Skip to content

Al lo konteni

Eski ou les sa Gran Potye fasonn ou?

Eski ou les sa Gran Potye fasonn ou?

“Zot dan mon lanmen parey larzil i dan lanmen sa potye.”ZEREMI 18:6.

KANTIK: 60, 22

1, 2. Akoz Bondye ti konsider Danyel konman en zonm ki “vreman presye” e ki mannyer nou kapab vin obeisan parey Danyel?

LER bann Zwif ti ganny egzile Babilonn, zot ti vwar zot dan en lavil ki ti ranpli avek bann zidol ek dimoun ki ador bann demon. Kantmenm sa, bann Zwif fidel parey Danyel ek son trwa zanmi, ti refize les zot ganny fasonnen par sa bann Babilonnyen. (Danyel 1:6, 8, 12; 3:16-18) Danyel ek son bann zanmi ti aksepte Zeova konman zot Potye e zot ti kontinyen ador li. Menm si Danyel ti viv laplipar son lavi dan en move lanvironnman, lanz Bondye ti dir ki i ti en zonm ki “vreman presye.”Danyel 10:11, 19NW.

2 Dan letan Labib, en potye ti kapab fors larzil dan en moul pour li fer en serten laform. Ozordi, bann vre adorater i konnen ki Zeova i Dirizan liniver e ki i annan drwa pour fasonn bann nasyon. (Lir Zeremi 18:6.) Bondye i osi annan sa drwa pour fasonn sakenn parmi nou. Me Zeova pa fors personn pour sanze. O kontrer, i  anvi ki nou volonterman les li fasonn nou. Dan sa lartik, nou pou aprann ki mannyer nou pou reste parey larzil mou dan lanmen Bondye. Nou pou diskit lo sa trwa kestyon swivan: (1) Ki mannyer nou kapab evite devlop bann tre ki kapab fer nou rezet konsey Bondye e vin parey larzil dir? (2) Ki mannyer nou kapab devlop bann kalite ki pou ed nou reste obeisan e parey larzil mou? (3) Ki mannyer bann paran i kapab travay avek Bondye ler zot pe fasonn zot zanfan?

EVIT BANN TRE KI KAPAB FER LEKER VIN DIR

3. Ki bann tre ki fer nou leker vin dir? Donn en legzanp.

3 Proverb 4:23 i dir: “Sirtou, vey ou leker, akoz i sours lavi.” Pour anpes nou leker vin dir, nou bezwen evite devlop bann tre negatif, tel parey lorgey, pratik pese ek mank lafwa. Si nou pa fer atansyon, sa bann tre i kapab fer nou vin bann dimoun ki dezobeisan e ki kontan rebele. (Danyel 5:1, 20; Ebre 3:13, 18, 19) Sanmenm sa ki ti arive avek Ouziya ki ti Lerwa Zida. (Lir 2 Kronik 26:3-5, 16-21.) O konmansman, Ouziya ti obeisan e i ti annan en bon relasyon avek Bondye, alor Bondye ti donn li lafors. Me “ler i ti’n vin pwisan, lorgey ti ranpli son leker.” I ti vin sitan orgeye ki i ti esey bril lansan dan tanp menm si zis bann pret ki ti annan drwa fer sa. Ler bann pret ti dir li ki i ti’n fer en keksoz mal, Ouziya ti pran en gran lakoler! Zeova ti imilye sa lerwa orgeye e i ti vin en lepre ziska son lanmor.Proverb 16:18.

4, 5. Kwa ki kapab arive si nou pa rezet lorgey? Don en legzanp.

4 Si nou pa rezet lorgey, nou kapab konmans panse ki nou pli siperyer ki lezot e rezet konsey ki Labib i donn nou. (Proverb 29:1; Romen 12:3) Sanmenm ki ti arive avek en ansyen ki apel Jim. I pa ti tonm dakor avek lezot ansyen dan kongregasyon konsernan en sityasyon. Jim i dir, “Mon ti dir bann frer ki zot ti napa lanmour e mon ti kit renyon.” Apepre sis mwan pli tar, i ti al dan en lot kongregasyon me laba, i pa ti ganny apwente konman ansyen. Jim ti vreman dezapwente. I ti sitan konvenki ki i ti annan rezon ki i ti aret servi Zeova e i ti vin inaktif pour di-z-an. I dir ki i ti fyer e i ti konmans blanm Zeova pour sa ki ti pe arive. Pandan plizyer lannen, bann frer ti vizit li, me i ti refiz zot led.

5 Jim i dir, “Mon pa ti kapab aret mazinen ki lezot ki ti mal.” Son legzanp i montre nou ki mannyer lorgey i kapab fer nou zistifye nou move kondwit. Ler sa i arive, nou nepli parey larzil mou. (Zeremi 17:9) Eski ou’n deza ganny ofanse par en frer oubyen ser? Eski ou ti sagren ler ou ti perdi en privilez? Ki mannyer ou ti reazir? Eski ou ti vin orgeye ouswa ou ti realize ki fer lape avek ou frer e gard ou fidelite anver Zeova i pli enportan?—Lir Psonm 119:165; Kolosyen 3:13.

6. Kwa ki kapab arive si nou pratik pese?

6 Ler en dimoun i kontinyen fer pese e kasyet sa ki i pe fer, i pou kapab  difisil pour li aksepte konsey Bondye. Alor, i vin pli fasil pour li komet pese. En frer ti dir ki avek letan, son move kondwit pa ti fatig li ditou. (Eklezyast 8:11) En lot frer ki pour en serten letan ti abitye get pornografi ti dir, “Mon ti konmans devlop en latitid pour kritik bann ansyen.” Son latitid ti andomaz son relasyon avek Zeova. Ler lezot ti aprann ki i ti pe fer, i ti ganny led avek bann ansyen. I vre ki nou tou nou enparfe, me si nou konmans kritik bann ki konsey nou oubyen si nou rod leskiz ler nou’n fer en keksoz mal, dan plas demann Bondye pardon e demann li led, nou leker i kapab vin dir.

Bann Izraelit dezobeisan ti mor dan dezer akoz zot leker ti vin dir e zot ti mank lafwa

7, 8. (a) Ki mannyer leker bann Izraelit ti vin dir ler zot ti mank Lafwa? (b) Ki leson pour nou?

7 Ler Zeova ti delivre bann Izraelit Lezip, zot ti vwar li fer bann mirak merveye. Kantmenm sa, anmezir ki zot ti ariv pros avek Later Promiz, zot leker ti vin dir. Akoz? Zot ti napa lafwa dan Bondye. Olye annan konfyans dan Zeova, zot ti per e zot ti konplent kont Moiz. Zot ti menm anvi retourn Lezip kot zot ti’n viv konman lesklav! Leker Zeova ti fermal e i ti dir: “Pour konbyen letan ankor sa pep pou rezet mwan?” (Nonm 14:1-4, 11; Psonm 78:40, 41) Sa bann Izraelit ti mor dan dezer akoz zot leker ti’n vin dir e akoz zot ti mank lafwa.

8 Ozordi, nou tre pros avek nouvo lemonn e nou lafwa pe ganny teste. Alor nou bezwen egzaminen ki kalite lafwa nou annan. Ki mannyer nou kapab fer sir ki nou lafwa i for? Nou kapab egzamin parol Zezi ki dan Matye 6:33. Demann ou lekor: ‘Eski mon bann lobzektif ek mon bann desizyon i montre ki mon krwar dan parol Zezi? Eski mon pou mank renyon ouswa predikasyon pour mwan fer plis larzan? Ki mon pou fer si mon travay i demann plis mon letan ek lenerzi? Eski mon pou les sa lemonn fasonn mwan e menm fer mwan aret servi Zeova?’

9. Akoz nou devret “egzamin nou lekor” pour vwar si nou pe gard nou lafwa e ki mannyer nou kapab fer sa?

9 Si nou pa ekout sa ki Labib i dir konsernan move frekantasyon, ganny ekskli ek divertisman, nou leker i kapab vin dir. Ki ou devret fer si sa i konmans ariv avek ou? Deswit ou devret egzamin ou lafwa! Labib i dir: “Egzamin zot lekor pour vwar si zot pe gard zot lafwa.” (2 Korentyen 13:5) Reste onnet avek ou lekor e regilyerman servi Parol Bondye pour koriz ou fason panse.

RESTE PAREY LARZIL MOU

10. Kwa ki kapab ed nou pour vin parey larzil ki mou dan lanmen Zeova?

10 Pour nou kapab reste parey larzil  mou, Bondye in donn nou son Parol, kongregasyon Kretyen ek sa travay predikasyon. Ler nou lir Labib e medit lo sa ki nou lir sak zour, nou pou vin parey larzil ki mou dan lanmen Zeova e i pou kapab fasonn nou. Zeova ti donn lord ki tou lerwa Izrael i devret ekri en kopi Lalwa Bondye e lir li sak zour. (Deterononm 17:18, 19) Bann zapot ti konnen ki lir Labib e medit lo sa ki zot lir ti enportan pour zot minister. Zot ti servi bann verse Labib ki ti’n ganny ekrir dan langaz Ebre dan zot let e ler zot ti pe prese, zot ti ankouraz bann dimoun pour servi byen Labib. (Akt 17:11) Pareyman, nou osi nou vwar ki i enportan pour lir e medit lo Parol Bondye sak zour. (1 Timote 4:15) Sa i ed nou pour annan limilite e alor Zeova pou kapab fasonn nou.

Servi provizyon Zeova pour ed ou reste parey larzil mou (Vwar paragraf 10-13)

11, 12. Ki mannyer Zeova i servi kongregasyon Kretyen pour fasonn nou dapre nou bezwen endividyel? Donn legzanp.

11 Zeova i konn bezwen sakenn parmi nou e i servi kongregasyon Kretyen pour fasonn nou. Jim ki nou’n koz lo la pli boner, ti konmans sanz son latitid ler en ansyen ti montre lentere dan li. Jim i dir: “I pa ti zanmen blanm oubyen kritik mwan pour sa sityasyon ki mon ti ladan. Plito, i ti reste pozitif e demontre en dezir senser pour ede.” Apepre  trwa mwan pli tar, sa ansyen ti envit Jim pour vin renyon. Jim i dir ki kongregasyon ti akey li byen e ki zot lanmour ti ed li sanz son fason panse. I ti konmans vwar ki son santiman pa ti sa keksoz pli enportan. Bann ansyen ek son madanm ti ankouraz li e gradyelman i ti konmans servi Zeova. Jim ti osi ganny bann byenfe avek sa de lartik “Nou pa kapab blanm Zeova” ek “Servi Zeova fidelman” ki dan Latour Veyer le 15 Novanm 1992 an Angle.

12 Avek letan Jim ti revin ansyen. Depi sa, in ed lezot frer rezourd menm problenm ki i ti annan e batir zot lafwa. I dir ki i krwar ki i ti pros avek Zeova, me sa pa ti leka! I regrete ki i ti les lorgey fer li konsantre lo fot lezot dan plas konsantre lo keksoz pli enportan.1 Korentyen 10:12.

Ler nou imit Kris, bann dimoun i ganny atire par nou mesaz e zot kapab sanz zot latitid anver nou

13. Ki bann kalite ki predikasyon i kapab ed nou pour devlope e ki byenfe nou gannyen?

13 Predikasyon i osi kapab fasonn e ed nou pour vin bann pli bon dimoun. Ki mannyer? Ler nou anons sa bon nouvel, nou bezwen demontre bann kalite parey limilite ek bann diferan laspe fri lespri sen Bondye. (Galat 5:22, 23) Mazin bann bon kalite ki predikasyon in ed ou devlope. Ler nou imit Kris, bann dimoun i ganny atire par nou mesaz e zot kapab sanz zot latitid anver nou. Par egzanp, de Temwen Lostrali ti esey pres avek en madanm se li, me sa madanm ti ankoler e mal koz avek zot. Par kont, sa de Temwen ti ekout li avek respe. Pli tar, sa madanm ti regrete pour sa ki i ti’n fer e i ti ekri en let biro brans. I ti demann leskiz pour son latitid. I ti dir, “Mon en dimoun bet pour debout devan de dimoun ki pe anons Parol Bondye e esey pous zot.” Avek sa leksperyans, nou kapab vwar lenportans pour annan limilite ler nou pe prese. Wi, predikasyon i ed lezot, me i osi ed nou pour amelyor nou personnalite.

TRAVAY AVEK BONDYE LER ZOT PE FASONN ZOT ZANFAN

14. Ki bann paran i bezwen fer pour ki zot pli byen reisi fasonn zot zanfan?

14 Laplipar bann manrmay i annan limilite e zot kontan aprann. (Matye 18:1-4) Alor, i byen ki bann paran i ed zot zanfan aprann e kontan laverite kan zot ankor byen zenn. (2 Timote 3:14, 15) Pour zot reisi, paran i bezwen kontan laverite zot osi e aplik sa ki Labib i dir dan zot lavi. Ler paran i fer sa, i pou pli fasil pour zot zanfan kontan laverite. Bann zanfan osi pou kapab konpran ki ler zot paran i  disiplin zot, sa i montre ki zot paran ek Zeova i kontan zot.

15, 16. Ki mannyer bann paran i devret demontre zot konfyans dan Bondye ler zot zanfan i ganny ekskli?

15 Menm si paran i ansenny zot zanfan laverite, serten zanfan i kit Zeova oubyen ganny ekskli. Ler sa i arive, fanmir antye i soufer. En ser Sidafrik ti dir: “Ler mon frer ti ganny ekskli, i ti konmsi i ti’n mor. Sa ti fer mon leker fermal!” Me, ki li ek son paran ti fer? Zot ti swiv bann lenstriksyon ki dan Labib. (Lir 1 Korentyen 5:11, 13.) Son paran ti konnen ki obei konsey Bondye ti pou anmenn byenfe pour tou dimoun. Zot ti konpran ki ler en dimoun i ganny ekskli, Zeova pe disiplin sa dimoun avek lanmour. Alor, zot ti kontakte zot garson zis ler i ti annan keksoz pour fer avek lafanmir.

16 Ki mannyer sa garson ti santi? I ti dir, “Mon konnen ki mon paran pa ti ay mwan, me zot ti pe obei Zeova ek sa ki son lorganizasyon i dir.” I ti osi dir, “Ler ou bezwen sipliy Zeova pour ed e pardonn ou, ou realize ki degre ou bezwen li.” Ou kapab mazin lazwa sa fanmir kan sa zenn onm ti retourn kot Zeova! Wi, nou pou dan lazwa e reisi ler nou toultan obei Bondye.Proverb 3:5, 6; 28:26.

Ler nou annan limilite e toultan obei Zeova, nou pou vin en dimoun ki vreman presye pour li

17. Akoz soumet avek Zeova i devret vin nou fason viv e ki mannyer sa pou anmenn byenfe pour nou?

17 Profet Izai ti predir ki bann Zwif Babilonn ti pou repantir e dir: “Malgre sa [Zeova] ou menm nou Papa; nou, nou larzil e ou, ou potye ki fasonn nou; nou tou, nou rezilta travay ki’n sorti dan ou lanmen. [Zeova] pa pran tro lakoler! Pa toultan mazin nou pese. Plito, konsider nou tou konman ou pep.” (Izai 64:8, 9) Ler nou annan limilite e toultan obei Zeova, nou pou vin en dimoun ki vreman presye parey Danyel. Zeova pou kontinyen fasonn nou par servi son Parol, son lespri sen ek son lorganizasyon pour ki dan lavenir nou pou vin “bann zanfan Bondye” ki pou parfe.Romen 8:21.