Skip to content

Al lo konteni

“Pa bezwen per, akoz mon avek ou”

“Pa bezwen per, akoz mon avek ou”

IMAZIN ki ou pe marse lo semen tar aswar. Toutakou, ou realize ki en dimoun pe swiv ou. Ler ou aret marse, sa dimoun osi i aret marse. Ler ou mars pli vit, li osi i fer parey. Ou tay kot lakaz en zanmi ki pa tro lwen avek ou. Ou zanmi i ouver laport e dir ou antre, la, ou santi ou soulaze akoz ou konnen ki ou an sekirite.

Petet ou pa’n deza eksperyans sa ki nou’n fek koz lo la. Me i posib ki ou annan lezot lenkyetid dan lavi ki fatig ou. Par egzanp, eski ou pe lite avek en febles ki ou ti a kontan sirmonte me ou kontinyen fer menm fot? Eski pour en bon pe letan, ou ankor san en travay malgre tou zefor ki ou’n fer pour ganny enn? Eski ou enkyet konsernan lavyeyes ek bann problenm lasante ki ou pou fer fas avek a lavenir? Oubyen eski i annan lezot keksoz ki ou konsernen avek?

Nenport ki problenm ki ou kapab annan, i byen pour annan en zanmi avek ki ou kapab koz avek lo ou bann lenkyetid e ki pare pour ed ou. Eski ou annan en tel zanmi? Wi, ou annan! Zeova i en zanmi ki ou kapab koz avek e ki pou ed ou, zis parey i ti zanmi en zonm fidel ki ti apel Abraam. Labib i koz lo la dan Izai 41:8-13, dan verse 10 ek 13, Zeova i promet sakenn parmi nou: “Pa bezwen per, akoz mon avek ou. Pa bezwen enkyet, akoz mwan menm ou Bondye. Mon pou rann ou for, mon pou ed ou, mon pou soutenir ou avek lanmen [“drwat ladrwatir,” NW]. Mwan menm [Zeova] ou Bondye ki tenir ou par ou lanmen drwat e dir ou: Pa bezwen per, mon la pour sekour ou.”

“MON POU SOUTENIR OU”

Parol Zeova i tre rekonfortan. Esey mazinen kwa ki Zeova pe vreman promet nou. Sa verse pa dir ki ou pe mars akote Zeova e ou pe tyonbo son lanmen. Si ou ti pe mars akote li, lanmen drwat Zeova ti pou tyonbo ou lanmen gos. Me, Zeova i anvoy son “lanmen drwat ladrwatir” e tyonbo “ou lanmen drwat,” konmsi i pe tir ou dan en sityasyon difisil. Ler Zeova i tyonbo ou lanmen drwat, i fortifye ou par dir: “Pa bezwen per, mon la pour sekour ou.”

Eski ou vwar Zeova konman ou Papa ek Zanmi ki kontan ou? Eski ou krwar ki i pou ed ou ler ou dan bann difikilte? Zeova i vreman anvi ed ou e pran swen avek ou. Ler ou annan bann problenm ek difikilte, Zeova i anvi ki ou santi ou an sekirite. Akoz? Akoz i kontan ou en kantite. I “touzour avek nou dan letan maler.”Psonm 46:1.

 LER NOU SANTI NOU KOUPAB POUR BANN FOT LEPASE

Serten i kontinyen mazin zot fot e demande si Bondye in vreman pardonn zot. Si ou santi koumsa, mazin Zob, sa zonm fidel. I ti admet pese ki i ti fer ler i ti ankor zenn. (Zob 13:26) Psalmis David ti osi santi koumsa e i ti sipliy Zeova: “Oubliy bann pese ek bann fot dan letan mon lazenes.” (Psonm 25:7) Akoz nou enparfe, tou dimoun “in fer pese e in perdi mazeste Bondye.”Romen 3:23.

Sa bann parol dan Izai sapit 41 ti ganny ekrir pour bann Izraelit. Zot pese ti sitan grav ki Zeova ti dir ki i ti pou pini zot par egzil zot Babilonn. (Izai 39:6, 7) An menm tan, Bondye ti promet ki i ti pou liber bann ki ti pou repantir e retourn zot kot li! (Izai 41:8, 9; 49:8) Ozordi, Zeova i montre sa menm lanmour ek pitye anver bann ki senserman repantir e ki anvi fer li plezir.Psonm 51:1.

Annou vwar leksperyans Takuya * ki ti pe esey aret de move labitid, get pornografi ek fer mastirbasyon. Plizyer fwa i pa’n kapab reziste sa tantasyon pour fer sa bann move keksoz. Ki mannyer i ti santi? “Mon ti santi ki mon pa ti vo nanryen, me ler mon ti demann pardon Zeova dan lapriyer, i ti relev mwan e tir mwan dan sa move leta ki mon ti ladan.” Ki mannyer Zeova ti fer sa? Bann ansyen dan kongregasyon Takuya ti dir li telefonn zot sak fwa ki i rekomans son move labitid. I admet: “I pa ti fasil pour telefonn bann ansyen, me ler mon ti fer li, mon ti ganny fortifye.” Apre bann ansyen ti fer laranzman pour ki sirveyan rezyonal i vizit Takuya. Sirveyan rezyonal ti dir li: “I pa par azar ki mon la. Mon la akoz bann ansyen i anvi ki mon la. Zot in swazir ou pour ganny sa vizit pastoral.” Takuya i dir: “Mwan ki ti pe fer pese e pourtan Zeova in servi bann ansyen pour ed mwan.” Avek letan, Takuya ti aret son bann move labitid, i ti vin en pionye ordiner e aprezan i pe servi kot biro brans. Zis parey Zeova ti ed sa frer, i pou osi ed ou ler ou fer bann fot.

LER NOU ENKYET KONSERNAN TRAVAY

Serten dimoun i enkyet akoz zot in perdi zot travay e zot pa kapab ganny en lot. Mazinen ki mannyer i difisil pour pa ganny aksepte par bann anplwayer enn apre lot. Ler serten i dan sa kalite sityasyon, zot santi ki zot pa vo nanryen. Ki mannyer Zeova i kapab ed zot? Petet i pa pou fer zot ganny en bon travay deswit, me i kapab fer zot rapel parol David: “Mon ti zenn, ozordi mon’n vye. Zanmen mon’n war en dimoun zis ganny abandonnen, ni son bann zanfan pe mandyan manze.” (Psonm 37:25) Zeova i vwar ou konman en dimoun presye e i donn ou son “lanmen drwat ladrwatir” pour ki ou ganny sa ki ou bezwen pour kontinyen servi li.

Ki mannyer Zeova i kapab ed ou ler ou’n perdi ou louvraz?

Sara ki reste Kolonbi ti vwar ki mannyer Zeova ti arive ed li. I ti ganny en bon lapey ler i  ti travay avek en lakonpannyen byen renonmen. Me i ti anvi fer plis dan servis Zeova, alor i ti kit son travay e konmans fer pionye. Me i ti difisil pour li ganny en travay a mitan. I ti ouver en pti laboutik ayskrim, me gradyelman larzan ti fini e i ti bezwen ferm son biznes. I dir, “Trwa lannen ti pase, me gras a Zeova, mon ti kapab andire.” I ti aprann kwa ki i ti vreman bezwen e ki mannyer pour aret trakase pour demen. (Matye 6:33, 34) Avek letan, sa anplwayer kot i ti travay avan ti apel li e ofer li sa menm travay ki i ti annan avan. Sara ti dir li ki i pou zis aksepte pour travay a mitan e ki i pou bezwen annan ase letan pour asiste son bann renyon ek bann lasanble. Ozordi, Sara pa ganny menm kantite larzan parey avan, me i kapab kontinyen fer pionye. I dir ki dan bann moman difisil, i ti santi lanmen Zeova ki ti ranpli avek lanmour.

LER NOU ENKYET KONSERNAN LAVYEYES

Bokou dimoun i enkyet akoz zot pe vin vye e ki byento zot pou pran retret. Zot pa konnen si zot pou annan ase larzan pour annan en lavi konfortab. I tre probab ki i ti David ki ti sipliy Zeova: “Pa rezet mwan dan mon vye zour; pa abandonn mwan ler mon nepli annan lafors.”Psonm 71:9, 18.

Ki mannyer bann aze i kapab annan konfyans dan lavenir? Zot bezwen kontinyen annan plis lafwa dan Bondye e annan konfyans ki i pou donn zot tou sa ki zot bezwen. Par kont, serten ti abitye annan en lavi deliks ler zot ti annan plis larzan, alor petet zot pou bezwen aprann viv en lavi pli senp e satisfe avek mwens keksoz. Petet zot pou realize ki “en pla legim” i pli bon pour zot lasante ki “bef angrese.” (Proverb 15:17) Si ou konsantre lo servi Zeova, i pou fer sir ki ou ganny tou sa ki ou bezwen ler ou vin vye.

José ek Rose avek Tony ek Wendy

Mazin José ek Rose ki’n servi Zeova a plen tan pour plis ki 65 an. Pandan sa bann letan zot in rankontre bokou defi. Zot ti pran swen avek papa Rose ki ti bezwen led lizour konman aswar. José ti osi bezwen fer fas avek bann defi tel parey loperasyon kanser ek bann tretman chemotherapy. Ki mannyer Zeova ti donn son lanmen drwat sa koup fidel? I ti servi en lot koup Kretyen, Tony ek Wendy. Zot ti annan en apartman ki zot ti anvi ofer avek bann pionye san fer zot peye. Tony ti rapel ki ler i ti lekol segonder, i ti kontan get par lafnet e souvandfwa i ti vwar José ek Rose pe prese. Tony ti kontan sa devouman ki sa koup ti annan e sa ti enpresyonn li bokou. Vi ki José ek Rose ti pas tou zot letan dan servis Zeova, Tony ek Wendy ti ofer sa koup sa apartman. Pour sa dernyen 15 an zot in ed José ek Rose ki aprezan zot dan zot 85 an. José ek Rose i santi ki Tony ek wendy i en kado sorti kot Zeova.

Zeova i fer sa promes: “Pa bezwen per, mon la pour sekour ou.” I pe ofer son “lanmen drwat ladrwatir” avek ou osi. Eski ou pou donn li ou lanmen?

^ par. 11 Non in sanze.