NOU predikasyon i enportan e i annan valer. Me pa tou dimoun ki nou pres avek ki konpran sa. Menm si dimoun i enterese avek sa ki Labib i dir, zot pa toultan santi ki i enportan pour etidye Parol Bondye avek nou.

Pran par egzanp Gavin. I ti pe asiste renyon kot Lasal Rwayonm, me i pa ti anvi etidye Labib. Gavin i dir ki i pa ti konn gran keksoz lo Labib e i pa ti anvi ki lezot i konn sa. I ti per ki i ti pou ganny demande pour zwenn en larelizyon e i pa ti anvi ganny anbete. Ki ou panse? Eski i ti posib pour ed Gavin? Mazin lo sa bon lefe ki bann lansennyman Labib i kapab annan lo en dimoun. Zeova ti dir avek bann Izraelit: “Mon parol pou degoute parey laroze, i pou parey bann pti grenas lo zerb.” (Deterononm 31:19, 30; 32:2) I byen pour aprann detrwa keksoz konsernan laroze e konpar li avek nou predikasyon, pour nou kapab ed “tou [“sort kalite,” NW] dimoun”.​—1 Timote 2:3, 4.

 KI MANNYER NOU PREDIKASYON I KAPAB PAREY LAROZE?

Laroze i dous. Laroze i ganny formen gradyelman, anmezir ki limidite dan ler i transformen pour vin bann gout delo. Ki mannyer parol Zeova ti “degoute parey laroze”? I ti koz avek son pep zantiman avek ladouser e montre ki i ti enterese avek zot. Nou imit li ler nou demontre respe pour krwayans lezot. Nou ankouraz zot pour rezonn pour zot menm e fer zot prop desizyon. Ler nou demontre sa kalite lentere personnel, dimoun pou pli pare pour aksepte sa ki nou dir e nou predikasyon pou vin pli efikas.

Laroze i rafresir. Nou predikasyon pou rafresi lezot ler nou mazin lo diferan fason pour ed zot aprann plis lo laverite. En frer ki apel Chris, ki ti premye pour ofer Gavin en letid Labib, pa ti esey met presyon lo li pour aksepte. O kontrer, i ti esey rod diferan fason pour fer Gavin santi li pli konfortab pour diskit lo Labib. Chris ti dir avek Gavin ki i annan en mesaz enportan ki ganny diskite dan Labib e si i aprann konn sa mesaz, sa pou ed li konpran bann renyon pli byen. Apre sa, Chris ti eksplike ki se bann profesi Labib ki ti konvenk li personnelman ki Labib i vre. Pour fini kont, zot ti fer bokou diskisyon lo ki mannyer bann profesi ti ganny akonplir. Sa bann konversasyon ti rafresi Gavin e i ti finalman aksepte en letid Labib.

Laroze i enportan pour lavi. Pandan letan so e sek an Izrael, lapli i kapab pa tonbe pour plizyer mwan. Si i napa sa limidite ki laroze i donnen, bann plant i sek e mor. Zeova ti predir ki dan nou letan i ti pou konmsi i annan en lasesres, setadir, ki dimoun ti pou swaf “pour antann parol Zeova.” (Amos 8:11) I ti promet ki bann Kretyen swazir ti pou vin “parey laroze ki sorti kot Zeova” anmezir ki zot pres sa bon nouvel Rwayonm, avek led “lezot mouton.” (Mika 5:7; Zan 10:16, NW) Sa mesaz ki nou prese i form parti sa provizyon Zeova pour donn lavi sa bann ki swaf laverite. Eski sa mesaz i annan valer pour nou?

Laroze i en benediksyon sorti kot Zeova. (Deterononm 33:13) Nou predikasyon i kapab vin en benediksyon ouswa en kado pour sa bann ki aksepte. Letid Labib ti en benediksyon pour Gavin akoz i ti ed li trouv larepons tou son bann kestyon. I ti progres vit, batize e ozordi i kontan pour pres sa bon nouvel Rwayonm avek son madanm Joyce.

Temwen Zeova pe ranpli later avek bon nouvel Rwayonm

APRESYE OU PREDIKASYON

Ler nou konpar nou predikasyon avek laroze, sa i kapab ed nou pour konpran ki nou bann zefor personnel dan predikasyon i annan valer. Ki mannyer sa? Bann senp gout delo pa kapab fer gran keksoz, me kot i annan plizyer milye gout laroze, later i ranpli avek limidite. Pareyman, sa ki nou fer personnelman dan predikasyon i kapab paret ptigin pour nou. Me avek zefor plizyer milyon serviter Zeova, en temwannyaz i ganny donnen “partou dan lemonn.” (Matye 24:14) Eski nou predikasyon pou vin en benediksyon sorti kot Zeova pour lezot? Wi, nou mesaz pou vin zis parey laroze, ki dous, rafresisan e enportan pour lavi!