab aprann avek sa parol ki Zezi ti dir Pyer? Nou bezwen fer atansyon ki nou pa les nou lanmour pour Kris diminyen. Zezi ti konnen ki lavi dan sa lemonn ti pou met nou anba en ta presyon e ki nou ti pou ganny bann traka ek difikilte. Dan legzanp sa fermye, Zezi ti dir ki serten dimoun ti pou aksepte “mesaz Rwayonm” e ki o konmansman zot ti pou devoue. Me pli tar, “traka lavi ek pouvwar larises i anbet” zot, “touf sa mesaz” e zot perdi zot devouman. (Matye 13:19-22; Mark 4:19) Si nou pa fer atansyon, bann traka lavi toulezour i kapab enterfer avek nou servis pour Zeova. Alor Zezi ti averti son bann disip: “Fer byen atansyon pour ki zot pa vin lour akoz manze e bwar tro bokou, [e] akoz traka lavi.”Lik 21:34.

4. Kwa ki pou ed nou konnen si nou lanmour pour Kris i for? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

4 Parey Pyer, nou kapab montre ki nou kontan Kris par met sa travay predikasyon premye dan nou lavi. Ki mannyer nou kapab fer sir ki nou kontinyen fer sa? Nou kapab demann nou lekor: ‘Kwa ki mon pli kontan dan lavi? Kwa ki donn mwan lazwa, mon servis pour Zeova ouswa lezot aktivite?’ Pour ed nou reponn, annou egzamin trwa domenn dan lavi ki kapab diminyen nou lanmour pour Kris. Sa i travay, rekreasyon e bann keksoz materyel.

GARD NOU TRAVAY DAN SON PLAS APROPRIYE

5. Ki responsabilite bann sef fanmir i annan?

5 Pour Pyer, lapes pa ti zis en keksoz ki i ti kontan fer. I ti sa travay ki i ti fer pour pran swen avek son fanmir. Ozordi osi, Zeova in donn bann sef fanmir sa responsabilite pour pran swen avek zot fanmir. (1 Timote 5:8) Zot bezwen travay dir pour fer sa. Par kont, dan sa bann dernyen zour, travay i kapab donn nou en bon pe traka.

6. Akoz bann travay i kapab met en ta presyon lo dimoun?

6 Normalman, napa ase travay pour tou dimoun. Sa i fer ki dimoun i lager pour ganny en plas travay. En kantite dimoun i santi ki zot bezwen travay plis erdtan e laplipar ditan pour mwens larzan. Plis ki zanmen oparavan, bann biznes pe esey fer plis prodwi avek mwens travayer. Alor bann travayer i anba en ta presyon, zot fatige e menm tonm malad. En kantite dimoun i per ki zot pou perdi zot plas travay si zot pa fer tou sa ki zot manedyer i demann zot pour fer.

Konman Kretyen, nou pli fidel anver Zeova ki avek okenn lezot dimoun

7, 8. (a) Anver lekel ki nou pli fidel? (b) Ki leson enportan en frer Taylann ti aprann konsernan son travay?

7 Konman Kretyen, nou pli fidel anver Zeova ki avek okenn lezot dimoun,  menm nou anplwayer. (Lik 10:27) Nou travay i en mwayen pour ganny nou bann keksoz de baz e pour siport nou minister. Me si nou pa fer atansyon, nou bann responsabilite kot travay i kapab enterfer avek nou ladorasyon. Nou kapab aprann avek leksperyans en frer Taylann. I ti dir: “Dan mon travay mon ti repar bann konpiter e sa ti vreman enteresan, me mon ti bezwen travay ziska tar. Sa ti fer ki mon ti napa preski ditou letan pour bann keksoz spirityel. Finalman mon ti realize ki pour mwan nobou met lentere Rwayonm premye, mon ti pou bezwen sanz sa kalite travay ki mon ti pe fer.” Ki sa frer ti fer?

8 I eksplike: “Apre ki mon ti’n plàn pour apepre enn an, mon ti deside vann ayskrim lo semen. O konmansman, i pa ti fasil akoz mon pa ti fer ase larzan e mon ti en pe dekouraze. Ler mon ti vwar bann dimoun ki mon ti travay avek avan, zot ti riy mwan e demande akoz mon ti krwar ki vann ayskrim ti pou pli byen ki travay avek konpiter dan erkonn. Mon ti priy Zeova e demann li pour ed mwan fer fas avek sa sityasyon e pour atenn mon lobzektif pour annan plis letan pour bann aktivite spirityel. I pa ti pran bokou letan avan keksoz ti amelyore. Mon ti aprann ki mon bann kliyan ti pli kontan e mon ti osi konmans fer ayskrim pli byen. Apre sa, toulezour mon ti pe vann tou mon ayskrim. Anfet, mon ti fer plis larzan ki ler mon ti travay avek konpiter. Sa in fer mwan pli ere akoz mon napa sa presyon ek traka ki mon ti gannyen dan mon travay avan. Pli enportan ankor, la aprezan mon santi mwan pli pros avek Zeova.”Lir Matye 5:3, 6.

Eski mon vwar mon travay pli gou ki mon servis pour Bondye?

9. Ki mannyer nou kapab kontinyen annan en bon pwennvi lo travay?

9 Zeova i kontan ler nou travay dir. Nou ganny satisfaksyon e lezot byenfe ler nou travay dir. (Proverb 12:14) Me nou bezwen fer atansyon ki nou travay pa vin pli enportan ki nou servis pour Zeova. Ler Zezi ti pe koz lo nou bann bezwen de baz, i ti dir: “Alor, kontinyen rod Rwayonm ek son ladrwatir premye e Bondye pou donn zot tou lezot keksoz.” (Matye 6:33) Me ki mannyer nou kapab konnen si nou annan en bon pwennvi an rapor avek travay? Nou kapab demann nou lekor, ‘Eski mon vwar mon travay enteresan e gou me mon servis pour Bondye konman ordiner e menm boring?’ Ler nou reflesir lo sa kestyon, sa i kapab ed nou vwar klerman kwa ki nou vreman kontan.

10. Ki leson enportan Zezi ti ansennyen?

10 Zezi ti ansenny nou kwa ki devret premye dan nou lavi. En fwa i ti vizit de ser, Mari ek Mart. Deswit, Mart ti konmans prepar en repa pour li, me Mari ti asiz o bor Zezi e ekout li ansennyen.  Mart ti konplent akoz Mari pa ti pe ed li. Zezi ti dir Mart: “Mari in fer sa bon swa e sa pa pou ganny pran avek li.” (Lik 10:38-42) La, Zezi ti ansenny en leson enportan. Pour evite ganny distrer avek nou bann bezwen personnel e pour demontre ki nou vreman kontan Kris, nou bezwen “fer sa bon swa.” Sa i vedir ki nou relasyon avek Zeova i devret toultan sa keksoz pli enportan dan nou lavi.

NOU PWENNVI KONSERNAN REKREASYON EK DIVERTISMAN

11. Ki Labib i dir konsernan repo?

11 Nou vreman okipe, alor par ler nou bezwen repoze e rilaks. Dan Labib nou lir: “Sel bon keksoz pour en et imen fer, se manze, bwar e war rezilta son travay.” (Eklezyast 2:24) Zezi ti konnen ki i enportan pour son bann disip repoze. Par egzanp, apre ki zot ti’n travay dir dan predikasyon, Zezi ti dir zot: “Vini, annou al dan en landrwa kot nou pou tousel e repoz en pe.”Mark 6:31, 32.

12. Akoz nou bezwen fer atansyon an rapor avek rekreasyon ek divertisman? Donn en legzanp.

12 Rekreasyon ek divertisman i kapab ed nou repoze e rilaks. Me nou bezwen fer atansyon ki lanmizman pa vin sa keksoz pli enportan dan nou lavi. Dan premye syek, en kantite dimoun ti annan sa latitid: “Annou manze e bwar, parski demen nou pou mor.” (1 Korentyen 15:32) En kantite dimoun ozordi i annan sa menm latitid. Par egzanp, i annan en zenn onm Was Lerop ki ti konmans asiste renyon. Me i ti sitan kontan diverti kontan ki i ti aret asosye avek Temwen Zeova. Me pli tar, i ti realize ki i ti’n ganny bokou problenm akoz divertisman. I ti rekonmans etidye Labib e avek letan i ti kapab konmans pres sa bon nouvel. Apre son batenm, i ti dir: “Sel regre ki mon annan se ki mon’n perdi sitan bokou letan avan ki mon realize ki servi Zeova i donn bokou plis lazwa ki bann divertisman ki sa lemonn i ofer.”

13. (a) Donn en legzanp ki montre akoz tro bokou rekreasyon ek divertisman pa bon. (b) Kwa ki kapab ed nou annan en bon pwennvi konsernan rekreasyon ek divertisman?

13 Rekreasyon i devret ed nou rilaks e reganny nou lenerzi. Alor ki kantite letan nou devret pase dan rekreasyon? Pour ed nou reponn sa kestyon, nou kapab mazin li koumsa. En kantite dimoun i kontan manz gato ek keksoz dou. Me nou konnen ki i pa bon pour lasante pour manz sa bann keksoz toultan. Si nou anvi an bonn sante, nou bezwen manz sa ki bon pour nou. Pareyman, si nou pas laplipar ditan dan rekreasyon ek divertisman, i pou annan en lefe lo nou relasyon avek Zeova. Kwa ki kapab ed nou konnen si nou annan en bon pwennvi lo rekreasyon? En keksoz ki nou kapab fer i swazir en semenn e ekri ki kantite erdtan nou pase dan dan bann aktivite ki annan pour fer avek nou servis pour Zeova, parey renyon Kretyen, predikasyon ek letid Labib. Apre, nou kapab ekri ki kantite erdtan nou pase sa menm semenn dan rekreasyon, parey sport, televizyon ek bann zwe video. Ler nou konpar sa de sif, ki nou vwar? Eski nou  bezwen fer sanzman?Lir Efezyen 5:15, 16.

14. Kwa ki kapab ed nou swazir bon rekreasyon ek divertisman?

14 Zeova i les nou swazir nou rekreasyon e bann sef fanmir i osi kapab swazir rekreasyon pour zot fanmir. Dan Labib, Zeova i donn nou bann prensip ki ed nou konpran son fason panse. Sa bann prensip i ed nou fer bann bon desizyon. * (Vwar not.) Bon rekreasyon i en “kado Bondye.” (Eklezyast 3:12, 13) I vre ki diferan dimoun i prefer diferan kalite divertisman. (Galat 6:4, 5) Me kantmenm sa, nenport kalite divertisman ki nou swazir, nou bezwen fer atansyon. Zezi ti dir: “Kot ou trezor i ete, ou leker pou la osi.” (Matye 6:21) Nou lanmour pour nou Lerwa Zezi, i fer nou mazin, koz e azir dan en fason ki montre ki Rwayonm i pli enportan pour nou ki okenn lezot keksoz.Filipyen 1:9, 10.

NOU LALIT POUR PA TAY DERYER KEKSOZ MATERYEL

15, 16. (a) Ki mannyer materyalizm i kapab vin en pyez pour nou? (b) Ki konsey saz Zezi ti donnen konsernan bann keksoz materyel?

15 En kantite dimoun ozordi i santi ki zot bezwen annan dernyen model lenz, telefonn, konpiter ek lezot keksoz ankor. Zot in ganny afekte par sa leta lespri materyalizm, en fason viv kot  bann keksoz materyel ek larzan i pli enportan ki tou. Konman Kretyen, kwa ki pli enportan pour ou? Demann ou lekor: ‘Eski mon pas plis letan pe mazin bann dernyen model loto oubyen lanmod ki prepar renyon? Eski mon’n vin telman okipe avek bann aktivite toulezour ki mon pas mwens letan pour priye e lir Labib?’ Si nou pa fer atansyon, nou lanmour pour bann keksoz materyel i kapab vin pli enportan ki nou lanmour pour Kris. Nou devret reflesir lo parol Zezi: “Evit tou sort vorasite.” (Lik 12:15) Akoz Zezi ti dir sa?

I pa posib pour donn Zeova nou meyer e an menm tan konsantre lo bann keksoz materyel

16 Zezi ti dir ki “en lesklav pa kapab servi de met.” I ti azoute: “Ou pa kapab lesklav Bondye e lesklav Larises an menm tan.” I pa posib pour donn Zeova nou meyer e an menm tan konsantre lo bann keksoz materyel. Zezi ti eksplike ki swa nou pou “ay enn e kontan lot” ouswa “fidel avek enn e mepriz lot.” (Matye 6:24) Vi ki nou enparfe, nou bezwen kontinyen lalit kont “move dezir nou lekor enparfe” ki enkli materyalizm.Efezyen 2:3.

17. (a) Akoz serten i vwar li difisil pour annan en bon pwennvi konsernan bann keksoz materyel? (b) Kwa ki ed nou lalit kont materyalizm?

17 En kantite dimoun pe sitan konsantre lo zot dezir ek plezir ki zot vwar li difisil pour annan en bon pwennvi lo bann keksoz materyel. (Lir 1 Korentyen 2:14.) Vi ki zot pa pe reflesir byen, i kapab difisil pour zot vwar diferans ant sa ki byen ek sa ki mal. (Ebre 5:11-14) Zot dezir pour ganny bann keksoz materyel i kontinyen vin pli for. Pli zot gannyen, pli zot anvi ankor. (Eklezyast 5:10) Me i annan en keksoz ki nou kapab fer pour lalit kont sa fason panse. Ler nou lir Parol Bondye regilyerman, sa pou donn nou lafors pour reziste sa leta lespri pour tay deryer keksoz materyel. (1 Pyer 2:2) Zezi ti medit lo lasazes Zeova e sa ti ed li reziste bann tantasyon Dyab. (Matye 4:8-10) Ozordi osi, si nou anvi reziste kont sa leta lespri materyalis, nou bezwen aplik lasazes Zeova dan nou lavi. Sa pou montre Zezi ki nou kontan li plis ki bann keksoz materyel.

Kwa ki pli enportan dan ou lavi? (Vwar paragraf 18)

18. Ki ou determinen pour fer?

18 Ler Zezi ti demann Pyer, “Eski ou kontan mwan plis ki sa ki la?” i ti pe ansenny Pyer ki servi Zeova ti bezwen sa keksoz pli enportan dan son lavi. I enteresan ki non Pyer i vedir “En bout ros.” Bann bon kalite ki Pyer ti annan ti kapab ganny konpare avek en ros. (Akt 4:5-20) Ozordi, nou osi nou anvi ki nou lanmour pour Kris i ferm. Alor nou fer sir ki nou travay, rekreasyon ek keksoz materyel i annan zot plas apropriye dan nou lavi. Apre sa, i pou konmsi nou pe dir parey Pyer: “Senyer, ou konnen mon kontan ou.”

^ par. 14 Vwar sa lartik “Eski ou benefisye avek ou bann moman detant?” dan Latour Veyer le 1 Oktob 2011 paz 11-14 paragraf 6-15.