Skip to content

Al lo konteni

Kontinyen lite pour ganny benediksyon Zeova

Kontinyen lite pour ganny benediksyon Zeova

“Ou’n lite kont Bondye e kont zonm, e ou’n ganny laviktwar.”ZENEZ 32:28.

KANTIK: 60, 38

1, 2. Kont kwa ki bann Temwen Zeova i bezwen lalit?

DEPI Abel ziska ozordi, tou serviter fidel Bondye in bezwen lalit. Zapot Pol ti dir avek bann Kretyen Ebre ki zot in “bezwen siport en gro konba” anmezir ki zot ti esey rod laprouvasyon ek benediksyon Zeova. (Ebre 10:32-34) Pol ti konpar lalit bann Kretyen avek bann atlet ki pe partisip dan bann konpetisyon ki bann Grek ti fer, tel parey paryaz taye, konba ek laboks. (Ebre 12:1, 4) Ozordi, nou dan en lakours pour lavi e nou annan bann lennmi ki anvi fer nou perdi nou lazwa la konmela ek nou rekonpans a lavenir.

2 Nou pli gro konba ouswa lalit i kont Satan ek son lemonn. (Efezyen 6:12) I vreman enportan ki nou anpes nou ganny afekte avek bann lansennyman sa lemonn, filozofi ek bann move pratik tel parey limoralite, fimen, labi lalkol ek drog. Nou osi bezwen kontinyen lalit kont dekourazman ek nou prop febles.2 Korentyen 10:3-6; Kolosyen 3:5-9.

3. Ki mannyer Bondye i antrenn nou pour lager avek nou bann lennmi?

 3 Eski i posib pour ranport laviktwar lo sa bann lennmi pwisan? Wi, me i pou difisil! Pol ti konpar son lekor avek en bokser ler i i ti dir: “Mon parey en bokser ki pa donn koudpwen dan vid.” (1 Korentyen 9:26) Zis parey en bokser i lager avek son oponan, nou bezwen lager avek nou bann lennmi. Zeova i servi labib pour ed e antrenn nou. I osi ed nou avek bann piblikasyon baze lo Labib, renyon ek bann lasanble. Eski ou servi tou lenformasyon ki ou gannyen? Si non, i kapab ki ou pa pe vreman opoz ou lennmi, zis parey en bokser ki pe donn koudpwen dan vid.

4. Ki mannyer nou evite les nou ganny kontrole par lemal?

4 Nou bezwen reste vizilan toultan. Akoz? Nou bann lennmi i kapab atak nou ler ki nou pa pe ekspekte ouswa ler nou fay. Labib i averti nou e ankouraz nou ler i dir: “Pa les lemal domin ou. O kontrer, domin lemal par lebyen.” (Romen 12:21) Si nou kontinyen lager kont lemal, nou kapab ranport laviktwar! Par kont, si nou bes nou gard e aret lager, alor, Satan, son lemonn e nou bann febles i kapab pran kontrol lo nou. Alor, pa zanmen aret lalit. Pa dekouraze, ni bes lebra!1 Pyer 5:9.

5. (a) Ki nou bezwen rapel pour kapab ganny laprouvasyon ek benediksyon Bondye? (b) Ki bann personnaz dan Labib nou pou koz lo la?

5 Pour reisi ranport laviktwar, nou bezwen rapel akoz nou pe lalit. Sa i akoz nou anvi ganny laprouvasyon ek benediksyon Bondye. Ebre 11:6 i dir: “Sa enn ki apros kot Bondye i devre krwar ki Bondye i egziste e ki i rekonpans tou dimoun ki rod li.” Rod Zeova i vedir ki nou bezwen travay vreman dir si nou anvi ganny son laprouvasyon. (Akt 15:17) Dan Labib, i annan plizyer bon legzanp bann zonm ek fanm fidel ki’n fer sa. Zakob, Rasel, Zozef ek Pol ti fer fas avek bann sityasyon ki ti difisil pour zot emosyonnelman e fizikman. Me zot ti reisi sirmonte. Zot legzanp i montre ki si nou travay dir, nou osi nou kapab ganny benediksyon Zeova. Annou vwar ki mannyer.

OU POU GANNY BENI SI OU PERSEVERE

6. Kwa ki’n ed Zakob pour persevere e ki mannyer i ti ganny rekonpanse? (Vwar portre lo paz 9.)

6 Zakob, en zonm fidel ti lalit e persevere parski i ti kontan Zeova e son relasyon avek li ti vreman enportan. I ti annan en gran lafwa dan promes ki Zeova ti pou beni son desandans. (Zenez 28:3, 4) Ler Zakob ti preski 100 an, i ti menm lalit avek en lanz pour ganny en benediksyon avek Zeova. (Lir Zenez 32:24-28.) Eski Zakob ti ase for pour lalit avek sa lanz li tousel? Definitivman non! Me i ti vreman determinen e i ti prouve ki i ti pou travay dir pour ganny en benediksyon! Zeova ti beni Zakob pour son perseverans e donn li sa non Izrael, ki vedir rival oubyen en dimoun ki “lite kont  Bondye.” Zakob ti ganny laprouvasyon ek benediksyon Zeova e sa i sa menm rekonpans ki nou osi nou pe rode.

7. (a) Ki sityasyon dekourazan Rasel ti ladan? (b) Ki Rasel ti fer e ki mannyer i ti ganny beni?

7 Rasel, madanm Zakob, ti enpasyan pour vwar ki mannyer Zeova ti pou gard son promes avek Zakob. Me i ti annan en problenm. Rasel pa ti’n zanmen kapab fer zanfan e sa ti en keksoz ki ti vreman fer bann madanm soufer dan letan Labib. Ki mannyer Rasel ti kontinyen lalit malgre son sityasyon dekourazan? I pa ti zanmen perdi lespwar. O kontrer, i ti kontinyen lalit par priy Zeova en kantite. Zeova ti tann son lapriyer senser e Rasel ti santi ki Zeova ti’n beni li ler i ti finalman kapab fer zanfan. Sa i rezon ki i ti dir: “Mon’n fer gro lager . . . e mon’n gannyen!”Zenez 30:8.

8. Ki bann difikilte Zozef ti annan e ki mannyer i en bon legzanp pour nou?

8 I posib ki legzanp Zakob ek Rasel ti annan en lefe lo zot garson Zozef e sa ti ed li ler i ti annan difikilte dan lavi. Ler Zozef ti annan 17 an, son lavi ti sanz konpletman. Son bann frer ti zalou li e zot ti vann li e i ti vin en lesklav. Pli tar, i ti pas plizyer lannen dan prizon Lezip menm si i ti inosan. (Zenez 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Me Zozef pa ti dekouraze ouswa fristre e i pa ti esey revanze. Akoz non? Parski i ti konsantre lo son relasyon avek Zeova avek tou son leker e sa ti sa keksoz vreman enportan pour li. (Levitik 19:18; Romen 12:17-21) Legzanp Zozef i kapab ed nou. Menm si nou’n pas en move lanfans ouswa si nou lavi la konmela i paret dezespere, nou bezwen kontinyen lalit e persevere. Ler nou fer sa, nou kapab asire ki Zeova pou beni nou.—Lir Zenez 39:21-23.

9. Ki mannyer nou kapab imit Zakob, Rasel ek Zozef?

 9 Ozordi, petet nou osi nou bezwen fer fas avek bann sityasyon difisil. Petet ou pe soufer akoz lenzistis, diskriminasyon, ou pe ganny boufonnen ouswa akoz en dimoun i zalou ou. Olye dekouraze, mazin kwa ki ti ed Zakob, Rasel ek Zozef pour kontinyen servi Zeova dan lazwa. Bondye ti donn zot kouraz e beni zot akoz zot ti vreman apresye zot relasyon avek li. Zot ti kontinyen lalit e azir an armoni avek zot lapriyer. Vi ki nou pe viv dan bann dernyen zour, i enportan pour gard nou lespwar pour lavenir vivan! Eski ou pare pour lalit, savedir pour travay dir pour ganny laprouvasyon Zeova?

PARE POUR LALIT POUR EN BENEDIKSYON

10, 11. (a) Akoz nou bezwen lalit pour ganny benediksyon Bondye? (b) Kwa ki pou ed nou fer bann bon desizyon?

10 Akoz nou bezwen lalit pour ganny benediksyon Bondye? Parski nou enparfe, petet nou bezwen lalit avek serten move dezir. Serten pe lalit pour annan en latitid pozitif anver predikasyon e i annan lezot ki pe lalit avek bann problenm lasante ouswa santi zot tousel. I annan lezot ankor ki pe vwar li difisil pour pardonn en dimoun ki’n fer zot ditor. Nenport ki kantite letan nou’n servi Zeova, nou tou nou bezwen lager avek bann keksoz ki fer li difisil pour servi Bondye, sa enn ki rekonpans sa ki fidel.

Eski ou pe lalit pour ganny benediksyon Zeova? (Vwar paragraf 10, 11)

11 Byensir, i kapab vreman difisil pour vin en Kretyen e pour fer sa bon swa espesyalman ler nou pe lager kont nou bann move dezir. (Zeremi 17:9) Si sa i lafason ki ou pe santi, priy Zeova e demann li son lespri sen. Lapriyer avek lespri sen i kapab ed nou ganny sa kouraz pour fer sa ki byen e apre sa nou kapab ganny benediksyon Bondye. Reste determinen pour viv an armoni avek nou lapriyer. Esey lir Labib sak zour e fer letan pour letid personnel ek ladorasyon fanmir.—Lir Psonm 119:32.

12, 13. Ki mannyer de Kretyen ti ganny led pour kontrol zot bann move dezir?

12 I annan bokou legzanp lo ki mannyer Parol Bondye, son Lespri sen e nou bann piblikasyon in ed nou bann frer ek ser pour sirmont bann move dezir. En adolesan ti lir sa lartik “How Can You Resist Wrong Desires?” ki trouve dan Awake! le 8 Desanm 2003. Ki ti son reaksyon? I ti dir: “Mon pe lager pour kontrol bann panse ki pa apropriye. Ler mon’n lir dan sa lartik ki ‘pour bokou frer ek ser, sa lager pour kontrol bann move dezir i vreman for,’ i’n fer mwan santi ki mon form parti sa group. Mon ti santi ki mon pa tousel.” Sa adolesan ti osi benefisye avek sa lartik “Alternative Life-Styles—Does God Approve?” ki ti dan sa Awake! le 8 Oktob 2003. Dan sa lartik, sa menm adolesan ti remarke ki pour serten, zot pou bezwen kontinyen lalit, sa i parey “en pikan ki pe pik [zot].” (2 Korentyen 12:7, NW) Kantmenm sa, pandan ki zot kontinyen lager pour gard zot kondwit prop, zot annan en lespwar pozitif pour lavenir. I ti dir: “Pour sa  rezon mon krwar ki anmezir sak zour i pase, mon kapab reste fidel. Mon vreman rekonesan anver Zeova pour servi son lorganizasyon pour ed nou sirviv sak zour dan sa lemonn move.”

13 Annou vwar leksperyans en ser ki reste Leta-z-ini. I ti ekri: “Mon anvi remersi zot pour toultan nouri nou avek zis sa ki nou bezwen dan son letan apropriye. Mon santi souvan ki sa bann lartik in ganny ekrir zis pour mwan. Pour plizyer lannen, mon’n lager avek en dezir for pour en keksoz ki Zeova pa kontan. Parfwa mon anvi zis bes lebra e aret lager. Mon konnen ki Zeova i pran pitye e i pardonnen, me vi ki mon annan sa dezir for e ki dan fon mon leker mon pa ay sa dezir, mon santi ki mon pa pe arive ganny son led. Sa lalit kontinyel in afekte tou laspe mon lavi. . . . Apre ki mon’n lir sa lartik ‘Eski ou annan “en leker pour konn” Zeova?’ dan Latour Veyer le 15 Mars 2013, mon ti vreman santi ki Zeova i anvi ed mwan.”

14. (a) Ki mannyer Pol ti santi konsernan son bann lalit? (b) Ki mannyer nou kapab ranport laviktwar lo nou bann febles?

14 Lir Romen 7:21-25. Pol ti konnen ki mannyer i kapab difisil pour lager kont bann move dezir ek febles. Par kont, i ti asire ki i ti pou kapab ranport laviktwar dan sa lager si i ti priy Zeova, kont lo li pour led e demontre lafwa dan sakrifis Zezi. Be nou? Eski nou kapab ranport laviktwar lo nou bann febles? Wi, si nou imit Pol, annan lafwa dan sa ranson e konpletman depan lo Zeova, pa lo nou prop kouraz.

15. Ki mannyer Zeova i kapab ed nou pour reste fidel e pour andir bann leprev?

15 Parfwa, Bondye i kapab les nou priy en kantite pour nou montre ki kantite en sityasyon i enportan pour nou. Par egzanp, si nou ouswa en manm nou fanmir i eksperyans en maladi grav oubyen lenzistis, ki mannyer nou pou reazir? Si nou met tou nou konfyans dan Zeova, nou pou sipliy li pour donn nou sa kouraz ki nou bezwen pour reste fidel e pour gard nou lazwa ek nou relasyon ki nou annan avek li solid. (Filipyen 4:13) Legzanp plizyer Kretyen, ki swa dan lepase ouswa konmela, in montre ki lapriyer i kapab ranforsi e donn nou kouraz ki nou bezwen pour ki nou kapab kontinyen andire.

KONTINYEN LALIT POUR GANNY BENEDIKSYON ZEOVA

16, 17. Ki ou determinen pour fer?

16 Dyab pou kontan pour vwar ou dekouraze, les tonbe e bes lebra. Alor reste determinen pour “gard sa ki bon.” (1 Tesalonisyen 5:21) Ou kapab ranport laviktwar lo Satan, son lemonn move e nenport ki move dezir! Ou kapab ranport laviktwar si ou annan konfyans total dan Zeova ki i pou donn ou kouraz ek led.2 Korentyen 4:7-9; Galat 6:9.

17 Alor, kontinyen lager, kontinyen konbat, kontinyen lalit e kontinyen persevere. Ou kapab asire ki definitivman Zeova pou ‘devers lo ou toudsort benediksyon annabondans.’Malaki 3:10.