Zezi pa’n zanmen deza asiz devan en artis pour ki i desin son portre oubyen fer en skilptir. Alor, personn napa en vre portre Zezi. Me kantmenm sa, bokou artis in desin li.

Byensir, sa bann artis pa ti konnen ki mannyer Zezi ti vreman ete fizikman. Souvandfwa, zot ti desin portre Zezi dapre kiltir ek krwayans sa dimoun ki ti demann zot pour desin sa portre. Kantmenm sa, sa bann portre ek skilptir i kapab enfliyans lafason ki dimoun i vwar Zezi ek son lansennyman.

Serten artis ti desin Zezi konman en dimoun ki annan gran seve, en pti labarb, ki fay fizikman e avek en figir ki dan sagrinasyon. I annan lezot ki desin Zezi parey en lanz ki annan en serk klate par lao son latet oubyen konman en dimoun ki pa abordab. Eski tou sa bann portre pe byen montre ki mannyer Zezi ti ete fizikman? Ki mannyer nou pou konnen? En fason pour konnen i pour egzamin sa ki Labib i dir lo li e sa i kapab donn nou en nide lo ki mannyer i ti vreman ete. Sa ki Labib i dir i osi kapab ed nou pour annan sa bon pwennvi lo Zezi.

“OU TI PREPAR EN LEKOR POUR MWAN”

Aparaman Zezi ti dir sa bann parol dan en lapriyer ler i ti ganny batize. (Ebre 10:5; Matye 3:13-17) Ki mannyer son lekor ti ete? Apepre 30 an avan sa, lanz Gabriyel ti’n dir Mari: “Ou pou tonm ansent e ou pou ganny en garson. . . . Garson Bondye.” (Lik 1:31, 35) Alor, Zezi ti en zonm parfe parey Adan ti ete ler i ti ganny kree. (Lik 3:38; 1 Korentyen 15:45) Zezi ti bezwen annan en lekor parfe e i tre probab ki i ti resanble en Zwif parey son manman Mari.

Zezi ti annan labarb e sa ti en koutim parmi bann Zwif kontrerman avek bann Romen. Pour bann Zwif, labarb ti en siny dinyite ek respe. I ti kourt e annord. San dout, Zezi ti pran byen swen avek son labarb ek seve. Zis bann Nazireen tel parey Sanmson ki pa ti koup zot seve.​—Nonm 6:5; Ziz 13:5.

Pour laplipar son lavi ziska apepre laz 30 an, Zezi ti en sarpantye e sa letan ti napa bann zouti elektrik ki nou annan ozordi. (Mark 6:3) Alor, i paret ki i ti byen kosto. Zezi pa ti bezwen okenn led ler i ti “pous tou dimoun ki ti avek mouton ek bef dan tanp e i ti zet ater larzan bann ki ti pe sanz larzan e savir zot latab.” (Zan 2:14-17) Ou bezwen for e kouraze pour fer sa. Zezi ti servi sa lekor ki Bondye ti’n prepare pour li pour akonplir son responsabilite: “Mon bezwen anons bon nouvel Rwayonm Bondye dan lezot lavil osi parski se pour sa ki mon’n ganny anvoye.” (Lik 4:43) I ti demann bokou landirans ek lenerzi pour anons sa mesaz apye dan Palestin antye.

“VIN KOT MWAN . . . E MON POU REDONN ZOT LAFORS”

Zezi ti zantiy e son fason fer ti atir bann dimoun ki ti pe “rente e fatige.” (Matye 11:28-30) Lafeksyon ek labonte ki Zezi ti annan pour lezot i montre ki i ti anvi redonn lafors bann ki ti pare pour  aprann avek li. Menm bann zanfan ti anvi vin pli pros avek Zezi parski Labib i dir: “I ti pran sa bann zanfan dan son lebra.”​—Mark 10:13-16.

Menm si Zezi ti soufer en kantite avan i ti mor, i pa ti en dimoun ki ti ganny depresyon. Par egzanp, dan en festen maryaz Kana, i ti fer delo vin bon diven. (Zan 2:1-11) Dan lezot lokazyon, i ti ansenny bann leson ki nou pa pou zanmen oubliye.​—Matye 9:9-13; Zan 12:1-8.

Sa ki pli enportan ankor, Zezi ti pres lo lavi eternel ki ti donn en zoli lespwar bann dimoun ki ti pe ekout li. (Zan 11:25, 26; 17:3) Ler sa 70 disip ti rakont leksperyans ki zot ti gannyen dan predikasyon, Zezi ti vreman kontan e i ti dir: “Rezouir akoz zot non in ganny ekrir dan lesyel.”​—Lik 10:20, 21.

“ME ZOT, ZOT PA DEVRET KOUMSA”

Bann sef relizye dan letan Zezi ti rod tou fason pour atir latansyon lo zot menm e montre ki zot ki ti annan lotorite. (Nonm 15:38-40; Matye 23:5-7) Kontrerman avek zot, Zezi ti ansenny son bann zapot pour pa vin parey “bann ki domin” lezot. (Lik 22:25, 26) Anfet Zezi ti dir: “Fer atansyon bann profeser lalwa ki kontan mars dan zot gran rob e kontan ki dimoun i salye zot avek respe dan bazar.”​—Mark 12:38.

O kontrer, dan serten lokazyon dimoun pa ti menm remark Zezi ler i ti parmi zot. (Zan 7:10, 11) I pa ti sitan diferan fizikman menm parmi son 11 zapot. Pour ki lafoul i rekonnet Zezi, Zida ti bezwen anbras li pour “donn zot en siny.”​—Mark 14:44, 45.

Menm si i annan ankor en kantite detay ki nou pa konnen, i evidan ki Zezi pa parey zot in desin li dan plizyer portre. Sa ki pli enportan, i pa ki mannyer Zezi ti vreman ete fizikman me ki pwennvi nou annan lo li ozordi.

“DAN EN PTI PE LETAN, LEMONN PA POU VWAR MWAN ANKOR”

Sa menm zour ki Zezi ti dir sa parol, Zezi ti ganny touye e antere. (Zan 14:19) I ti donn son lavi “konman en ranson pour liber bokou dimoun.” (Matye 20:28) Trwazyenm zour apre son lanmor, Bondye ti resisit li “konman en lespri” e “les li aparet” avek serten son bann disip. (1 Pyer 3:18; Akt 10:40) Me ki mannyer Zezi ti ete ler i ti aparet avek son bann disip? Aparaman, i pa ti parey i ti ete avan parski menm son bann disip pa ti rekonnet li deswit. Mari Magdalenn ti krwar i en zardinyen e sa de disip ki ti lo semen pour al Emais ti krwar i en etranze.​—Lik 24:13-18; Zan 20:1, 14, 15.

Ki mannyer Zezi i ete konmela? Plis ki 60 an apre lanmor Zezi, zapot Zan ti vwar Zezi dan bann vizyon ki i ti gannyen. Zan pa ti vwar en dimoun ki’n mor lo en lakrwa. O kontrer, i ti vwar “Lerwa bann lerwa e Senyer bann senyer,” sa Lerwa dan Rwayonm Bondye ki byento pou detri bann lennmi Bondye, setadir bann demon ek bann move dimoun. I pou osi anmenn bann byenfe eternel pour limanite.​—Revelasyon 19:16; 21:3, 4.