IMAZINEN ou pe marse dan en pti santye dan fernwanr tar aswar. Menm si soley in fini kouse, ou pa dezespere akoz ou annan en tors dan ou lanmen ki kler byen. Ler ou kler li ater ou vwar tou sa ki ater devan ou. Ler ou kler devan, ou kapab vwar lwen devan ou.

Dan serten sans, Labib i parey en tors. Parey nou’n vwar dan sa lartik avan, Parol Bondye i kapab ed nou fer fas avek sa ki drwat devan nou, setadir bann problenm ki nou fer fas avek toulezour dan sa lemonn. Me Labib i fer plis ki sa. I osi permet nou vwar sa ki pou arive a lavenir e i ed nou swiv en semen ki anmenn ver lazwa ek kontantman dirab. (Psonm 119:105) Ki mannyer sa?

Annou vwar de fason ki Labib i kapab donn nou lespwar pour lavenir: 1 I ed nou annan en bi dan lavi, e 2 i ansenny nou ki mannyer pour devlop en lanmitye ki pou dir pour touzour avek nou Kreater.

1 BI DAN LAVI

Labib i pa zis en liv ki ed dimoun me i donn bann konsey pratik pour ed nou fer fas avek nou bann problenm. Dan plas ankouraz nou pour konsantre lo bann keksoz personnel, Labib i ansenny nou pour vwar ki i annan keksoz ki pli enportan ki nou problenm. Sa i sel fason ki nou lavi i kapab annan en vre bi.

Par egzanp, sa prensip Labib ki dir: “I annan plis lazwa pour donnen ki pour resevwar.” (Akt 20:35) Eski ou kapab mazin en letan kot ou’n ed en dimoun ki ti bezwen keksoz materyel? Oubyen petet ou’n ekout en zanmi anmezir i devid son leker avek ou. Eski ou ti santi sa satisfaksyon ler ou ti ed en dimoun?

Nou trouv sa pli gran lazwa ler nou donnen san ki nou ekspekte okenn keksoz an retour. En  ekriven i dir: “I enposib pour donnen san ganny plis ki ou’n donnen si selman ler ou donnen ou pa ekspekte ganny okenn rekonpans an retour.” Me ler nou pare pour donnen espesyalman anver bann ki pa kapab rann nou an retour, nou definitivman ganny en rekonpans. Nou form parti en keksoz ki pli enportan. An realite, nou pe travay ansanm avek nou Kreater, ki vwar nou bann bon aksyon konmsi nou pe pret li. (Proverb 19:17) I vreman apresye sa ki nou fer pour bann ki pli pti e i promet pour rann nou par donn nou lavi eternel dan en paradi lo later. Pa sa i en meyer lavenir!​—Psonm 37:29; Lik 14:12-14. *

Sa ki pli enportan ankor, Labib i ansenny nou ki nou kapab annan en vre bi dan lavi par ador sa vre Bondye, Zeova. Son Parol i ankouraz nou pour donn li sa louanz, loner ek lobeisans ki i merite. (Eklezyast 12:13; Revelasyon 4:11) Ler nou fer sa, nou pe akonplir en keksoz ki enkrwayab pour mazinen: Nou annan en lefe pozitif lo nou Kreater. Anfet i ankouraz nou: “Kondwir ou byen [oubyen vin saz] e rann mon leker ere.” (Proverb 27:11) Zis mazinen, ler nou fer bann desizyon saz baze lo bann prensip Labib, sa i fer plezir leker nou Papa ki dan lesyel. Ki mannyer sa? Parski i enterese avek nou e son gidans i pour nou prop dibyen. (Izai 48:17, 18) Vreman, napa en pli gran bi dan lavi ki ador sa Souvren liniver e viv dan en fason ki rezouir son leker!

2 LANMITYE AVEK NOU KREATER

Labib i osi ansenny nou pour devlop en lanmitye avek nou Kreater. Labib i dir: “Vin pros avek Bondye e i pou vin pros avek zot.” (Zak 4:8) Parfwa nou kapab doute si i vreman posib pour vin zanmi avek nou Kreater. Me Labib i asir nou ki si nou ‘rod Bondye’ nou pou “reisi trouv li” parski “i pa lwen avek sakenn ant nou.” (Akt 17:27) Konsey Labib pour vin zanmi Bondye i vreman itil pour nou lavenir. Dan ki fason?

Par egzanp: Menm si nou fer tou sa ki nou kapab, lo nou menm, nou pa pou zanmen kapab sap sa dernyen lennmi ki apel lanmor. (1 Korentyen 15:26) Anfet, Bondye i eternel. I pa pou zanmen mor e i anvi son bann zanmi osi i viv pour touzour. Par servi sa bann mo senp me ki zoli, Labib i eksprim sa ki Zeova i anvi pour bann ki pe rod li: “Zot ava viv pour touzour!”​—Psonm 22:26.

Ki mannyer ou kapab batir en lanmitye ki pou dir pour touzour avek Bondye? Kontinyen aprann konn li atraver son Parol Labib. (Zan 17:3; 2 Timote 3:16) Rod son led pour konpran Labib. Labib i asir nou ki si nou senserman “kontinyen demann Bondye” lasazes, i pou donn nou. * (Zak 1:5) Finalman, fer bokou zefor pour aplik sa ki ou aprann. Les Parol Bondye vin konman “en lalanp pour [ou] lipye” e “en lalimyer lo [ou] semen” la konmela e pour leternite.​—Psonm 119:105.

^ par. 8 Pour plis lenformasyon konsernan promes Bondye pour en Paradi vwar sapit 3 dan sa liv Ki Labib i dir? pibliye par Temwen Zeova.

^ par. 13 Temwen Zeova i ofer ou en letid Labib gratwit ki pou ed ou konpran Labib. Pour konn plis lo la vwar sa video Kwa ki pase dan en letid Labib? lo jw.org. (Get anba PIBLIKASYON > VIDEO).

Bondye i eternel e i anvi son bann zanmi osi i viv pour touzour