Skip to content

Al lo konteni

2 Ed ou rezourd problenm

2 Ed ou rezourd problenm

I annan serten problenm dan lavi ki persiste, par ler menm pour plizyer lannen. I kapab ki nou’n ganny sa bann problenm menm avan ki nou realize. Eski Labib i kapab ed nou rezourd serten sa bann problenm ki fatig nou? Annou vwar ki mannyer Labib in ed serten dimoun pour fer sa.

TRO TRAKASE

Rosie i dir: “Mon ti tro trakas lo serten keksoz akoz mon ti zis imazin diferan senaryo kot keksoz i vin pli grav e sa ti fer mon bann problenm paret pli pir ki zot ti ete an realite.” Matye 6:34 i en verse Labib ki ti ed li. Sa verse i dir: “Pa zanmen trakas pour demen, parski demen pou annan son prop traka. Sak zour i annan son prop problenm.” Sa parol ki Zezi ti dir in ed Rosie pour aret trakas lo sa ki kapab arive demen. I dir: “Mon ti deza annan ase problenm, prezan mon ti pe zis azout plis traka lo mwan par mazin bann sityasyon ki pa ni ti ankor arive e ki petet pa ti pou zanmen arive.”

Yasmine osi ti santi ki son bann traka ti pe fatig li. I dir: “I ti annan serten zour dan lasemenn kot mon ti zis plere e serten swar mon pa ti kapab dormi ditou. Mon bann panse negatif ti pe fer mwan dimal.” Ki verse Labib ki ti ed li? 1 Pyer 5:7 kot i dir: “Larg tou zot traka lo [Bondye] parski i enterese avek zot.” Yasmine i dir: “Anmezir letan ti pase, mon ti kontinyen priy Zeova e i ti reponn mon lapriyer. I ti konmsi en pwa lour in sorti lo mwan. Par ler bann panse negatif i retournen, me aprezan mon konnen ki pour fer.”

 TANDANS POUR ANVOY KEKSOZ POUR PLI TAR

En fiy ki apel Isabella i dir: “Mon krwar mon’n erit sa tandans pour anvoy keksoz pour pli tar akoz mon papa osi i parey. Mon pa fer bann keksoz enportan deswit akoz mon pa anvi fer nanryen. Mon zis anvi rilaks oubyen get televizyon. Sa i en move labitid akoz apre ou annan plis presyon pour fer sa ki ou annan pour fer e ou pa fer li sitan byen parey ou ti a kontan.” En prensip ki ti ed li i trouve dan 2 Timote 2:15 ki dir: “Fer tou ou posib pour montre ki ou ganny laprouvasyon Bondye, ki ou en zouvriye ki napa nanryen pour onte.” Isabella i dir: “Mon pa ti anvi ki mon travay i fer Zeova onte zis akoz mon ti’n anvoy pour pli tar.” Aprezan, i’n fer bann gran amelyorasyon.

Pareyman, Kelsey i dir: “Si mon ti annan en proze pour fer, mon ti esper ziska dernyen moman. Sa ti fer mwan plere, mank sonmey e trakase. I pa ti bon pour mwan.” Kelsey ti trouv led dan Proverb 13:16 ki dir: “Sa enn ki pridan i reflesir avan azir; me sa enn ki fou i montre son lafoli.” I eksplik sa ki i ti aprann ler i ti reflesi lo sa verse: “Nou bezwen rezonnab e plàn davans. Aprezan mon annan en diary ki mon kit lo mon latab pour organiz mon travay e sa i ed mwan pour byen planifye, koumsa mon pa kit keksoz ziska dernyen minit.”

SANTI OU TOUSEL

Kirsten i dir: “Mon msye ti kit mwan avek nou kat zanfan ki ti ankor ptipti.” Ki prensip Labib ki ti ed li? Proverb 17:17 i dir: “En zanmi i fidel dan tou sirkonstans; en frer i la pour partaz son difikilte.” Kirsten ti rod led avek lezot ki servi Zeova parey li. Ki led i ti gannyen? I dir: “Mon bann zanmi ti vin ed mwan dan plizyer fason. Serten ti kit fler ek bann sak konmisyon devan mon laport. Trwa fwa, mwan ek mon zanfan nou’n ganny led pour demenaze. I ti telman annan en kantite dimoun pe ede ki zot ti parey en pti larme. En dimoun ti menm ed mwan ganny en travay. Mon bann zanmi in toultan la pour mwan.”

Delphine, ki nou’n mansyonnen pli boner, ti osi santi li tousel. I rapel ki ti arive apre tou sa ki i ti’n perdi: “Mon ti santi konmsi mon ti an deor lasosyete pe get tou dimoun pe viv zot lavi ansanm. Mon ti santi mwan vreman tousel.” En verse Labib ki ti ed li ti Psonm 68:6 ki dir: “Bondye i donn en fanmir sa enn ki tousel.” I eksplike: “Aprezan, mon konnen ki sa verse pa pe zis koz lo nenport ki fanmir. O kontrer, mon’n konpran ki Bondye i ofer nou en fanmir spirityel, kot i annan vre sekirite e kot nou kapab annan bann vre zanmi ki kontan Zeova e ki donn nou sipor emosyonnel. Me mon ti konnen ki mon pa ti pou kapab vin pli pros avek lezot tan ki mon pa vin pli pros avek Zeova. En verse ki ti ed mwan ti Psonm 37:4 ki dir: ‘Pran pli gran plezir dan [Zeova]. I ava donn ou, tou sa ki ou leker i dezir.’”

I ti fini par dir: “Mon ti realize ki mon ti bezwen vin pli pros avek Zeova. Napa personn ki pli bon ki li. Apre mon ti fer en lalis bann aktivite ki mon ti kapab fer avek lezot, pour mwan kapab fer zanmi avek bann dimoun ki kontan Zeova. Mon ti aprann vwar sa ki bon dan lezot e aprann pour inyor zot lenperfeksyon.”

I vre ki nou bann zanmi ki servi Zeova pa ankor vin parfe. Temwen Zeova i fer fas avek problenm zis parey tou lezot dimoun. Me sa ki Labib i dir i pous nou pour ed lezot kot nou kapab. I byen pour fer bann zanmi koumsa. Par kont, eski bann prensip Labib i osi kapab ed nou si nou annan bann problenm ki pa kapab ganny rezourd ozordi, tel parey si nou annan en maladi kronik oubyen nou dan dey?

Ler ou aplik konsey Labib, sa i kapab ed ou ganny bann zanmi ki pou ed ou