Skip to content

Al lo konteni

Zenn—Ki mannyer ou kapab prepare pour batize?

Zenn—Ki mannyer ou kapab prepare pour batize?

“O mon Bondye, mon pran plezir pour fer ou lavolonte.”PSONM 40:8.

KANTIK: 51, 58

1, 2. (a) Eksplike akoz batenm i en letap serye. (b) Ki en dimoun i devret asire avan ki i batize e akoz?

ESKI ou en zenn ki ti a kontan batize? Si wi, sa i sa pli gran loner ki ou kapab annan. Parey i’n ganny mansyonnen dan sa lartik avan, batenm i en desizyon serye. I montre lezot ki ou’n dedye ou lavi avek Zeova, setadir ou’n promet pour servi li pour touzour e ki fer son lavolonte i sa keksoz pli enportan dan ou lavi. Vi ki sa i en promes vreman serye ki ou fer avek Bondye, ou devret batize zis ler ou ase matir, ler ou menm ou ou anvi fer li e ler ou konpran ki savedir dedye ou lavi avek Bondye.

2 Par kont, petet ou santi ki ou pa ankor pare pour batize. Oubyen petet ou santi ki ou’n pare me ki ou paran i krwar ki ou devret espere ziska ki ou ganny en laz rezonnab e annan plis leksperyans dan lavi. Ki ou devret fer? Pa bes lebra. O kontrer, servi sa letan pour fer progre pour ki byento ou kapab kalifye pour batize. Avek sa antet, ou  kapab fikse bann lobzektif dan diferan domenn: (1) ou konviksyon oubyen krwayans, (2) ou aksyon e (3) ou lapresyasyon.

OU KONVIKSYON

3, 4. Ki leson bann zenn i kapab aprann atraver legzanp Timote?

3 Reflesir lo ki mannyer ou ti pou reponn sa bann kestyon swivan: Akoz mon krwar ki Bondye i egziste? Akoz mon asire ki Labib i sorti kot Bondye? Akoz mon obei bann lord Bondye olye imit bann standar lemonn lo moralite? Sa bann kestyon i kapab ed ou swiv konsey zapot Pol: “Konpran [oubyen “fer sir ki sa i,” NW] lavolonte Bondye: Sa ki bon, sa ki fer li plezir, sa ki parfe.” (Romen 12:2) Akoz ou devret fer sa?

Timote ti aksepte laverite parski i ti rezonn lo sa ki i ti’n aprann e ganny persyade

4 Legzanp Timote i kapab ed ou. I ti konn Lekritir byen parski son manman ek granmanman ti’n servi Lekritir pour ansenny li. Par kont, Pol ti dir avek Timote: “Reste ferm dan sa ki ou’n aprann, e dan sa ki ou’n ganny persyade pour krwar.” (2 Timote 3:14, 15, NW) Dan sa verse, sa mo “persyade” i vedir “konvenki e asire ki i en keksoz i laverite.” Alor Timote ti bezwen konvenki ki laverite i kapab ganny trouve dan Lekritir. I ti aksepte laverite, pa akoz son manman ek granmanman ti’n dir li pour aksepte li, me parski i ti rezonn lo sa ki i ti’n aprann e ganny persyade pour krwar.Lir Romen 12:1. [1](Vwar lezot not.)

5, 6. Akoz i enportan pour aprann servi ou “abilite pour rezonnen” ler ou ankor zenn?

5 Me ou? Petet ou’n konn laverite pour en bon pe letan. Si sa i leka, fer li ou lobzektif pour reflesir lo bann rezon pour ou krwayans. Sa pou ed ou ranforsi ou lafwa e ed ou evite fer bann move desizyon akoz presyon bann kanmarad lekol, fason panse lemonn oubyen menm ou prop santiman.

6 Si ou aprann servi ou “abilite pour rezonnen” ler ou ankor zenn, ou pou kapab reponn bann kestyon ki bann kanmarad lekol i demann ou, tel parey: ‘Ki mannyer ou asire ki Bondye i egziste? Si Bondye i kontan nou, akoz i permet bann move keksoz arive? Ki mannyer i posib ki Bondye in toultan egziste?’ Ler ou’n prepare, sa bann kestyon pa pou lev bann dout dan ou lespri me i pou motiv ou pour etidye Labib plis.

7-9. Dekrir ki mannyer sa seri leson “What Does the Bible Really Teach?” ki lo Enternet i kapab ed ou ranforsi ou konviksyon.

7 Letid personnel lo bann size presi i kapab ed ou reponn bann kestyon, tir bann dout dan ou lespri e ranforsi ou bann konviksyon. (Akt 17:11) Nou annan plizyer piblikasyon ki kapab ed ou fer sa. Bokou ki’n etidye sa brosir The  Origin of Life—Five Questions Worth Asking ek sa liv Is There a Creator Who Cares About You? in vwar ki sa in ed zot en kantite. Bokou zenn in osi kontan sa seri What Does the Bible Really Teach?ki lo jw.org. Ou kapab trouv li anba BIBLE TEACHINGS. Sak leson dan sa seri in ganny ekrir pour ed ou ranforsi ou konviksyon lo en topik Labib.

8 Ou en etidyan Labib, alor i kapab ki ou deza konn larepons serten kestyon dan sa bann leson. Me eski ou asire ki sa i larepons? Sa bann leson pou ed ou reflesir byen lo diferan verse e i annan en lespas pour ou ekri akoz ou krwar sa. Sa pou ed ou konnen ki mannyer pour eksplik ou krwayans avek lezot. Si ou annan akse avek sa seri “What Does the Bible Really Teach?” lo Enternet, ou kapab servi li dan ou letid personnel pour ed ou ranforsi ou konviksyon.

9 Ou bezwen konvenk ou lekor ki sa i laverite. Sa pou ed ou prepare pour batize. En ser adolesan ti dir: “Avan mon ti deside batize, mon ti etidye Labib e vwar ki sa i sa vre larelizyon. Sak zour ki pase, mon vin pli konvenki.”

OU AKSYON

10. Akoz i rezonnab pour ekspekte ki en Kretyen ki’n batize ti pou fer bann aksyon ki demontre son lafwa?

10 Labib i dir: “Lafwa alor par limenm, si i pa akonpannyen par laksyon, i mor.” (Zak 2:17) Si ou vreman asire ki sa i laverite, ou pou montre li atraver ou aksyon. Ou pou annan sa ki Labib i apel “en kondwit sen” e “bann aksyon ki demontre ki [ou] annan en devosyon pour Bondye.”Lir 2 Pyer 3:11, NW. [2](Vwar lezot not.)

11. Eksplik sa lekspresyon “kondwit sen.”

11 Kisisa “en kondwit sen”? Si ou kondwit i sen, ou pir moralman. Par egzanp, mazin sa dernyen sis mwan ki’n pase. Ler ou ti ganny tante pour fer en keksoz mal, eski ou ti reflesir byen lo  kwa ki byen e kwa ki mal? (Ebre 5:14) Eski ou rapel bann moman spesifik kot ou pa ti les ou ganny tante oubyen enfliyanse avek bann kanmarad lekol? Kot lekol, eski ou en bon legzanp pour lezot? Eski ou reste fidel avek Zeova oubyen eski ou esey vin parey bann manrmay dan ou laklas pour ou pa ganny sikannen? (1 Pyer 4:3, 4) Nou konnen ki personn pa parfe. Par ler, menm bann ki’n servi Zeova pour plizyer lannen i kapab en pe timid e vwar li difisil pour pres avek lezot. Me, en dimoun ki’n dedye son lavi avek Bondye pou fyer ki i en Temwen Zeova e i montre sa par son kondwit pir.

12. Nonm serten “bann aksyon ki demontre ki [nou] annan en devosyon pour Bondye” e eksplike ki mannyer nou devret vwar zot.

12 Kisisa “bann aksyon ki demontre ki [nou] annan en devosyon pour Bondye”? Zot enkli ou bann aktivite dan kongregasyon, tel parey asiste renyon e al predikasyon. Me zot osi enkli bann aktivite ki lezot pa vwar, tel parey ou bann lapriyer ki ou fer an prive e ou letid personnel. En dimoun ki’n dedye son lavi avek Zeova pa pou vwar sa bann aktivite konman en fardo. I pou santi parey Lerwa David, ki ti dir: “O mon Bondye, mon pran plezir pour fer ou lavolonte e ou lalwa i o profon dan mwan.”Psonm 40:8.

Eski ou priy pour bann keksoz spesifik e ki sa i montre konsernan ou lanmour pour Zeova?

13, 14. Kwa ki kapab ed ou fer “bann aksyon ki demontre ki [ou] annan en devosyon pour Bondye” e ki byenfe serten zenn in gannyen apre ki zot in servi sa?

13 Pour ed ou fikse bann lobzektif, nou annan en worksheet lo paz 308 ek 309 dan sa liv Questions Young People Ask—Answers That Work, Volim 2. Lo sa worksheet ou kapab ekri ou larepons pour bann kestyon tel parey: “Eski ou priy pour bann keksoz spesifik e ki sa i montre konsernan ou lanmour pour Zeova?” “Ki ou etidye dan ou letid personnel?” “Eski ou al predikasyon menm si ou paran pa ale?” Lo sa worksheet i osi annan lespas pour ou ekri okenn lobzektif ki ou ti a kontan fikse konsernan lapriyer, letid personnel ek predikasyon.

14 Bokou zenn ki mazin batize in vwar sa worksheet konman en keksoz itil. En zenn ser ki apel Tilda ti dir: “Mon ti servi bann worksheet pour fikse bann lobzektif. Mon ti atenn mon bann lobzektif enn par enn e mon ti pare pour batize apepre enn an pli tar.” En zenn frer ki apel Patrick osi ti reisi. I dir: “Mon ti deza konn mon bann lobzektif, me ler mon ti ekri zot sa ti ed mwan fer plis zefor pour atenn zot.”

Eski ou ti pou kontinyen servi Zeova menm si ou paran ti arete? (Vwar paragraf 15)

15. Eksplike akoz dedikasyon i devret en desizyon personnel.

15 Enn bann kestyon lo sa worksheet i demande: “Eski ou ti pou servi Zeova menm si ou paran ek zanmi ti arete?” Ler ou dedye ou lavi avek Zeova e batize, ou pou annan ou prop relasyon  avek li. Alor, sa ki ou fer pour Zeova pa devret depan lo ou paran oubyen okenn lezot dimoun. Ou kondwit sen ek bann aksyon ki demontre ki ou annan en devosyon pour Bondye i montre ki ou konvenki ki ou annan laverite e ki ou anvi swiv bann standar Bondye. Byento ou pou kalifye pour batize.

OU LAPRESYASYON

16, 17. (a) Kwa ki devret pous en dimoun pour vin en Kretyen? (b) Ki legzanp nou kapab servi pour eksplik nou lapresyasyon pour ranson?

16 En zour, en msye ki ti konn Lalwa Moiz tre byen, ti demann Zezi: “Lekel pli gran konmannman dan Lalwa?” Zezi ti reponn: “Kontan Senyer ou Bondye avek tou ou leker, avek tou ou lam, e avek tou ou lespri.” (Matye 22:35-37) Zezi ti eksplike ki lanmour pour Zeova i devret sa rezon ki en dimoun i batize e vin en Kretyen. Enn parmi bann pli bon fason pour ranforsi ou lanmour pour Zeova se pour medit lo ranson, pli gran kado ki Bondye in donn limanite. (Lir 2 Korentyen 5:14, 15; 1 Zan 4:9, 19.) Ler ou fer sa, ou pou anvi montre ki ou apresye sa zoli kado.

 17 Annou vwar en legzanp ki eksplik sa ki ou lapresyasyon pour sakrifis Zezi i devret pous ou pour fer: Meton ou pe noye e en dimoun i sov ou. Eski ou ti pou zis al se ou, sanz ou lenz e bliye ki sa dimoun in fer pour ou? Non! O kontrer, ou ti pou demontre ou lapresyasyon anver sa dimoun ki’n sov ou pour larestan ou lavi! Dan menm fason, nou devret toultan demontre nou lapresyasyon anver Zeova ek Zezi pour ranson. Apre tou, nou dwa zot nou lavi! Zot in sov nou dan pese ek lanmor. Vi ki zot kontan nou, nou annan sa lespwar pour viv pour touzour dan en Paradi lo later!

18, 19. (a) Akoz ou pa devret per pour vin pour Zeova? (b) Ki mannyer ou ganny en pli bon lavi ler ou servi Zeova?

18 Eski ou apresye tou sa ki Zeova in fer pour ou? Si wi, dedikasyon ek batenm i sa bon keksoz pour ou fer. Ou dedikasyon i en promes avek Bondye ki ou pou fer son lavolonte pour touzour. Eski ou devret per pour fer sa promes? Non! Zeova i anvi sa ki pli bon pour ou e i pou rekonpans tou bann ki fer son lavolonte. (Ebre 11:6) Ler ou dedye ou lavi avek Bondye e batize, ou lavi pa pou vin pli pir, non, i pou vin pli meyer! En frer ki annan 24 an e ki ti batize avan ki i ti vin en adolesan, i dir, “I vre ki si mon ti pli gran mon ti pou’n pli byen konpran, me vi ki mon ti’n pran sa desizyon pour dedye mon lavi avek Zeova, sa ti ed mwan pour pa tay deryer keksoz dan sa lemonn e sa ti vin en proteksyon pour mwan.”

Satan i egois e i pa enterese avek ou

19 Zeova i anvi sa ki pli bon pour ou. Par kont, Satan i egois e i pa enterese avek ou. I pa kapab donn ou nanryen ki bon si ou swiv li. Ki mannyer i kapab donn ou en keksoz ki li menm li i napa? I napa bon nouvel e i napa okenn lespwar. Sel keksoz ki i annan ki i kapab donn ou se en move lavenir!Revelasyon 20:10.

20. Ki en zenn i kapab fer pour progrese ziska ki i dedye son lavi e batize? (Vwar osi sa bwat “Pour ed ou fer progre.”)

20 Dedye ou lavi avek Zeova i sa pli bon desizyon ki ou pou fer dan ou lavi. Eski ou’n pare pour fer sa? Si ou’n pare, pa per pour fer sa promes. Me si ou santi ki ou pa ankor pare, servi bann sizesyon dan sa lartik pour kontinyen fer progre. Pol ti ankouraz bann frer ek ser Filipyen pour kontinyen fer progre. (Filipyen 3:16, NW) Si ou aplik sa konsey, byento ou pou anvi dedye ou lavi avek Zeova e batize.

^ [1] (paragraf 4) Romen 12:1: “Alor, mon bann frer, mon sipliy zot par konpasyon Bondye pour nou, ofer zot lekor konman en sakrifis vivan, sen e agreab devan Bondye, [“en servis sakre avek zot abilite pour rezonnen,” NW].”

^ [2] (paragraf 10) 2 Pyer 3:11, NW: “Vi ki tou sa bann keksoz pou fonn dan sa fason, gete ki kalite dimoun zot devret ete an sa ki konsern annan en kondwit sen ek bann aksyon ki demontre ki zot annan en devosyon pour Bondye.”