Zot pe galope avek en vites e zot lapat i fer tapaz parey loraz. Lafason ki Labib i dekrir sa kat seval ek zot kavalye i sitan reel ki i konmsi zot pe sorti dan sa bann paz. Sa premye seval i blan e sa ki lo sa seval i en lerwa merveye ki fek ganny kouronnen. Par deryer li i vin en seval ki son kouler i parey dife e sa enn ki lo la i retir lape lo later. Apre, i vin en trwazyenm seval e li i nwanr parey sarbon e sa enn ki lo sa seval i annan en balans dan son lanmen anmezir ki i anonse ki i annan en mankman manze lo later. Sa katriyenm seval ki swiv i kouler pal. I pe anmenn en ta maladi danzere e sa enn ki lo la i apel Lanmor. Latonm, sa landrwa kot tou dimoun mor i ale, i swiv li byen pros e i anmans tou sa ki’n mor.Revelasyon 6:1-8.

“Premye fwa ki mon ti lir lo sa kat seval mon ti per. Mon ti santi ki Zour Zizman ti pros e vi ki mon pa ti ankor pare, mon ti pou mor.”—Crystal.

“Mon ti vreman enterese avek sa kat kavalye ki ti lo sa kat seval diferan kouler. Me enn fwa ki mon ti konpran sa vizyon, tou ti fer sans pour mwan.”Ed.

Eski ou santi parey Crystal konsernan sa kat seval oubyen ou santi parey Ed? An tou ka, sa kat seval ki dan dernyen liv Labib ki apel Revelasyon, i en resi Labib ki dimoun i konn byen. Eski ou ti konnen ki si ou esey konpran sa vizyon sa i kapab benefisye ou? Ki mannyer? Bondye i promet ki nou kapab ganny vre lazwa ler nou lir, aprann e viv annakor avek sa ki nou lir dan Revelasyon, sa liv profetik.Revelasyon 1:1-3.

Menm si i annan serten dimoun ki per ler zot lir lo sa kat seval, sa resi Labib pa’n ganny ekrir pou fer ou per. Anfet, lafwa plizyer dimoun in vin pli for ler zot in lir sa resi e sa in ed zot pour annan lespwar pour en meyer lavenir. Ou osi ou kapab benefisye! Silvouple, kontinyen lir sa lot lartik ki swiv.