Kisisa Amargedon?

Serten dimoun i krwar . . .

ki later antye pou ganny detri par zarm nikleer. Ki ou panse?

Sa ki Labib i dir

Amargedon i sa landrwa senbolik kot “lager sa gran zour Bondye Tou Pwisan” pou arive e kot bann move dimoun pou ganny detrir.​—Revelasyon 16:14, 16.

Kwa ankor ki nou aprann dan Labib?

  • Pandan lager Amargedon, Bondye ki pou lager. I pa pou detri later me i pou anpes li ganny detrir par bann imen.​—Revelasyon 11:18.

  • Lager Amargedon pou met en lafen avek tou lager.​—Psonm 46:8, 9.

Eski i posib pou sirviv lager Armagedon?

Ki ou pou dir?

  • Wi

  • Non

  • Petet

Sa ki Labib i dir

“En gran lafoul” dimoun sorti dan tou nasyon pa pou mor pandan sa “gran ladetres” e sa lager Amargedon.​—Revelasyon 7:9, 14.

Kwa ankor ki nou aprann dan Labib?

  • Bondye i anvi ki plis dimoun posib i sirviv lager Amargedon. I pou selman detri bann move dimoun si zot pa repantir.​—Ezekyel 18:32.

  • Labib i eksplike ki mannyer pour sirviv lager Amargedon.​—Zefanya 2:3.