SA FITWAR ki dan laform en bato dan lanmen Jordan pa paret enpresyonan. Me i enn parmi bann keksoz ki Jordan i pli kontan. Jordan i dir: “Russell, en msye aze ki ti zanmi avek nou fanmir, ti donn mwan sa fitwar letan mon ti ankor byen zenn.” Apre lanmor Russell, Jordan ti aprann ki Russell ti’n ed son granparan ek paran pandan bann moman difisil. I dir: “Aprezan ki mon’n konn plis lo Russell, mon apresye sa pti kado plis ankor.”

Parey leksperyans Jordan i montre, en kado i kapab annan en ptigin oubyen napa okenn valer pour serten dimoun. Me pour en dimoun ki annan lapresyasyon, sa menm kado i kapab vreman presye pour li. Labib i koz lo en kado ki pa parey okenn lezot kado e ki annan en gran valer, kan i dir: “Bondye in telman kontan lemonn ki i’n donn son sel Garson pour ki nenport ki ki demontre lafwa dan li pa ganny detrir me i ganny lavi eternel.”Zan 3:16.

En kado ki kapab donn lavi eternel sa enn ki aksepte! Eski i annan okenn lezot kado ki pli presye ki sa enn? Menm si serten dimoun i kapab pa rekonnet son valer, pour bann vre Kretyen sa kado i “presye.” (Psonm 49:8; 1 Pyer 1:18, 19) Me akoz Bondye ti donn son Garson konman en kado pour lemonn?

Zapot Pol i eksplike akoz kan i dir: “Atraver en sel zonm pese in antre dan lemonn e pese in anmenn lanmor, alor tou dimoun i mor.” (Romen 5:12) Adan, sa premye zonm, ti fer pese kan i ti volonterman dezobeir Bondye e akoz sa i ti mor. Alor akoz Adan, tou son bann desandans, setadir limanite, i mor.

 “Konsekans pese se lanmor, me sa kado ki Bondye i donnen se lavi eternel gras a Kris Zezi nou Senyer.” (Romen 6:23) Pour liber limanite dan lanmor, Bondye ti anvoy son Garson, Zezi Kri, lo later pour sakrifye son lavi parfe pour limanite. Lo baz sa sakrifis, setadir “sa ranson,” tou dimoun ki demontre lafwa dan Zezi pou ganny lavi eternel.Romen 3:24.

Konsernan tou benediksyon ki Bondye i ofer son bann serviter atraver Zezi Kri, Pol ti dir: “Annou remersye Bondye pour son kado merveye.” (2 Korentyen 9:15) Sa ranson i sitan merveye ki i pa kapab ganny konpare. Me parmi tou kado ki Bondye in donn limanite, akoz sa ranson i sitan merveye? Dan ki fason i pa parey okenn lezot kado ki Bondye in donnen? * Ki ou kapab fer pour benefisye avek sa kado? Nou ankouraz ou lir larepons ki Labib i donnen pour sa bann kestyon dan sa de lartik ki swiv.

^ par. 8 Zezi ti volonterman “donn son lavi pour nou.” (1 Zan 3:16) Par kont, vi ki sa sakrifis i form parti plan Bondye, sa seri lartik i konsantre lo rol Bondye konman sa Enn ki’n donn sa ranson.