Kwa ki fer en kado annan valer pour ou? I annan kat keksoz ki enplike: (1) lekel ki’n donn ou sa kado, (2) akoz i’n donn ou, (3) kwa ki’n ganny sakrifye pour donn ou sa kado e (4) si ou vreman bezwen sa kado. Si nou reflesir lo sa kat keksoz, sa i kapab ogmant nou lapresyasyon pour sa ranson, pli gro kado ki Bondye in donnen.

LEKEL KI’N DONN SA KADO?

Serten kado i annan valer akoz sa dimoun ki’n donn nou i dan en pozisyon enportan oubyen nou annan en gran respe pour li. I annan lezot kado ki menm si i pa kout ser, i annan bokou valer pour nou akoz en manm nou fanmir oubyen en bon zanmi ki’n donn nou. I menm parey avek sa kado ki Russell ti donn Jordan, ki nou’n koz lo la o konmansman sa premye lartik. Me ki sa i annan pour fer avek sa ranson?

Premyerman, Labib i dir ki: “Bondye in . . . anvoy son sel Garson dan lemonn pour ki gras a li nou kapab ganny lavi.” (1 Zan 4:9) Sa i fer ki sa kado i vreman presye. Napa personn ki annan plis lotorite ki Bondye. Konsernan Bondye, en psalmis ti ekri: “Ou menm sel SENYER [oubyen “Zeova,” NWT] Bondye Tre O, lo later antye.” (Psonm 83:18) Pa sa kado i vreman presye vi ki i sorti kot sa Enn ki pli O dan liniver!

Dezyenmman, Bondye i “nou Papa.” (Izai 63:16) Ki mannyer sa? Li menm ki’n donn nou lavi. An plis, i pran swen avek nou parey en papa ki kontan son zanfan i fer. Letan i ti refer avek serten parmi pep Izrael, konman Efraim, Bondye ti dir: “Efraim! Ou menm mon garson prefere. Ou menm ki mon pli kontan. . . . Mon annan bokou lanmour pour ou, mon pou pran pitye pour ou.” (Zeremi 31:20) Bondye i ankor annan menm santiman pour son bann serviter ozordi. I pa zis nou Kreater tou pwisan me i osi nou Papa e Zanmi fidel. Pa sa i fer tou kado ki i donn nou vreman presye?

 AKOZ SA KADO IN GANNY DONNEN?

Serten kado i presye akoz i’n ganny donnen avek lanmour me pa akoz sa dimoun i oblize. Sa dimoun ki’n donn sa kado pa ekspekte nanryen an retour pour son labonte.

Bondye in donn nou son Garson akoz i kontan nou. Labib i dir: “Dan nou ka, Bondye in montre ki i kontan nou par anvoy son sel Garson.” Akoz i’n fer sa? “Pour ki gras a li nou kapab ganny lavi.” (1 Zan 4:9) Eski Bondye ti oblize fer sa? Pa ditou! “Sa ranson ki Kris Zezi in peye” i en fason ki Bondye in demontre son “labonte ekstraordiner.”Romen 3:24.

Akoz sa kado i en fason ki Bondye in demontre son “labonte ekstraordiner”? Labib i eksplike: “Bondye in demontre son lanmour pour nou dan sa fason: Kris in mor pour nou ler nou ti ankor dan pese.” (Romen 5:8) Lanmour senser ki Bondye i annan ti fer li azir pour ed bann imen enparfe. Nou pa merite ganny sa lanmour e nou pa ni menm kapab repey li. Sa kado i sa pli bon fason ki lanmour in deza ganny demontre.

KI SAKRIFIS KI’N GANNY FER POUR DONN SA KADO?

Serten kado i vreman presye akoz sa dimoun ki’n donn sa kado in fer en gro sakrifis. Letan en dimoun i volonterman donn nou en keksoz ki li menm i vreman kontan, nou apresye sa kado plis ankor.

Bondye “i’n donn son sel Garson.” (Zan 3:16) I’n donn nou sa enn ki pli presye pour li. Pandan sa plizyer milyon lannen ki Bondye ti pe kree liniver, Zezi ti travay avek li e i ti vin sa enn ki “ti fer li toultan plezir.” (Proverb 8:30) Zezi i “Garson ki [Bondye] i kontan” e i “resanblans sa Bondye envizib.” (Kolosyen 1:13-15) Sa lanmour ki i annan ant Bondye ek Zezi i enn ki pli for ki okenn lanmour ki’n deza egziste ant de dimoun.

Me Bondye “pa ti ni menm refize donn son prop Garson.” (Romen 8:32) Zeova in donn nou sa enn ki pli presye pour li. Napa en kado ki’n kout li pli ser.

EN KADO KI NOU VREMAN BEZWEN

Serten kado i presye akoz i en keksoz ki nou vreman bezwen. Par egzanp, pa ou ti pou vreman kontan si en dimoun ti volonterman pey pour en tretman medikal ki ti pou sov ou lavi, sirtou si ou ti napa larzan pou fer li? Sa kado ti pou vreman presye, pa i vre?

“Zis parey tou i mor dan Adan, tou pou revin vivan dan Kris.” (1 Korentyen 15:22) Konman bann desandans Adan, nou tou nou “mor.” Nou pa kapab anpes nou malad e mor. Nou koupab devan Bondye e nou pa kapab ni menm rekonsilye avek li. Konman imen enparfe, nou pa kapab fer personn revin “vivan.” Labib i dir: “Personn pa kapab reaste lavi, ni pey Bondye en ranson pour li. . . . Sa ki ou peye, pa pou zanmen ase.” (Psonm 49:7, 8) Nou vreman bezwen led akoz nou pa kapab pey sa ranson. Lo nou menm, nou pa kapab fer nanryen.

Akoz son gran lanmour, Zeova ti volonterman pey sa “tretman” pour sov nou. Alor, atraver Zezi “tou pou revin vivan.” Ki mannyer sa ranson i fer sa posib? “Disan Zezi son Garson i pirifye nou  avek tou pese.” Lafwa dan sakrifis Zezi i fer li posib pour nou ganny pardonnen nou pese e ganny lavi eternel. (1 Zan 1:7; 5:13) Ki sa ranson pou fer pour nou bann defen? “Zis parey lanmor in vin par en sel zonm, rezireksyon osi i vin par en sel zonm [Zezi].”1 Korentyen 15:21. *

Napa en kado parey sakrifis Zezi akoz i sorti kot sa enn ki pli O dan liniver e i’n ganny donnen akoz son lanmour senser pour nou. Napa personn ki’n deza fer pli gro sakrifis ki Zeova. Napa en lot kado ki nou bezwen plis ki sakrifis Zezi akoz i liber nou avek pese ek lanmor. Vreman napa en kado ki annan plis valer ki sa ranson.

 

^ par. 19 Pour plis lenformasyon lo ki mannyer Bondye pour resisit bann mor, vwar sapit 7 dan liv Ki Labib i dir? pibliye par Temwen Zeova oubyen al lo www.jw.org.