Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  March 2017

Demontre lafwa, fer bann desizyon saz!

Demontre lafwa, fer bann desizyon saz!

“Kontinyen demann Bondye avek lafwa, [ou] pa devret annan okenn dout.”ZAK 1:6.

KANTIK: 81, 70

1. Kwa ki ti fer Kaen fer en move desizyon e ki ti arive apre?

KAEN ti annan en desizyon enportan pour li fer. I ti kapab deside pour kontrol son satiman ki ti pou anpes li fer pese oubyen les son santiman kontrol son aksyon ki ti pou anmenn bann move konsekans. Labib i dir nou ki Kaen ti fer sa move desizyon. Son desizyon ti anmenn lanmor son frer Abel e i ti gat lanmitye ki i ti annan avek son Kreater.Zenez 4:3-16.

2. Akoz i enportan fer bann bon desizyon?

2 Dan menm fason, nou tou nou bezwen fer bann swa ek desizyon dan nou lavi. I annan bann desizyon ki vreman enportan tandis ki lezot non. Me kantmenm sa, nou bann desizyon i kapab annan en gro lefe lo nou lavi. Ler nou fer bann bon desizyon, nou kapab annan mwens problenm e pli anpe. Me ler nou fer bann move desizyon, nou lavi i kapab ranpli avek bann problenm ek dezapwentman.Proverb 14:8.

3. (a) Dan lekel nou bezwen annan lafwa pour fer bann desizyon saz? (b) Ki bann kestyon nou pou reponn?

 3 Kwa ki pou ed nou fer bann desizyon saz? Nou bezwen annan lafwa dan Bondye, annan konfyans ki i anvi ed nou e donn nou sa lasazes ki nou bezwen pour fer bann bon desizyon. Nou bezwen annan lafwa dan son Parol e annan konfyans dan son bann konsey. (Lir Zak 1:5-8.) Anmezir nou apros avek Zeova e deplizanpli kontan son Parol, sa i ed nou annan konfyans ki i konn sa ki pli bon pour nou. Nou pou rod konsey dan son Parol avan nou fer bann desizyon. Me ki mannyer nou kapab amelyor nou abilite pour fer bann bon desizyon? Eski nou devret sanz bann desizyon ki nou fer?

NOU TOU NOU BEZWEN FER DESIZYON

4. Ki desizyon Adan ti bezwen fer e ki ti son rezilta?

4 Depi konmansman listwar imen, bann dimoun ti bezwen fer bann desizyon enportan. Sa premye zonm, Adan ti bezwen deside si i ti pou ekout son Kreater, Zeova oubyen si i ti pou ekout son madanm Ev. Adan ti deside pour ekout Ev, ki ti pous li fer en move desizyon. Sa ti fer Zeova pous Adan dan zarden Edenn e pli tar i ti mor. Ozordi, nou osi nou pe soufer akoz move desizyon Adan.

Zeova in donn nou son Parol ki ansenny nou ki mannyer pour fer bann desizyon saz

5. Ki mannyer nou devret vwar sa responsabilite pour fer bann desizyon?

5 Serten i mazinen ki lavi ti pou pli fasil si nou pa ti bezwen fer okenn desizyon. Petet ou osi ou santi parey. Me i byen nou rapel ki Zeova pa’n kree imen parey bann robot ki pa kapab reflesir e fer bann desizyon. I’n donn nou son Parol ki ansenny nou ki mannyer pour fer bann desizyon saz. Zeova in donn nou sa responsabilite pour fer desizyon e i kapab ed nou. Mazin sa bann legzanp swivan.

6, 7. Ki desizyon bann Izraelit i bezwen fer e akoz i ti difisil pour zot fer li? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

6 Ler bann Izraelit ti pe reste dan Later Promiz zot ti bezwen deside si zot ti pou ador Zeova oubyen servi lezot bondye. (Lir Zozye 24:15.) Sa i kapab paret en desizyon senp. Par kont, zot desizyon ti pou kapab anmenn lanmor ouswa lavi. Pandan letan bann Ziz, bann Izraelit ti kontinyen fer bann move desizyon. Zot ti aret ador Zeova e konmans ador bann fo bondye. (Ziz 2:3, 11-23) Pli tar, pandan letan profet Eliya, pep Bondye ti pou bezwen deside si zot ti pou servi Zeova oubyen fo bondye Baal. (1 Lerwa 18:21, NWT) Sa i kapab paret en desizyon ki ti pou’n fasil pour fer, parski servi Zeova i toultan pli meyer desizyon. En dimoun saz pa pou anvi servi en bondye ki napa lavi. Me bann dimoun pa ti kapab fer  en desizyon. Labib i dir ki bann Izraelit ti pe “bwete lo de lopinyon diferan.” Eliya ti azir avek lasazes e i ti ankouraz bann dimoun pour swazir pour ador sa vre Bondye, Zeova.

7 Akoz i ti difisil pour sa bann Izraelit fer en desizyon saz? Premyerman, zot ti napa lafwa dan Zeova e zot ti refize ekout li. Zot ti napa konfyans dan Zeova e zot pa ti fer letan pour aprann konn li ek son lasazes. Si zot ti’n fer sa, sa ki zot ti pou’n aprann ti pou’n ed zot fer bann desizyon saz. (Psonm 25:12) Dezyenmman, bann Izraelit ti ganny enfliyanse avek bann dimoun lezot nasyon. Sa bann etranze ti enfliyans fason panse sa bann Izraelit e menm fer bann desizyon pour zot. Sa ti fer bann Izraelit konmans swiv sa bann etranze e ador zot bann fo bondye. Sa ti en keksoz ki Zeova ti’n averti bann Izraelit bokou lannen avan.Egzod 23:2.

ESKI LEZOT I DEVRET FER DESIZYON POUR NOU?

8. Ki leson enportan nou aprann avek bann Izraelit?

8 Legzanp bann Izraelit i montre nou ki si nou anvi fer bann bon desizyon, nou devret servi Parol Bondye. Galat 6:5 i fer nou konpran ki sakenn parmi nou i devret desarz son prop responsabilite. I kler alor ki nou pa devret donn en lot dimoun sa responsabilite pour fer bann desizyon pour nou. Plito, sakenn parmi nou i devret aprann sa bann keksoz ki Bondye i dir i byen e apre deside pour fer li.

Si nou les lezot fer desizyon pour nou, sa i vedir ki nou’n deside pour swiv zot

9. Akoz i danzere pour les lezot fer desizyon pour nou?

9 Kwa ki kapab fer nou les lezot fer desizyon pour nou? Sa i kapab arive ler nou les lezot met presyon lo nou pour fer bann move desizyon. (Proverb 1:10, 15) En keksoz koumsa i danzere. I nou responsabilite pour ekout nou konsyans ki’n ganny antrennen par Labib. Si nou les lezot fer desizyon pour nou, sa i vedir ki nou’n deside pour swiv zot e sa i kapab fer nou maler.

10. Ki lavertisman Pol ti donn bann Kretyen Galat?

10 Zapot Pol ti averti bann Kretyen Galat pour pa les lezot fer desizyon personnel pour zot. (Lir Galat 4:17.) Serten frer Galat ti pe fer bann desizyon pour lezot dan kongregasyon. Pour ki rezon? Sa bann zonm egois ti anvi ki bann frer i swiv zot plito ki bann zapot. Zot ti napa limilite e zot pa ti pe respe drwa ki zot frer ti annan pour fer zot prop desizyon.

11. Ki mannyer nou kapab ed lezot ler zot bezwen fer bann desizyon?

11 Nou tou nou kapab aprann avek bon legzanp zapot Pol. I ti konnen ki son bann frer ti annan drwa pour  fer zot prop desizyon e i ti respekte zot drwa. (Lir Korentyen 1:24.) Ozordi, bann ansyen i kapab swiv sa legzanp ler zot pe donn konsey konsernan desizyon personnel. Zot pou kontan partaz lenformasyon ki dan Parol Bondye avek zot bann frer ek ser. Me, bann ansyen i bezwen les sak Kretyen fer zot prop desizyon, koumsa zot pa pou bezwen responsab pour sa ki arive. La en bon konsey: Nou kapab ed lezot konpran bann konsey ki Labib i donnen ki aplik pour zot sityasyon. Kantmenm sa, nou frer ek ser i annan drwa ek responsabilite pour fer zot prop desizyon. Ler zot fer bann bon desizyon par zot menm, zot ganny byenfe. Alor, nou pa devret zanmen panse ki nou annan sa lotorite pour deside kwa ki lezot frer ek ser i devret fer.

Bann ansyen ki annan lanmour i ed lezot pour fer zot prop desizyon (Vwar paragraf 11)

PA LES OU SANTIMAN KONTROL OU DESIZYON

12, 13. Akoz i danzere pour fer bann desizyon ler nou ankoler oubyen ler nou dekouraze?

12 Ozordi, en kantite dimoun i swiv sa ki zot leker i dir ler zot fer bann desizyon. Me sa i en keksoz danzere pour fer. Labib i averti nou pour pa depan lo nou leker enparfe ek nou santiman ler pe fer desizyon. (Proverb 28:26, NWT) Nou pa kapab annan konfyans dan nou leker parski “leker i pli tret ki okenn keksoz e i tre move.” (Zeremi 17:9, NWT) I annan en kantite legzanp dan Labib ki montre bann move konsekans ki arive ler nou depan lo nou leker enparfe. (1 Lerwa 11:9; Zeremi 3:17; 13:10) Alor, kwa ki kapab arive si nou swiv sa ki nou leker i dir ler nou fer bann desizyon?

13 Zeova in donn nou sa lord pour  kontan li avek tou nou leker e pour kontan nou prosen parey nou kontan nou prop lekor. (Matye 22:37-39) Me nou bezwen fer atansyon. Sa bann verse Labib dan paragraf douz, in fer nou vwar ki i danzere pour les nou santiman kontrol nou fason panse ek nou bann aksyon. Par egzanp, i difisil pour en dimoun ki ankoler fer en bon desizyon. (Proverb 14:17; 29:22) I osi difisil pour en dimoun ki dekouraze pour fer en desizyon saz. (Nonm 32:6-12; Proverb 24:10) Nou devret les lalwa Bondye gid nou fason panse. (Romen 7:25) Ler nou pe fer bann desizyon enportan, nou pa devret les nou bann santiman kontrol sa ki nou fer.

KAN POUR SANZ OU DESIZYON

14. Ki mannyer nou konnen ki i byen pour sanz serten desizyon?

14 Nou bezwen fer bann desizyon ki saz. Kantmenm sa, en dimoun saz i konnen ki par ler i kapab revwar en desizyon ki i’n fer dan lepase e petet sanz sa desizyon. Zeova in kit en bon legzanp pour nou. Rapel sa ki i ti fer pour bann dimoun Niniv dan letan Zonas: “Kan Bondye ti vwar ki mannyer bann zabitan Niniv ti repanti, i pa ti pini zot parey i ti’n dir i pou fer. I pa ti detri lavil.” (Zonas 3:10) Ler Zeova ti vwar ki bann dimoun Niniv ti’n sanze e aret fer sa ki mal, i ti sanz son desizyon. Sa ti montre ki i rezonnab, i annan limilite e i annan konpasyon. Kontrerman avek imen, Zeova pa fer bann desizyon san reflesir, menm ler i ankoler.

Ler Zeova ti vwar ki bann dimoun Niniv ti’n sanze e aret fer sa ki mal, i ti sanz son desizyon

15. Akoz nou kapab sanz en desizyon?

15 I kapab annan bann moman kot i ti pou byen pour revwar en desizyon, tel parey ler bann sirkonstans i sanze. Rapel ki par ler Zeova ti sanz son bann desizyon. (1 Lerwa 21:20, 21, 27-29; 2 Lerwa 20:1-5) En lot moman kot nou kapab sanz en desizyon i ler nou ganny nouvo lenformasyon. Mazin legzanp Lerwa David. I ti fer en desizyon konsernan Mefiboset, pti zanfan Sail, baze lo en fo lenformasyon ki i ti gannyen, me pli tar ler i ti ganny lenformasyon egzakt, i ti sanz son desizyon. (2 Samyel 19:24-29) Par ler, i kapab saz pour nou fer parey.

16. (a) Kwa ki pou ed nou fer bann desizyon? (b) Akoz nou devret revwar bann desizyon ki nou’n deza fer e ki mannyer nou kapab fer sa?

16 Labib i dir ki nou pa devret azir tro vit ler nou pe fer bann desizyon enportan. (Proverb 21:5) Nou devret pran letan pour verifye tou bann fe pour ki nou kapab fer en desizyon saz. (1 Tesalonisyen 5:21) Avan deside ki pour fer, en sef fanmir i devret pran letan pour fer resers dan Labib e dan bann piblikasyon Kretyen. I ti pou  osi byen pour ekout lopinyon oubyen pwennvi lezot manm fanmir. Rapel byen ki Zeova ti ankouraz Abraam pour ekout son madanm. (Zenez 21:9-12) Bann ansyen osi i devret fer resers. Ler bann nouvo lenformasyon i montre ki zot bezwen sanz en desizyon ki zot in fer, zot pa devret per ki lezot pou aret respekte zot. Bann ansyen ki rezonnab e ki annan limilite, i devret pare pour sanz zot fason panse ek desizyon kan i neseser. Alor i ti a byen si nou tou nou swiv zot legzanp parski sa pou ede ki i annan lape ek linite dan kongregasyon.Akt 6:1-4.

FER SA KI OU’N DESIDE FER

17. Kwa ki kapab ed nou reisi ler pe fer bann desizyon?

17 Serten desizyon i pli serye ki lezot. Par egzanp, ler pe deside si pour marye oubyen avek ki pour marye i en desizyon ki serye. En lot desizyon ki serye i kan pour konmans fer servis a plen tan. Avan nou fer bann desizyon enportan, nou devret mazin seryezman lo sa desizyon e demann Zeova son led. Sa i kapab pran en pe letan, me si nou anvi fer en desizyon ki saz, nou bezwen annan konfyans dan Zeova, ekout lenstriksyon ki i donn nou e swiv son gidans. (Proverb 1:5) Sa pli bon konsey ki Zeova in donn nou i dan son Parol. Alor, i enportan pour nou fer resers e priy pour gidans Zeova. I kapab donn nou bann kalite ki neseser pour fer bann desizyon ki an armoni avek son lavolonte. Avan ki nou fer bann desizyon enportan, nou devret demann nou lekor: Eski sa desizyon ki mon pe fer i montre ki mon kontan Zeova? Eski i pou anmenn lape ek lazwa dan mon fanmir? Eski i montre ki mon annan pasyans e ki mon annan ladouser?

18. Akoz Zeova i ekspekte nou fer nou prop desizyon?

18 Zeova pa fors nou pour kontan li e servi li. I’n plito les nou deside pour nou menm. I respekte sa responsabilite ek drwa ki nou annan pour deside si nou pou servi li ouswa non. (Zozye 24:15; Eklezyast 5:4) I ekspekte nou fer sa ki nou’n deside fer, me nou desizyon i devret baze lo son Parol. Ler nou annan lafwa dan gidans Zeova e nou aplik bann prensip ki i’n donn nou, nou kapab fer bann desizyon ki saz e nou pou montre ki nou stab dan tou sa ki nou fer.Zak 1:5-8; 4:8.