Skip to content

Al lo konteni

Bann ki demontre lapresyasyon pour labonte ekstraordiner Bondye

Bann ki demontre lapresyasyon pour labonte ekstraordiner Bondye

“Nou tou nou ti . . . ganny son labonte ekstraordiner parski i ti telman annan en kantite labonte ekstraordiner dan li.”ZAN 1:16NW.

KANTIK: 95, 13

1, 2. (a) Dekrir parabol Zezi lo propriyeter en plantasyon rezen. (b) Ki mannyer sa zistwar i dekrir zenerozite ek labonte ekstraordiner?

EN ZOUR byen gran maten, propriyeter en plantasyon rezen ti al kot bazar pour rod bann zouvriye pour travay pour li. I ti ofer sa bann travayer en serten sonm larzan e zot ti dakor pour travay pour li. Me vi ki sa propriyeter ti bezwen plis travayer, pandan lazournen i ti retourn kot bazar plizyer fwa pour rod plis travayer. I ti ofer pour donn zot tou en bon lapey. A lafen lazournen, sa propriyeter ti rasanble bann travayer pour pey zot. Ki swa zot ti’n travay lazournen antye oubyen zis enn erdtan, i ti donn zot menm sonm larzan. Par kont, kan sa bann zonm ki ti’n travay en zournen antye ti konmans konplent, sa propriyeter ti dir: ‘Pa ou ti tonm dakor pour travay pour sa lapey? Eski mon napa drwa donn tou mon bann travayer sa  ki mou oule? Eski ou zalou akoz mon bon?’Matye 20:1-15, not dan NW.

Sa zistwar ki Zezi ti rakonte i montre nou en leson enportan konsernan “labonte ekstraordiner” Zeova. [1] (Vwar lezot not.) (Lir 2 Korentyen 6:1, NW.) [2] (Vwar lezot not.) Ki mannyer sa? Serten i kapab mazinen ki sa zonm ki’n travay lazournen antye ti devret ganny plis larzan ki lezot. Me sa met ti demontre labonte ekstraordiner anver bann travayer ki pa’n travay en zournen antye. En eksper i dir sa konsernan “labonte ekstraordiner” ki ganny servi dan Labib: “Lide par deryer sa lekspresyon i vedir en kado ki ou pa merite, oubyen en keksoz ki ganny donnen avek en zonm menm si i pa merite.”

KADO ZENERE ZEOVA

3, 4. Akoz e ki mannyer Zeova in demontre son labonte ekstraordiner anver limanite?

3 Labib i dir nou ki labonte ekstraordiner Bondye i en “don gratwit.” (Efezyen 3:7, NW) Vi ki nou pa kapab obei Zeova dan en fason parfe, sa i fer ki nou pa merit okenn labonte sorti kot Bondye. Anfet, nou merit lanmor. Lerwa Salomon ti dir: “Lo later napa en sel zis, ki fer zis sa ki byen san komet en pese.” (Eklezyast 7:20) Pli tar, zapot Pol ti dir: “Tou dimoun in fer pese e in perdi mazeste Bondye” e “lapey pour pese i lanmor.”Romen 3:23; 6:23a.

4 Vi ki Zeova i telman kontan bann imen, i’n anvoy “son sel Garson” pour mor pour nou. Sa ti pli gran fason pour demontre son labonte ekstraordiner. (Zan 3:16) Pol ti dir ki Zezi in “ganny kouronnen avek laglwar ek loner parski i’n soufer ziska lanmor pour ki gras a labonte ekstraordiner Bondye, i kapab mor pour tou dimoun.” (Ebre 2:9, NW) Wi, “don gratwit ki Bondye i donnen, i lavi eternel dan linyon avek Zezi-Kri, nou Senyer.”Romen 6:23b.

5, 6. Ki arive ler nou ganny kontrole (a) par pese? (b) par labonte ekstraordiner?

5 Akoz nou komet pese e nou mor? Labib i dir ki “akoz sa sel zonm, lanmor in pran pouvwar.” Alor, vi ki nou desandans Adan nou enparfe e nou mor. (Romen 5:12, 14, 17) Par kont, nou ankor kapab swazir pour pa les pese domin oubyen kontrol nou. Ki mannyer sa i posib? Ler nou demontre lafwa dan sakrifis Zezi, nou ganny bann byenfe gras a labonte ekstraordiner Zeova. Labib i dir: “Me ler dimoun ti fer bokou pese, Bondye ti demontre plis labonte ekstraordiner ankor. Pour ki rezon? Pour ki zis parey pese ek lanmor in dominen, pareyman labonte ekstraordiner Bondye i dominen pour ki dimoun i ganny aprouve konman drwat e ganny lavi eternel gras a Zezi Kri nou Senyer.”Romen 5:20, 21NW.

6 Menm si nou ankor peser, nou pa bezwen les pese domin nou. Alor ler nou fer en keksoz mal, nou demann Zeova pour pardonn nou. Pol ti averti nou: “Pese pa devret domin lo zot, la ki zot pa anba lalwa me ki Bondye i demontre son labonte ekstraordiner anver zot.” (Romen 6:14, NW) Alor, ki mannyer nou kapab benefisye avek labonte ekstraordiner Bondye? Pol ti dir:  “Sa labonte ekstraordiner Bondye i . . . osi form nou pour viv dan en fason drwat, avek bon zizman ek devosyon pour Bondye dan sa lemonn, konmela.”Tit 2:11, 12NW.

LABONTE EKSTRAORDINER “I GANNY DEMONTRE DAN DIFERAN FASON”

7, 8. Ki savedir, labonte ekstraordiner Zeova i ganny “demontre dan diferan fason”? (Vwar portre lo paz 16.)

7 Zapot Pyer ti ekri: “Parey bann bon administrater labonte ekstraordiner Bondye ki ganny demontre dan diferan fason, sakenn i devret servi sa abilite ki i’n gannyen pour servi lezot.” (1 Pyer 4:10, NW) Ki savedir, labonte ekstraordiner Zeova i ganny “demontre dan diferan fason”? I vedir ki nenport ki difikilte ki nou kapab gannyen dan lavi, Zeova pou donn nou sa ki nou bezwen pour kapab andire. (1 Pyer 1:6) I pou toultan donn nou egzakteman sa ki nou bezwen pour ki nou kapab sirmont sak leprev.

Nenport ki difikilte ki nou kapab gannyen dan lavi, Zeova pou toultan donn nou sa ki nou bezwen pour kapab andire

8 Zapot Zan ti ekri: “Nou tou nou ti kontinyelman ganny son labonte ekstraordiner parski i ti telman annan en kantite labonte.” (Zan 1:16, NW) Vi ki Zeova i demontre son labonte ekstraordiner dan diferan fason, sa i fer ki nou ganny bokou benediksyon. Ki serten sa bann benediksyon?

9. Ki mannyer nou kapab ganny byenfe avek labonte ekstraordiner Zeova e ki mannyer nou kapab montre nou rekonesans pour sa?

9 Zeova i pardonn nou pese. Gras a son labonte ekstraordiner, Zeova i pardonn nou pese. Me i fer sa zis ler nou repantir e kontinyen lager kont nou bann move dezir. (Lir 1 Zan 1:8, 9.) Pol ti eksplik bann Kretyen swazir dan son letan ki mannyer Zeova i pardonn pese. I ti dir: “[Bondye] i’n fer nou sorti dan pwisans teneb e i’n transfer nou dan rwayonm son Garson byenneme. Par li Bondye in delivre nou e nou pese i’n ganny pardonnen.” (Kolosyen 1: 13, 14) Nou sitan apresye pitye Bondye ki nou anvi loue li. Deplis, parski Bondye i pardonn nou pese, sa i fer ki nou kapab ganny bokou lezot benediksyon ankor.

10. Ki nou kapab apresye gras a labonte ekstraordiner Zeova?

10 Nou kapab anpe avek Bondye. Nou enparfe, alor depi nesans nou lennmi Bondye. Me zapot Pol ti dir: “Nou ti ankor lennmi Bondye, nou ti ganny rekonsilye avek li par lanmor son Garson.” (Romen 5:10) Gras a sa ranson, nou ti rekonsilye avek Bondye setadir nou kapab anpe avek li e vin son zanmi. Pol ti eksplik sa e ki mannyer sa i relye avek labonte ekstraordiner ler i ti dir bann Kretyen swazir: “La ki nou’n ganny aprouve konman drwat akoz nou lafwa, annou anpe avek Bondye  gras a nou Senyer Zezi Kri. Par Zezi e gras a nou lafwa dan li, i posib pour nou osi annan en relasyon avek Bondye ki demontre son labonte ekstraordiner anver nou la konmela.” (Romen 5:1, 2, NW) Pa nou zwaye pour anpe avek Zeova e annan en lanmitye avek li!

Diferan fason ki labonte ekstraordiner Bondye i ganny demontre: Sa privilez pour tann sa bon nouvel (Vwar paragraf 11)

11. Ki mannyer bann Kretyen swazir i anmenn “lezot mouton” ver ladrwatir?

11 Nou kapab vin drwat devan Bondye. Profet Danyel ti ekri ki pandan letan lafen “bann ki annan disernman,” setadir bann Kretyen swazir, pou anmenn “lepep ver [ladrwatir.]” (Lir Danyel 12:3.) Ki mannyer bann Kretyen swazir i fer sa? Zot anons sa bon nouvel e ansenny plizyer milyon “lezot mouton” lalwa Zeova. (Zan 10:16, NW) Zot ede pour ki sa bann dimoun i ganny trouve drwat devan Bondye ki posib gras a labonte ekstraordiner Zeova. Pol ti eksplike: “Zot ganny aprouve konman drwat parski zot in ganny libere gras a sa ranson ki Kris Zezi in peye. Sa i en kado ki Bondye i donnen akoz son labonte ekstraordiner.”Romen 3:23, 24NW.

Lapriyer i en benediksyon (Vwar paragraf 12)

12. Ki mannyer lapriyer i relye avek labonte ekstraordiner Bondye?

12 Nou kapab vin pli pros avek Bondye atraver lapriyer. Gras a son labonte ekstraordiner nou kapab priy Zeova. Pol ti apel tronn Zeova “tronn labonte ekstraordiner” e i envit nou pour apros sa tronn e “koz avek Bondye libreman.” (Ebre 4:16a, NW) Nou kapab priy Zeova atraver Zezi. Pa sa i en gran loner! Pol ti dir: “Nou annan sa liberte pour prezant nou devan  Bondye ranpli avek konfyans.”Efezyen 3:12.

Led dan sa bon moman (Vwar paragraf 13)

13. Ki mannyer labonte ekstraordiner i kapab ed nou “ler nou bezwen led”?

13 Nou kapab ganny led dan sa bon moman. Pol ti ankouraz nou pour priy Zeova nenport ki ler nou bezwen li “pour ki i pran pitye e demontre labonte ekstraordiner anver nou ler nou bezwen led.” (Ebre 4:16b, NW) Ki swa nou annan defi oubyen difikilte dan nou lavi, nou kapab sipliy Zeova pour son led. I pou reponn nou lapriyer menm si i pa oblize fer li. Souvan i servi nou bann frer ek ser pour ed nou. Zeova i reponn nou bann lapriyer, “pour sa rezon, nou kapab dir avek konfyans: Senyer i mon sekour, mon pa per personn. Ki dimoun i kapab fer mwan?”Ebre 13:6.

14. Ki mannyer labonte ekstraordiner Zeova i rekonfort nou?

14 Nou kapab trouv rekonfor dan nou leker. I en gran benediksyon ki Zeova i rekonfort nou ler nou soufer emosyonnelman. (Psonm 51:17) Ler bann Kretyen Tesalonik ti pe soufer akoz zot ti pe ganny persekite, Pol ti ekri: “Ki nou Senyer Zezi-Kri li menm, e Bondye, nou Papa ki’n kontan nou, e ki, par son [labonte ekstraordiner, NW] i donn nou en lankourazman eternel ek en bon lesperans, i ranpli zot leker avek kouraz: ki donn zot lafors.” (2 Tesalonisyen 2:16, 17.) Pa i rekonfortan pour konnen ki Zeova i kontan e pran swen avek nou!

15. Ki lespwar nou annan gras a labonte ekstraordiner Zeova?

15 Nou annan lespwar lavi eternel. Vi ki nou bann peser, nou napa okenn lespwar san led Zeova. (Lir Psonm 49:7, 8.) Me Zeova in donn nou en zoli lespwar. Ki sa lespwar? Zezi ti dir: “Sa ki mon Papa i oule, se ki sa enn ki war son Garson e ki krwar li, ava ganny lavi eternel.” (Zan 6:40) Alor nou annan sa lespwar pour viv pour touzour akoz labonte ekstraordiner Zeova. Pol ti dir: “Bondye in demontre son labonte ekstraordiner e sa i anmenn delivrans pour tou sort kalite dimoun.”Tit 2:11NW.

PA SERVI LABONTE EKSTRAORDINER BONDYE KONMAN EN LESKIZ POUR FER PESE

16. Ki mannyer serten Kretyen dan premye syek ti abiz lo labonte ekstraordiner Bondye?

16 Nou ganny bokou benediksyon gras a labonte ekstraordiner Zeova. Par kont, nou pa devret abiz lo son labonte ekstraordiner, setadir pran sa labonte ekstraordiner konman en leskiz pour fer pese. Parmi bann Kretyen dan premye syek ti annan serten dimoun ki ti “servi labonte ekstraordiner Bondye konman en leskiz pour fer zot bann vis.” (Zid 4, NW) Sa bann Kretyen enfidel ti panse ki zot ti kapab fer pese e ki Zeova ti pou toultan pardonn zot. Zot ti menm esey fer zot bann frer ek ser fer pese parey zot. Ozordi osi, tou sa ki fer sa, i “ensilte lespri sen ki Bondye in servi pour demontre son labonte ekstraordiner.”Ebre 10:29NW.

17. Ki konsey fran Pyer ti donnen?

17 Ozordi Satan in anbet serten Kretyen pour fer zot krwar ki zot kapab fer pese e ki Zeova pou otomatikman  pardonn zot. I vre ki Zeova i pare pour pardonn bann peser ki repantir, par kont, i ekspekte ki nou lager kont nou bann move dezir. Zeova ti enspir Pyer pour ekri: “Zot mon bann zanfan! Aprezan, zot in ganny averti. Alor fer byen atansyon, pangar zot ganny antrennen par lerer sa bann lennmi Bondye. Koumsa zot ava reste solid dan lafwa. Kontinyen grandi dan [“labonte ekstraordiner,” NW] ek konnesans nou Senyer e Sover Zezi Kri.”2 Pyer 3:17, 18.

BANN RESPONSABILITE KI VIN AVEK LABONTE EKSTRAORDINER

18. Ki responsabilite nou annan gras a labonte ekstraordiner Zeova?

18 Nou vreman apresye labonte ekstraordiner Zeova. Alor nou devret servi nou bann abilite oubyen don pour onor Zeova e pour ed lezot. Sa i en keksoz ki nou devret fer. Ki mannyer nou kapab servi sa bann don? Pol ti dir: “Nou annan diferan abilite dapre labonte ekstraordiner ki nou’n gannyen . . . Si nou abilite se servi lezot, alor annou kontinyen servi lezot, sa enn ki annan abilite pour ansennyen, alor fodre i kontinyen ansennyen. Sa enn ki ankouraze, fodre i kontinyen donn lankourazman . . . e sa enn ki pran pitye, fer li avek lazwa.” (Romen 12:6-8, NW) Alor, gras a labonte ekstraordiner Zeova, nou annan sa responsabilite pour travay dir dan predikasyon, ansenny lezot Labib, ankouraz nou bann frer ek ser e pardonn nenport dimoun ki kapab ofans nou.

19. Ki responsabilite nou annan ki nou pou vwar dan sa lot lartik?

19 Konman bann ki’n ganny beni avek labonte ekstraordiner Zeova, nou devret determinen pour fer tou sa ki nou kapab pour “rann temwannyaz afon lo sa bon nouvel konsernan labonte ekstraordiner Bondye.” (Akt 20:24, NW) Dan sa lot lartik nou pou vwar sa responsabilite.

^ [1] (paragraf 2) Vwar “Undeserved kindness” dan “Glossary of Bible Terms” dan New World Translation.

^ [2] (paragraf 2) 2 Korentyen 6:1 (NW): “Nou ki pe travay ansanm avek Bondye, nou sipliy zot pour pa pran pour nanryen ditou labonte ekstraordiner Bondye ki zot in aksepte.”