Ler mwan, mon msye, mon frer ek son madanm ti ganny ofer en responsabilite spesyal, deswit nou ti dir, “Nou pou fer li!” Akoz nou ti aksepte sa responsabilite e ki mannyer Zeova ti beni nou? Pour konmanse, les mwan rakont ou mon lanfans.

MON ti ne Langleter an 1923, dan en lavil Yorkshire ki apel Hemsworth. Mon ti annan en gran frer ki apel Bob. Ler mon ti annan ne-v-an, nou papa ti ganny bann liv ki ti eksplike ki mannyer fo larelizyon in anbet bann dimoun. Papa ti vreman enpresyonnen avek sa ki i ti lir. I pa ti kontan ki bann sef relizye ti ansenny en keksoz me apre fer lekontrer. Detrwa lannen pli tar, Bob Atkinson ti vin kot nou lakaz e zwe rikord enn bann diskour Frer Rutherford. Nou ti realize ki sa diskour ti’n ganny fer par sa menm group ki ti’n pibliy sa liv ki Papa ti’n lir. Mon paran ti envit Frer Atkinson pour manz avek nou tou le swar e reponn nou ta kestyon lo Labib. I ti envit nou pour asiste bann renyon kot lakour en frer ki pa ti reste tro lwen. Nou ti konmans asiste renyon regilyerman e en pti kongregasyon ti ganny formen Hemsworth. Pa lontan apre, nou ti ganny bann sirveyan rezyonal ki ti vin reste kot nou e bann pionye dan bann kongregasyon ki pa ti tro lwen ti vin manz avek nou. Sa bann frer ek ser ti annan en bon lenfliyans lo mwan.

Sa letan nou fanmir ti’n konmans en biznes. Me Papa ti dir mon frer, “Si ou anvi ale pour fer pionye, nou kapab abandonn tousala.” Bob ti dakor e a laz 21 an i ti kit lakour pour al fer pionye. De-z-an pli tar ler mon ti ganny 16 an, mwan osi mon ti vin en pionye. Dan wikenn mon ti al prese avek lezot, me dan lasemenn mon ti pres tousel preski toulezour. Mon ti servi en granmofonn ek en kart temwannyaz ki ti en pti kart avek en pti mesaz senp lo Labib. Zeova ti beni mwan avek en letid Labib ki ti byen progrese. Avek letan, plizyer lezot dan fanmir sa etidyan ti vin dan laverite. Son lannen apre, mon ti ganny apwente konman en pionye spesyal ansanm avek Mary Henshall. Nou ti ganny anvoye dan bann teritwar ki pa ti ankor ganny prese dan distrik Cheshire.

Pandan Dezyenm Lager Mondyal, bann madanm ti bezwen fer bann travay ki ti siport lager. Bann lezot minis relizye pa ti bezwen partisip dan lager, alor nou ti mazinen ki konman bann pionye  spesyal nou osi nou pa ti pou bezwen partisip dan lager. Me ler mon ti pas ankour ziz pa ti dakor e mon ti ganny kondannen 31 zour prizon. Son lannen apre, ler mon ti ganny 19 an, mon ti bezwen al ankor de fwa ankour akoz mon konsyans pa ti pe permet mwan menm pour siport sa lager. Par kont, tou le de fwa bann lotorite ti les mwan ale. Ler mon ti pe pas atraver tousala, mon ti konnen ki lespri sen ti pe ed mwan e ki Zeova ti pe fer mwan ferm e for.​—Izai 41:10, 13.

EN NOUVO PARTNER

Mon ti zwenn Arthur Matthews an 1946. Arthur ti’n fek fini en santans trwa mwan prizon akoz i ti’n refize partisip dan lager. Dek ki i ti ganny large prizon, i ti zwenn son frer Dennis ki ti en pionye spesyal Hemsworth. Zot papa ti’n ansenny zot lo Zeova depi ler zot ti ankor ptipti e zot ti batize ler zot ti ankor adolesan. Pa bokou letan apre ki zot ti’n konmans fer pionye ansanm, Dennis ti ganny anvoye Irlann. Alor Arthur ti san en partner. Mon paran ti enpresyonnen avek lafason ki sa pionye ti travay dir e konport li. Alor zot ti envit li pour vin reste avek zot. Ler mon ti al vizit zot, nou de Arthur ti ofer pour lav bann zafer sal apre sak repa. Avek letan nou ti konmans ekri kanmarad. Lannen 1948, Arthur ti bezwen al prizon pour ankor trwa mwan. Nou ti marye an Zanvye 1949 e nou ti annan sa lobzektif pour reste dan servis a plen tan pli lontan posib. Nou ti fer byen atansyon lo lafason ki nou ti depans nou larzan e nou ti servi nou bann letan lib pour ganny en pti larzan par rekolte fri. Avek benediksyon Zeova nou ti kapab kontinyen fer pionye.

Dan lavil Hemsworth en pti pe letan apre nou maryaz an 1949

En pti pe plis ki enn an pli tar, nou ti ganny anvoye Nor Irlann. Premyerman nou ti al lavil Armagh e apre lavil Newry, de landrwa kot i ti annan plis Katolik. Dan sa landrwa, dimoun ti vreman annan en move pwennvi lo diferan larelizyon, alor nou ti bezwen fer byen atansyon e servi bon zizman ler nou ti pres avek zot. Nou ti fer nou bann renyon kot lakour en frer ek ser ki ti reste en zistans 16 kilomet avek kot nou ti reste. Apepre wit dimoun ti asiste renyon. Parfwa nou ti pas lannwit laba. Nou ti dormi ater e son lannmen nou ti manz en gro brekfas. Nou vreman kontan pour konnen ki aprezan i annan plizyer Temwen dan sa landrwa.

“NOU POU FER LI!”

Mon frer ek son madanm, Lottie, ti pe deza servi konman pionye spesyal dan Nor Irlann e an 1952 nou tou le kat nou ti asiste en lasanble rezyonal Belfast. En frer ti zantiman akey nou kot li, alor nou tou le kat nou ti reste kot li ansanm avek Pryce Hughes ki ti serviter biro brans Grannbretanny sa letan. En zour swar nou ti pe diskit lo en nouvo pti liv ki ti annan pour tit God’s Way Is Love e ki ti’n ganny fer espesyalman pour bann dimoun Irlann. Frer Hughes ti eksplike ki i ti difisil pour pres avek bann Katolik dan Repiblik Irlann. Bann frer ek ser ti pe ganny forse pour kit zot landrwa reste e bann pret ti pe ankouraz dimoun pour atak zot. Pryce ti dir, “Nou bezwen bann koup ki annan loto pour partisip dan en kanpanny spesyal pour distribye sa pti liv partou dan pei.” * (Vwar not.) Se la ki nou ti dir, “Nou pou fer li!”

Avek lezot pionye lo en moter ek son sidecar

 En landrwa Dublin kot bann pionye ti toultan kapab reste, ti kot lakour Ma Rutland ki ti en ser fidel ki ti’n servi Zeova pour en kantite lannen. Nou osi nou ti al reste laba pour en serten letan e nou ti vann serten keksoz ki nou ti annan. Apre sa, nou tou le kat nou ti al avek Bob lo son moter e dan son sidecar, pour al rod en loto. Nou ti vwar enn dezyenmmen ki ti ankor an bonn eta e nou ti demann sa vander pour delivre li kot nou parski ni enn parmi nou pa ti konn dray. Sa zour swar Arthur ti pas lannwit antye asize lo lili pe fer konmsi i pe pas gir loto. Son lannmen bomaten pandan ki i ti pe esey tir sa loto dan garaz, en misyonner ki ti apel Mildred Willet (ki pli tar ti marye avek John Barr) ti traverse. I ti konn dray! I ti montre nou mannyer pour dray e apre sa nou ti pare pour ale.

Nou loto ek karavann

Apre sa, nou ti bezwen rod en landrwa reste. Bann frer ti’n dir nou evite reste dan en karavann akoz bann ki opoz nou ti kapab met dife ladan. Alor nou ti esey rod en lakaz, me nou pa ti ganny enn. Sa zour swar nou tou le kat nou ti dormi dan loto. Son lannmen nou ti kapab trouv zis en pti karavann avek de pti bunk bed ladan. Sa ti vin nou lakour. Nou ti etonnen ki nou pa ti ganny okenn problenm pour park sa karavann lo propriyete bann fermye ki ti zantiy. Nou ti pres dan en teritwar ki ti en distans 16 a 24 kilomet avek nou karavann. Apre ki nou ti’n bouz dan en nouvo landrwa, nou ti retourn dan sa landrwa kot nou ti’n park nou karavann pour pres avek bann dimoun laba.

Nou ti vizit tou bann lakour dan sides Repiblik Irlann san ganny bokou lopozisyon. Nou ti donn plis ki 20,000 pti liv e nou ti anvoy non tou bann ki ti enterese kot biro brans Grannbretanny. Pa i en gran benediksyon ki i annan plizyer santenn Temwen dan sa parti Irlann konmela!

RETOURN LANGLETER E APRE AL LEKOS

Detrwa lannen pli tar, nou ti ganny anvoye dan sid Lonn. Apre detrwa semenn, bann frer kot biro brans Grannbretanny ti telefonn Arthur e demann li pour konmans servi konman en sirveyan rezyonal son lannmen! Nou ti ganny antrennen pour en semenn e deswit apre nou ti al kot nou ti pou servi Lekos, alor Arthur pa ti ganny bokou letan pour prepar son bann diskour. Me i ti touzour pare pour aksepte nenport responsabilite dan servis Zeova, menm si i ti difisil. Son legzanp ti vreman ankouraz mwan. Nou ti vreman kontan nou travay rezyonal. Vi ki pour detrwa lannen nou ti’n servi dan en teritwar ki pa ti ankor ganny prese, i ti en gran benediksyon pour parmi en kantite frer ek ser aprezan.

Ler Arthur ti ganny envite pour fer Lekol Gilead an 1962, nou ti annan en gro desizyon pour fer. Sa kour ti pou dire pour dis mwan, me mon pa ti pou kapab al avek li akoz mon pa ti’n ganny envite. Nou ti deside ki i ti byen pour Arthur aksepte sa lenvitasyon. Vi ki mon ti pou napa en partner pour fer pionye avek, biro brans ti fer mwan retourn Hemsworth konman en pionye spesyal. Enn an pli tar ler Arthur ti retournen, nou ti ganny demande pour fer travay distrik. Nou teritwar ti enkli Lekos, nor Langleter ek Nor Irlann.

 EN NOUVO RESPONSABILITE AN IRLANN

An 1964, Arthur ti ganny apwente konman serviter biro brans an Repiblik Irlann. O konmansman, mon ti enkyet pour al Betel parski mon ti vreman kontan nou servis sirveyan distrik. Me ozordi kan mon mazin lepase, mon rekonesan ki mon’n kapab servi dan Betel. Mon krwar ki si ou aksepte en responsabilite menm si ou pa telman anvi fer li, Zeova pou toultan beni ou. Dan Betel mon ti travay dan lofis, prepar bann piblikasyon, kwi manze e netwaye. Pour en serten letan, nou ti osi fer travay sirveyan distrik kot nou ti kapab zwenn bann frer ek ser partou dan pei. Par servi dan sa bann diferan fason e vwar progre ki nou bann etidyan Labib ti fer dan laverite, sa ti fer nou vin vreman pros avek nou bann frer ek ser Irlann. Sa ti en zoli benediksyon!

EN LEVENNMAN ENPORTAN POUR TEMWEN ZEOVA IRLANN

Premye lasanble enternasyonal Irlann ti ganny fer dan lavil Dublin an 1965. * (Vwar not.) Menm si i ti annan bokou lopozisyon, sa lasanble ti en gran sikse. En total 3,948 dimoun ti asiste e 65 parmi zot ti ganny batize. Sa 3,500 delege sorti partou dan lemonn ti reste kot lakour bann dimoun Dublin. Tou sa bann frer ek ser ki ti resevwar zot ti ganny en let remersiman. Sa bann ki ti resevwar zot ti osi felisit bann delege pour zot bon konportman. Sa ti vreman en sanzman pozitif an Irlann.

Arthur i akeyir Nathan Knorr ler i arive pour lasanble rezyonal an 1965

Arthur pe lans Mon liv zistwar Labib dan langaz Gaelic an 1983

An 1966, tou le de nor ek sid Irlann ti tonm anba biro brans Dublin e sa ti fer zot vin ini. Sa linite ti byen diferan avek sa ki ti pe arive lo sa zil an zeneral, kot bann dimoun ti divize akoz politik ek larelizyon. Nou ti kontan pour vwar sa kantite Katolik ki ti pe vin dan laverite e servi Zeova ansanm avek zot bann frer ek ser ki ti bann Protestan oparavan.

EN RESPONSABILITE KONPLETMAN DIFERAN

An 2011 nou lavi ti sanz konpletman ler biro brans Grannbretanny ek Irlann ti vin en sel e nou ti ganny anvoye pour al servi dan Betel Lonn. Pandan sa letan, mon ti pe konmans enkyet konsernan lasante Arthur. Dokter ti dir li ki i ganny maladi Parkinson. Malerezman le 20 Me 2015, apre ki nou ti’n marye pour 66 an, mon msye ti mor.

Pandan sa detrwa dernyen lannen, mon’n pas atraver bann keksoz ki’n fer mon leker fermal e mon’n ganny depresyon ek sagrinasyon. Dan lepase Arthur ti’n toultan la pour siport mwan. Mon vreman mank li! Me ler ou pas atraver tou sa bann sityasyon, ou vin pli pros avek Zeova. Mon vreman kontan pour aprann ki kantite lezot ti kontan Arthur. Mon’n ganny bann let sorti kot bann frer ek ser Irlann, Grannbretanny e menm Leta-z-ini. Sa bann let ansanm avek lankourazman ki mon’n gannyen avek Dennis ki frer Arthur, son madanm Mavis e mon bann nyes Ruth ek Judy, in ed mwan bokou plis ki mon kapab dekrir.

En verse ki’n ankouraz mwan en kantite i Izai 30:18. I dir: “[Zeova] pe espere pour li montre ou son labonte. I pou monte pou montre ou son konpasyon. Akoz [Zeova] i en Bondye zis. Byennere tou dimoun ki met lespwar dan li!” I vreman rekonfort mwan pour konnen ki Zeova pe esper avek pasyans pour rezourd tou nou problenm e pour donn nou bann responsabilite eksitan dan son nouvo lemonn.

Ler mon mazin lepase, mon kapab vwar ki mannyer Zeova in diriz e beni sa travay predikasyon Irlann! Mon fyer ki mon’n kapab ede dan sa travay. I vre ki si ou fer sa ki Zeova i demande, ou pou toultan ganny beni.

^ par. 12 Vwar Yearbook of Jehovah’s Witnesses lannen 1988 lo paz 101-102.

^ par. 22 Vwar Yearbook lannen 1988 lo paz 109-112.