Lekel ki ti papa Zozef?

Zozef, en sarpantye ki ti sorti Nazaret, ti papa adoptif Zezi. Me lekel ki ti papa Zozef? Zenealozi Zezi dan Levanzil Matye i nonm en serten Zakob tandis ki levanzil Lik i dir ki Zozef ti “garson Eli.” Akoz sa diferans?Lik 3:23; Matye 1:16.

Nou lir dan Levanzil Matye: “Zakob ti vin papa Zozef.” Sa term Grek ki ti ganny servi i endik klerman ki Zakob ti vre papa Zozef. Alor, Matye ti pe tras vre zenealozi Zozef, sa laliny desandans Lerwa David par ki drwa legal pour tronn ti pou ganny pase avek Zezi, ki ti garson adoptif Zozef.

Lo lot kote, Levanzil Lik i dir: “Zozef . . . garson Eli.” Nou kapab konpran sa lekspresyon “garson Eli” konman “zann Eli.” En ka parey i ganny trouve dan Lik 3:27 kot Sealtyel ki son vre papa ti Zekonya, i ganny mete konman “garson Neri.” (1 Kronik 3:17; Matye 1:12) Sealtyel ti probableman marye avek en fiy Neri ki son non pa ganny mansyonnen e alor i ti vin son zann. Dan en sans, Zozef ti “garson” Eli vi ki i ti’n marye avek fiy Eli, Mari. Alor Lik ti donn lalis tou bann zanset Zezi “konman en zonm” atraver Mari, ki ti son manman. (Romen 1:3) Labib i donn nou de diferan zenealozi lo Zezi ki enportan pour nou.

Ki kalite latwal ek tentir ki ti annan dan letan Labib?

Lalenn ki’n tenn ti ganny trouve dan en kavern o bor lanmer mor, date depi avan 135 N.L.

Lalenn mouton, osi byen ki pwal kabri ek samo ti ganny servi preski partou dan ansyen Mwayenn Oriyan pour fer latwal. Bann latwal ki ti pli souvan ganny servi ti lalenn. Labib i souvan refer avek mouton, koup zot lalenn ek bann lenz ki’n fer avek lalenn. (1 Samyel 25:2; 2 Lerwa 3:4; Zob 31:20) Flax, en plant ki ti ganny kiltive Lezip ek Izrael, ti ganny servi pour fer en kalite latwal ki apel linenn. (Zenez 41:42; Zozye 2:6) I posib ki bann Izraelit dan letan Labib pa ti plant koton me Labib i mansyonnen ki koton ti ganny servi an Pers. (Ester 1:6) Laswa ti en latwal ki ti ser e deliks e probableman i ti ganny enporte par bann marsan ki ti vwayaz dan bann pei Lazi.Revelasyon 18:11, 12.

Sa liv Jesus and His World i dir: “Lalenn ti vin dan diferan kouler. Zot ti varye sorti blan kler pour vin gro gri, enkli bokou lezot kouler.” An plis, lalenn ti souvan ganny tenn. En tentir mov ki ti ser, ti ganny tire dan serten kalite kourpa ki viv dan lanmer e en varyete plant, rasin, fey ek zensek ti ganny servi pour fer tentir dan bann kouler parey rouz, zonn, ble ek nwanr.