Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  August 2016

Eski ou vwar li neseser pour form lezot?

Eski ou vwar li neseser pour form lezot?

“Mon pou donn ou bon lenstriksyon.”PROVERB 4:2NW.

KANTIK: 93, 96

1, 2. Akoz nou bezwen form lezot pour kalifye pour ganny bann responsabilite teokratik?

ZEZI ti travay dir pour pres konsernan sa Rwayonm. I ti osi pas bokou letan pour form son bann disip. I ti montre zot ki mannyer pour ansennyen e ki mannyer pour pran swen avek pep Bondye. Bann disip ti aprann ki mannyer pour fer parey bann berze ki pran swen avek zot mouton. (Matye 10:5-7) Menm si Filip ti vreman okipe dan predikasyon, i ti osi form son bann fiy pour fer parey. (Akt 21:8, 9) Me ozordi osi nou bezwen form lezot. Akoz?

2 Dan bann kongregasyon partou dan lemonn, i annan bokou bann nouvo ki pa ankor batize. Sa bann nouvo i bezwen ganny formen. Nou bezwen ed zot pour konpran akoz i byen pour zot lir e etidye Labib lo zot menm. An plis nou osi bezwen form zot pour anonse e ansenny sa bon nouvel. Bann frer ki fek batize i bezwen ganny formen pour ki avek letan zot kapab servi konman  asistan ministeryel ek ansyen. Tou dimoun dan kongregasyon i kapab fer bokou keksoz pou ed bann nouvo.Proverb 4:2.

MONTRE BANN NOUVO KI MANNYER POUR ETIDYE LABIB

3, 4. (a) Ki mannyer Pol ti montre lyen ki annan ant etidye Labib ek predikasyon efikas? (b) Avan nou ankouraz nou bann etidyan pour etidye Labib lo zot menm, ki nou bezwen pe fer?

3 Tou serviter Zeova i bezwen lir e etidye Labib pour aprann lavolonte Bondye. Zapot Pol ti eksplik sa avek son bann frer ek ser Kolos ler i ti dir: “Nou’n kontinyen priy pour zot. Nou demann Bondye pour fer zot konn plennman son lavolonte.” Akoz i enportan pour zot lir e etidye Labib? Parski, sa pou donn zot lasazes e ed zot pour konpran ki mannyer zot kapab “viv en lavi ki Bondye i aprouve e ki fer li plezir dan tou sa ki zot fer.” I pou osi ed zot fer “bann bon aksyon” ki Zeova ti anvi zot fer espesyalman pour pres sa bon nouvel. (Kolosyen 1:9, 10) Alor si nou pe etidye avek en dimoun, nou bezwen ed li konpran ki lir e etidye Labib regilyerman, i kapab ed li pour servi Zeova.

4 Nou pa kapab ed nou bann etidyan pour konpran lenportans letid personnel si nou menm nou pa fer li. Par kont, si nou lir Labib regilyerman e medit lo la, sa pour ed nou dan nou lavi toulezour e dan predikasyon. Par egzanp, ler nou dan predikasyon e en dimoun i demann nou en kestyon difisil, nou pou kapab servi Labib pour reponn. Ler nou lir lo ki mannyer Zezi, Pol ek lezot pa ti bes lebra ler zot ti pe prese, nou osi nou pou ganny kouraz e kontinyen prese menm ler i difisil. Deplis ler nou rakont lezot sa ki nou’n aprann dan nou letid e ki mannyer sa in ed nou, nou pou kapab ankouraz zot pour etidye Labib pli o profon pour ki zot osi zot ganny sa bann byenfe.

5. Donn ban sizesyon lo ki mannyer pour ed bann nouvo pour fer letid personnel regilyerman.

5 Ou kapab demande, ‘Ki mannyer mon kapab form mon etidyan pour etidye Labib regilyerman?’ Petet ou kapab montre li ki mannyer pour prepar bann lenformasyon dan sa piblikasyon ki ou pe etidye avek li. Ou kapab demann li pour lir bann Lezot lenformasyon dan sa liv Ki labib i vreman dir? e  get bann verse Labib ki ganny mansyonnen. Apre ou kapab montre li ki mannyer pour prepar renyon pour ki i kapab reponn. Ankouraz li pour lir tou bann Latour veyer ek Awake! e ou kapab montre li ki mannyer pour trouv larepons bann kestyon, par egzanp, par servi Watchtower Library oubyen Watchtower ONLINE LIBRARY. Ler i servi sa bann diferan metod letid personnel i tre probab ki i pou kontan e i pou anvi aprann plis ankor.

6. (a) Ki mannyer ou kapab ed ou etidyan pour devlop lanmour pour Labib dan son leker? (b) Ki en etidyan Labib i kapab fer si i kontan parol Bondye?

6 Ler nou etidye avek en dimoun, nou anvi ki i realize ki Labib i annan valer akoz i ed li konn Zeova pli byen. Dan plas fors li pour etidye, nou kapab montre li ki mannyer pour apresye son letid. Pli i konn Labib pli byen, pli i pou santi parey sa psalmis ki ti sante: “Me pour mwan, kan mon apros avek Bondye, mon dan lazwa. Mon swazir [Zeova] pour mon labri.” (Psonm 73:28) Lespri sen pour definitivman ed en dimoun ki anvi apros ek Zeova.

FORM BANN NOUVO POUR PRESE E ANSENNYEN

7. Ki mannyer Zezi ti form bann proklanmater sa bon nouvel? (Vwar portre lo paz 21.)

7 Nou kapab aprann bokou avek lafason ki Zezi ti form son bann zapot. Zezi ti anmenn zot avek li dan predikasyon e zot ti vwar ki mannyer i ti ansenny bann dimoun. I ti osi donn zot bann lenstriksyon spesifik lo ki mannyer zot devret prese. (Matye, sapit 10) [1] (Vwar lezot not.) Dan en pti lespas letan bann zapot ti aprann avek Zezi ki mannyer pour ansenny dimoun laverite. (Matye 11:1) Annou vwar de keksoz ki nou kapab montre bann nouvo pour fer ler zot dan predikasyon.

8, 9. (a) Ki mannyer Zezi ti koz avek bann dimoun dan predikasyon? (b) Ki mannyer nou kapab ed bann nouvo proklanmater pour koz avek bann dimoun parey Zezi ti fer?

8 Fer konversasyon avek dimoun. Pa toultan ki Zezi ti koz avek en lafoul dimoun. Souvan i ti koz avek bann dimoun endividyelman e i ti fer sa dan en fason amikal. Par egzanp i ti ganny en bon konversasyon avek en madanm ki ti vin tir delo dan en pwi pre avek lavil Sikar. (Zan 4:5-30) Zezi ti osi koz avek Matye Levi, en kolekter taks e envit li pour vin son disip. Matye ti aksepte son lenvitasyon e pli tar i ti envit Zezi ek lezot pour en repa kot li. Laba, Zezi ti koz avek bokou dimoun.Matye 9:9; Lik 5:27-39.

Ler nou koz amikalman e zantiman avek bann dimoun, i tre probab ki zot pou pli pare pour ekout sa ki nou anvi dir

9 Zezi ti koz amikalman avek Natanael menm si i ti’n dir bann move keksoz lo bann dimoun sorti Nazaret. Vi ki Zezi ti koz avek li amikalman sa ti fer Natanael sanz lafason ki i ti santi  pour Zezi ki ti sorti Nazaret. Natanael ti anvi aprann konn plis lo Zezi. (Zan 1:46-51) Atraver legzanp Zezi nou aprann ki ler nou koz amikalman e zantiman avek bann dimoun, i tre probab ki zot pou pli pare pour ekout sa ki nou anvi dir. [2] [Vwar lezot not.] Ler nou form bann nouvo pour fer koumsa, zot pou pli apresye predikasyon.

10-12. (a) Ki mannyer Zezi ti swiv sa lentere ki lezot ti annan dan sa bon nouvel? (b) Ki mannyer nou kapab ed bann nouvo proklanmater pour amelyor zot abilite pour ansenny laverite ki dan Labib?

10 Ansenny bann ki pare pour ekoute. Zezi ti vreman okipe. Me ler dimoun ti pare pour ekout li i ti pas letan avek zot e ansenny zot bokou keksoz. Par egzanp, en zour en lafoul dimoun ti zwenn o bor lanmer pour ekout Zezi. Alor Zezi ti anbark dan en bato avek Pyer e konmans ansenny zot. Apre sa, i ti anvi ansenny Pyer osi en leson. Zezi ti fer en mirak par fer Pyer atrap en kantite pwason. Apre i ti dir Pyer: “Dezormen ou pour lapes zonm!” Deswit Pyer ek lezot ti “anmenn zot kannot ater, zot ti kit tou” e swiv Zezi.Lik 5:1-11.

11 Nikodenm osi ti anvi aprann plis avek Zezi. Me vi ki Nikodenm ti en manm Sannedren, i ti per sa ki lezot ti pou dir si zot ti vwar li pe koz avek Zezi. Alor i ti al kot Zezi aswar. Zezi pa ti fer li ale, me o kontrer i ti pas letan avek li e eksplik li bann laverite enportan. (Zan 3:1, 2) Zezi ti toultan pare pour servi son letan pour ansenny dimoun laverite e fortifye zot lafwa. Dan menm fason, nou osi nou bezwen pare pour vizit dimoun dan en letan ki apropriye pour zot e nou bezwen pas letan avek zot pour ed zot konpran Labib.

12 Ler nou travay avek bann nouvo dan predikasyon, nou kapab montre zot ki mannyer pour retourn kot okenn dimoun ki’n montre lentere. Nou osi kapab envit bann nouvo pour vin avek nou pour fer retourn vizit ek letid Labib. Koumsa, zot pou aprann ki mannyer pour ansenny lezot e pour santi sa lazwa ki zot pou gannyen ler zot ed bann dimoun konn laverite lo Zeova. Alor, sa bann nouvo pou pli kontan pour al vizit bann dimoun ankor e etidye Labib avek zot. Zot pou osi aprann pour annan pasyans e pa abandonn vitman ler zot pa kapab zwenn dimoun kot zot.Galat 5:22; vwar sa bwat “ I pa ti abandonnen.”

FORM BANN NOUVO POUR SERVI ZOT BANN FRER

13, 14. (a) Ki ou panse lo legzanp bann serviter dan Labib ki’n fer bann gro sakrifis pour ed lezot? (b) Ki mannyer ou kapab form bann nouvo proklanmater e bann zenn pour demontre lanmour pour zot bann frer ek ser?

13 Zeova i anvi son bann serviter i kontan kanmarad konman frer ek ser e pour servi kanmarad. (Lir Lik 22:24-27; 1 Pyer 1:22.) Labib i eksplike ki Zezi ti pare pour donn tou, enkli son lavi pour ed lezot. (Matye 20:28) Dorkas “ti touzour okipe pe fer dibyen e pe ed bann pov.” (Akt 9:36, 39) Mari ti “travay dir” pour son bann frer ek ser Ronm. (Romen 16:6, NW) Ki mannyer  nou kapab ed bann nouvo konpran ki i vreman enportan pour fer bann bon keksoz pour zot bann frer ek ser?

Form bann nouvo pour kontan e servi zot bann frer (Vwar paragraf 13, 14)

14 Nou kapab envit bann nouvo pour vin avek nou ler nou vizit bann aze oubyen bann malad. Ler paran i vizit sa bann dimoun, zot kapab anmenn zot zanfan avek zot si i apropriye. Bann ansyen i kapab demann bann zenn oubyen bann nouvo pour akonpanny zot ler pe al vizit bann aze e donn zot koudmen si zot bezwen kwi manze sa bann aze oubyen fer reparasyon zot lakaz. Ler bann zenn ek bann nouvo i vwar ki mannyer bann frer ek ser i pran swen avek kanmarad zot pour aprann fer parey. Par egzanp, sak fwa predikasyon ti ganny fer dan lakanpanny, en ansyen ti al vizit bann frer ek ser ki reste laba pour gete mannyer zot ete. En zenn frer ki ti abitye al avek sa ansyen ti aprann avek son bon legzanp e i ti konmans mazin lo sa ki i kapab fer pour ed son bann frer ek ser.Romen 12:10.

15. Akoz i enportan ki bann ansyen i enterese avek progre bann frer dan kongregasyon?

15 Zeova in donn bann zonm sa responsabilite pour ansenny Parol Bondye dan kongregasyon. Alor i enportan pour bann frer aprann ki mannyer pour ansenny byen ler zot fer bann diskour. Si ou en ansyen, ou kapab ekout en asistan ministeryel repet son diskour avek ou e ed li pour amelyore. (Neemya 8:8) [3]—Vwar lezot not.

16, 17. (a) Ki lentere Pol ti annan dan progre Timote? (b) Ki mannyer bann ansyen i kapab byen form bann fitir berze dan kongregasyon?

16 I annan sa bezwen pour form plis frer pour vin bann berze dan kongregasyon. Pol ti form Timote e ankouraz li pour form lezot. Pol ti dir: “Alor ou, mon garson, pran ou lafors dan lagras ki sorti kot Zezi-Kri. Sa ki ou’n atann mwan anonse devan en kantite temwen, konfye li avek bann zonm dan ki ou annan konfyans. Konmsa, zot osi, zot ava kapab ansenny lezot.” (2 Timote 2:1, 2) Timote ti aprann bokou keksoz avek Pol, ki ti en ansyen e en zapot. Par egzanp i ti aprann ki mannyer pour amelyor son predikasyon e ki mannyer pour ed lezot dan kongregasyon.2 Timote 3:10-12.

17 Pol ti pas bokou letan avek Timote akoz i ti anvi fer sir ki Timote i ganny en bon formasyon. (Akt 16:1-5) Bann  ansyen i kapab imit Pol par anmenn bann asistan ministeryel avek zot lo zot vizit pastoral. Koumsa bann asistan ministeryel pour aprann avek bann ansyen lo ki mannyer pour ansenny lezot, ki mannyer pour demontre pasyans ek lanmour e ki mannyer pour depan lo Zeova ler pe pran swen avek son troupo.1 Pyer 5:2.

FORMASYON I ENPORTAN

18. Akoz i devret enportan pour nou pour form lezot dan servis Zeova?

18 Dan sa letan lafen, bokou nouvo i bezwen ganny formen pour amelyor zot abilite dan predikasyon. I osi annan sa bezwen pour bann frer aprann pran swen avek kongregasyon. Zeova i anvi ki tou son serviter i ganny en bon formasyon e in donn nou sa privilez pour ed bann nouvo. Alor i enportan pour travay dir pour form lezot, zis parey Zezi ek Pol ti fer. Nou bezwen form kantite dimoun ki nou kapab parski i annan bokou travay pour fer avan lafen.

19. Akoz ou devret konvenki ki ou pou reisi dan ou zefor pour form lezot dan servis Zeova?

19 I demann zefor ek letan pour form bann nouvo. Me nou kapab asire ki Zeova ek Zezi pour ed nou konnen ki mannyer pour form lezot dan sa pli bon fason. I pou osi en plezir pour vwar bann ki nou’n formen pe ‘travay e lite’ dan kongregasyon oubyen dan predikasyon. (1 Timote 4:10) An menm tan, nou bezwen kontinyen fer nou mye pour fer bann progre spirityel, pour amelyor nou bann kalite Kretyen e vin pli pros avek Zeova.

^ [1] (paragraf 7) Par egzanp, Zezi ti dir son bann disip (1) pour pres konsernan sa Rwayonm; (2) pour depan lo Bondye pour donn zot manze ek lenz ki zot bezwen; (3) pour evite argimante avek dimoun (4) met konfyans dan Bondye ler dimoun i persekit zot e (5) pa per sa ki dimoun i kapab fer zot.

^ [2] (paragraf 9) Benefisye atraver Ledikasyon Lekol Minister Teokratik, paz 62-64, i donn bann bon sizesyon lo ki mannyer pour koz avek dimoun dan teritwar.

^ [3] (paragraf 15) Benefisye atraver Ledikasyon Lekol Minister Teokratik, paz 52-61, i eksplike ki mannyer bann frer i kapab amelyor zot abilite pour fer diskour dan kongregasyon.