Skip to content

Al lo konteni

Annan en bon pwennvi lo nou fot

Annan en bon pwennvi lo nou fot

Don ek Margaret * ti vreman kontan ki zot fiy avek son fanmir ti’n vin vizit zot. Pour zot dernyen repa ansanm, Margaret ki ti en kwizinyen profesyonnel e ki ti’n pran retret ti prepar makaroni ek fromaz, en pla ki son de pti zanfan ti vreman kontan.

Ler tou dimoun ti’n fini asize, Margaret ti anmenn pla prensipal e met lo latab. Letan i ti dekouver sa bol, i ti sirprann pour vwar ki i ti annan zis lasos fromaz dan sa bol! Margaret ti’n oubliye met makaroni, sa zengredyen prensipal!

Nenport ki laz oubyen kantite leksperyans nou annan, nou tou nou fer fot. I kapab en parol ki nou’n dir san reflesir, en keksoz ki pa’n ganny fer dan sa moman apropriye oubyen petet nou’n senpleman oubliye fer en keksoz. Akoz nou fer fot? Ki mannyer nou kapab aksepte nou fot? Eski nou kapab evite fer fot? Ler nou annan en bon pwennvi lo nou fot sa pou kapab ed nou reponn sa bann kestyon.

NOU PWENNVI EK PWENNVI BONDYE LO NOU FOT

Ler nou fer keksoz byen, nou kontan ganny felisite akoz nou santi ki nou merite. Ler nou fer en fot, menm si nou pa’n fer par ekspre oubyen lezot dimoun pa’n vwar, pa nou devret aksepte ki nou’n fer en fot? Pour arive fer sa nou bezwen abes nou.

Si nou annan en tro gran lopinyon lo nou menm, nou pou esey minimiz nou fot, blanm lezot oubyen refize aksepte ki nou’n fer en fot. Sa kalite fason fer i kapab annan move konsekans. Sa problenm i kapab pa ganny rezourd e lezot dimoun i kapab ganny blanmen dan en fason enzis. Menm si nou pa sibir konsekans nou fot la konmela, nou bezwen gard antet ki avek letan “sakenn pou rann kont avek Bondye pour son prop lekor.”​—Romen 14:12.

Bondye i annan en bon pwennvi lo fot. Liv Psonm, i montre ki Bondye i annan “mizerikord ek konpasyon,” i “pa pou toultan rod fot, ni menm reste ankoler pour touzour.” Bondye i konnen ki imen i enparfe e ki nou frazil e i “mazinen ki nou lapousyer.”​—Psonm 103:8, 9, 14, NWT.

An plis, parey en papa ki demontre mizerikord, Bondye i anvi ki son bann zanfan i annan menm pwennvi parey li konsernan fot. (Psonm 130:3) Dan son Parol i annan bokou bon konsey ek gidans pour ed nou aksepte nou fot ek fot lezot.

KONMAN POUR AKSEPTE NOU FOT

Souvan ler nou fer fot, nou blanm lezot dimoun oubyen nou esey zistifye sa ki nou’n dir oubyen fer. Si nou dir en keksoz ki’n ofans en dimoun, akoz nou pa zis demann leskiz, koriz sa fot e kontinyen zanmi avek sa dimoun? Eski  ou’n fer en keksoz mal ki’n vin en problenm pour ou oubyen pour en lot dimoun? Olye ankoler avek ou lekor ouswa akiz lezot, akoz ou pa esey fer ou mye pour koriz sa fot? Si ou ensiste ki ou pa’n fer sa fot, sa pou fer problenm vin pli grav. Plito, aprann avek ou fot, koriz sa fot e les pase sa ki’n arive.

Ler en lot dimoun i fer en fot, i fasil pour montre ki nou pa dakor avek sa ki i’n fer. Pa i ti pou pli byen pour swiv konsey Zezi Kri ler i ti dir: “Alor, tou sa ki zot anvi dimoun i fer pour zot, zot osi zot devret fer parey pour zot.” (Matye 7:12) Ler ou fer en fot, menm enn ptipti, san dout ou ti pou anvi ki lezot i tret ou avek konpasyon oubyen menm les pase sa fot. Alor, akoz ou pa esey demontre sa menm labonte anver lezot?​—Efezyen 4:32.

BANN PRENSIP KI KAPAB ED NOU FER MWENS FOT

En diksyonner i eksplike ki nou fer fot akoz nou pa ziz keksoz byen, nou napa ase konnesans lo en size oubyen nou mank konsantrasyon. Nou bezwen admet ki parfwa nou tou nou annan sa bann tandans. Par kont, nou kapab fer mwens fot si nou pran an konsiderasyon serten prensip Labib.

Enn sa bann prensip i ganny trouve dan Proverb 18:13 ki dir: “Sa enn ki reponn avan ekoute, i montre konman i bet e i ganny gognarde.” Si nou pran letan pour ekout tou sa ki i enplike dan en sityasyon e reflesir lo sa ki nou pou dir, nou pou evite reazir vitman. Ler nou konn byen en sityasyon, sa i kapab ed nou ziz keksoz byen e evite fer en fot.

En lot prensip Labib i dir: “Fer tou sa ki depan lo zot pour viv anpe avek tou dimoun si i posib.” (Romen 12:18) Annou fer nou mye pour ki i annan korperasyon ek lape. Ler nou pe travay avek lezot, nou devret annan pasyans ek respe e esey nou mye pour felisit e ankouraz zot. Avek en tel leta lespri, bann parol ek aksyon san reflesir i kapab ganny fasilman oubliye e bann fot pli serye i kapab ganny rezourd dan en fason kalm.

Esey vwar si ou kapab aprann en keksoz bon avek sa fot. Olye rod leskiz pour sa ki ou’n dir oubyen fer, esey vwar sa konman en loportinite pour ou devlop bann bon kalite. Eski petet ou bezwen demontre plis pasyans, labonte oubyen kontrol lo ou lekor? Oubyen eski ou bezwen osi demontre ladouser, lape ek lanmour? (Galat 5:22, 23) Omwen, ou kapab aprann ki ou pa devret fer en lot fwa ler ou dan sa menm sityasyon. Esey pa tro konsantre lo lafason ki ou santi anver sa fot. En bon limer i sirman ede pour ki i annan en bon latmosfer.

NOU BENEFISYE LER NOU ANNAN EN BON PWENNVI

Ler nou annan en bon pwennvi lo nou fot, sa pour ed nou aksepte nou fot dan en fason pozitif. Nou pou pli anpe avek lezot e avek nou menm. Si nou esey aprann avek nou fot, lezot dimoun pou pli apresye nou e nou pou vin pli saz. Nou pa pou dekouraze e tro sever avek nou menm. Ler nou konnen ki lezot osi pe lalit avek zot fot, nou pou vin pli pros avek zot. Sa ki pli enportan, i ki nou kapab benefisye si nou imit Zeova, sa Bondye ki annan lanmour e ki pare pour pardonnen.​—Kolosyen 3:13.

Eski fot Margaret ki nou’n mansyonnen pli boner ti gat sa lokazyon? Pa ditou. Tou dimoun ti vwar sa gou, espesyalman Margaret e zot ti manz zot repa san makaroni. Ler zot ti’n gran, sa de pti zanfan Margaret ti rakont sa zistwar avek zot prop zanfan e sa ti fer zot rapel sa bon moman ki zot ti pase sa zour avek zot granmanman. Apre tou, i ti zis en fot!

^ par. 2 Non in ganny sanze.