Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  June 2016

‘Zeova, nou Bondye i en sel Zeova’

‘Zeova, nou Bondye i en sel Zeova’

‘Izrael! Ekoute. Zeova, nou Bondye i en sel Zeova.’DETERONONM 6:4.

KANTIK: 138, 112

1, 2. (a) Akoz sa bann parol dan Deterononm 6:4 i sitan renonmen? (b) Akoz Moiz ti dir sa bann parol?

POUR plizyer santenn lannen, bann zwif in servi sa bann mo dan Deterononm 6:4 konman parti en lapriyer spesyal. Sa lapriyer i apel Sema, ki sa premye mo dan sa verse an Ebre. Plizyer Zwif i resit sa lapriyer toulezour, dan bomaten e aswar pour montre zot devosyon anver zis Bondye tousel.

2 Sa bann parol i form parti sa dernyen diskour ki Moiz ti fer avek nasyon Izrael. Dan lannen 1473 avan Kris, sa nasyon ti dan pei Moab, pare pour travers Larivyer Zourden e pour konkerir Later Promiz. (Deterononm 6:1) Moiz ti’n diriz sa pep pour 40 an e i ti anvi ki zot kouraze pour arive fer fas avek bann difikilte ki ti pou vini. Zot ti bezwen annan konfyans dan zot Bondye, Zeova e pour reste fidel avek li. Sanmenm ki Moiz ti ankouraz zot pour fer dan son bann dernyen  parol. Apre ki Moiz ti’n mansyonn sa Dis Komannman ek lezot lalwa sorti kot Zeova, i ti donn sa pep sa rapel enportan ki nou lir dan Deterononm 6:4, 5. (Lir.)

3. Ki bann kestyon ki nou pou diskite dan sa lartik?

3 Bann Izraelit ti konnen ki Zeova zot Bondye i ‘en sel Zeova.’ Bann Izraelit fidel ti ador en sel Bondye, Bondye zot zanset. Alor, akoz Moiz ti rapel zot ki Zeova zot Bondye i ‘en sel Zeova’? Ki konneksyon i annan ant sa laverite ek kontan nou Bondye avek tou nou leker, nanm ek lafors? Ki mannyer sa bann parol dan Deterononm 6:4, 5 i aplik pour nou ozordi?

NOU BONDYE I ‘EN SEL ZEOVA’

4, 5. (a) Ki sa fraz ‘en sel Zeova’ i vedir? (b) Ki mannyer Zeova i diferan avek bann bondye lezot nasyon?

4 Inik. Sa lekspresyon ‘en sel Zeova’ i vedir ki Zeova i inik e ki personn pa egal avek li e ni parey avek li. Akoz Moiz ti servi sa lekspresyon? I pa paret ki i ti pe esey prouve ki sa krwayans dan en Trinite ti mal. Zeova i Kreater lesyel ek later e sa enn ki pe diriz liniver. I sa sel vre Bondye e napa lot bondye parey li. (2 Samyel 7:22) Alor, bann parol Moiz ti pou rapel bann Izraelit ki zot ti devret ador zis Zeova. Zot pa ti devret imit bann dimoun ki ti pe viv otour zot, ki ti pe ador en kantite fo bondye. Sa bann dimoun ti krwar ki zot bondye i kapab kontrol serten parti lanatir.

5 Par egzanp, bann Ezipsyen ti ador bondye soley Ra, bondye lesyel Nout, bondye later Geb, bondye Nil Api osi byen ki plizyer zannimo. Zeova i montre ki i ti pli siperyer ki sa bann fo bondye ler i ti anmenn sa Dis Fleo. Bondye prensipal bann Kananeen ti Baal, en fo bondye ki bann Kananeen ti krwar ki li ki’n kree lavi. Zot ti osi krwar ki i bondye lesyel, lapli ek tanpet. Dan plizyer landrwa, dimoun ti depan lo Baal pour protez zot. (Nonm 25:3) Bann Izraelit ti pou bezwen rapel ki zot Bondye,“ sa vre Bondye” ki inik. I ‘en sel Zeova.’Deterononm 4:35, 39.

Zeova pa sanze ouswa fer keksoz san ekspekte. I toultan fidel, i pa sanze e i laverite

6, 7. Donn en lot sinifikasyon pour ‘en sel’ e ki mannyer Zeova in prouve ki i ‘en sel’?

6 I pa sanze e i fidel. ‘En sel,’ dan sa lekspresyon ‘en sel Zeova’ i osi vedir ki son plan ek son bann aksyon i toultan diny konfyans. Zeova pa sanze ouswa fer keksoz san ekspekte. I toultan fidel, i pa sanze e i dir laverite. Par egzanp, i ti promet Abraam ki son desandans ti pou viv dan Later Promiz. Zeova in fer plizyer mirak pwisan pour arive gard sa promes. Plan Zeova pa’n sanze, menm apre kat san trant an ki i ti’n fer sa promes.Zenez 12:1, 2, 7; Egzod 12:40, 41.

 7 Plizyer santenn lannen pli tar, Zeova ti apel bann Izraelit son bann temwen e dir zot: “Mwan menm sel Bondye. Avan mwan ti napa okenn Bondye. Apre mwan, pa pou annan okenn lot.” Zeova ti osi fer kler ki son plan pa zanmen sanze ler i ti azoute: “Depi touzour, mwan menm Bondye.” (Izai 43:10, 13; 44:6; 48:12) Pa sa ti en gran privilez ki bann Izraelit ti annan pour servi en Bondye ki pa sanze e ki toultan fidel! Ozordi, nou annan sa menm privilez.Malaki 3:6; Zak 1:17.

8, 9. (a) Ki Zeova i ekspekte avek son bann adorater? (b) Ki mannyer Zezi ti met lanfaz lo lenportans bann parol Moiz?

8 Moiz ti rapel bann Izraelit ki lanmour ek lafeksyon ki Zeova i annan pour zot, pa pou zanmen sanze. An retour, Zeova ti ekspekte ki zot donn li tou zot devosyon e pour kontan li avek tou zot leker, nanm ek lafors. Sak loportinite ki bann paran ti gannyen zot ti bezwen ansenny zot zanfan lo Zeova, pour ki sa bann zenn osi i kapab ador Zeova.Deterononm 6:6-9.

9 Zeova pa zanmen sanz son plan, alor sa ki i ekspekte avek son bann vre adorater pa pou zanmen sanze. Si nou anvi ki nou ladorasyon i fer plezir Zeova, nou bezwen donn zis li tousel nou devosyon e kontan li avek tou nou leker, lespri ek lafors. Zezi ti dir ki sa i sa pli gran komannman. (Lir Mark 12:28-31.) Annou aprann ki mannyer nou kapab demontre par nou aksyon, ki nou krwar ki ‘Zeova nou Bondye i en sel Zeova.’

DONN ZEOVA EN DEVOSYON ZIS POUR LI TOUSEL

10, 11. (a) Dan ki sans nou ladorasyon i zis pour Zeova tousel? (b) Ki mannyer sa bann zenn Ebre dan Babilonn ti demontre ki zot devosyon i zis pour Zeova?

10 Zeova i nou sel vre Bondye. Nou donn li en devosyon zis pour li tousel ler nou ador zis li. Nou pa kapab pe ador Zeova e an menm tan nou pe ador lezot bondye ouswa pe enkli bann fo nide ek krwayans. Zeova pa zis en bondye ki par lao lezot bondye ouswa ki pli for ki zot, me, i sa vre Bondye. Nou devret ador zis li.—Lir Revelasyon 4:11.

11 Dan liv Danyel, nou lir konsernan trwa zenn garson Ebre, Danyel, Ananya, Misael ek Azarya. Zot ti demontre zot devosyon ki zis pour Zeova tousel ler zot ti refize manz bann manze ki ti enpir pour bann adorater Zeova. Sa trwa zanmi Danyel ti refize prostern devan stati annor Neboukadnetsar. Pour zot, Zeova ti pas premye. Zot ti konpletman fidel avek li.Danyel 1:1–3:30.

Zeova i devret annan premye plas dan nou lavi

12. Kwa ki nou bezwen fer atansyon ler nou pe donn Zeova en devosyon ki zis pour li tousel?

12 Zeova i devret annan premye plas dan nou lavi. Si nou anvi donn li en devosyon zis pour li tousel, nou devret fer atansyon ki nou pa les okenn lezot keksoz pran son plas.  Ki sa bann lezot keksoz? Dan sa Dis Komannman, Zeova ti dir ki son pep pa devret ador bann lezot bondye. Zot pa devret pratik okenn form idolatri. (Deterononm 5:6-10) Ozordi, i annan diferan form idolatri e serten parmi i kapab difisil pour rekonnet. Me Zeova pa’n sanz sa ki i ekspekte avek nou. I ankor touzour ‘en sel Zeova.’ Annou vwar konman nou kapab evit idolatri ozordi.

13. Kwa ki nou kapab konmans kontan plis ki Zeova?

13 Dan Kolosyen 3:5 (Lir), nou lir konsernan bann keksoz ki kapab gat nou lanmitye avek Zeova. Nou vwar ki vorasite i relye avek idolatri. Ki mannyer sa? Ler nou annan en gran dezir pour annan bann keksoz, tel parey annan en ta larzan oubyen en lavi deliks, sa i kapab kontrol nou lavi parey en bondye pwisan. Tou bann keksoz mal ki’n ganny mansyonnen dan Kolosyen 3:5 i relye avek vorasite ki en form idolatri. Alor, si nou annan en gran dezir pour sa bann keksoz, nou kapab konmans kontan zot plis ki nou kontan Bondye. Alor, Zeova pou nepli ‘en sel Zeova’ pour nou. Nou pa pou zanmen anvi sa i arive.

14. Ki lavertisman zapot Zan ti donnen konsernan nou lanmour pour Bondye?

14 Zapot Zan ti met lanfaz lo en lot keksoz ki parey sa ki dan Kolosyen 3:5. I ti averti ki si okenn dimoun i kontan bann keksoz sa lemonn, setadir, “dezir natir imen, lanvi posed sa ki nou war ek lorgey dan lavi tou le zour,” alor, “lanmour Papa pa dan li.” (1 Zan 2:15, 16) Alor, nou bezwen egzamin nou lekor regilyerman pour vwar si nou kontan lemonn. Nou kapab trouve ki nou deza pe konmans ganny atire avek bann divertisman, fason sanze e pennyen e avek dimoun sa lemonn. Nou kapab osi anvi fer bann “gran keksoz” par anvi fer bann letid avanse. (Zeremi 45:4, 5) Sa nouvo lemonn i byen pros. Alor, nou bezwen rapel bann parol pwisan Moiz! Si nou konpran e vreman krwar ki ‘Zeova nou Bondye i en sel Zeova,’ nou pou donn li en devosyon ki zis pour li tousel e servi li mannyer ki li i anvi nou fer li.Ebre 12:28, 29.

PREZERV NOU LINITE KRETYEN

15. Akoz Pol ti rapel bann Kretyen ki Bondye i ‘en sel Zeova’?

15 Sa lekspresyon ‘en sel Zeova,’ i ed nou konpran ki Zeova i anvi ki son bann serviter i ini e pour annan menm bi dan lavi. Dan premye syek, i ti annan bann Zwif, Grek, Romen ek dimoun lezot nasyon dan kongregasyon Kretyen. Zot ti annan diferan kiltir, koutim ek keksoz prefere. Sa ti fer li difisil pour serten parmi zot aksepte en nouvo ladorasyon ouswa pour abandonn zot fason fer  avan. Alor, Pol ti bezwen rapel zot ki bann Kretyen i annan en sel Bondye, Zeova.—Lir 1 Korentyen 8:5, 6.

Zeova i anvi ki son bann serviter i ini e pour annan menm bi dan lavi

16, 17. (a) Ki profesi ki pe ganny akonplir dan nou letan e avek ki rezilta? (b) Kwa ki kapab kas sa linite ki annan parmi nou?

16 Ki nou pou dir lo kongregasyon Kretyen ozordi? Profet Izai ti dir ki “dan bann dernyen zour,” dimoun dan tou nasyon pou zwenn ansanm pour ador Zeova. Zot pou dir: “I pou enstri nou konsernan son semen e nou pou mars dan son santye.” (Izai 2:2, 3, NW) Pa nou kontan pour vwar sa profesi pe ganny akonplir ozordi! Nou bann frer ek ser i sorti dan diferan pei, zot koz diferan langaz e zot annan diferan kiltir. Me nou pe servi Zeova dan linite. Par kont, vi ki nou sitan diferan, parfwa i kapab annan bann difikilte.

Eski ou pe travay dir pour gard kongregasyon Kretyen ini? (Vwar paragraf 16-19)

17 Par egzanp, ki mannyer ou santi konsernan bann frer ek ser ki annan diferan kiltir? Zot langaz, labiyman, mantalite ek manze i kapab konpletman diferan avek sa ki  pour ou. Eski ou evit zot e ou pas letan zis avek sa bann ki annan keksoz an komen avek ou? Ki mannyer ou santi konsernan bann ansyen dan ou landrwa ki pli zenn ki ou oubyen ki sorti dan en lot ras ek kiltir? Si nou pa fer atansyon, nou kapab les sa bann diferans afekte nou e kas nou linite.

18, 19. (a) Ki konsey Efezyen 4:1-3 i donnen? (b) Ki nou kapab fer pour ed kongregasyon reste ini?

18 Ki mannyer nou kapab evit sa bann difikilte? Pol ti donn bann konsey pratik avek bann Kretyen ki ti pe reste Efez, en landrwa ris avek bokou dimoun diferan kiltir. (Lir Efezyen 4:1-3.) Pol ti mansyonn bann kalite tel parey limilite, ladouser, pasyans ek lanmour. Sa bann kalite i parey en pilye solid ki gard en batiman debout. Me pour mentenir en lakaz dan en bon leta, i demann bokou travay. Pol ti anvi ki bann Kretyen Efez i travay dir pour “prezerv linite ki Lespri i donnen.”

19 Nou tou nou bezwen fer nou mye pour prezerv linite dan kongregasyon. Ki mannyer nou kapab fer sa? Premyerman, nou bezwen kiltiv e demontre bann kalite ki Pol ti mansyonnen: limilite, ladouser, pasyans ek lanmour. Dezyenmman, nou bezwen travay dir pour promot “lape ki ini zot.” Mal konprenezon i parey bann pti fele dan nou linite, alor nou bezwen travay dir pour rezourd sa bann mal konprenezon pour ki nou kapab prezerv lape ek linite parmi nou.

20. Ki mannyer nou kapab demontre ki nou konpran ki ‘Zeova nou Bondye i en sel Zeova’?

20 ‘Zeova nou Bondye i en sel Zeova.’ Pa sa i en parol pwisan! Sa rapel ti donn kouraz bann Izraelit pour andir bann difikilte ler zot antre e konkerir Later Promiz. Sa bann parol i kapab ankouraz nou osi pour ki nou kapab pas atraver gran ladetres e ede dan sa paradi ki pe vini. Annou kontinyen donn Zeova en devosyon ki zis pour li tousel. Nou bezwen kontan e servi li avek tou nou leker, lespri ek lafors e nou bezwen travay dir pour prezerv linite parmi nou bann frer ek ser. Si nou kontinyen fer sa bann keksoz, Zezi pou ziz nou konman bann mouton e nou pou vwar son bann parol vin vre: “Vini, zot ki mon Papa in beni! Vin erit rwayonm ki’n ganny prepare pour zot depi kreasyon lemonn.”Matye 25:34.