‘Zeova ou sa potye ki fasonn nou tou, nou rezilta travay ki’n sorti dan ou lanmen.’​—IZAI 64:8.

KANTIK: 89, 26

1. Akoz Zeova i sa pli gran Potye?

AN Novanm 2010, en vaz Sinwan ki ti’n fer avek larzil, ti ganny ofer pour en pri apepre 70 milyon dolar, Langleter. I enkrwayab ki en potye i kapab servi larzil ki sitan bon marse pour fer en vaz ki sitan zoli e ser. Zeova, nou Potye, i bokou pli gran ki nenport potye imen. Labib i dir ki Zeova ti fer en zonm parfe “avek lapousyer later,” setadir avek larzil. (Zenez 2:7) Adan ti sa zonm, i ti en “garson Bondye” ki ti’n ganny kree avek abilite pour imit bann kalite ki Bondye i annan.​—Lik 3:38.

2, 3. Ki mannyer nou kapab imit bann Izraelit ki ti repantir?

2 Ler Adan ti rebel kont son Kreater, i ti nepli en garson Bondye. Me, en kantite desandans Adan in swazir Zeova konman zot Dirizan. (Ebre 12:1) Akoz zot annan limilite, zot obei zot Kreater e sa i montre ki zot anvi li konman zot Papa ek Potye e non pa Satan. (Zan 8:44) Zot fidelite anver Bondye i fer nou rapel sa bann Izraelit ki ti repantir e ki ti dir: “[Zeova] ou menm nou Papa. Nou, nou  larzil e ou, ou potye ki fasonn nou, nou tou, nou rezilta travay ki’n sorti dan ou lanmen.”​—Izai 64:8.

3 Ozordi, bann vre adorater Zeova i fer zot mye pour devlop limilite ek lobeisans. Pour zot, i en loner pour apel Zeova zot Papa e zot anvi li konman zot Potye. Eski nou anvi vin sa larzil mou ki fasil pour Bondye fasonnen pour vin en resipyan presye? Eski nou vwar sakenn nou bann frer ek ser konman bann dimoun ki ankor pe ganny formen parey larzil ki Bondye pe fasonnen? Pour ed nou devlop sa bon latitid, nou pou diskit lo konman Zeova i swazir bann ki i fasonnen, akoz i fasonn zot e ki mannyer i fer sa.

ZEOVA I SWAZIR BANN KI I FASONNEN

4. Ki mannyer Zeova i swazir bann ki i atir ver li? Donn legzanp.

4 Zeova pa get dimoun parey nou. Plito, i egzamin leker e vwar vreman ki kalite dimoun nou ete. (Lir 1 Samyel 16:7b.) Zeova in demontre sa ler i ti form kongregasyon Kretyen. I ti atir en kantite dimoun ver li ek son Garson, bann dimoun, ki petet serten ti pou dir zot pa vo nanryen. (Zan 6:44) Par egzanp, enn sa kalite dimoun ti en Farizyen ki apel Sol ki ‘ti blasfenm, persekit e ensilte’ bann serviter Bondye. (1 Timote 1:13) Me Zeova ti egzamin leker Sol e i ti vwar ki Sol pa ti parey larzil ki napa valer. (Proverb 17:3) Plito, Zeova ti vwar ki Sol ti pou kapab ganny fasonnen pour vin en resipyan ki’n ganny swazir ki ti pou pres avek “tou bann nasyon, bann lerwa ek pep Izrael.” (Akt 9:15) Zeova ti osi swazir lezot, ki ti kapab ganny fasonnen pour vin en “vaz presye.” Sa bann dimoun ti enkli bann soular, voler e bann ki ti pratik imoralite seksyel. (Romen 9:21; 1 Korentyen 6:9-11) Anmezir ki zot ti etidye Labib, zot lafwa dan Zeova ti vin pli for e zot ti les Zeova fasonn zot.

Nou pa devret ziz lezot dan nou teritwar oubyen dan kongregasyon

5, 6. Ki mannyer nou konfyans dan Zeova konman nou Potye, i kapab sanz nou latitid anver (a) bann dimoun dan nou teritwar? (b) nou bann frer ek ser?

5 Nou annan konfyans ki Zeova i kapab fer en bon swa ler i swazir bann dimoun pour atir ver li. Sanmenm sa, nou pa devret ziz lezot dan nou teritwar oubyen dan kongregasyon. Par egzanp, annou vwar ki mannyer en zonm ki apel Michael ti reazir ler Temwen Zeova ti vizit li. I dir: “Mon ti zis vir ledo e pa antren zot, konmsi zot pa ti egziste. Mon ti vreman en dimoun sovaz! Pli tar, dan en lot landrwa, mon ti zwenn en fanmir ki mon ti admire akoz zot bon kondwit. En zour, mon ti ganny en sok, sa fanmir ti Temwen Zeova! Zot bon kondwit ti pous mwan pour rode kwa ki ti fer mwan annan prezidis kont Temwen Zeova. Ler mon  ti fer sa, mon ti vwar ki mon latitid ti akoz mon linyorans, mon ti ekout sa ki dimoun i dir e aksepte bann keksoz ki pa vre.” Michael ti anvi konn plis e i ti aksepte en letid Labib. Apre, i ti batize e vin en serviter a plen tan.

6 Ler nou aksepte Zeova konman nou Potye, nou latitid anver nou bann frer ek ser pou osi sanze. Nou pou vwar sakenn parmi zot konman bann dimoun ki ankor pe ganny formen. Se koumsa ki Bondye i vwar zot. I vwar konman zot vreman ete anndan e i konnen ki zot lenperfeksyon i tanporer. I osi konnen ki kalite dimoun zot kapab vini. (Psonm 130:3) Nou pou kapab imit Zeova si nou annan sa menm latitid pozitif anver nou bann frer ek ser. Nou menm kapab travay avek nou Potye pour ed nou bann frer ek ser fer progre. (1 Tesalonisyen 5:14, 15) Bann ansyen dan kongregasyon i devret en bon legzanp dan sa domenn.​—Efezyen 4:8, 11-13.

AKOZ ZEOVA I FASONN NOU?

7. Akoz ou apresye disiplin Zeova?

7 Petet serten dimoun i kapab dir: ‘Mon pa ti zanmen vwar valer disiplin mon paran ziska mon ti ganny mon prop zanfan.’ Anmezir ki nou grandi, nou arive apresye disiplin parski nou konnen ki disiplin i ganny donnen akoz lanmour. (Lir Ebre 12:5, 6, 11.) Wi, Zeova i kontan nou konman son zanfan, se pour sa rezon ki i disiplin oubyen fasonn nou avek pasyans. I anvi ki nou vin saz, ere e ki nou kontan li konman nou Papa. (Proverb 23:15) I pa kontan vwar nou soufer e i pa anvi ki nou mor konman bann peser ki pa’n repantir.​—Efezyen 2:2, 3.

Zeova i kontan nou konman son zanfan e pour sa rezon ki avek pasyans, i disiplin oubyen fasonn nou

8, 9. Ki mannyer Zeova pe ansenny nou ozordi e ki mannyer sa ledikasyon pou kontinyen a lavenir?

8 Avan ki nou ti konn Zeova, nou ti kapab annan bann move kalite. Me Zeova in fasonn nou e ed nou pour sanze, aprezan nou annan bann bon kalite. (Izai 11:6-8; Kolosyen 3:9, 10) Nou pe viv dan en paradi spirityel. Sa i sa lanvironnman ki Zeova pe kree dan nou letan pour ede fasonn nou. Dan sa lanvironnman, nou santi nou sen e sof, an sekirite, menm si sa lemonn i move. Bann ki’n grandi dan en fanmir kot zot pa’n ganny lanmour, zot aprezan pe ganny sa vre lanmour parmi zot frer ek ser dan sa paradi spirityel. (Zan 13:35) Nou’n aprann ki mannyer pour kontan lezot. Me pli enportan ankor, nou’n kapab konn Zeova e aprezan nou santi ki i kontan nou parey en Papa.​—Zak 4:8.

9 Dan nouvo lemonn, nou pou vreman ganny bann byenfe dan en paradi spirityel. Nou pou osi rezouir lavi dan  en paradi fizik anba Rwayonm Bondye. Sa letan, Zeova pou kontinyen fasonn nou e i pou donn nou en ledikasyon ki napa son parey depi la konmela menm. (Izai 11:9) Zeova pou osi fer nou lespri ek lekor vin parfe. Sa pou fer li pli fasil pour nou vreman konpran e obei tou son bann lenstriksyon. Alor, annou kontinyen les Zeova fasonn nou e montre li ki nou apresye son lanmour ki i pe demontre anver nou.​—Proverb 3:11, 12.

KI MANNYER ZEOVA I FASONN NOU?

10. Ki mannyer Zezi ti reflekte sa Gran Potye ki bon e annan pasyans?

10 Zis parey en bon potye i konnen ki kalite larzil ki i pe fasonnen, nou Potye Zeova i konn nou tre byen. I konn nou bann febles, nou limit e progre ki nou’n fer, alor ler i pe fasonn sakenn parmi nou, i gard sa bann lenformasyon antet. (Lir Psonm 103:10-14.) Nou kapab konnen ki mannyer Zeova i vwar nou par egzamin ki mannyer Zezi ti reazir anver son bann zapot enparfe. Par ler bann zapot ti argimante pour konnen lekel ki ti pli enportan. Si ou ti la, ki mannyer ou ti pou vwar kondwit sa bann zapot? Petet ou ti pou dir ki sa bann zapot pa parey larzil mou. Me Zezi ti konnen ki son bann zapot ti pou kapab ganny fasonnen si zot ti ekout son bann bon konsey ki i ti donnen avek pasyans e si zot ti imit son limilite. (Mark 9:33-37; 10:37, 41-45; Lik 22:24-27) Apre ki Zezi ti’n resisite, bann zapot ti ganny lespri sen Bondye e zot ti nepli konsantre lo lekel ki pli enportan. O kontrer, zot ti konsantre lo sa travay ki Zezi ti’n donn zot.​—Akt 5:42.

11. Dan ki fason David ti montre ki i parey larzil mou e ki mannyer nou kapab imit li?

11 Ozordi, Zeova i servi Labib, son lespri sen e kongregasyon pour fasonn nou. Ki mannyer Labib i kapab fasonn nou? Nou bezwen lir li, medit lo sa ki nou lir e demann Zeova led pour aplik sa ki nou’n aprann. Lerwa David ti ekri: “Ler mon alonze lo mon lili, mon mazin ou. Mon pas tou lannwit mazin ou.” (Psonm 63:6) I ti osi ekri: “Mon loue [Zeova] ki konsey mwan. Mon konsyans i gid mwan, menm dan lannwit.” (Psonm 16:7) Wi, David ti medit lo konsey Zeova e les sa konsey fasonn son panse ek santiman pli profon, menm ler sa bann konsey ti difisil pour aksepte. (2 Samyel 12:1-13) David in kit en zoli legzanp lo limilite ek lobeisans pour nou. Alor demann ou lekor: ‘Ler mon lir Labib, eski mon medit lo sa ki mon lir e les konsey Bondye tous mon bann panse ek santiman pli profon? Eski mon kapab fer plis ankor?’​—Psonm 1:2, 3.

12, 13. Ki mannyer Zeova i servi lespri sen ek kongregasyon Kretyen pour fasonn nou?

12 Lespri sen i kapab fasonn nou dan plizyer fason. Par egzanp, i kapab ed nou pour aprann ki mannyer pour imit personnalite Zezi e pour demontre bann diferan laspe fri lespri. (Galat 5:22, 23) En laspe sa fri i lanmour. Nou kontan Bondye, nou anvi obei li e ganny fasonnen par li akoz nou konnen ki son bann komannman i pour  nou prop dibyen. An plis ki sa, lespri sen i kapab donn nou lafors pour evite ganny fasonnen par sa move lemonn. (Efezyen 2:2) Ler zapot Pol ti ankor zenn, bann sef larelizyon Zwif orgeye ti enfliyans li. Me lespri sen ti ed li pour sanze. Pli tar i ti ekri: “Mon annan lafors gras a sa enn ki donn mwan son pwisans.” (Filipyen 4:13, NW) Vi ki nou konnen ki Zeova i reponn bann lapriyer senser, alor nou devret demann li son lespri sen.​—Psonm 10:17.

Zeova i servi bann ansyen pour fasonn nou, me nou bezwen aplik zot konsey (Vwar paragraf 12, 13)

13 Zeova i osi servi kongregasyon ek bann ansyen pour fasonn sakenn parmi nou. Par egzanp, si bann ansyen i vwar ki nou annan en febles, zot pou esey ed nou. Me, zot pa donn nou konsey baze lo zot prop nide. (Galat 6:1) Plito, avek limilite zot priy Zeova pour demann li konprenezon ek lasazes. Apre zot fer resers dan Labib ek nou bann piblikasyon pour rod lenformasyon ki pou ed nou. Petet si bann ansyen i konsey ou avek lanmour konsernan ou fason sanze, mazinen ki sa i laprev ki Bondye i kontan ou. Ler ou aplik sa konsey, ou pou parey sa larzil mou ki Zeova i kapab fasonnen pour ou prop dibyen.

14. Menm si Zeova i annan lotorite lo larzil, ki mannyer i respekte nou liberte pour swazir?

14 Si nou konpran ki mannyer Zeova i fasonn nou, sa pou kapab ed nou pour annan en bon relasyon avek nou bann frer ek ser. Nou pou osi annan en latitid pozitif anver bann dimoun dan nou teritwar ki enkli nou bann etidyan. Dan letan Labib, avan en potye ti servi larzil i ti bezwen netwaye e tir bann ros ek lezot keksoz dan sa larzil. Sa Gran Potye Zeova i ed bann dimoun ki anvi ganny fasonnen. I pa fors zot  pour sanze, me i montre zot son bann standar drwat. Apre sa, zot ki bezwen deside si zot pou fer bann sanzman neseser.

15, 16. Ki mannyer bann etidyan Labib i montre ki zot anvi Zeova i fasonn zot? Donn en legzanp.

15 Annou vwar ki ti arive avek Tessie, en ser ki reste Lostrali. I ti vreman fasil pour li aprann sa ki Labib i dir. Me, i pa ti fer progre e pa ti asiste renyon. Sa ser ki ti etidye avek li ti’n priy Zeova e i ti deside pour aret sa letid. Apre, en keksoz enkrwayab ti arive. Ler zot ti pe fer letid, Tessie ti dir sa ser akoz i pa ti pe fer okenn progre. I ti dir ki i ti santi li konman en ipokrit parski i ti kontan zwe larzan. Me aprezan i’n deside pour arete.

16 Pa bokou letan apre, Tessie ti konmans asiste renyon e demontre bann kalite Kretyen menm si son bann zanmi ti riy li. Avek letan, Tessie ti batize e vin en pionye permanan menm si i ti annan bann zanfan. I kler, ki ler bann etidyan Labib i konmans fer bann sanzman pour fer plezir Zeova, i pou vin pli pros avek zot e i pou fasonn zot pour ki zot vin bann resipyan ki annan valer.

17. (a) Kwa ki atir ou ver Zeova ou Potye? (b) Ki kestyon ki pou ganny reponn dan sa lot lartik?

17 Ozordi, serten potye i ankor pe fasonn larzil avek swen pour fer bann zoli resipyan avek zot lanmen. Dan menm fason, avek pasyans, Zeova i fasonn nou avek son konsey e i vey nou byen pros pour vwar ki mannyer nou pou reazir. (Lir Psonm 32:8.) Eski ou kapab vwar ki Zeova i enterese avek ou? Eski ou vwar ki mannyer Zeova pe fasonn ou? Si wi, ki bann kalite ki pou ed ou reste parey larzil mou pour ki Zeova i a kapab fasonn ou? Ki bann tre ki ou devret evite pour ki ou pa vin larzil dir ki pa kapab ganny fasonnen? Ki mannyer bann paran i kapab travay avek Zeova pour fasonn zot zanfan? Sa lot lartik pou reponn sa bann kestyon.