“Pitye [Zeova]! Mon sipliy ou, rapel konman mon ti swiv ou e mars devan ou avek fidelite e avek tou mon leker.”2 LERWA 20:3.

KANTIK: 52, 65

1-3. Ki i vedir servi Zeova avek ‘tou nou leker’? Donn en legzanp.

NOU tou nou enparfe e nou fer bann fot. Granmersi Zeova in donn ranson e i pare pour pardonn nou. Alor, si nou annan limilite e nou repantir, nou kapab demann li pour pardonn nou. Nou kapab asire ki i pa pou tret nou “dapre nou pese.” (Psonm 103:10) Kantmenm sa, nou devret servi li ‘avek tou nou leker.’ (1 Kronik 28:9) Ki mannyer nou kapab fer sa menm si nou enparfe?

2 Pour konpran ki mannyer nou kapab fer sa, nou kapab konpar lavi Lerwa Aza ek sa ki pour Lerwa Amazya. Tou le de lerwa ti fer sa ki byen me zot ti fer bann fot akoz zot ti enparfe. An tou leka, Labib i dir ki Aza ti servi Zeova “avek tou son leker diran tou son lavi.” (2 Kronik 15:16, 17, NWT; 25:1, 2; Proverb 17:3) I ti toultan esey fer plezir Zeova e  i ti “konpletman devoue” anver li. (1 Kronik 28:9, not dan NWT) Me Amazya pa ti servi Zeova avek ‘tou son leker.’ Apre ki i ti’n konkerir bann lennmi Bondye, i ti anmenn zot zidol avek li e i ti konmans ador zot.2 Kronik 25:11-16.

3 En dimoun ki servi Bondye avek ‘tou son leker’ i vreman kontan Zeova e i oule ador li pour touzour. Dan Labib, sa mo “leker” i ordinerman pe refer avek sa ki nou ete anndan. I enkli nou fason panse, sa ki nou kontan, sa ki nou ti pou anvi fer avek nou lavi e pour ki rezon nou fer serten keksoz. Menm si nou enparfe, nou kapab ador Zeova avek tou nou leker. Nou servi li akoz nou vreman anvi fer li, pa akoz nou bezwen fer li ouswa ki i zis en labitid.2 Kronik 19:9.

4. Ki nou pou egzaminen aprezan?

4 Pour kapab konpran byen ki i vedir servi Bondye avek tou nou leker, nou pou egzamin lavi Aza ensi ki lavi trwa lezot lerwa fidel Zida. Sa trwa lerwa i Zeozafat, Ezekya ek Zosya. Menm si sa kat lerwa ti fer bann fot, zot ti fer plezir Zeova. I ti vwar ki zot ti servi li avek tou zot leker. Akoz Bondye ti vwar zot koumsa e ki mannyer nou kapab imit zot?

AZA TI SERVI ZEOVA “AVEK TOU SON LEKER”

5. Ki Aza ti fer ler i ti vin lerwa?

5 Aza ti sa trwazyenm lerwa Zida apre ki nasyon Izrael ti divize pour vin rwayonm Izrael ek rwayonm Zida. Ler Aza ti vin lerwa Zida, i ti determinen pour retir fo ladorasyon ek limoralite seksyel dan son rwayonm. I ti detri tou bann zidol ki dimoun ti pe adore e i ti retir tou bann prostitye dan tanp. I ti menm retir son granmanman dan son pozisyon konman “Larenn Mer, akoz i ti’n fer en zidol degoutan.” (1 Lerwa 15:11-13) I ti osi ankouraz bann dimoun pour “rod Zeova” e pour obei “Lalwa ek komannman.” Aza ti fer tou sa ki i ti kapab pour ed lezot ador Zeova.2 Kronik 14:4.

Aza ti determinen pour retir fo ladorasyon dan son rwayonm

6. Ki mannyer Aza ti reazir ler bann Etyopyen ti vin atak Zida?

6 Pandan sa premye dis lannen renny Aza, rwayonm Zida ti anpe. Me apre, bann Etyopyen ti vin lager kont Zida. Zot ti annan en milyon solda ek trwa san saret lager. (2 Kronik 14:1, 6, 9, 10) Ki Aza ti fer? I ti napa okenn dout ki Zeova ti pou ed son pep. Alor, i ti priy Zeova pour ed li ganny laviktwar. (Lir Kronik 14:11.) Par ler, Zeova ti permet son pep ganny laviktwar lo zot lennmi menm ler bann lerwa pa ti fidel avek li. I ti fer sa pour montre ki i ti sa vre  Bondye. (1 Lerwa 20:13, 26-30) Me safwasi, Zeova ti ed son pep parski Aza ti depan lo li. Zeova ti reponn lapriyer Aza e Zida ti ganny laviktwar. (2 Kronik 14:12, 13) Pli tar dan son lavi, Aza ti fer en fot grav, i ti demann led Lerwa Siri dan plas demann Zeova. (1 Lerwa 15:16-22) Kantmenm sa, Zeova ti kapab vwar ki Aza ti kontan li. I ti kontan Zeova “avek tou son leker tou son lavi.” Ki mannyer nou kapab imit bon legzanp Aza?1 Lerwa 15:14, NWT.

7, 8. Ki mannyer ou kapab imit Aza?

7 Ki mannyer nou konnen si nou konpletman devoue anver Zeova? Nou kapab demann nou lekor: ‘Eski mon pou obei Zeova menm ler i pa fasil pour fer li? Eski mon determinen pour gard son kongregasyon pir?’ Mazin sa kouraz ki Aza ti bezwen annan pour tir son granmanman dan son pozisyon. Par ler, i kapab ki ou bezwen kouraze parey Aza. Par egzanp, ki ou pou fer si en manm ou fanmir oubyen en zanmi pros i fer pese, i pa repantir e i ganny ekskli dan kongregasyon? Eski ou pou determinen pour pa frekant li? Ki ou leker pou pous ou pour fer?

8 Par ler, nou kapab santi ki tou dimoun i kont nou parey Aza ti santi. Petet ou bann kanmarad lekol oubyen ou bann ansenyan i sikann ou akoz ou en Temwen Zeova. Petet ou bann koleg travay i panse ki ou bet pour pran konze pour asiste lasanble oubyen pa fer overtaym souvan. Dan bann sityasyon koumsa, depan lo Zeova parey Aza ti fer. Priy avek Zeova, pran kouraz e kontinyen fer sa ki byen. Rapel, ki Bondye ti donn Aza kouraz e i pou fer parey avek ou osi.

9. Konman nou kapab fer plezir Zeova ler nou prese?

9 Aza pa ti mazin zis li tousel, me i ti osi ankouraz lezot “pour rod Zeova.” Nou osi nou ed bann dimoun pour ador Zeova. I vwar ler nou koz avek lezot lo li. Pa Zeova i kontan ler i vwar nou pe fer sa akoz nou kontan li e ki nou enterese avek bann dimoun ek zot lavenir!

ZEOZAFAT TI ROD ZEOVA

10, 11. Ki mannyer nou kapab imit Zeozafat?

10 Zeozafat, “ti swiv legzanp Aza son papa.” (2 Kronik 20:31, 32) Ki mannyer i ti fer sa? Parey son papa, i ti ankouraz son pep pour kontinyen ador Zeova. I ti anvoy bann zonm dan bann lavil Zida pour ansenny dimoun dapre “liv lalwa [Zeova].” (2 Kronik 17:7-10) I ti menm al dan rwayonm Izrael dan nor e dan bann montanny Efraim pour “fer zot retourn ver [Zeova].” (2 Kronik 19:4,  NWT) Zeozafat ti en lerwa “ki ti rod Zeova avek tou son leker.”2 Kronik 22:9, NWT.

Zeozafat ti ankouraz son pep pour kontinyen ador Zeova

11 Ozordi, Zeova i oule ki dimoun dan lemonn antye i ganny ansennyen pour konn li e nou tou nou kapab ede pour fer sa travay. Eski i ou lobzektif pour pran par dan sa travay tou le mwan? Eski ou ti a kontan ansenny lezot lo Labib pour ki zot osi zot a kapab konmans ador Zeova? Eski sa i en keksoz ki ou kapab priy lo la? Si ou fer sa zefor, Zeova i kapab ed ou pour konmans en letid Labib. Eski ou pare pour fer letid avek en dimoun menm si ou bezwen perdi en pe ou letan lib? Parey Zeozafat ti esey fer lezot retourn ver Zeova, nou osi nou kapab ed bann ki’n vin inaktif. An plis, bann ansyen i kapab vizit bann ki’n ganny ekskli dan zot teritwar ki petet in aret pratik pese e ofer pour ed zot.

12, 13. (a) Ki Zeozafat ti fer ler i ti annan lafreyer? (b) Akoz nou devret swiv legzanp Zeozafat?

12 Parey son papa, Aza, Zeozafat ti depan lo Zeova ler en gran larme ti vin fer lager kont Zida. (Lir Kronik 20:2-4.) I ti per e i ti demann led avek Zeova. Dan son lapriyer, i ti admet ki zot pa ti pou kapab defet zot lennmi. I ti osi dir ki li ek son pep pa ti konnen ki pour fer. Zeozafat ti napa okenn dout ki Zeova ti pou ed zot. I ti dir: “Nou lizye i reste fikse lo ou.”2 Kronik 20:12.

13 Parey Zeozafat, par ler, nou osi nou kapab pa konnen ki pour fer konsernan en problenm e nou menm kapab per. (2 Korentyen 4:8, 9) Me ler sa i arive, rapel sa ki Zeozafat ti fer. I ti fer lapriyer devan tou dimoun e dir Zeova ki zot ti bezwen son led. (2 Kronik 20:5) Bann sef fanmir i kapab imit legzanp Zeozafat. Demann Zeova pour ed ou ek ou fanmir fer fas avek problenm e pour konnen ki pour fer. Pa kanmi pour les ou fanmir tann sa bann kalite lapriyer. Zot pou vwar ki ou annan bokou konfyans dan Zeova. I ti ed Zeozafat e i pou ed ou osi.

EZEKYA TI KONTINYEN FER SA KI BYEN

14, 15. Ki mannyer Ezekya ti konpletman depan lo Bondye?

14 Ezekya ti osi en lerwa ki ti “annan gran latasman pour [Zeova].” I ti fer sa, menm si son papa ti’n kit en move legzanp par ador bann zidol. Ezekya “ti fer disparet bann landrwa sakre, koup bann poto sakre e kraz an morso serpan an [kwiv] ki Moiz ti’n fer,” akoz bann Izraelit ti pe ador sa serpan. Ezekya ti konpletman devoue anver Zeova. “I ti [kontinyen] obzerv tou komannman ki [Zeova] ti’n ordonn Moiz.”2 Lerwa 18:1-6.

15 Ler Ezekya ti lerwa, larme pwisan bann Asiryen ti atak Zida e menase pour detri Zerizalenm. Lerwa Asiri, Senakerib, ti boufonn Zeova e esey fer Ezekya bes lebra. Pandan sa  sityasyon danzere, Ezekya ti annan konfyans total dan Zeova e i ti demann li son led. I ti konnen ki Bondye ti pli for ki bann Asiryen e ki i ti kapab sov son pep. (Lir Izai 37:15-20.) Bondye ti reponn son lapriyer e i ti anvoy en lanz pour touy 185,000 solda Asiryen.Izai 37:36, 37.

16, 17. Ki mannyer nou kapab imit Ezekya?

16 Pli tar dan son lavi, Ezekya ti tonm malad e i ti pros pour mor. Pandan sa moman difisil, i ti sipliy Zeova pour rapel son fidelite e pour ed li. (Lir 2 Lerwa 20:1-3.) Zeova ti ekout lapriyer Ezekya e i ti geri li. Nou konnen ki Labib pa dir ki ozordi nou kapab ekspekte ki Bondye i fer mirak pour ki nou kapab geri e viv pli lontan. Alor, parey Ezekya, nou kapab depan lo Zeova pour son led. Nou kapab dir li: “Pitye [Zeova]. Mon sipliy ou, rapel konman mon ti swiv ou e mars devan ou avek fidelite e avek tou mon leker.” Eski ou krwar ki Zeova pou toultan pran swen avek ou menm ler ou malad?Psonm 41:3.

17 Dan ki lezot fason nou kapab imit Ezekya? Petet en keksoz pe enterfer avek nou relasyon ki nou annan avek Zeova oubyen pe diminyen sa letan ki nou’n rezerve pour servi li. Par egzanp, ozordi bokou dimoun pe tret serten imen konman zot zidol. Zot annan gran ladmirasyon pour bann dimoun renonmen e lezot dimoun ki zot pa konnen. En kantite dimoun i pas bokou letan pour lir e get portre sa bann dimoun. Zot servi sit sosyal oubyen lezot mwayen pour koz avek bann dimoun lo Enternet. Byensir, nou kontan pour koz avek nou bann fanmir oubyen avek nou bann zanmi par servi sa bann mwayen, me nou kapab pe pas tro bokou letan lo sa bann sit sosyal. Nou kapab vin orgeye si bann dimoun i montre ki zot kontan sa bann portre ek komanter ki nou met lo Enternet. Nou menm kapab ganny ofanse si nou remarke ki lezot in aret get nou portre. Nou kapab aprann avek legzanp zapot Pol, Akila ek Prisil. Eski ou krwar ki zot ti pas letan rod tou pti keksoz ki bann dimoun ti pe fer, espesyalman bann ki pa ti pe servi Zeova? Labib i dir ki Pol “ti pas tou son letan pe anons parol Bondye” e ki Prisil ek Akila ti pas zot letan pour prese ek eksplik “semen Bondye dan en fason pli egzakt” avek lezot. (Akt 18:4, 5, 26) Sakenn parmi nou i kapab demann son lekor: ‘Eski mon fer atansyon ki mon pa tret bann imen konman en bondye? Eski mon pe evite pas en kantite letan pour fer bann keksoz ki pa vreman enportan?’Lir Efezyen 5:15, 16.

ZOSYA TI OBEI KOMANNMAN ZEOVA

18, 19. Ki mannyer nou kapab fer parey Zosya?

18 Lerwa Zosya, aryer pti zanfan Ezekya, ti osi obei komannman  Zeova “avek tou [son] leker.” (2 Kronik 34:31) Ler i ti en adolesan, i ti “swiv legzanp son zanset, David” e ler i ti annan 20 an, i ti konmans retir idolatri Zida. (Lir 2 Kronik 34:1-3.) Zosya ti fer plis zefor pour fer plezir Zeova ki laplipar lerwa ki ti renny lo Zida. En zour, granpret ti trouv liv Lalwa Bondye dan tanp. Sa ti probableman sa liv ki Moiz li menm ti’n ekri! Ler sekreter ti lir sa liv avek Zosya, i ti realize ki i ti bezwen fer plis pour servi Zeova avek tou son leker. I ti osi ankouraz lezot pour fer parey e sa ti fer ki bann dimoun “pa ti aret swiv Zeova” tou dilon lavi Zosya.2 Kronik 34:27, 33NWT.

Zosya ti enpasyan pour fer plezir Zeova e deswit i ti fer bann sanzman

19 Si ou en zenn, ou kapab imit Zosya e konn Zeova pli byen. Zosya ti’n kapab aprann avek Manase, son granpapa ki ti’n repantir, ki Zeova i pare pour pardonnen. Ou osi, ou kapab aprann avek bann ki pli aze dan ou fanmir e dan kongregasyon. Zot kapab rakont ou sa kantite bon keksoz ki Zeova in fer pour zot. Ou osi kapab rapel ki mannyer Zosya ti santi apre ki i ti’n aprann sa ki lekritir i dir. I ti enpasyan pour fer plezir Zeova e deswit i ti fer bann sanzman. Par lir Labib, ou osi ou a kapab vin pli determinen pour obei Zeova. Si ou fer sa, ou lanmitye avek li pou vin pli for e ou pou santi ou pli ere. Apre, ou pou anvi koz lo Zeova avek lezot. (Lir 2 Kronik 34:18, 19.) Ler ou etidye Labib, ou pou osi kapab vwar ki i annan bann fason kot ou kapab amelyor ou servis pour Bondye. Si sa i leka, fer ou mye pour fer bann sanzman parey Zosya ti fer.

SERVI ZEOVA AVEK TOU OU LEKER!

20, 21. (a) Ki sa kat lerwa ti annan an komen? (b) Ki nou pou diskite dan sa lot lartik?

20 Ki nou kapab aprann avek sa kat lerwa Zida ki ti servi Zeova avek tou zot leker? Sa bann zonm ti determinen pour fer plezir Zeova e ador li diran tou zot lavi. Zot ti depan lo li ler bann lennmi pwisan ti vin lager kont zot. Pli enportan ankor, zot ti servi Zeova akoz zot ti kontan li.

21 Menm si sa kat lerwa ti enparfe e ti fer bann fot, Zeova ti pran plezir dan zot. I ti vwar sa ki ti dan zot leker e i ti konnen ki zot ti vreman kontan li. Nou osi nou enparfe e fer bann fot, me Zeova i pran plezir dan nou ler i vwar ki nou pe servi li avek tou nou leker. Dan sa lot lartik, nou pou diskit lo ki nou kapab aprann avek fot sa bann lerwa.