Skip to content

Al lo konteni

 LO KOUVERTIR | SA KAT SEVAL—AKOZ I KONSERN OU?

Sa kat seval ek zot kavalye, lekel zot?

Sa kat seval ek zot kavalye, lekel zot?

Sa kat seval ek zot kavalye i kapab paret drol e fer per me sa i pa devret le ka. Akoz? Parski Labib ek bann levennman toulezour i ed nou idantifye klerman lekel zot. Menm si zot in anmenn en ta dega lo later, i osi annan en bon nouvel pour ou ek ou fanmir. Ki mannyer sa? Premyerman, annou vwar ki sak sa bann kavalye ek zot seval i reprezante.

SA KAVALYE LO SA SEVAL BLAN

Sa vizyon i konmans koumsa: “Mon ti vwar en seval blan e sa enn ki ti lo sa seval ti annan en fles e i ti ganny donnen en kouronn, apre i ti ale konman en venker pour li fini ranport laviktwar lo son bann lennmi.”Revelasyon 6:2.

Lekel sa enn ki lo sa seval blan? Liv Revelasyon i pli tar ed nou konnen lekel ler i apel li “Parol Bondye.” (Revelasyon 19:11-13) Sa tit Parol, i aplik pour Zezi Kri akoz i port parol Bondye. (Zan 1:1, 14) An plis, Zezi i ganny apele “Lerwa bann lerwa e Senyer bann senyer” e osi “Fidel e Vre.” (Revelasyon 19:16) I kler ki i annan lotorite pour azir konman en gerye e i pa abiz son pouvwar oubyen servi li dan en fason koronpi. Me sa i fer demann bann kestyon.

Lekel ki’n donn Zezi lotorite pour ale konman en venker? (Revelasyon 6:2) Profet Danyel ti vwar en vizyon e dan son vizyon Mesi ti parey “en garson zonm.” I ti ganny donnen “lotorite, loner ek en rwayonm” sorti kot “Ansyen bann Zour,” setadir Zeova. * (Danyel 7:13, 14, NWT) Alor, i Bondye Tou Pwisan ki’n donn Zezi sa drwa ek pouvwar pour dirize e ekzekit zizman. Sa seval blan i en senbol apropriye pour lager ki Zezi pour fer akoz bann verse Labib i souvan servi kouler blan pour reprezant lazistis.Revelasyon 3:4; 7:9, 13, 14.

Kan ki sa bann seval ti konmans galope? Rapel ki Zezi ki ti lo sa premye seval, ti konmans galope ler i ti ganny donnen en kouronn. (Revelasyon 6:2) Kan ki Zezi ti ganny kouronnen konman Lerwa dan lesyel? I pa ti apre son lanmor ler i ti mont dan lesyel. Labib i dir ki i ti bezwen esper en pe letan. (Ebre 10:12, 13) Zezi ti donn son bann disip en fason pour zot rekonnet lafen sa peryod letan ki i ti pou bezwen espere avan ki i vin lerwa dan lesyel. I ti dir zot ki ler i ti pou konmans dirize, sa lemonn ti pou vin pli pir. I ti pou annan lager, mankman manze ek lepidemi. (Matye 24:3, 7; Lik 21:10, 11) An 1914, deswit apre ki Premye Lager Mondyal ti konmanse, i ti kler ki limanite ti’n antre dan sa letan ki Labib i apel “bann dernyen zour.”2 Timote 3:1-5.

Me akoz keksoz pa’n amelyore lo later depi ki Zezi in vin lerwa an 1914? Parski sa letan, Zezi ti konmans dirize dan lesyel, pa lo later. Zis apre ki i ti konmans dirize, en lager ti deklare dan lesyel e sa nouvo Lerwa, Zezi, ki osi apel Mikael ti zet Satan ek son bann demon lo later. (Revelasyon 12:7-9, 12) Vi ki Satan pa kapab retourn dan lesyel, i vreman ankoler akoz i konnen ki i pa reste li bokou letan. Anfet, napa bokou letan ki reste avan ki lavolonte Bondye i ganny fer lo later. (Matye 6:10) Aprezan, annou vwar ki mannyer sa trwa lezot kavalye i ed nou konpran ki nou pe vreman viv dan “bann dernyen zour.”  Kontrerman avek Zezi ki ti lo sa premye seval, sa trwa lezot ki swiv i reprezant move kondisyon sa lemonn.

SA KAVALYE LO SA SEVAL ROUZ

“En lot seval ki son kouler ti parey dife ti sorti e sa enn ki ti lo sa seval ti ganny donnen en gran lepe e permisyon pour retir lape lo later pour ki dimoun i touy kanmarad.”Revelasyon 6:4.

Sa kavalye i reprezant lager. Remarke ki i retir lape pa zis dan detrwa landrwa me lo later antye. An 1914, i ti fer premye fwa ki i ti annan en lager mondyal. I ti swiv par en dezyenm lager mondyal ki ti fer plis dega. Serten in dir ki depi 1914, plis ki 100 milyon dimoun in mor an rezilta bann lager ek konfli. An plis, bokou lezot ankor in soufer avek bann blesir grav.

Ziska ki degre lager in mark nou letan? Pour premye fwa dan listwar, i paret ki imen i annan sa kapasite pour touy tou dimoun lo later. Menm Nasyon-z-ini, sa lorganizasyon ki sipoze anmenn lape pa kapab anpes sa kavalye lo sa seval rouz fer dega lo later.

SA KAVALYE LO SA SEVAL NWANR

“Mon ti vwar en seval nwanr e sa enn ki ti lo sa seval ti annan en balans dan son lanmen. Mon ti tann sa ki ti parey en lavwa sorti kot sa kat seriben dir: ‘En kilo dible pour en denye e trwa kilo lorz pour en denye e pa gaspiy delwil zoliv ek diven.’”Revelasyon 6:5, 6.

Sa kavalye i reprezant lafamin. Sa verse i montre ki i pou annan en gran mankman manze ki en kilo dible pou kout en denye. Dan premye syek, en denye ti lapey en zournen travay. (Matye 20:2) Avek en denye ou ti osi kapab aste trwa kilo lorz, en lagrenn ki pa ti sitan bon parey dible. Ki kantite letan sa ti pou ase pour nouri en gran fanmir? Dimoun ti ganny averti pour pa gaspiy menm bann keksoz de baz parey delwil zoliv ek diven ki ti ganny servi toulezour sa letan.

Depi 1914, eski nou’n vwar levidans ki sa seval nwanr ek son kavalye in konmans galope? Definitivman wi! Apepre 70 milyon dimoun in mor akoz lafamin pandan 20 tyenm syek. En lorganizasyon ti estimen ki “an 2012-2014, 805 milyon dimoun ti pe mor lafen akoz zot pa’n ganny ase manze e sa i enn lo nef dimoun parmi popilasyon lemonn.” En lot rapor i dir: “Tou le zan, plis dimoun i mor avek lafamin ki avek SIDA, malarya ek tiberkiloz.” Malgre bokou zefor ki pe ganny fer pour donn manze bann ki pe mor lafen, sa seval nwanr i kontinyen galope.

SA KAVALYE LO SA SEVAL PAL

“Mon ti vwar en seval kouler pal e sa enn ki ti lo sa seval ti apel Lanmor e Latonm ti pe swiv li byen pros. Zot ti ganny lotorite lo en kar later, pour touy dimoun avek en gran lepe, avek lafanmin, lepidemi ek bann zannimo sovaz ki lo later.”Revelasyon 6:8.

Sa katriyenm kavalye i reprezant lanmor akoz bann lepidemi. Deswit apre 1914, lafyev Espanyol ti touy plizyer dizenn milyon dimoun. I posib ki apepre 500 milyon dimoun ti ganny enfekte. Sa ti apepre 1 lo 3 dimoun sa letan.

Me lafyev Espanyol ti zis en konmansman. Bann eksper i estimen ki pandan 20 tyenm syek, plizyer milyon dimoun in mor avek lavaryol. Menm si bokou resers pe ganny fer dan domenn medikal ozordi, plizyer dimoun pe mor avek SIDA, tiberkiloz ek malarya.

Ki swa akoz lager, lafamin oubyen lepidemi, tousala i anmenn lanmor. Latonm pa ofer okenn lespwar me i kontinyen anmas son bann viktim.

 EN MEYER LAVENIR BYENTO!

Sa letan difisil ki nou pe viv ladan i pros pour terminen. Rapel sa: An 1914, Zezi “ti ale konman en venker” e zet Satan lo later me Zezi pa ti ankor konpletman ganny laviktwar. (Revelasyon 6:2; 12:9, 12) Byento, zour Armagedon, Zezi pou retir Satan e tou dimoun ki’n les zot ganny enfliyanse par Satan pou ganny detri. (Revelasyon 20:1-3) Zezi pa pou zis met en lafen avek sa trwa lezot seval ki pe galope me i pou ranplas bann move keksoz ki zot pe anmennen. Ki mannyer? Annou vwar ki Labib i promet.

Olye lager, i pou annan lape. Zeova “i fer lager arete partou lo later; i kas bann fles, i detri bann lans.” (Psonm 46:9) Me bann dimoun ki kontan lape, “zot ava viv dan en lape total.”Psonm 37:11.

Olye lafamin, pour annan en ta manze. “Legren pou annabondans lo later. Anler lo latet bann montanny i pou annabondans.”Psonm 72:16, NWT.

Zezi pou tre byento ranplas bann move keksoz ki sa trwa lezot kavalye pe anmennen

Olye lepidemi ek lanmor, tou dimoun pou annan en bon lasante e ganny lavi eternel. Bondye “pou eswiy tou larm dan zot lizye, i pou nepli annan ni lanmor, ni dey, ni leokri, ni douler ankor.”Revelasyon 21:4.

Ler Zezi ti lo later, i ti donn en avangou ki mannyer keksoz pou ete anba son dominasyon. I ti ankouraz bann dimoun pour viv anpe, fer bann mirak kot i ti nouri plizyer milye dimoun, geri bann malad e menm resisit bann mor.Matye 12:15; 14:19-21; 26:52; Zan 11:43, 44.

Temwen Zeova pou byen kontan montre ou dan ou prop Labib ki mannyer ou kapab met ou pare pour ler sa bann seval ek zot kavalye i aret galope. Eski ou ti pou kontan konn plis?

^ par. 7 Dapre Labib, Zeova i non Bondye.