Skip to content

Al lo konteni

Ki mannyer ou kapab ranforsi nou linite Kretyen?

Ki mannyer ou kapab ranforsi nou linite Kretyen?

“Gras a li, tou bann diferan parti lekor i zwenn ansanm dan larmoni e korpere.”EFEZYEN 4:16.

KANTIK: 53, 107

1. Depi o konmansman, kwa ki’n idantifye travay Bondye?

DEPI o konmansman kreasyon, Zeova ek Zezi in touzour ini. Zeova ti kree Zezi avan tou lezot keksoz. Apre sa, Zezi ti travay avek li e i “ti o bor li konman en zouvriye abil.” (Proverb 8:30) Bann serviter Zeova osi ti korpere avek kanmarad dan sa travay ki zot ti annan pour fer. Par egzanp, Noe ek son fanmir ti konstri en lars ansanm. Pli tar, bann Izraelit ti travay ansanm pour konstri tabernak, demont li e anmenn li avek zot. Kot tanp, zot ti sante e zwe bann lenstriman lanmizik ansanm pour loue Zeova avek bann zoli lanmizik. Pep Zeova ti kapab fer tou sa bann keksoz akoz zot ti korpere avek kanmarad.Zenez 6:14-16, 22; Nonm 4:4-32; 1 Kronik 25:1-8.

2. (a) Kwa ki ti remarkab parmi bann Kretyen dan premye syek? (b) Ki kestyon nou pou diskite?

2 Bann Kretyen dan premye syek osi ti korpere avek  kanmarad. Zapot Pol ti eksplike ki menm si zot ti annan diferan abilite ek responsabilite, zot ti ini. Zot tou zot ti swiv zot Sef, Zezi Kri. Pol ti konpar zot avek en lekor ki annan plizyer diferan parti ki travay ansanm. (Lir 1 Korentyen 12:4-6, 12.) Me nou ozordi, ki mannyer nou kapab travay ansanm dan predikasyon, dan kongregasyon e dan nou fanmir?

KORPERE DAN PREDIKASYON

3. Ki vizyon zapot Zan ti gannyen?

3 Dan premye syek, zapot Zan ti ganny en vizyon kot set lanz ti pe soufle tronpet. Ler sa senkyenm lanz ti soufle son tronpet, Zan ti vwar “en zetwal ki ti’n tonm lo later sorti dan lesyel.” Sa “zetwal” ti servi en lakle pour ouver laport en trou byen fon e fernwanr. Premyerman, en lafimen epe ti sorti dan sa trou e apre en karo sotrel ti sorti dan sa lafimen. Dan plas fer ditor bann pye dibwa oubyen plant, sa bann sotrel ti atak bann “ki pa’n ganny marke avek sele Bondye lo zot fron.” (Revelasyon 9:1-4) Zan ti konnen ki en karo sotrel i kapab fer en pake dega parski zot ti’n deza fer li Lezip dan letan Moiz. (Egzod 10:12-15) Sa bann sotrel ki Zan ti vwar i reprezant bann Kretyen swazir ki pe pres en mesaz pwisan kont fo larelizyon. Plizyer milyon lezot ki annan sa lespwar pour viv lo later pour touzour in zwenn ansanm avek zot. Ansanm, zot ini dan sa travay predikasyon. Sa travay in ed bokou dimoun pour kit fo larelizyon e sorti anba kontrol Satan.

Nou kapab pres avek dimoun partou dan lemonn akoz nou korpere avek kanmarad

4. Ki travay bann serviter Bondye in gannyen pour fer e ki sel fason zot kapab fer sa?

4 Nou’n ganny sa responsabilite pour pres sa “Bonn Nouvel” avek dimoun partou dan lemonn avan lafen i arive. Sa i en ta travay! (Matye 24:14; 28:19, 20) Nou bezwen envit tou bann ki “swaf” pour bwar “delo lavi,” savedir nou bezwen ansenny laverite dan Labib avek tou bann ki anvi konpran li. (Revelasyon 22:17) Me pour arive fer sa, nou bezwen “byen rasanble ansanm” e korpere avek kanmarad dan kongregasyon.Efezyen 4:16.

5, 6. Ki mannyer nou ini anmezir nou pres sa bon nouvel?

5 Nou bezwen byen organiz nou predikasyon pour zwenn otan dimoun posib. Bann lenstriksyon ki nou gannyen dan nou kongregasyon i ed nou fer sa. Apre ki nou’n zwenn pour predikasyon, nou al koz avek bann dimoun konsernan sa bon nouvel Rwayonm. Nou osi ofer zot bann piblikasyon baze lo Labib. Anfet, nou’n donn plizyer milyon sa bann piblikasyon partou dan lemonn. Par ler nou ganny demande pour partisip dan bann kanpanny spesyal. Ler ou fer sa, ou ini avek plizyer milyon lezot dan lemonn ki pe pres  menm mesaz! Ou osi pe travay avek bann lanz ki pe ed pep Bondye pres sa bon nouvel.Revelasyon 14:6.

6 Pa i eksitan pour lir dan Yearbook rezilta ki sa travay predikasyon in anmennen partou dan lemonn! Mazin osi partou dan lemonn ki mannyer nou ini anmezir nou envit dimoun nou bann lasanble e laba nou tou nou ganny menm lansennyman. I annan bann diskour, pyes teat ek demonstrasyon ki ankouraz nou pour donn Zeova nou meyer. Nou osi ini avek nou bann frer ek ser partou dan lemonn ler nou asiste Memoryal tou le-z-an. (1 Korentyen 11:23-26) Nou zwenn ansanm menm dat, le 14 Nizan, apre soley kouse pour demontre nou lapresyasyon pour sa ki Zeova in fer pour nou e pour obei lord Zezi. Dan bann semenn avan Memoryal, nou travay ansanm pour envit otan dimoun posib pour zwenn ansanm avek nou pour sa levennman enportan.

7. Ki nou kapab fer anmezir nou travay ansanm?

7 En sotrel pa kapab fer bokou dega li tousel. Pareyman, nou tousel nou pa kapab pres avek tou dimoun. Me vi ki nou travay ansanm, nou kapab koz avek plizyer milyon dimoun lo Zeova e ed serten loue e onor li.

KORPERE DAN KONGREGASYON

8, 9. (a) Ki legzanp Pol ti servi pour ansenny bann Kretyen pour reste ini? (b) Ki mannyer nou kapab korpere dan kongregasyon?

8 Pol ti eksplik bann Efezyen ki mannyer kongregasyon i organize e i ti dir ki tou dimoun dan kongregasyon i bezwen “grandi dan tou fason.” (Lir Efezyen 4:15, 16, NW.) [1](Vwar lezot not.) Pol ti servi legzanp en lekor pour eksplike ki sak Kretyen i kapab ed kongregasyon reste ini e swiv Zezi, Sef kongregasyon. I ti dir ki tou parti lekor i korpere “akoz bann diferan zwentir i fer sa ki neseser.” Alor ki swa nou zenn oubyen vye, an bonn sante oubyen non, ki sakenn ant nou i devret fer?

Ki mannyer ou kapab ed kongregasyon reste ini?

9 Zezi in swazir bann ansyen pour diriz kongregasyon e i anvi nou respekte zot e swiv bann direksyon ki zot donn nou. (Ebre 13:7, 17) I pa toultan fasil pour fer sa. Me nou kapab demann Zeova led. Son lespri sen i kapab ed nou obei nenport lenstriksyon ki bann ansyen i donn nou. Mazin osi lo ki kantite nou kapab ed kongregasyon ler nou annan limilite e korpere avek bann ansyen. Nou kongregasyon pou ini e nou lanmour pour kanmarad pou vin pli for.

10. Ki mannyer bann asistan ministeryel i ede pour ki i annan linite dan kongregasyon? (Vwar portre lo paz 18.)

10 Bann asistan ministeryel osi i ede fer kongregasyon ini. Zot travay dir pour ed bann ansyen e nou apresye tou sa ki zot fer. Par egzanp, bann asistan ministeryel i fer sir ki nou annan ase piblikasyon pour servi dan  predikasyon e zot akeyir bann viziter ki vin nou renyon. Zot osi travay dir pour fer bann reparasyon lo Lasal Rwayonm e gard li prop. Ler nou korpere avek sa bann frer, nou ini e servi Zeova dan en fason organize.—Konpar Akt 6:3-6.

11. Ki bann zenn i kapab fer pour ede fer kongregasyon ini?

11 Serten ansyen in travay vreman dir dan kongregasyon pour plizyer lannen. Me petet zot pa kapab fer sa kantite ki zot ti pou kontan parski laz pe antre. Bann zenn frer i kapab ede. Si zot ganny formen, zot kapab desarz plis responsabilite dan kongregasyon. Ler bann asistan ministeryel i travay dir, petet zot pou kapab servi konman bann ansyen dan kongregasyon pli tar. (1 Timote 3:1, 10) Serten zenn ansyen in menm fer plis progre. Aprezan zot pe servi konman sirveyan rezyonal e pe ed bann frer ek ser dan plizyer kongregasyon. Nou kontan ler bann zenn i volonterman servi bann frer ek ser.Lir Psonm 110:3; [2] Eklezyast 12:1. [3](Vwar lezot not.)

KORPERE DAN FANMIR

12, 13. Kwa ki kapab ed tou dan fanmir korpere avek kanmarad?

12 Ki mannyer nou kapab ed bann manm nou fanmir pour korpere avek kanmarad? Ladorasyon Fanmir ki nou fer sak semenn i kapab ed nou. Ler paran ek zanfan i pas letan ansanm pour aprann konn Zeova, zot lanmour pour kanmarad i vin pli for. Pandan sa letan, zot kapab fer repetisyon lo sa ki zot pou dir dan predikasyon e sa i ed zot pour pli byen prepare. Deplis, ler zot tann kanmarad koz lo laverite e vwar ki tou dimoun dan fanmir i kontan Zeova e anvi fer li plezir, zot vin pli pros avek kanmarad.

Ler en msye ek madanm i kontan Zeova e servi li ansanm, zot pou ere e ini dan zot maryaz

13 Ki mannyer en msye ek madanm i kapab korpere avek kanmarad? (Matye 19:6) Ler zot tou le de zot kontan Zeova e servi li ansanm, zot pou ere e ini dan zot maryaz. Zot osi devret montre lafeksyon pour kanmarad, parey Abraam ek Sara, Izaak ek Rebeka e Elkana ek Ana ti fer. (Zenez 26:8; 1 Samyel 1:5, 8; 1 Pyer 3:5, 6) Ler en msye ek son madanm i fer sa, zot ini avek kanmarad e vin pli pros avek Zeova.Lir Eklezyast 4:12. [4](Vwar lezot not.)

Ladorasyon Fanmir i kapab ed bann zenn ek aze pour vin pli pros avek kanmarad (Vwar paragraf 12, 15)

14. Si ou msye oubyen ou madanm pa pe servi Zeova, ki ou kapab fer pour gard ou maryaz for?

14 Labib i dir klerman ki nou pa devret marye avek en dimoun ki pa servi Zeova. (2 Korentyen 6:14) Par kont, i annan bann frer ek ser ki’n marye avek en dimoun ki pa en Temwen Zeova. Serten ti aprann laverite apre ki zot ti’n marye e zot konzwen pa’n vin Temwen. I kapab ki lezot ti’n marye avek en serviter Zeova, me zot msye oubyen madanm in kit kongregasyon. Bann Kretyen ki dan sa sityasyon i fer  tou sa ki zot kapab pour gard zot maryaz for par obei bann konsey Labib. I pa toultan fasil pour fer sa. Par egzanp, Mary ek son msye David, ti servi Zeova ansanm. Me apre, David ti aret al renyon. Kantmenm sa, Mary ti kontinyen fer son mye pour vin en bon madanm e demontre bann kalite Kretyen. I ti osi ansenny son sis zanfan lo Zeova e kontinyen al son bann renyon ek lasanble. Plizyer lannen pli tar, ler bann zanfan ti grandi e kit lakour, Mary ti kontinyen servi Zeova menm si i ti bokou pli difisil pour li. Me apre, David ti konmans lir bann magazin ki Mary ti’n kite pour li. Avek letan, i ti konmans asiste detrwa renyon ankor. Son pti zanfan ki ti annan si-z-an ti toultan anmas en plas pour li e si David pa ti vin lasal, son pti zanfan ti pou dir, “Granpapa, mon ti mank ou ozordi dan renyon.” David ti retourn kot Zeova apre 25 an e li ek son madanm i kontan ki zot pe servi Zeova ansanm ankor.

15. Ki mannyer bann koup ki’n marye depi lontan i kapab ed bann pli zenn?

15 Satan pe atak bann fanmir ozordi. Sa i en rezon akoz en msye ek madanm i bezwen korpere avek kanmarad. Nenport ki kantite letan ou’n marye, mazinen ki ou kapab dir oubyen fer pour ranforsi ou maryaz. Si ou en koup ki’n marye depi lontan, ou kapab en bon legzanp pour bann zenn koup. Petet ou kapab envit en zenn koup pour asiste ou Ladorasyon Fanmir. Zot pou vwar ki nenport ki kantite letan ki en koup in marye, zot devret montre lafeksyon pour kanmarad e ini.Tit 2:3-7.

“ANNOU MONT LO MONTANNY ZEOVA”

16, 17. Ki bann serviter Bondye ki ini i enpasyan pour vwar?

16 Ler bann Izraelit ti al bann lafet Zerizalenm, zot ti korpere avek kanmarad. Zot ti prepar tou sa ki zot ti bezwen pour sa traze. Apre, zot ti vwayaz  ansanm e ed kanmarad. Kot tanp, zot tou zot ti loue e ador Zeova ansanm. (Lik 2:41-44) Ozordi, anmezir ki nou prepar nou pour viv dan nouvo lemonn, nou bezwen ini e fer tou sa ki nou kapab pour korpere avek kanmarad. Eski ou kapab mazin diferan fason ki ou kapab fer sa pli byen?

17 Bann dimoun dan sa lemonn i annan diferan lopinyon e zot menm lager lo bokou keksoz. Me gran mersi nou annan Zeova ki’n ed nou pour anpe e konpran laverite! Son pep partou dan lemonn pe ador li dan fason ki li i anvi. Sirtou dan sa bann dernyen zour, pep Zeova i pli ini ki zanmen oparavan. Zis parey Izai ek Mika ti profetize, nou pe mont lo “montanny Zeova” ansanm. (Izai 2:2-4; lir Mika 4:2-4.) [5](Vwar lezot not.) Pa nou pou kontan a lavenir ler tou dimoun lo later i “byen rasanble ansanm” e korpere avek kanmarad pour ador Zeova!

^ [1] (paragraf 8) Efezyen 4:15, 16, NW: 15 Okontrer an proklaman laverite avek lanmour, nou devre grandi dan tou fason an Kris, nou sef. 16 Gras a li, tou bann diferan parti lekor i zwenn ansanm dan larmoni e korpere akoz bann diferan zwentir i fer sa ki neseser. Ler sak parti lekor i travay konman fodre, alor sa i kontribye pour ki lekor antye i kontinyen grandi e devlope dan lanmour.”

^ [2] (paragraf 11) Psonm 110:3: “Ou pep pou ofer zot lekor volonterman, zour ki ou rasanble ou larme. Ou annan ou group zennzan ki zoli e sen, zot parey bann gout laroze ki sorti dan gran maten.”

^ [3] (paragraf 11) Eklezyast 12:1: “Alor, mazin ou Gran Kreater letan ou ankor zenn, avan ki bann zour difisil i konmanse e bann lannen i arive kot ou pou dir: ‘Mon napa gou pour viv.’”

^ [4] (paragraf 13) Eklezyast 4:12: “En dimoun i kapab pli for ki en lot dimoun ki tousel, me de dimoun ansanm pou kapab reziste li. En lakord ki’n tres an trwa pa fasil pour kase.”

^ [5] (paragraf 17) Mika 4:2-4: 2 E bokou nasyon pou ale e dir: ‘Vini e annou mont lo montanny Zeova e kot lakaz Bondye Zakob. I pou ansenny nou konsernan son semen e nou pou mars lo son santye.’ Parski lalwa pou sorti Siyon e parol Zeova pou sorti Zerizalenm. 3 I pou sirman pas zizman lo bann nasyon e i pou remet bann keksoz drwat konsernan bann nasyon pwisan dan lwen. Zot pou forz zot lepe an pyos e zot lans an sizay. Nasyon pa pou lev lepe kont nasyon e zot pou nepli aprann lager. 4 Zot pou asize, sakenn anba son pye rezen e anba son pye fig e personn pa pou fer zot per, parski labous Zeova bann larme ki’n dir sa.”