‘[Zeova] ti dir: I pa bon pour zonm reste tousel. Mon pou fer en led pour li.’ZENEZ 2:18.

KANTIK: 36, 11

1, 2. (a) Ki mannyer maryaz ti ganny entrodwir? (b) Ki sa premye zonm ek fanm ti’n kapab realize konsernan maryaz? (Vwar portre anler.)

I NORMAL pour marye. Me ki mannyer maryaz ti ganny entrodwir e avek ki bi sa ti ganny fer? Ler nou konn sa, sa pou ed nou annan en bon pwennvi lo maryaz ek son bann benediksyon. Bondye ti kree sa premye zonm, Adan e i ti demann Adan pour donn bann zannimo zot non. Adan ti vwar ki tou zannimo ti annan en konpanny, “me pour zonm ti napa en led ki ti koresponn avek li.” Alor, Bondye ti fer Adan tonm dan en profon sonmey, i ti tir enn son kot e i ti fer en fanm. Zeova ti anmenn sa fanm kot Adan e i ti vin son madanm. (Lir Zenez 2:20-24, NW) [1] (Vwar lezot not.) Alor, nou kapab dir ki maryaz i en kado sorti kot Zeova.

2 Bokou lannen pli tar, Zezi ti repet sa ki Zeova ti’n dir dan zarden Edenn: ‘En zonm pou kit son papa ek son manman pour ini avek son madanm e tou lede pou vin en sel laser.’ (Matye 19:4, 5) Parski Bondye ti pran en kot  avek Adan pour kree sa premye fanm, sa koup ti’n bezwen realize ki zot ti al byen avek kanmarad. Zeova pa ti zanmen anvi ki en msye ek madanm i divorse oubyen annan plis ki en konzwen an menm tan.

MARYAZ I FORM PARTI PLAN ZEOVA

3. Ki ti sa rezon enportan ki maryaz ti ganny entrodwir?

3 Adan ti kontan son madanm e pli tar i ti apel li Ev. Ev ti pou en konpanyon ek en led pour Adan. Ansanm, Adan ek Ev ti pou ere konman msye ek madanm. (Zenez 2:18) En rezon enportan ki maryaz ti ganny entrodwir, ti pour ki popilasyon imen lo later i ogmante. (Zenez 1:28) Bann zanfan ti pou kontan zot paran, me zot ti pou kit zot paran pour marye e annan zot prop fanmir. Bann imen ti pou ranpli later e fer li vin en paradi.

4. Ki ti arive avek sa premye maryaz?

4 Sa premye maryaz pa ti reisi akoz Adan ek Ev ti dezobei Zeova. “Sa premye serpan,” Satan oubyen Dyab, ti anbet Ev par dir li ki si i manz sa fri ki ti lo “pye ki donn konnesans lebyen ek lemal” i ti pou ganny en konnesans spesyal. Satan ti dir ki si Ev ti manz sa fri, sa ti pou permet li deside kwa ki byen e kwa ki mal. Ev ti montre en mank respe pour Adan konman sef fanmir, ler i ti deside manz sa fri san koz avek Adan avan. Adan ti dezobei Bondye ler i ti aksepte sa fri ki son madanm ti donn li.Revelasyon 12:9, NW; Zenez 2:9, 16, 17; 3:1-6.

Pour ki zot maryaz i reisi, msye ek madanm i bezwen obei Zeova e pran responsabilite pour zot prop aksyon

5. Ki nou kapab aprann avek larepons ki Adan ek Ev ti donn Zeova?

5 Ler Zeova ti kestyonn zot, Adan ti blanm son madanm. I ti dir: “Sa fanm ki ou’n donn mwan konman konpanny, ki’n donn mwan sa fri e mon’n manze.” Ev li, i ti blanm sa serpan ki ti’n anbet li. (Zenez 3:12, 13) Adan ek Ev ti napa okenn leskiz pour zot dezobeisans e Zeova ti ziz sa bann rebel. Anfet, zot legzanp i en lavertisman pour nou! Pour ki maryaz i reisi, msye ek madanm i bezwen obei Zeova e pran responsabilite pour zot prop aksyon.

6. Ki mannyer ou ti pou eksplik Zenez 3:15?

6 Zeova ti fer sir ki imen i annan en lespwar pour lavenir, malgre sa ki Satan ti’n fer Edenn. Sa lespwar i trouve dan sa premye profesi Labib. (Lir Zenez 3:15.) Sa profesi i montre ki Satan ti pou ganny kraze par “desandans” sa “fanm.” I annan en kantite kreatir spirityel ki drwat ki pe servi dan lesyel e zot annan en bon relasyon avek Bondye. Zot parey en madanm pour Zeova. I pou anvoy enn parmi sa bann kreatir spirityel pour “kraz” Dyab. Sa desandans pou fer li posib pour bann imen obeisan reganny sa ki sa premye koup ti perdi. Bann imen obeisan pou  annan sa loportinite pour viv pour touzour lo later, zis parey Zeova ti’n plàn.Zan 3:16.

7. (a) Ki’n arive avek maryaz depi rebelyon Adan ek Ev? (b) Ki Labib i demann bann msye ek madanm pour fer?

7 Rebelyon Adan ek Ev ti kree problenm dan zot maryaz e dan tou lezot maryaz apre sa. Par egzanp, Ev ek tou son desandans, setadir tou bann madanm ti pou ganny douler lakousman. Bann madanm ti pou annan en profon dezir pour zot msye, me bann msye ti pou annan lotorite lo zot madanm e menm abiz zot parey i leka ozordi. (Zenez 3:16) Zeova i ekspekte ki bann msye i bann sef fanmir ki annan lanmour pour zot madanm e ki bann madanm i soumet avek zot msye. (Efezyen 5:33) Ler bann koup Kretyen i korpere, en kantite problenm i ganny eliminen.

MARYAZ DEPI LETAN ADAN ZISKA DELIZ

8. Dekrir listwar maryaz depi letan Adan ziska deliz.

8 Avan ki Adan ek Ev ti mor, zot ti’n fer bann garson ek fiy. (Zenez 5:4) Zot premye garson, Kaen, ti marye avek enn parmi son bann fanmir. Lamek, desandans Kaen, ti sa premye zonm ki Labib i dir ti annan de madanm. (Zenez 4:17, 19) Depi letan Adan ziska Noe, i ti napa bokou dimoun ki ti pe ador Zeova. Abel, Enok, Noe ek son fanmir ti parmi bann ki ti fidel avek Bondye. Dan letan Noe, Labib i dir ki “bann garson Bondye ti vwar ki bann fiy zonm ti atiran.” “Alor zot ti swazir zot konman zot fanm.” Me sa pa ti en keksoz natirel e sa bann lanz ek sa bann fanm ti fer bann garson ki ti vin bann zean vyolan ki ti ganny apele Nefilim. Pandan sa letan, “lemal ki zonm ti pe fer ti en kantite” e “tou sa ki zot ti panse dan zot leker ti toultan move.”Zenez 6:1-5NW.

9. Ki Zeova ti fer avek bann move dimoun dan letan Noe e ki leson nou kapab tire lo sa ki ti arive sa letan?

9 Zeova ti dir ki i ti pou anvoy en gran deliz lo later pour detrir tou bann move dimoun. Noe, “ki ti pe pres lo ladrwatir,” ti dir sa bann dimoun ki en deliz ti pe vini. (2 Pyer 2:5) Me zot pa ti ekout Noe parski zot ti tro okipe avek zot lavi toulezour e avek maryaz. Zezi ti konpar letan Noe avek nou letan. (Lir Matye 24:37-39.) Ozordi, laplipar bann dimoun pa ekout nou mesaz konsernan sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye. Nou pe anons sa mesaz avan ki sa move lemonn i ganny detrir. Ki leson nou kapab tire avek sa deliz ki ti arive dan letan Noe? Nou pa devret les bann keksoz, tel parey maryaz ek fer zanfan vin sitan enportan ki nou oubliye ki zour Zeova i pros.

MARYAZ DEPI LETAN DELIZ ZISKA ZEZI

10. (a) Ki bann pratik seksyel ki ti annan dan plizyer kiltir? (b) Ki mannyer Abraam ek Sara i en bon legzanp lo maryaz?

10 Noe ek son trwa garson ti annan sakenn zis en madanm. Par kont, apre deliz en kantite zonm ti annan plis ki en madanm. Dan plizyer kiltir, imoralite seksyel ti popiler e i ti form parti bann  koutim relizye. Ler Abraam ek Sara ti al reste Kanaan, zot ti bezwen viv parmi en pep ki ti imoral e ki ti napa respe pour maryaz. Zeova ti detri lavil Sodonm ek Gomor parski bann dimoun ti vreman imoral. Par kont, Abraam ti diferan avek sa bann dimoun. I ti en bon sef fanmir e Sara i en bon legzanp konman en madanm ki soumet avek son msye. (Lir 1 Pyer 3:3-6.) Abraam ti fer sir ki son garson Izaak ti marye avek en madanm ki ti ador Zeova. Izaak ti fer menm parey avek son garson Zakob. Pli tar bann garson Zakob ti vin zanset sa 12 tribi Izrael.

11. Ki mannyer Lalwa Moiz ti protez bann Izraelit?

11 Pli tar, Zeova ti fer en lalyans oubyen en lagreman avek nasyon Izrael. I ti donn zot Lalwa Moiz ki ti ede pour protez bann msye ek madanm dan zot ladorasyon pour Zeova. Par egzanp, i ti annan bann lalwa kont bann koutim tel parey poligami e bann Izraelit pa ti kapab marye avek bann ki ti dan bann fo larelizyon. (Lir Deterononm 7:3, 4.) Ler i ti annan bann problenm grav dan maryaz, bann ansyen ti la pour ede. I ti osi annan bann lalwa lo enfidelite, zalouzi ek mefye ou konzwen. I ti permet annan divors, me i ti annan bann lareg ki ti protez tou le de konzwen. Par egzanp, en zonm ti kapab divors son madanm si i ti vwar ki i annan en “keksoz endesan” konsernan sa madanm. (Deterononm 24:1, NW) Labib pa eksplike kwa ki ti “endesan,” me en msye pa ti sipoze servi nenport ki pti fot ki son madanm ti fer pour divors li.Levitik 19:18.

PA ZANMEN ENFIDEL AVEK OU KONZWEN

12, 13. (a) Ki mannyer serten zonm ti pe tret zot madanm dan letan Malaki? (b) Ozordi, ki bann konsekans en dimoun batize ki komet adilter i kapab sibir?

12 Dan letan profet Malaki, en kantite msye ti pe servi nenport ki leskiz pour divors zot madanm. Sa bann zonm ti divors zot madanm pour marye avek bann fanm ki pli zenn oubyen bann fanm ki pa ti ador Zeova. Ler Zezi ti lo later, bann Zwif ti ankor pe divors zot madanm “pour nenport ki rezon.” (Matye 19:3) Zeova ti ay sa bann divors ki ti kont lalwa.—Lir Malaki 2:13-16.

13 Ozordi, enfidelite i pa akseptab parmi pep Bondye e sa i rarman arive. Meton en dimoun marye ki’n batize i komet adilter e i rod en divors avek bi pour li kapab marye avek en lot dimoun. Si sa dimoun pa repantir, i devret ganny tire dan kongregasyon pour ki kongregasyon i reste prop e pir. (1 Korentyen 5:11-13) Sa dimoun pou bezwen “fer bann aksyon ki montre in repantir” avan ki i ganny reentegre dan kongregasyon. (Lik 3:8, NW; 2 Korentyen 2:5-10) Napa en peryod letan spesifik ki devret pase avan ki sa dimoun i ganny reentegre. Anfet, i kapab pran enn an oubyen plis pour ki sa dimoun i prouve ki in repantir e ganny aksepte dan kongregasyon. Kant menm sa, sa dimoun pou bezwen “paret devan Bondye pour ganny zize.”Romen 14:10-12; vwar Latour Veyer, 15 Novanm, 1979 an Angle, paz 31-32.

 MARYAZ PARMI BANN KRETYEN

14. Ki mannyer Lalwa ti ed bann Izraelit?

14 Bann Izraelit ti anba Lalwa Moiz pour plis ki 1,500 an. Sa Lalwa ti ed pep Bondye dan plizyer fason. Par egzanp, i ti donn sa pep plizyer prensip pour ki zot kapab rezourd bann problenm familyal e i ti gid zot ziska ler Mesi i arive. (Galat 3:23, 24) Apre ki Zezi ti’n mor, Lalwa ti ganny aboli e Bondye ti fer en nouvo laranzman. (Ebre 8:6) Par kont, serten keksoz ki ti akseptab anba Lalwa Moiz i nepli aplikab pour bann Kretyen.

15. (a) Ki standar lo maryaz i annan dan kongregasyon Kretyen? (b) Ki en Kretyen i devret pran kont ler i pe mazin divors?

15 En zour, bann Farizyen ti demann Zezi en kestyon lo maryaz. Zezi ti dir zot ki Bondye ti permet bann Izraelit divorse anba Lalwa Moiz, me pa sa ki i ti anvi depi o konmansman. (Matye 19:6-8) Larepons Zezi i montre ki standar lo maryaz ki ti la o konmansman pou aprezan vin sa standar pour bann Kretyen. (1 Timote 3:2, 12) Konman “en sel,” i vedir ki bann dimoun marye pa devret separe. Zot lanmour pour Bondye e pour kanmarad pou fer zot reste ini. Bann dimoun marye ki divorse ler napa imoralite seksyel ki’n ganny komet, zot pa lib pour remarye. (Matye 19:9) En dimoun i kapab swazir pour pardonn son konzwen ki’n repantir. Sa i parey ler profet Osea ti pardonn Gomer, son madanm ki ti komet imoralite seksyel e parey ler Zeova ti pardonn bann Izraelit ki ti repantir. (Osea 3:1-5) An plis ki sa, si en dimoun i konnen ki son konzwen in komet imoralite seksyel e i deside pour annan relasyon seksyel avek son konzwen, sa i vedir ki sa dimoun in pardonn son konzwen. I nepli annan en rezon baze lo Labib pour divorse.

16. Ki Zezi ti dir lo bann ki swazir pour reste selibater?

16 Zezi ti dir ki imoralite seksyel i sa sel rezon pour ki en Kretyen i kapab divorse. Apre i ti koz lo “bann ki ti annan sa don” pour reste selibater. Zezi ti dir: “Si en dimoun i kapab fer sa, fer li.” (Matye 19:10-12, NW) En kantite i swazir pour reste selibater akoz zot anvi konsantre lo servi Zeova e pour sa, zot merite ganny felisite!

17. Kwa ki kapab ed en Kretyen pour deside si i pou marye?

17 Kwa ki kapab ed en dimoun deside si i pou reste selibater ouswa si i pou marye? Sa dimoun i devret deside si i pou kapab devlop sa don pour reste selibater. Zapot Pol ti an faver bann ki reste selibater. Me i ti osi dir: “Pour evit limoralite seksyel, sak zonm devre annan son prop fanm, e sak fanm devre annan son prop mari.” Pol ti azoute: “Si zot pa kapab kontrol zot lekor, zot devre marye, akoz i preferab ki zot marye plito ki zot brile avek zot bann pasyon.” Alor en dimoun i kapab deside pour marye pour evite ki bann dezir seksyel ki for i fer li pratik mastirbasyon oubyen imoralite seksyel. Par kont, bann ki pa ankor marye i bezwen gete si zot pa tro zenn pour marye. Pol ti dir: “Me si en dimoun i remarke ki son kondwit pa apropriye akoz i pa  marye e si i pa tro zenn, alor se sa ki devret arive: Les li fer sa ki i oule, i pa pe fer pese. Les zot marye.” (1 Korentyen 7:2, 9, 36; 1 Timote 4:1-3) En dimoun pa devret ganny ankouraze pour marye zis akoz son dezir seksyel i for parey i leka pour bann zenn. Sa dimoun i kapab pa ase matir pour pran bann responsabilite ki vin avek maryaz.

18, 19. (a) Ki mannyer en maryaz Kretyen i devret ganny fer? (b) Lo kwa sa lot lartik pou diskite?

18 Maryaz Kretyen i devret ganny fer ant en zonm ek en fanm ki’n batize e ki kontan Zeova avek tou zot leker. Zot osi devret sitan kontan kanmarad ki zot pou anvi reste ansanm tou dilon zot lavi. Zeova pou beni zot parski zot in obei sa konsey pour annan “en maryaz kretyen.” (1 Korentyen 7:39) Zot maryaz pou reisi si zot kontinyen obei bann konsey Labib.

19 Ozordi, nou pe viv dan “bann dernyen zour” e bokou dimoun napa bann kalite ki pou fer zot maryaz reisi. (2 Timote 3:1-5) Dan sa lot lartik, nou pou egzamin bann prensip Labib ki kapab ed bann Kretyen pour reisi e ere dan zot maryaz malgre tou bann defi ki otour zot. Sa pou ed zot pour kontinyen mars lo sa semen ki anmenn ver lavi eternel.Matye 7:13, 14.

^ [1] (paragraf 1) Zenez 2:20-24 (NW): 20 Alor, sa zonm ti donn non tou zannimo domestik, bann zwazo ki anvole dan lesyel e tou zannimo sovaz, me pour zonm ti napa en led ki ti koresponn avek li. 21 Alor Zeova Bondye ti fer sa zonm tonm dan en profon sonmey e ler i ti pe dormi, i ti tir enn son kot e apre i ti ferm son laser. 22 Apre Zeova Bondye ti form en fanm avek sa kot ki i ti’n pran avek sa zonm e i ti anmenn sa fanm kot sa zonm. 23 Apre sa zonm ti dir: ‘Lala anfen lezo sorti dan mon lezo e laser sorti dan mon laser. Sa enn pou ganny apele Madanm, akoz in ganny tire avek zonm.’ 24 Se pour sa rezon ki en zonm pou kit son papa ek son manman e i pou atase avek son madanm e zot pou vin en sel laser.”