Skip to content

Al lo konteni

 LO KOUVERTIR

Akoz Zezi ti soufer e mor?

Akoz Zezi ti soufer e mor?

“Pese in antre dan lemonn par en sel zonm, e pese in anmenn lanmor.”Romen 5:12

Ki ou ti pou dir si ou ti ganny demande, “Eski ou ti a kontan viv pour touzour?” I tre probab ki laplipar dimoun ti pou dir ki zot anvi, me zot krwar ki sa pa pou zanmen arive. Zot dir ki lanmor i en keksoz normal dan lavi, i’n toultan koumsa.

Meton ou ti ganny demande sa menm kestyon, “Eski ou pare pour mor?” Normalman, laplipar dimoun ti pou dir non. Ki sa i montre? Malgre bann problenm ek difikilte ki nou rankontre, sa lanvi pour viv i normal. Labib i montre ki Bondye in kree imen avek sa dezir ek lanvi pour viv. Anfet, i dir sa, “I’n menm met dezir pour viv pour touzour dan zot leker.”Eklezyast 3:11.

Me, an realite, imen pa viv pour touzour. Alor, kwa ki’n al mal? Deplis, eski Bondye in fer okenn keksoz pour aranz sa sityasyon? Larepons ki Labib i donnen i ankourazan e i dir nou bokou lo akoz Zezi ti soufer e mor.

KWA KI’N AL MAL

Sa trwa premye sapit dan liv Zenez dan Labib i dir nou ki Bondye ti met devan sa premye koup imen, Adan ek Ev sa posibilite pour viv pour touzour e dir zot ki zot ti pou bezwen fer pour ki sa i vin vre. Apre, sa resi i eksplike ki mannyer zot pa ti obei Bondye e perdi sa sans pour viv pour touzour. Sa zistwar i ganny rakonte dan en fason senp, sitan senp ki bokou i deswit dir ki i en vye zistwar ki pa’n arive. Me liv Zenez i donn laprev ki i en dokiman istorik e vre. *

Lefet ki Adan ti dezobei ki rezilta sa in anmennen? Labib i reponn dan sa fason: “Pese in antre dan lemonn par en sel zonm [Adan], e pese in anmenn lanmor, e lanmor in pas avek tou dimoun, parski tou dimoun in konmet pese.” (Romen 5:12) Par son dezobeisans, Adan ti fer pese. Alor i ti perdi sa sans pour viv pour touzour e finalman mor. Konman son bann desandans, nou’n erit pese. An rezilta nou tonm malad, vin vye epi mor. Sa leksplikasyon lo akoz nou mor i annakor avek sa ki bann syantis in dekouver konsernan serten  karakteristik ki nou’n erite avek nou paran. Eski Bondye in fer okenn keksoz pour aranz sa sityasyon?

KI BONDYE IN FER

Wi, Bondye in fer bann laranzman pour redonn nou sa ki Adan in perdi pour tou son bann desandans, sirtou sa posibilite pour viv pour touzour. Ki mannyer in fer sa posib?

Labib i dir dan Romen 6:23 ki, “rekonpans pour pese i lanmor.” Sa i vedir ki konsekans pese i lanmor. Adan ti fer pese e alor i ti mor. Pareyman, nou fer pese e nou osi nou mor, menm si nou pa responsab pour sa fot. Alor Bondye lanmour, i’n anvoy son Garson pour pey pour nou pese. Ki mannyer sa i marse?

Lanmor Zezi i ouver semen pour viv ere pour touzour

Vi ki premye zonm Adan ki ti parfe ti anmenn pese ek lanmor lo nou atraver dezobeisans, i ti bezwen en lot zonm parfe e obeisan ziska lanmor pour liber nou avek pese. Labib i eksplik li dan sa fason: “Parey ki bokou in vin peser par dezobeisans en sel zonm, demenm lobeisans en sel zonm pou zistifye bokou dimoun.” (Romen 5:19) Zezi ti sa “sel zonm.” I ti kit lesyel, vin en zonm parfe * e mor dan nou plas. Sa in fer li posib pour nou annan en bon relasyon avek Bondye e reganny sa sans pour viv pour touzour.

AKOZ ZEZI TI SOUFER E MOR

Alor, akoz i ti neseser pour Zezi mor pour fer sa posib? Eski Bondye Tou Pwisan pa ti pou’n senpleman kapab pas en lalwa ki ti pou permet desandans Adan viv pour touzour? Sirman i annan sa pouvwar pour fer li. Me si i ti fer sa, i ti pou pe rezet son prop lalwa ki i’n met an plas ki dir ki rekonpans pese i lanmor. Me sa pa ti en senp lalwa ki kapab ganny met de kote oubyen sanze pour son byennet personnel. I vreman enportan pour vre lazistis.Psonm 37:28.

Si Bondye ti’n rezet son lazistis dan sa moman, dimoun ti pou kapab mazinen ki i ti pou kapab fer sa ankor dan lezot sityasyon. Par egzanp, eski i ti pou zis pour li swazir lekel parmi desandans Adan ki kalifye pou ganny lavi eternel? Eski nou  ti pou annan konfyans dan li ki i ti pou gard son promes? Par reste atase avek son lazistis pour sov nou, sa i donn nou lasirans ki i pou toultan fer sa ki byen.

Atraver sakrifis lanmor Zezi, Bondye in donn nou sa loportinite pour viv pour touzour dan Paradi lo later. Remark parol Zezi dan Zan 3:16: “Bondye in telman kontan lemonn ki i’n donn son sel Garson, pour ki nenport ki, ki krwar dan li, pa pou mor, me i a ganny lavi eternel.” Lanmor Zezi i pa selman en fason ki Bondye i demontre vre lazistis me pli enportan, i demontre son gran lanmour pour bann imen.

Me akoz Zezi ti bezwen soufer e mor dan bokou douler parey i dekrir dan bann Levanzil? Lefet ki i ti pare pour fer fas avek bann gro difikilte, Zezi ti rezet enn fwa pour tou lakizasyon Satan ki imen pa pou reste fidel avek Bondye ler zot pe fer fas avek bann gro problenm. (Zob 2:4, 5) Lakizasyon Satan ti pou’n kapab paret vre apre ki i ti’n enfliyans sa zonm parfe Adan pour fer pese. Me Zezi ki ti egal avek Adan ti reste obeisan menm ler i ti pe fer fas avek bann gro soufrans. (1 Korentyen 15:45) Sa i montre ki Adan ti pou kapab obei Bondye si i ti anvi fer li. Par andir bann difikilte, Zezi in kit en legzanp pour nou swiv. (1 Pyer 2:21) Bondye ti rekonpans son Garson pour son lobeisans parfe, par donn li lavi imortel dan lesyel.

KI MANNYER OU KAPAB BENEFISYE

Lanmor Zezi ti vreman arive. Semen pour lavi eternel i ouver. Eski ou ti a kontan viv pour touzour? Zezi i dir nou ki nou bezwen fer, par dir: “Ou’n donn li pouvwar lo tou dimoun pour donn lavi eternel tou bann ki ou’n donn li. Savedir ki zot konn ou konman sel vre Bondye, ek Zezi-Kri ki ou’n anvoye.”Zan 17:2, 3.

Bann ki’n pibliy sa magazin i envit ou pour aprann plis konsernan Zeova sa vre Bondye ek son Garson Zezi Kri. Temwen Zeova dan ou rezyon ti pou kontan ed ou. Ou osi kapab ganny bann bon lenformasyon si ou al lo nou sit enternet, www.jw.org.

^ par. 8 Vwar “The Historical Character of Genesis,” dan Insight on the Scriptures, Volim 1 paz 922, pibliye par Temwen Zeova.

^ par. 13 Bondye ti transfer lavi son Garson dan vant Mari e ti protez li avek lespri sen kont lenperfeksyon Mari.Lik 1:31, 35.