BANN MENAS: Azanda bann politisyen ek sef relizye pa parey avek sa mesaz ki dan Labib. Souvan, zot ti servi zot lotorite pour anpes bann dimoun annan, prodwi oubyen tradwi Labib. Annou vwar de legzanp:

  • Apepre 167 avan Kris: Lerwa Antyokis Epifann ki ti esey enpoz larelizyon Grek lo bann Zwif, ti donn lord pour detri tou bann kopi Labib ki ti’n ganny ekrir dan langaz Ebre. Istoryen Heinrich Graetz ti ekri konsernan bann zofisye Lerwa Antyokis. Zot ti “desir e bril bann roulo Lalwa ki zot ti trouve dan nenport ki landrwa e zot ti touy tou dimoun ki ti pe rod lankourazman ek konsolasyon ladan.”

  • Lepok Mwayennaz: Serten sef relizye Katolik ti ankoler akoz bann fidel dan Legliz ti pe pres sa ki Labib i ansennyen olye lansennyman Katolik. Zot ti konsider nenport dimoun ki ti annan lezot liv ki dan Labib apard ki liv Psonm an Laten, konman bann opozan oubyen enfidel. En konsil Legliz ti menm donn lord pour ki serten zonm i “kontinyelman rod sa bann opozan . . . par fouy dan tou lakaz ek tou lezot landrwa ki zot ti sispekte ti annan zot. . . . Lakaz sa bann dimoun ti pou osi ganny detrir.”

Si bann opozan ti’n reisi detri Labib, son mesaz ti pou’n disparet.

Tradiksyon Labib an Angle par William Tyndale in sirviv menm si Tyndale ti ganny egzekite an 1536 e Labib ti ganny bàn e brile

KI MANNYER LABIB IN SIRVIV: Lerwa Antyokis ti target Izrael, me bann Zwif ti’n form bann kominote dan plizyer lezot pei. Anfet, bann spesyalis Labib i estimen ki ver premye syek avan Kris, apepre 60 poursan bann Zwif ti viv an deor Izrael. Bann Zwif ti annan bann kopi Labib dan zot sinagog, sa menm Labib ki ti ganny servi par zot desandans enkli bann Kretyen.Akt 15:21.

Pandan lepok Mwayennaz, bann dimoun ki ti kontan Labib ti montre zot brav malgre persekisyon e zot ti kontinyen tradwi e kopye Labib. Menm avan ki masin portab pour enprimen ti ganny envante dan milye 15 zyenm syek, serten liv Labib ti disponib dan plis ki 33 langaz. Depi sa letan, Labib in ganny tradwir e prodwir pli vitman.

REZILTA: Malgre menas bann Lerwa pwisan ek bann pret, Labib i sa liv ki’n pli ganny distribye e tradwir dan listwar. Labib in enfliyans lalwa serten pei, langaz ek lavi plizyer milyon dimoun.