Skip to content

Al lo konteni

Eski en lemonn kot napa vyolans i posib?

Eski en lemonn kot napa vyolans i posib?

Eski ou oubyen en manm ou fanmir in deza en viktim vyolans? Eski ou per ki en zour ou kapab vin en viktim? Vyolans in ganny konsidere konman en “problenm lasante ki pe ogmante partou dan lemonn.” Annou vwar serten legzanp.

VYOLANS DOMESTIK EK LABI SEKSYEL: Nasyon-z-ini i raporte ki, “A en moman dan son lavi, enn dan trwa madanm in deza ganny abize fizikman oubyen seksyelman par son msye.” Malerezman, “dapre en estimasyon, dan lemonn antye enn dan senk madanm pou ganny vyole oubyen dimoun pou esey vyol li.”

KRIM DAN SEMEN: Dapre rapor, i annan plis ki 30,000 group ki enplike dan krim Leta-z-ini. Dan Lanmerik Latin, preski 1 dan 3 dimoun in vin en viktim vyolans.

OMISID: I’n ganny estimen ki apepre 500,000 dimoun in ganny touye dan sa enn an ki’n pase, bokou plis ki bann ki’n ganny touye dan bann lager. I’n annan kat fwa plis mert Sid Afrik ek Lanmerik Santral ki tou lezot landrwa dan lemonn. Plis ki 100,000 dimoun ti ganny touye Lanmerik Latin dan zis enn an e apepre 50,000 Brazil. Eski vyolans pou fini en zour?

ESKI VYOLANS POU FINI EN ZOUR?

Akoz i annan vyolans partou kote? I annan bokou rezon akoz sa i leka. Sa i enkli diferans lo nivo sosyal e ekonomik ant bann dimoun ris ek bann ki mizer, en mank respe pour lavi lezot dimoun, labi lalkol ek drog, bann zanfan ki ganny enfliyanse par konportman bann adilt ki vyolan e lefet ki bann kriminel pa ganny pini pour sa ki zot fer.

Nou bezwen rekonnet ki i annan bokou progre ki pe ganny fer dan serten landrwa dan lemonn pour kontrol vyolans. São Paulo, Brazil, en lavil kot en kantite dimoun i reste ti raport en rediksyon 80 poursan lo bann ka omisid dan sa dernyen 10 an. Kantmenm sa, i ankor annan tou sort kalite krim dan sa lavil e poursantaz omisid i reste apepre 10 dan 100,000 zabitan. Alor, kwa ki pou met en lafen avek vyolans enn fwa pour tou?

Pour ki vyolans i fini, dimoun i bezwen sanz zot latitid ek konportman. Pour dimoun vyolan sanze, zot bezwen ranplas bann kalite parey lafyerte, vorasite ek legoizm par lanmour, respe ek lentere pour lezot.

Kwa ki kapab motiv en dimoun pour fer sa bann gran sanzman? Reflesir lo sa ki Labib i dir:

  • “Lanmour pour Bondye, se ki nou obei son komannman.”1 Zan 5:3.

  • “Ler ou annan respe anver [Zeova], ou deteste sa ki mal.” *Proverb 8:13.

Lanmour pour Bondye ek en lanvi pour fer li  plezir i kapab ed bann dimoun ki vyolan pour sanz zot lavi, pa selman zot laparans me osi zot personnalite. Eski sa i posib?

Annou vwar legzanp Alex, * ki’n pas sa dernyen 19 an dan en prizon Brazil akoz diferan krim ki i ti’n fer. I ti vin en Temwen Zeova dan lannen 2000, apre ki i ti’n etidye Labib avek Temwen Zeova. Eski i’n vreman sanz son latitid vyolan? Wi, Alex i vreman regret tou sa bann move keksoz ki i’n fer. I dir: “Mon’n arive kontan Bondye akoz i’n fer mwan santi ki i’n senserman pardonn mwan. Mon lapresyasyon ek lanmour pour Zeova in ed mwan sanz mon konportman.”

César, ki osi reste Brazil, ti enplike dan kas lakaz e vole avek zarm. Sa i fason ki i ti viv son lavi pour 15 an. Kwa ki ti fer li sanze? Ler i ti dan prizon, Temwen Zeova ti vizit li e li osi i ti konmans etidye Labib. César i dir: “Pour premye fwa, mon ti annan en bi dan mon lavi. Mon’n aprann kontan Bondye e devlop respe pour li. Sa in fer mwan annan en gran lafreyer pour fer sa ki mal e fer Zeova sagren. Mon ti anvi montre ki mon rekonesan anver son labonte. Sa lanmour ek respe ti motiv mwan pour sanze.”

Aprann ki mannyer ou kapab viv dan en lemonn kot napa vyolans

Ki sa bann leksperyans i montre nou? Ki Labib i annan sa pouvwar pour sanz lavi ek fason panse en dimoun. (Efezyen 4:23) Alex, ki nou’n mansyonnen pli boner, i osi dir: “Sa ki mon ti aprann dan Labib ti parey delo prop ki ti pe koule lo mwan e ki ti gradyelman pirifye mon bann move panse. Sa ti bann keksoz ki mon pa ti zanmen krwar mon ti pou kapab aret fer.” Kan nou ranpli nou lespri avek bann panse ki dan Labib, sa i kapab retir oubyen pirifye bann move keksoz ki dan nou. Parol Bondye i annan pouvwar pour pirifye nou. (Efezyen 5:26) Sa i montre ki bann dimoun kriyel e egois i kapab sanz zot personnalite e vin bann dimoun dous ki kontan lape. (Romen 12:18) Zot lavi pou anpe ler zot aplik bann prensip Labib.Izai 48:18.

Plis ki wit milyon Temwen Zeova dan 240 pei in trouv en solisyon pour elimin vyolans. Dimoun diferan ras, kiltir ek ran sosyal in aprann kontan e annan en gran respe pour Bondye. Zot in osi aprann kontan kanmarad. Konman en fanmir enternasyonal, zot viv anpe. (1 Pyer 4:8) Sa i en laprev ki en lemonn kot napa vyolans i posib.

EN LEMONN KOT NAPA VYOLANS I PROS!

Labib i promet ki Bondye pou byento elimin vyolans lo later. Sa lemonn vyolan ki nou pe viv ladan ozordi in ganny garde pour “sa zour zizman kan bann malfeter pou ganny detri” par Bondye. (2 Pyer 3:5-7) I pou nepli annan bann dimoun vyolan pour fer lezot soufer. Ki mannyer nou kapab asire ki Bondye pour entervenir e elimin vyolans?

Labib i dir ki Bondye “i deteste sa enn ki kontan vyolans.” (Psonm 11:5) Nou Kreater i kontan lape ek lazistis. (Psonm 33:5; 37:28) Sa i rezon akoz i pa pou les bann dimoun vyolan viv lo later pour touzour.

Wi, en nouvo lemonn kot i annan lape i pros. (Psonm 37:11; 72:14) Akoz ou pa aprann plis lo ki mannyer ou kapab viv dan en lemonn kot napa vyolans?

^ par. 12 Zeova i non Bondye parey i aparet dan Labib.

^ par. 14 Serten non in ganny sanze.