OZORDI mon annan 91 an e mon ankor rapel bann parol ki mon pti ser Araceli ti dir mwan en bann letan pase. I ti kriy avek mwan dan lakoler e dir: “Aret koz avek mwan. Mon pa oule tann nanryen ankor lo ou larelizyon mwan. I fatig mon latet sa. Mon pa kontan ou!” Sa bann parol ti bles mwan en kantite. Me zis parey Eklezyast 7:8 i dir, “vomye lafen en keksoz ki son konmansman.”Felisa.

Felisa: Mon’n grandi dan en fanmir pov Lespanny. Mon fanmir ti Katolik e nou ti vreman relizye. Anfet, 13 dimoun dan mon fanmir ti swa pret ouswa bann ki travay pour legliz. Manman mon kouzen ti en pret e ansenyan dan en lekol Katolik. Apre ki i ti mor, Lepap John Paul II ti onor li par dir ki i ti en sen. Mon papa ti en forzron e mon manman li i ti travay dan bann plantasyon. I ti annan wit nou an tou e mwan ki ti pli vye.

Ler mon ti annan 12 an, lager sivil ti deklare Lespanny. Apre lager, mon papa ti ganny mete dan prizon akoz gouvernman pa ti kontan son bann nide politik. I ti difisil pour mon manman ganny ase manze pour donn nou tou. Alor i ti anvoy mon trwa pti ser Araceli, Lauri ek Ramoni pour al reste avek bann leser dan en kouvan dan lavil Bilbao. Laba, mon bann ser ti pou ganny ase manze.

Araceli: Sa letan mon ti annan 14 an, Lauri ti annan 12 an e Ramoni ti annan 10 an. Nou ti mank nou fanmir en kantite. Dan kouvan, nou ti fer louvraz netwayaz. De-z-an pli tar, bann leser ti anvoy nou Zaragoza, dan en pli gran kouvan pour bann dimoun aze. Nou ti bezwen travay dir pour netway lakwizin e nou ti fatige.

Felisa: Ler mon bann ser ti ganny anvoye dan sa kouvan Zaragoza, mon manman ek mon tonton, ki ti sa pret dan nou rezyon, ti deside pour anvoy mwan osi laba. Zot pa ti anvi mon vwar en  garson ki ti dakor avek mwan. Mon ti kontan pour al pas letan dan en kouvan akoz mon ti kontan Bondye. Mon ti al legliz toulezour e mon ti menm anvi vin en misyonner Katolik parey mon kouzin Lafrik.

Gos: Kouvan Zaragoza, Lespanny; drwat: tradiksyon Labib Nácar-Colunga

Me dan kouvan mon ti santi ki mon pa ti kapab fer en ta keksoz ki mon ti anvi. Bann leser pa ti ankouraz mwan pour al servi Bondye dan en lot pei parey mon ti a kontan. Alor enn an pli tar, mon ti retourn kot mwan e pran swen avek mon tonton ki ti pret. Mon ti netway son lakaz e tou le swar nou ti servi saple pour fer lapriyer. Mon ti osi kontan aranz bann fler dan legliz e abiy bann stati Mari ek lezot sen.

Araceli: Ler mon ti Zaragoza, mon ti fer bann premye ve pour vin en leser. Apre sa bann leser ti deside separ mwan avek mon bann ser. Alor zot ti anvoy mwan dan en kouvan Madrid e Lauri li i ti ganny anvoye en kouvan Valencia. Ramoni li i ti reste Zaragoza. Ler mon ti Madrid mon ti fer bann dezyenm ve pour vin en leser. Bokou dimoun ti vin reste dan kouvan, tel parey bann etidyan ek bann aze. Alor i ti annan bokou travay pour fer. Mwan mon ti travay dan lopital kouvan.

Mon ti enpasyan pour konmans viv konman en leser. Mon ti krwar nou ti pou pas bokou letan pour lir e aprann Labib. Me mon ti dezapwente. Personn pa ti servi Labib, ni menm koz lo Bondye oubyen Zezi. Mon ti aprann en pti pe langaz Laten, etidye lavi bann sen Katolik e ador Mari. Me laplipar ditan nou ti zis travay dir.

Mon ti konmans santi mwan strese e enkyet. Mon ti santi ki mon ti devret pe ganny larzan pour ed mon fanmir, dan plas travay dan en kouvan pour fer lezot dimoun vin ris. Mon ti koz avek sa leser ki ti ansarz lo sa ki ti pe trakas mwan e dir li ki mon ti anvi kite. Me i ti tak mwan dan en kaso. I ti krwar sa ti pou fer mwan reste.

Apre sa, zot ti larg mwan, me ler zot ti realize ki mon ti ankor anvi aret travay dan kouvan, zot ti tak mwan dan kaso ankor. Apre trwa fwa ki zot ti’n tak mwan, zot ti dir mwan ki mon ti kapab kite si mon ti ekri sa: “Mon pe kite akoz mon prefere ador Satan dan plas Bondye.” Mon ti soke. Mon ti vreman anvi ale, me zanmen mon ti pou ekri sa ki zot ti’n demann mwan. Finalman, mon ti dir zot ki mon anvi koz avek en pret e mon ti rakont li tou sa ki ti’n arive. I ti ganny permisyon avek levek pour reanvoy mwan kouvan Zaragoza. Detrwa mwan pli tar, mon ti ganny permisyon pour kite. Pa bokou letan apre, Lauri ek Ramoni osi ti kit kouvan.

 EN LIV KI TI DIVIZ NOU

Felisa

Felisa: En pe letan pli tar, mon ti marye e al reste Cantabria, en provens Lespanny. Mon ti kontinyen al lanmes regilyerman. En zour Dimans dan legliz, sa pret ti kriy avek lakoler, “Get sa liv!” I ti montre nou sa liv The Truth That Leads to Eternal Life. I ti dir, “Si en dimoun in donn ou enn sa liv, donn mwan oubyen zet li!”

Mon ti napa enn sa liv, me mon ti anvi enn. Detrwa zour pli tar, de madanm ti pas kot mwan. Zot ti bann Temwen Zeova e zot ti donn mwan sa liv. Mon ti lir li sa menm zour swar. Ler sa de madanm ti retournen, zot ti demann mwan si mon ti anvi etidye Labib e mon ti dir zot wi.

Sa liv Truth

Mon ti toultan anvi fer plezir Bondye. Mon ti aprann laverite lo Zeova e mon ti konmans kontan li en kantite. Mon ti anvi koz avek tou dimoun lo li. Mon ti batize an 1973. Ler mon ti kapab, mon ti esey koz avek mon fanmir lo laverite. Me mon fanmir, espesyalman mon ser Araceli, ti ensiste ki sa ki mon krwar ladan ti fo.

Araceli: Vi ki mon ti’n telman pas martir dan kouvan, mon ti ankoler e mon pa ti satisfe avek mon larelizyon. Malgre tousala, mon ti kontinyen al lanmes dan Dimans e mon ti priy avek saple toulezour. Mon ti ankor anvi konpran Labib e mon ti demann Bondye led. Apre, Felisa ti koz avek mwan lo sa ki i ti’n aprann. I ti sitan eksite konsernan sa ki i ti krwar ki mon ti krwar i ti fol. Mon pa ti dakor avek sa ki i ti pe dir.

Araceli

Pli tar, mon ti retourn Madrid pour travay e apre mon ti marye. Diran bann lannen, mon ti remarke ki dimoun ki ti al lanmes regilyerman pa ti vreman viv dapre bann lansennyman Zezi. Alor mon ti aret al lanmes. Mon ti nepli krwar dan bann sen oubyen dan lanfer dife e mon pa ti krwar ki en pret i kapab pardonn pese. Mon ti menm zet tou mon bann zidol. Mon pa ti konnen si sa ki mon ti pe fer ti byen. Mon ti dezapwente, me mon ti kontinyen priy Bondye: “Mon anvi konn ou. Ed mwan!” Mon rapel ki bann Temwen Zeova ti tap mon laport plizyer fwa, me mon pa ti zanmen ouver laport. Mon ti napa konfyans dan okenn larelizyon.

 Mon ser Lauri ti pe reste Lafrans e Ramoni ti pe reste Lespanny. Apepre lannen 1980, zot ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova. Mon ti asire ki, zis parey Felisa, zot pa ti realize ki zot ti pe aprann en bann mansonz. Pli tar, mon ti zwenn Angelines, enn mon vwazen e nou ti vin de bon zanmi. Li osi i ti en Temwen Zeova. Plizyer fwa Angelines ek son msye ti demann mwan si mon ti a kontan etidye Labib avek zot. Zot ti realize ki menm si mon ti dir ki mon pa ti enterese avek larelizyon, mon ti vreman anvi konn Labib. Finalman, mon ti dir zot: “Ale, mon ava etidye avek ou mwan, me si zis mon kapab servi mon prop Labib!” Mon ti annan tradiksyon Labib Nácar-Colunga.

FINALMAN LABIB I FER NOU INI

Felisa: Ler mon ti batize an 1973, i ti annan apepre 70 Temwen an Santander, ki kapital Cantabria. Nou ti bezwen vwayaz lwen pour pres avek tou dimoun dan sa plizyer santenn vilaz dan sa provens. Alor nou ti pran bis e ler nou ti ariv kot en vilaz nou ti pran loto pour al vizit lezot vilaz.

Diran bann lannen, mon ti etidye Labib avek bokou dimoun e 11 parmi zot ti batize. Laplipar dimoun ki mon ti etidye avek ti Katolik. Mon ti bezwen pran pasyans avek zot. Zis parey mwan, zot ti bezwen letan pour realize ki sa ki zot ti krwar ti fo. Mon ti konnen ki zis Labib ek lespri sen Zeova ki kapab ed en dimoun sanz son fason panse e konpran laverite. (Ebre 4:12) Mon msye Bienvenido, ki ti en zofisye lapolis avan, ti batize an 1979 e mon manman ti konmans etidye Labib pa bokou letan avan i mor.

Araceli: Ler mon ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova, mon ti santi ki mon pa ti kapab tro krwar zot. Me avek letan, mon ti nepli santi koumsa. Bann Temwen pa ti zis ansenny Labib me zot ti osi obei son bann lansennyman. Mon lafwa dan Zeova ek Labib ti konmans vin for e mon ti santi mwan pli ere. Serten mon bann vwazen ti remark sa sanzman e zot ti dir mwan, “Araceli, kontinyen lo sa semen ki ou’n pran!”

Mon rapel mon ti priye, “Zeova, mersi pour pa abandonn mwan e ki ou’n donn mwan sitan bokou loportinite pour ganny sa ki mon ti pe rode, setadir, vre konnesans sorti dan Labib.” Mon ti osi demann mon ser Felisa pour pardonn mwan pour sa bann move parol ki mon ti’n dir li. Depi sa letan, dan plas argimante avek kanmarad, nou ti kontan koz lo Labib. Mon ti batize an 1989 a laz 61 an.

Felisa: Ozordi mon annan 91 an. Mon msye in mor e mon pa kapab fer en kantite parey avan. Me mon ankor lir Labib sak zour e mon al renyon ek predikasyon ler mon kapab.

Araceli: Mon kontan koz lo Zeova avek bann pret ek leser ki mon zwenn, petet akoz mon ti en leser. Mon’n ganny bann bon konversasyon avek detrwa zot e bokou zot in pran bann liv ek magazin. Mon ankor rapel ki ti arive avek en pret. Apre ki mon ti koz avek li detrwa fwa, i ti dakor avek sa ki mon ti pe dir. Apre i ti dir mwan: “Me kote mon kapab ale sa laz ki mon’n arive? Ki bann dimoun dan mon parwas ek mon fanmir ti pou dir?” Mon ti reponn: “Me ki Bondye pou dir?” I ti realize ki mon ti annan rezon e mon ti kapab vwar son sagrinasyon. Me i paret ki i ti napa sa kouraz pour li sanze.

Zanmen mon pou bliye ler mon msye ti dir mwan ki i anvi vin renyon avek mwan. I ti annan plis ki 80 an ler i ti vin son premye renyon e apre sa i pa ti zanmen mank en renyon. I ti etidye Labib e konmans prese. Mon annan bann bon souvenir avek li dan predikasyon. I ti mor de mwan avan i ti sipoze batize.

Felisa: Ler mon ti konmans servi Zeova, mon trwa pti ser ti opoz mwan. Me pli tar, zot osi zot ti aksepte laverite. Sa ti vreman enn parmi bann pli bon moman dan mon lavi. Apre sa, nou ti kontan pas letan ansanm e koz lo nou Bondye Zeova ek son Parol. A lafen defen, nou tou nou ti pe ador Zeova. *

^ par. 29 Araceli i annan 87 an, Felisa i annan 91 an e Ramoni i annan 83 an. Zot ankor pe servi Zeova fidelman. Lauri ti mor an 1990 e li osi i ti reste fidel avek Zeova.